Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 6

2021 m. vasario 10 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. vasario 3 d. – vasario 9 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-02-05 Nr. (22.21E)3-746, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02351, įsigalioja 2021-02-05)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo
(2021-02-03 Nr. 65, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02201, įsigalioja 2021-02-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. 66, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02248, įsigalioja 2021-02-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. 67, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02249, įsigalioja 2021-02-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio13 d. nutarimo Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. 68, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02320, įsigalioja 2021-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. 527 „Dėl Atsiskaitymo su sveikatos priežiūros įstaigomis už kariams ir kitiems asmenims suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir patarnavimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. 69, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02321, įsigalioja 2021-02-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. 70, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02322, įsigalioja 2021-02-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-02-03 Nr. 72, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02400, įsigalioja 2021-02-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos patvirtinimo
(2021-02-03 Nr. 76, TAR, 2021-02-09, kodas 2021-02494, įsigalioja 2021-02-10)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1-210 „Dėl Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-05 Nr. 1-15, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02319, įsigalioja 2021-02-06)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1-57 „Dėl Elektrinės kuro balanso formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-05 Nr. 1-16, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02330, įsigalioja 2021-02-06)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1K-257 „Dėl Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ nuosavo kapitalo lėšų investavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-02 Nr. 1K-28, TAR, 2021-02-03, kodas 2021-02093, įsigalioja 2021-02-04)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 1K-346 „Dėl Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-04 Nr. 1K-31, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02228, įsigalioja 2021-02-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1K-173 „Dėl Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-04 Nr. 1K-32, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02227, įsigalioja 2021-02-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. A1-104, TAR, 2021-02-03, kodas 2021-02081, įsigalioja 2021-02-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. A1-105, TAR, 2021-02-03, kodas 2021-02082, įsigalioja 2021-02-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo
(2021-02-04 Nr. A1-108, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02221, įsigalioja 2021-02-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-1296 „Dėl Bazinių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžių savivaldybėms 2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-04 Nr. A1-109, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02244, įsigalioja 2021-02-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. A1-979 „Dėl Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-08 Nr. A1-115, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02395, įsigalioja 2021-02-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. a1-574 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-08 Nr. A1-116, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02397, įsigalioja 2021-02-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 4-631 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-08 Nr. 4-91, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02394, įsigalioja 2021-02-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Valstybės informacinių technologijų paslaugų valdymo informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo
(2021-02-08 Nr. 4-92, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02396, įsigalioja 2021-02-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. D1-67, TAR, 2021-02-03, kodas 2021-02125, įsigalioja 2021-02-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. D1-68, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02143, įsigalioja 2021-02-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2020 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) aplinkos paprogramės lėšomis finansuojamų projektų, kuriems numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus projektus pagal LIFE+ ir LIFE programas“ bendrojo finansavimo lėšų preliminaraus sąrašo patvirtinimo
(2021-02-08 Nr. D1-74, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02434, įsigalioja 2021-02-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-08 Nr. D1-75, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02429, įsigalioja 2021-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-1950 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo reglamento patvirtinimo” pakeitimo
(2021-02-04 Nr. V-182, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02205, įsigalioja 2021-02-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Pažymos pavyzdinės formos patvirtinimo
(2021-02-05 Nr. V-191, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02328, įsigalioja 2021-02-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Paveldo studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-02-05 Nr. V-192, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02329, įsigalioja 2021-02-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-08 Nr. V-205, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02402, įsigalioja 2021-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Aplinkotyros studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-02-08 Nr. V-207, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02403, įsigalioja 2021-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms
(2021-02-08 Nr. V-208, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02406, įsigalioja 2021-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-768 „ Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-08 Nr. V-211, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02407, įsigalioja 2021-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo
(2021-02-08 Nr. V-222, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02437, įsigalioja 2021-02-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. V-209, TAR, 2021-02-03, kodas 2021-02139, įsigalioja 2021-02-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios
(2021-02-04 Nr. V-213, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02198, įsigalioja 2021-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti pagilinto SARS-CoV-2 testavimo – viruso genetinių variantų nustatymo procesą
(2021-02-04 Nr. V-221, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02237, įsigalioja 2021-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1816 „Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės“ pakeitimo
(2021-02-05 Nr. V-233, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02368, įsigalioja 2021-02-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose
(2021-02-05 Nr. V-234, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02364, įsigalioja 2021-02-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1794 „Dėl Keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizavimo“ pakeitimo
(2021-02-05 Nr. V-235, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02369, įsigalioja 2021-02-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-02-05 Nr. V-238, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02366, įsigalioja 2021-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo
(2021-02-05 Nr. V-243, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02370, įsigalioja 2021-02-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. V-1365 „Dėl serologinių imunologinių tyrimų, taikomų IGG, IGM ir (ar) IGA klasės antikūnams prieš SARS-COV-2 nustatyti, išdavimo ir naudojimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-02-09 Nr. V-256, TAR, 2021-02-09, kodas 2021-02483, įsigalioja 2021-02-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-09 Nr. V-257, TAR, 2021-02-09, kodas 2021-02484, įsigalioja 2021-02-10)

Sveikatos apsaugos ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-709/1R-193 „Dėl Lėšų skyrimo pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems gydyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-02-02 Nr. V-204/1R-26, TAR, 2021-02-03, kodas 2021-02075, įsigalioja 2021-02-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-378 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 96:2014 „Gydytojas endokrinologas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo pakeitimo
(2021-02-03 Nr. V-212, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02363, įsigalioja 2021-02-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-1067 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 150:2012 „Gydytojas širdies chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-04 Nr. V-222, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02238, įsigalioja 2021-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-04 Nr. V-223, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02239, įsigalioja 2021-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-04 Nr. V-224, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02241, įsigalioja 2021-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Komisijos sprendimui dėl kompensacijos ir (ar) draudimo išmokos mokėjimo priimti sudarymo, Komisijos darbo reglamento ir Darbuotojo mirties arba sveikatos ir darbingumo netekimo susiejimo su jo darbu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams arba darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-02-05 Nr. V-230, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02433, įsigalioja 2021-02-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-05 Nr. V-237, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02365, įsigalioja 2021-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-05 Nr. V-239, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02367, įsigalioja 2021-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-05 Nr. V-244, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02371, įsigalioja 2021-02-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-08 Nr. V-252, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02392, įsigalioja 2021-02-09)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1R-89 „Dėl pavyzdinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-04 Nr. 1R-29, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02230, įsigalioja 2021-02-05)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2021–2023 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo
(2021-02-08 Nr. 1R-33, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02435, įsigalioja 2021-02-09)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Pinigų priėmimo į notaro depozitinę sąskaitą ir jų išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-02-09 Nr. 1R-35, TAR, 2021-02-09, kodas 2021-02517, įsigalioja 2021-02-10)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-05 Nr. 1-14, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02318, įsigalioja 2021-02-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2020 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo
(2021-02-03 Nr. 3D-75, TAR, 2021-02-03, kodas 2021-02087, įsigalioja 2021-02-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. 3D-76, TAR, 2021-02-03, kodas 2021-02088, įsigalioja 2021-02-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3D-822 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. 3D-77, TAR, 2021-02-03, kodas 2021-02094, įsigalioja 2021-02-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2021 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo
(2021-02-04 Nr. 3D-82, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02252, įsigalioja 2021-02-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo
(2021-02-04 Nr. 3D-83, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02259, įsigalioja 2021-02-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo
(2021-02-04 Nr. 3D-84, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02260, įsigalioja 2021-02-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-18 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-05 Nr. 3D-87, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02352, įsigalioja 2021-02-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-05 Nr. 3D-88, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02354, įsigalioja 2021-02-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 3D-601 „Dėl Valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas žuvininkystės sektoriui COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-05 Nr. 3D-89, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02355, įsigalioja 2021-02-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3D-25 „Dėl Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamybos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-05 Nr. 3D-90, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02356, įsigalioja 2021-02-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-08 Nr. 3D-91, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02401, įsigalioja 2021-02-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-04 Nr. 1V-96, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02258, įsigalioja 2021-02-05)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl studijų programų, studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba teikiamos paramos dydžių ir planuojamo studentų skaičiaus 2021 m. nustatymo
(2021-02-05 Nr. V-86, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02348, įsigalioja 2021-02-06)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. VA-43 „Dėl Asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos narių, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių, taip pat žvalgybos pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių metinių pajamų deklaracijų ir prašymų pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms užpildymo ir pateikimo, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-09 Nr. VA-9, TAR, 2021-02-09, kodas 2021-02523, įsigalioja 2021-02-10)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2021 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo
(2021-02-03 Nr. V3-1, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02235, įsigalioja 2021-02-05)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1B-645 „Dėl Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. 1B-79, TAR, 2021-02-09, kodas 2021-02512, įsigalioja 2021-02-10)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Sąjungos prekių muitinio statuso, pardavimo elektroniniuose aukcionuose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-02-04 Nr. 1B-82, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02343, įsigalioja 2021-02-06)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1-252 „Dėl Viešbučio paslaugų, svečių namų paslaugų ir motelio paslaugų, kempingo paslaugų klasifikavimo anketų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-05 Nr. 1-35, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02342, įsigalioja 2021-02-06)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-05 Nr. V-54, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02341, įsigalioja 2021-02-06)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimo apie nustatytas, bet į Nekilnojamojo turto kadastrą neįrašytas, naujai nustatytas ar pasikeitusias teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pateikimo Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-02-01 Nr. VE-60 (1.3 E), TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02332, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos metrologijos inspekcijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-02-04 Nr. 11V-48, TAR, 2021-02-09, kodas 2021-02515, įsigalioja 2021-02-10)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lobistinės veiklos priežiūros Lietuvos metrologijos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-02-04 Nr. 11V-49, TAR, 2021-02-09, kodas 2021-02516, įsigalioja 2021-02-10)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. 1K-42, TAR, 2021-02-03, kodas 2021-02138, įsigalioja 2021-02-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1K-86 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-04 Nr. 1K-44, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02266, įsigalioja 2021-02-05)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 2-261 „Dėl Informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. 2-42, TAR, 2021-02-03, kodas 2021-02074, įsigalioja 2021-02-04)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 2V-190 (1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-08 Nr. 2V-22 (1.4), TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02444, įsigalioja 2021-02-09)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-01 Nr. 2V-37, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02439, įsigalioja 2021-02-09)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. O3E-6 „Dėl Deklaracijos formos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-04 Nr. O3E-174, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02264, įsigalioja 2021-02-05)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų atlikimo taisyklių, patvirtintų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. T1-25, pakeitimo
(2021-02-04 Nr. T1-10, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02257, įsigalioja 2021-02-05)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose pagal ūkio subjektams suteiktas perleidžiamąsias žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose teises patvirtinimo
(2021-02-04 Nr. V1-14, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02234, įsigalioja 2021-02-05)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tarnybinių vaizdo registratorių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-02-03 Nr. V-43, TAR, 2021-02-03, kodas 2021-02136, įsigalioja 2021-02-04)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-250 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos įstaigų viešųjų pirkimų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-09 Nr. V-51, TAR, 2021-02-09, kodas 2021-02510, įsigalioja 2021-02-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo atestuoti fizinį ar juridinį asmenį formos patvirtinimo
(2021-02-03 Nr. 2BE-40, TAR, 2021-02-03, kodas 2021-02137, įsigalioja 2021-02-04)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2BE-39 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-128 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nulinės tolerancijos korupcijai politikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-02-09 Nr. 2BE-45, TAR, 2021-02-09, kodas 2021-02514, įsigalioja 2021-02-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-128 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nulinės tolerancijos korupcijai politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-09 Nr. 2BE-46, TAR, 2021-02-09, kodas 2021-02521, įsigalioja 2021-02-10)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2012 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. KS-58 „Dėl Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. KS-11, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02253, įsigalioja 2021-02-05)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl informacijos apie Lietuvos radijo ir televizijos komisiją ir visuomenės informavimo etikos komisiją skelbimo tvarkos
(2021-02-03 Nr. KS-12, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02233, įsigalioja 2021-02-05)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimo Nr. KS-55 „Dėl radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. KS-13, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02225, įsigalioja 2021-02-05)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. KS-72 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. KS-14, TAR, 2021-02-04, kodas 2021-02226, įsigalioja 2021-02-05)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2021–2023 metų strateginio veiklos plano ir 2021 metų programos sąmatos patvirtinimo
(2021-01-29 Nr. N-1, TAR, 2021-02-08, kodas 2021-02377, įsigalioja 2021-02-09)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2021-02-05 Nr. DĮ-46, TAR, 2021-02-05, kodas 2021-02360, įsigalioja 2021-02-06)


<< Atgal