Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 11

2021 m. kovo 17 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. kovo 10 d. – kovo 16 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-03-15 Nr. (22.35E)3-1445, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05233, įsigalioja 2021-03-16)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-03-10 Nr. 146, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-05005, įsigalioja 2021-03-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-03 Nr. 147, TAR, 2021-03-11, kodas 2021-05006, įsigalioja 2021-03-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 312 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2021-03-10 Nr. 151, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05248, įsigalioja 2021-03-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. 153, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05110, įsigalioja 2021-03-16)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-451 „Dėl Oficialiosios statistikos 2021 metų programos I dalies patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. 1K-83, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05231, įsigalioja 2021-03-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. A1-82 „Dėl Įmonių socialinės atsakomybės 2016–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-09 Nr. A1-200, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04882, įsigalioja 2021-03-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-09 Nr. A1-202, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04915, įsigalioja 2021-03-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-573 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informavimo ir ženklo naudojimo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-09 Nr. A1-203, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04916, įsigalioja 2021-03-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-09 Nr. A1-208, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04917, įsigalioja 2021-03-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-193 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-12 Nr. A1-210, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05088, įsigalioja 2021-03-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 2 nacionalinio tikslo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ 1 veiksmo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.2.1-V-02 patvirtinimo
(2021-03-12 Nr. A1-211, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05089, įsigalioja 2021-03-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. A1-641 „Dėl Lygių galimybių tyrėjų tinklo narių atrankos organizavimo tvarkos aprašo ir Lygių galimybių tyrėjų tinklo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-12 Nr. A1-216, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05091, įsigalioja 2021-03-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-16 Nr. A1-221, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05226, įsigalioja 2021-03-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-16 Nr. A1-222, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05228, įsigalioja 2021-03-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. 4-186, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05163, įsigalioja 2021-03-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašo patvirtinimo
(2021-03-16 Nr. 4-193, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05263, įsigalioja 2021-03-17)

Aplinkos ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-09 Nr. D1-141/1K-79, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04952, įsigalioja 2021-03-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-10 Nr. D1-142, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04941, įsigalioja 2021-06-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą apskaičiavimo už 2021 ir vėlesnius metus tvarkos aprašų patvirtinimo
(2021-03-10 Nr. D1-143, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04954, įsigalioja 2021-03-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-421 „Dėl Duomenų skaičiavimo ir kokybės patikros ataskaitų apie atliekų susidarymą ir tvarkymą teikimo Europos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-10 Nr. D1-144, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04965, įsigalioja 2021-06-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-421 „Dėl Administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų administracinių nusižengimų bylose, nutarimų dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, blankų apskaitos, pildymo, registravimo bei administracinių nusižengimų bylų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. D1-150, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05221, įsigalioja 2021-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, koordinuojančioms savanorių, teikiančių pagalbą švietimo įstaigoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 pandemijos pasekmių dėl nuotolinio mokymo, veiklą, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo
(2021-03-12 Nr. V-382, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05069, įsigalioja 2021-03-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-860 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. V-384, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05149, įsigalioja 2021-03-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-179 „ Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. V-385, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05150, įsigalioja 2021-03-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-55 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų (išskyrus kapitalo investicijoms finansuoti) pervedimo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šių lėšų panaudojimą Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymasi tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. V-386, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05151, įsigalioja 2021-03-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. V-391, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05153, įsigalioja 2021-03-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. V-392, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05154, įsigalioja 2021-03-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-36 „Dėl Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui ir sportui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. V-393, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05155, įsigalioja 2021-03-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. ISAK-2463 „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. V-395, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05157, įsigalioja 2021-03-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-970 „Dėl Informacijos, kurios reikia profesinio mokymo lėšoms apskaičiuoti, teikimo Nacionalinei švietimo agentūrai tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2021-03-15 Nr. V-397, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05166, įsigalioja 2021-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-03-12 Nr. V-508, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05070, įsigalioja 2021-03-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose
(2021-03-12 Nr. V-513, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05107, įsigalioja 2021-03-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, esančių uždarose erdvėse, lankymo organizavimo būtinų sąlygų
(2021-03-12 Nr. V-515, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05102, įsigalioja 2021-03-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2513 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo teikiant viešojo transporto paslaugas“ pakeitimo
(2021-03-12 Nr. V-516, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05104, įsigalioja 2021-03-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-03-12 Nr. V-517, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05105, įsigalioja 2021-03-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-03-12 Nr. V-526, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05108, įsigalioja 2021-03-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-515 „Dėl muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, esančių uždarose erdvėse, lankymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-03-16 Nr. V-544, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05225, įsigalioja 2021-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-448 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. V-395 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančių metodinių dokumentų rengimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-10 Nr. V-496, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04985, įsigalioja 2021-03-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. V-1070 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano, Sveiko senėjimo užtikrinimo veiksmų plano ir Vėžio profilaktikos ir kontrolės programos tikslų, uždavinių, priemonių ir projektų, finansuojamų 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-10 Nr. V-499, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04987, įsigalioja 2021-03-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-920 „Dėl Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-10 Nr. V-503, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04995, įsigalioja 2021-03-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-1865 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-10 Nr. V-504, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04996, įsigalioja 2021-03-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-12 Nr. V-518, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05106, įsigalioja 2021-03-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. V-303 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą“ pakeitimo
(2021-03-12 Nr. V-528, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05109, įsigalioja 2021-03-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2021 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2021-03-15 Nr. V-535, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05162, įsigalioja 2021-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. V-536, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05174, įsigalioja 2021-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-16 Nr. V-542, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05224, įsigalioja 2021-03-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1088 „Dėl Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-16 Nr. V-545, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05243, įsigalioja 2021-03-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-791 „Dėl Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklių ir Odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-16 Nr. V-546, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05244, įsigalioja 2021-03-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-396 „Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-16 Nr. V-547, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05245, įsigalioja 2021-03-17)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-255 „Dėl Pretendentų į Europos Sąjungos bendrojo teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-09 Nr. 1R-65, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04881, įsigalioja 2021-03-11)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. ĮV-66 „Dėl Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-12 Nr. ĮV-331, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05159, įsigalioja 2021-03-16)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-258 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų bibliotekų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-16 Nr. ĮV-334, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05240, įsigalioja 2021-03-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2021 metų plano ir valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2021 metų plano patvirtinimo
(2021-03-10 Nr. 3D-155, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04922, įsigalioja 2021-03-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3D-445 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-10 Nr. 3D-156, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04923, įsigalioja 2021-03-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 76 „Dėl Įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti taisyklių parvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-10 Nr. 3D-157, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04924, įsigalioja 2021-03-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-795 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ metinių lėšų limitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-12 Nr. 3D-163, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05099, įsigalioja 2021-03-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. 3D-164, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05144, įsigalioja 2021-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl Duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. 3D-165, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05165, įsigalioja 2021-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-21 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-16 Nr. 3D-167, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05261, įsigalioja 2021-03-17)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-47 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų ir valiutų, kuriomis mokamas konsulinis mokestis diplomatinėje atstovybėje ir konsulinėje įstaigoje, sąrašo ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, kuriose konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją arba grynaisiais pinigais, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-10 Nr. V-71, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04935, įsigalioja 2021-03-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Regiono plėtros tarybai skirtinų valstybės biudžeto lėšų apskaičiavimo ir skyrimo metodikos patvirtinimo
(2021-03-10 Nr. 1V-182, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04944, įsigalioja 2021-03-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-380 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-12 Nr. 1V-197, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05100, įsigalioja 2021-03-13)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 metų gruodžio 20 dienos įsakymo Nr. VA-109 „Dėl Privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-12 Nr. VA-16, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05101, įsigalioja 2021-03-13)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“ pakeitimo
(2021-03-16 Nr. VA-17, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05238, įsigalioja 2021-03-17)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-10 Nr. 1B-144, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04961, įsigalioja 2021-03-15)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1B-202 „Dėl Įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su įvežimo bendrosios deklaracijos apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-12 Nr. 1B-148, TAR, 2021-03-12, kodas 2021-05072, įsigalioja 2021-03-13)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1B-1086 „Dėl Galutinio vartojimo procedūros įvykdymo dokumento pildymo, pateikimo ir priėmimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. 1B-155, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05256, įsigalioja 2021-03-17)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo atitikties nustatytiems reikalavimams deklaravimo ir Teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(2021-03-10 Nr. EV-59, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04983, įsigalioja 2021-03-11)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-16 Nr. VE-17, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05257, įsigalioja 2021-03-17)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų teikimo sutarties su ūkio subjektu, sudariusiu kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartį, formos patvirtinimo
(2021-03-16 Nr. 1K-92, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05241, įsigalioja 2021-03-17)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. I-40 „Dėl Rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-12 Nr. I-62, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05185, įsigalioja 2021-03-16)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. I-110 „Dėl Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos“ pakeitimo
(2021-03-12 Nr. I-63, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05186, įsigalioja 2021-03-16)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-10 Nr. V-155, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05177, įsigalioja 2021-03-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. B1-756 „Dėl tam tikrų gyvūninių produktų tiekimo rinkai apribojimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-12 Nr. B1-212, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05252, įsigalioja 2021-03-17)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V1-167 „Dėl Asmenų, turinčių teisę vykdyti žvejybos stebėtojų veiklą Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose, žvejojančiuose tolimuosiuose žvejybos rajonuose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-15 Nr. V1-33, TAR, 2021-03-15, kodas 2021-05178, įsigalioja 2021-03-16)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VE-639 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-10 Nr. VE-145 (1.3 E), TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04949, įsigalioja 2021-03-11)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymų geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijai gauti vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-10 Nr. 2BE-75, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04969, įsigalioja 2021-03-11)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 2BE-405 „Dėl Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-16 Nr. 2BE-80, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05254, įsigalioja 2021-03-17)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. KS-37 „Dėl ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-10 Nr. KS-32, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04988, įsigalioja 2021-03-11)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinio verslo organizavimo ir verslo funkcijų perkėlimo į užsienį statistinės ataskaitos VPU-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-03-08 Nr. DĮ-84, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04942, įsigalioja 2021-03-11)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo anketos NŪB-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-03-15 Nr. DĮ-91, TAR, 2021-03-16, kodas 2021-05242, įsigalioja 2021-03-17)


<< Atgal