Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 10

2021 m. kovo 10 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. kovo 3 d. – kovo 9 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-03-03 Nr. 126, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04475, įsigalioja 2021-03-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl viceministrų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-03 Nr. 127, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04476, įsigalioja 2021-03-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-03-03 Nr. 128, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04486, įsigalioja 2021-03-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Priemonės „Turgavietės mokesčio kompensacija“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-03 Nr. 133, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04533, įsigalioja 2021-03-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021 m. sausio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/111, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, įgyvendinimo
(2021-03-03 Nr. 137, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04623, įsigalioja 2021-03-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-03 Nr. 138, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04624, įsigalioja 2021-03-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. 143, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04675, įsigalioja 2021-03-06)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 11 straipsnio 4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2021-03-04 Nr. KT36-A-N2/2021, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04528, įsigalioja 2021-03-04)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 1k-382 „Dėl Informacinės Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. 1K-69, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04690, įsigalioja 2021-03-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. A1-179, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04292, įsigalioja 2021-03-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. A1-180, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04293, įsigalioja 2021-03-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. A1-181, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04294, įsigalioja 2021-03-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. A1-950 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-03 Nr. A1-184, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04372, įsigalioja 2021-03-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-1069 „Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-04 Nr. A1-195, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04529, įsigalioja 2021-03-05)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Nuo koronaviruso (COVID-19) pandemijos nukentėjusio turgavietės prekiautojo paraiškos formos patvirtinimo
(2021-03-05 Nr. 4-167, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04664, įsigalioja 2021-03-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. sausio 19 d. Nr. 4-45 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-09 Nr. 4-175, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04867, įsigalioja 2021-03-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2021-2023 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. D1-137, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04680, įsigalioja 2021-03-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašo ir elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų patvirtinimo
(2021-03-05 Nr. D1-138, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04672, įsigalioja 2021-03-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl vilkų medžiojimo 2020-2021 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(2021-03-09 Nr. D1-140, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04831, įsigalioja 2021-03-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021 metais priimamų asmenų į pedagoginių studijų programas motyvacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-04 Nr. V-357, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04477, įsigalioja 2021-03-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-85 „Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“ pakeitimo
(2021-03-04 Nr. V-358, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04536, įsigalioja 2021-03-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-266 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-738 priemonės „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. V-361, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04626, įsigalioja 2021-03-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. V-363, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04627, įsigalioja 2021-03-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. V-364, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04628, įsigalioja 2021-03-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo
(2021-03-09 Nr. V-376, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04864, įsigalioja 2021-03-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios
(2021-03-03 Nr. V-430, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04314, įsigalioja 2021-03-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-03-04 Nr. V-443, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04521, įsigalioja 2021-03-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. V-997 „Dėl darbo organizavimo VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje įsteigtoje sveikatos vartų „Koronos karštojoje linijoje 1808““ pakeitimo
(2021-03-04 Nr. V-454, TAR, 2021-03-08, kodas 2021-04739, įsigalioja 2021-03-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. V-303 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. V-456, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04655, įsigalioja 2021-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-437 „Dėl laboratorinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos užsakymų ir atsakymų pateikimo į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. V-461, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04691, įsigalioja 2021-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pažintinių ir mokomųjų takų, parkų, muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, zoologijos ir botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo organizavimo būtinų sąlygų
(2021-03-05 Nr. V-462, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04700, įsigalioja 2021-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl renginių, kurių metu neišlipama iš automobilio, organizavimo būtinų sąlygų
(2021-03-05 Nr. V-463, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04701, įsigalioja 2021-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. V-464, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04692, įsigalioja 2021-03-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų
(2021-03-05 Nr. V-465, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04693, įsigalioja 2021-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl transporto priemonių vairavimo praktinių mokymų ir transporto priemonių vairavimo praktikos egzaminų organizavimo būtinų sąlygų
(2021-03-05 Nr. V-466, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04694, įsigalioja 2021-03-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. V-467, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04695, įsigalioja 2021-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. V-470, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04697, įsigalioja 2021-03-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimo ir vykdymo būtinų sąlygų
(2021-03-05 Nr. V-472, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04699, įsigalioja 2021-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. V-285 „Dėl fizinio aktyvumo ir laisvalaikio užsiėmimų lauke teikimo būtinųjų sąlygų“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. V-474, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04702, įsigalioja 2021-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. V-475, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04703, įsigalioja 2021-03-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. V-304 „Dėl sustiprintos kontrolės sausumos patekimo į šalį vietose“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. V-476, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04704, įsigalioja 2021-03-10)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 10.0 leidimo 10.4 priedo įgyvendinimo
(2021-03-03 Nr. V-429/B1-174, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04310, įsigalioja 2021-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-1357 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-03-03 Nr. V-431, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04315, įsigalioja 2021-03-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Papildomo psichikos sveikatos būklės įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-03 Nr. V-432, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04381, įsigalioja 2021-03-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. Įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo
(2021-03-03 Nr. V-433, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04382, įsigalioja 2021-03-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-03 Nr. V-441, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04405, įsigalioja 2021-03-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-04 Nr. V-449, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04547, įsigalioja 2021-03-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. V-469, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04696, įsigalioja 2021-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. V-471, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04698, įsigalioja 2021-03-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-1159 „Dėl Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. V-477, TAR, 2021-03-06, kodas 2021-04705, įsigalioja 2021-03-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-09 Nr. V-489, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04832, įsigalioja 2021-03-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-230 „Dėl Komisijos sprendimui dėl kompensacijos ir (ar) draudimo išmokos mokėjimo priimti sudarymo, Komisijos darbo reglamento ir Darbuotojo mirties arba sveikatos ir darbingumo netekimo susiejimo su jo darbu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams arba darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-09 Nr. V-490, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04833, įsigalioja 2021-03-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1566 „Dėl Sprendimų dėl labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo priėmimo tvarkos aprašo ir šių išlaidų kompensavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-09 Nr. V-491, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04862, įsigalioja 2021-03-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 88 „Dėl „Radijo ryšio vadovo“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-09 Nr. 3-137, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04829, įsigalioja 2021-03-10)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. ĮV-308, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04682, įsigalioja 2021-03-06)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-611 „Dėl Knygos meno konkurso nuostatų, Knygos anketos ir Knygos vertinimo anketos ir originalumo deklaracijos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. ĮV-309, TAR, 2021-03-08, kodas 2021-04746, įsigalioja 2021-03-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-03 Nr. 3D-145, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04379, įsigalioja 2021-03-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2021 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios nustatymo ir mokymų savivaldybių specialistams organizavimo
(2021-03-04 Nr. 3D-147, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04479, įsigalioja 2021-03-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 3D-84 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. 3D-149, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04555, įsigalioja 2021-03-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 3D-903 „Dėl Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. 3D-150, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04649, įsigalioja 2021-03-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-193 „Dėl Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo taisyklių ir paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimo pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-09 Nr. 3D-153, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04840, įsigalioja 2021-03-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-04 Nr. 1V-161, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04549, įsigalioja 2021-03-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1V-890 „Dėl Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-09 Nr. 1V-169, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04841, įsigalioja 2021-03-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 1V-324 „Dėl Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-09 Nr. 1V-174, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04868, įsigalioja 2021-03-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Regionų plėtros tarybų kolegijų narių darbo laiko apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-09 Nr. 1V-179, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04874, įsigalioja 2021-03-10)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1605 „Dėl Tarnybinio atlyginimo priedų už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, mokėjimo ir Ypatingų karinių specialybių, kurių specialistams gali būti suteikiamos kvalifikacinės kategorijos, sąrašo ir Kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-03 Nr. V-159, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04361, įsigalioja 2021-03-15)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo
(2021-03-04 Nr. VA-14, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04532, įsigalioja 2021-03-05)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-08 Nr. VA-15, TAR, 2021-03-08, kodas 2021-04749, įsigalioja 2021-03-09)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nemokumo procesų administravimo kontrolinių klausimynų patvirtinimo
(2021-03-04 Nr. V4-52, TAR, 2021-03-08, kodas 2021-04764, įsigalioja 2021-03-09)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-04 Nr. V-140, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04483, įsigalioja 2021-03-05)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl dalies centralizuotų funkcijų perdavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriui
(2021-03-08 Nr. V-152, TAR, 2021-03-08, kodas 2021-04759, įsigalioja 2021-03-09)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl funkcijų, susijusių su Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymo įgyvendinimu, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams
(2021-03-08 Nr. V-154, TAR, 2021-03-08, kodas 2021-04757, įsigalioja 2021-03-09)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl centrinės institucijos funkcijų priskyrimo
(2021-03-09 Nr. V-161, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04852, įsigalioja 2021-03-09)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VE-652 (1.3 E) „Dėl Finansinių ataskaitų rinkinių ir su jais susijusių dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-09 Nr. VE-141 (1.3 E), TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04824, įsigalioja 2021-03-10)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl įsakymų, kuriais patvirtinti metrikacijos paslaugų informacinės sistemos veiklą ir saugos politiką reglamentuojantys dokumentai, pripažinimo netekusiais galios
(2021-03-05 Nr. VE-136 (1.3 E), TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04661, įsigalioja 2021-03-06)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo“ pakeitimo
(2021-03-04 Nr. VE-13, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04535, įsigalioja 2021-03-05)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. 1B-130, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04482, įsigalioja 2021-03-15)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2021-03-05 Nr. 1-131, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04685, įsigalioja 2021-03-06)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2021-03-05 Nr. 1-132, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04686, įsigalioja 2021-03-06)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2021-03-05 Nr. 1-134, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04687, įsigalioja 2021-03-06)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2021-03-05 Nr. 1-135, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04688, įsigalioja 2021-03-06)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valdomų informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, naudotojų administravimo taisyklių ir veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo
2020-02-14 Nr. 1K-45, TAR, 2021-03-08, kodas 2021-04706, įsigalioja 2021-03-09)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-03 Nr. 1K-74, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04317, įsigalioja 2021-03-04)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. Į-34 „Dėl Paraiškų nustatyti kultūros kelio lygmenį Lietuvoje ir jį sertifikuoti tipinių formų patvirtinimo “ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-04 Nr. Į-66, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04488, įsigalioja 2021-03-05)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimas
Dėl UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos nuostatų įgyvendinimo Lietuvos nacionalinėje teisėje
(2021-02-26 Nr. S-1(6.2.-242), TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04828, įsigalioja 2021-03-10)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. N-5 (175) „Dėl Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-04 Nr. N-2 (185), TAR, 2021-03-08, kodas 2021-04747, įsigalioja 2021-03-09)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. Sp-69 „Dėl Išankstinio balsavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-04 Nr. Sp-61, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04638, įsigalioja 2021-03-06)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. T1-233 „Dėl Nacionalinių akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-04 Nr. T1-589, TAR, 2021-03-08, kodas 2021-04763, įsigalioja 2021-03-09)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-390 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-09 Nr. T1-660, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04861, įsigalioja 2021-03-10)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Dokumentų rinkinių atvėrimo stebėsenos metodikos patvirtinimo
(2021-03-08 Nr. TE-13(2021), TAR, 2021-03-08, kodas 2021-04773, įsigalioja 2021-03-09)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2021-03-03 Nr. (1.9E)1V-192, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04380, įsigalioja 2021-03-04)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo
(2021-03-03 Nr. 2BE-64, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04374, įsigalioja 2021-03-04)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Dokumentų, susijusių su vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių ar plūduriuojančių priemonių techninėmis apžiūromis, formų patvirtinimo
(2021-03-04 Nr. 2BE-65, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04485, įsigalioja 2021-03-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir jų priklausinių apžiūros aktų rekomendacinių formų patvirtinimo
(2021-03-04 Nr. 2BE-66, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04540, įsigalioja 2021-03-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-607 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimo blanko privalomosios formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-05 Nr. 2BE-68, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04670, įsigalioja 2021-03-06)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 2B-298 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimo blanko formos ir šio pažymėjimo rekvizitų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-05 Nr. 2BE-69, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04671, įsigalioja 2021-03-06)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-05 Nr. 2BE-70, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04674, įsigalioja 2021-03-06)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 4R-123 „Dėl Reikalavimų organizacijoms, atliekančioms bepiločių orlaivių ir jų valdytojų vertinimą, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-08 Nr. 2BE-71, TAR, 2021-03-08, kodas 2021-04735, įsigalioja 2021-03-09)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Radijo ryšio vadovo patvirtinimo
(2021-03-08 Nr. 2BE-73, TAR, 2021-03-08, kodas 2021-4745, įsigalioja 2021-03-09)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1-14 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento darbuotojo, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjo pažymėjimų formų, pažymėjimų išdavimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-03 Nr. 1-38, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04823, įsigalioja 2021-03-10)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-02 Nr. V-141, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04347, įsigalioja 2021-03-04)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. I-152 „Dėl Atstovavimo Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai civilinėse bylose dėl žalos, atsiradusios dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų neteisėtų veiksmų, atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-05 Nr. I-50, TAR, 2021-03-08, kodas 2021-04743, įsigalioja 2021-03-09)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. balandžio17 d. įsakymo Nr. I-141 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-08 Nr. I-54, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04854, įsigalioja 2021-03-10)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. I-63 „Dėl Prokurorų atrankos ir Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-08 Nr. I-57, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04855, įsigalioja 2021-03-10)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. I-181 „Dėl Tarnybinio patikrinimo atlikimo ir tarnybinės atsakomybės taikymo prokurorams nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-08 Nr. I-58, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04856, įsigalioja 2021-03-10)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2019 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. I-302 „Dėl Prokurorų atestacijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-08 Nr. I-59, TAR, 2021-03-09, kodas 2021-04857, įsigalioja 2021-03-10)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kenksmingų ir pavojingų veiksnių pataisos pareigūnų ar kursantų vykdomai specifinei veiklai sąrašo patvirtinimo
(2021-03-05 Nr. V-70, TAR, 2021-03-05, kodas 2021-04689, įsigalioja 2021-03-06)


<< Atgal