Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 7

2021 m. vasario 17 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. vasario 10 d. – vasario 16 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinių sutarčių įsigaliojimo ir nebegaliojimo
(2021-02-11 Nr. (22.35E)3-862, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02681, įsigalioja 2021-02-11)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. 77, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02588, įsigalioja 2021-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 210 „Dėl Lietuvos matavimo priemonių registro reorganizavimo ir Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-03 Nr. 82, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02675, įsigalioja 2021-02-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. 83, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02688, įsigalioja 2021-02-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. 88, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02763, įsigalioja 2021-02-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. 90, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02767, įsigalioja 2021-05-01)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto statuto 15 straipsnio 9 dalies nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2021-02-12 Nr. KT29-N1/2021, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02775, įsigalioja 2021-02-12

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo įgyvendinimo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse“ pakeitimo
(2021-02-09 Nr. 1K-38, TAR, 2021-02-10, kodas 2021-02565, įsigalioja 2021-02-11)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-006 „Dėl savivaldybių biudžetų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. 1K-40, TAR, 2021-02-10, kodas 2021-02579, įsigalioja 2021-02-11)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymo
(2021-02-11 Nr. 1K-42, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02691, įsigalioja 2021-02-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. A1-950 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. A1-130, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02773, įsigalioja 2021-02-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-15 Nr. A1-131, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02822, įsigalioja 2021-02-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-1178 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-15 Nr. A1-139, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02896, įsigalioja 2021-02-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-443 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. 4-105, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02672, įsigalioja 2021-02-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4-724 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. 4-108, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02673, įsigalioja 2021-02-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. 4-109, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02674, įsigalioja 2021-02-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 19 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. D1-84, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02818, įsigalioja 2021-02-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2021-2023 metams patvirtinimo
(2021-02-12 Nr. D1-85, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02816, įsigalioja 2021-02-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Specialios tikslinės dotacijos koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui finansuoti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2021-02-11 Nr. V-233, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02678, įsigalioja 2021-02-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir panaikinimo, sprendimų projektų, išvadų ir rekomendacijų rengimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
(2021-02-12 Nr. V-242, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02749, įsigalioja 2021-02-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Tikslo savivaldybėms nustatymo ir jo pasiekimo vertinimo kriterijų patvirtinimo
(2021-02-12 Nr. V-243, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02750, įsigalioja 2021-02-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Odontologijos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-02-15 Nr. V-254, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02877, įsigalioja 2021-02-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-1866 „Dėl 2021 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai ir 2021 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-15 Nr. V-256, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02878, įsigalioja 2021-02-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo
(2021-02-09 Nr. V-261, TAR, 2021-02-10, kodas 2021-02538, įsigalioja 2021-02-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. V-263, TAR, 2021-02-10, kodas 2021-02539, įsigalioja 2021-02-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl fizinio aktyvumo ir laisvalaikio užsiėmimų lauke teikimo būtinųjų sąlygų
(2021-02-12 Nr. V-285, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02721, įsigalioja 2021-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. V-294, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02783, įsigalioja 2021-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. V-295, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02777, įsigalioja 2021-02-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2930 „Dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. V-296, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02778, įsigalioja 2021-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. V-300, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02780, įsigalioja 2021-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sustiprintos kontrolės sausumos patekimo į šalį vietose
(2021-02-15 Nr. V-304, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02800, įsigalioja 2021-02-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. V-303 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą“ pakeitimo
(2021-02-15 Nr. V-310, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02900, įsigalioja 2021-02-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. V-270, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02660, įsigalioja 2021-02-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) teikimo į Lietuvos Respublikos rinką ir naudojimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. V-272, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02719, įsigalioja 2021-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-786 „Dėl Aktyviojo gydymo paslaugų teikimo sąnaudų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, priskyrimo sąnaudų grupėms pagal giminingų diagnozių grupių metodą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. V-273, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02664, įsigalioja 2021-02-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. V-275, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02666, įsigalioja 2021-02-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. V-854 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 84:2014 „Gydytojas radiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. V-277, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02718, įsigalioja 2021-02-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-753 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. V-279, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02667, įsigalioja 2021-02-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-764 „Dėl Organų donorystės skatinimo ir organizavimo stebėsenos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. V-282, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02720, įsigalioja 2021-02-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. V-288, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02734, įsigalioja 2021-02-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. V-292, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02729, įsigalioja 2021-02-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. V-299, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02779, įsigalioja 2021-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. V-301, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02781, įsigalioja 2021-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-115 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-15 Nr. V-306, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02801, įsigalioja 2021-02-16)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-15 Nr. 1R-40, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02806, įsigalioja 2021-02-16)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-64 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-02-11 Nr. 3-84, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02699, įsigalioja 2021-02-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl dokumentų galiojimo termino pratęsimo
(2021-02-15 Nr. 3-93, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02819, įsigalioja 2021-02-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3D-822 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. 3D-101, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02760, įsigalioja 2021-02-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Leidimų tiekti augalų apsaugos produktus rinkai ir juos naudoti ne ilgesnį kaip 120 dienų laikotarpį išdavimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo
(2021-02-12 Nr. 3D-102, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02771, įsigalioja 2021-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-15 Nr. 3D-104, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02899, įsigalioja 2021-02-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-482 „Dėl Valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. 3D-93, TAR, 2021-02-10, kodas 2021-02567, įsigalioja 2021-02-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai ir tradicinių amatų meistrų veiklos 2021 metų patikrinimų plano patvirtinimo
(2021-02-10 Nr. 3D-95, TAR, 2021-02-10, kodas 2021-02586, įsigalioja 2021-02-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. 3D-96, TAR, 2021-02-10, kodas 2021-02584, įsigalioja 2021-02-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-425 „Dėl Valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams mokėjimo ir atsiskaitymo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. 3D-99, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02736, įsigalioja 2021-02-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 1V-452 „Dėl Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-15 Nr. 1V-112, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02803, įsigalioja 2021-03-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-15 Nr. 1V-114, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02805, įsigalioja 2021-02-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1V-1258 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-02-15 Nr. 1V-116, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02889, įsigalioja 2021-02-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl veiklos projekto sutarties dėl Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, finansinės paramos lėšų skyrimo bendrųjų sutarties sąlygų ir pavyzdinės veiklos projekto sutarties dėl Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, finansinės paramos lėšų skyrimo specialiųjų sutarties sąlygų formos patvirtinimo
(2021-02-15 Nr. 1V-120, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02897, įsigalioja 2021-02-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1V-60 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programą, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-15 Nr. 1V-121, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02866, įsigalioja 2021-02-16)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Civilinės mobilizacijos institucijos mobilizacijos valdymo grupės tipinių nuostatų patvirtinimo
(2021-02-12 Nr. V-104, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02761, įsigalioja 2021-02-13)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-206 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. V-106, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02769, įsigalioja 2021-02-13)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. VA-10, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02656, įsigalioja 2021-02-12)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. VA-11, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02657, įsigalioja 2021-02-12)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 193 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių užsakymo, išdavimo, grąžinimo ir jų panaudojimo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. VA-12, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02731, įsigalioja 2021-02-13)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. VA-13, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02733, įsigalioja 2021-02-13)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. EV-41, TAR, 2021-02-10, kodas 2021-02568, įsigalioja 2021-02-11)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1B-14 „Dėl TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto sudarymo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. 1B-91, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02668, įsigalioja 2021-02-12)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo
(2021-02-12 Nr. VE-87 (1.3 E), TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02723, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-163 „Dėl Pritarimo pensijų asociacijų dokumentams, nustatytiems Profesinių pensijų kaupimo įstatyme, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. 03-15, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02694, įsigalioja 2021-02-12)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2022 m. plano patvirtinimo
(2021-02-11 Nr. 03-16, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02702, įsigalioja 2021-02-12)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 03-200 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 03-127 „Dėl Informacijos atskleidimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. 03-19, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02695, įsigalioja 2021-02-12)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 03-115 „Dėl Kredito unijų kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių ir kredito unijų priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. 03-20, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02696, įsigalioja 2021-02-12)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 03-107 „Dėl Kredito unijų didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo apskaičiavimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. 03-21, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02697, įsigalioja 2021-02-12)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 38 „Dėl Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. 03-22, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02698, įsigalioja 2021-02-12)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-15 Nr. 1-93, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02852, įsigalioja 2021-03-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paskirties pastatų ir (ar) patalpų priešgaisrinio techninio patikrinimo klausimyno patvirtinimo
(2021-02-15 Nr. 1-94, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02854, įsigalioja 2021-05-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-21 „Dėl Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro naudotojų administravimo taisyklių, Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių ir Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo” pakeitimo
(2021-02-10 Nr. 1K-47, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02590, įsigalioja 2021-02-12)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-02-12 Nr. 1K-50, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02774, įsigalioja 2021-02-13)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2020 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 1V-132 „Dėl Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos informacijos apie pažeidimus, gautos vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-04 Nr. 1V-20, TAR, 2021-02-10, kodas 2021-02530, įsigalioja 2021-02-11)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros atliekamų valstybinių laboratorinių tyrimų kainų
(2021-02-08 Nr. AV-36, TAR, 2021-02-10, kodas 2021-02544, įsigalioja 2021-02-11)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. AV-190 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. AV-43, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02884, įsigalioja 2021-02-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl veterinarinių vaistų registravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir registracijos panaikinimo
(2021-02-12 Nr. B1-103, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02746, įsigalioja 2021-02-13)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. BV-134/V1-426 „Dėl Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. BV-50/V1-134, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02817, įsigalioja 2021-02-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. O3-435 „Dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. O3E-212, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02728, įsigalioja 2021-02-13)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. I-14 „Dėl Rekomendacijų dėl užduočių specialistams ir ekspertams skyrimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. I-26, TAR, 2021-02-10, kodas 2021-02582, įsigalioja 2021-02-11)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. T1-163 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. T1-14, TAR, 2021-02-10, kodas 2021-02547, įsigalioja 2021-02-11)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 2BE-178 „Dėl Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-15 Nr. 2BE-50, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02888, įsigalioja 2021-02-16)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3R-25 „Dėl Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-15 Nr. 3R-13, TAR, 2021-02-15, kodas 2021-02840, įsigalioja 2021-02-16)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. DIE-484 „Dėl Įspėjamųjų užrašų pateikimo azartinių lošimų reklamoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-09 Nr.  DIE-62, TAR, 2021-02-10, kodas 2021-02545, įsigalioja 2021-02-11)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl paprastųjų jūrinių ešerių (sebastes spp.) žvejybos laikino uždraudimo žvejybos šiaurės vakarų atlante organizacijos (NAFO) reguliuojamos akvatorijos 3M kvadrate
(2021-02-12 Nr. V1-19, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02755, įsigalioja 2021-02-13)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis pažeidimai pripažįstami sunkiais, nustatymo
(2021-02-12 Nr. V1-20, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02757, įsigalioja 2021-02-13)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. Sp-328 „Dėl Politinės partijos patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-11 Nr. Sp-38, TAR, 2021-02-11, kodas 2021-02701, įsigalioja 2021-02-12)


<< Atgal