Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 13

2021 m. kovo 31 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. kovo 24 d. – kovo 30 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-195, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05878, įsigalioja 2021-03-26)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo
(2021-03-23 Nr. XIV-206, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05869, įsigalioja 2021-03-25)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-24 Nr. 167, TAR, 2021-03-24, kodas 2021-05805, įsigalioja 2021-03-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. 168, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05834, įsigalioja 2021-03-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo
(2021-03-24 Nr. 170, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05863, įsigalioja 2021-03-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. 174, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05934, įsigalioja 2021-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1289 „Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. 175, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05935, įsigalioja 2021-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 504 „Dėl Likviduojamų dėl bankroto juridinių asmenų ar fizinių asmenų, kuriems iškelta bankroto byla, įsiskolinimo žemės ūkio veiklos subjektams tenkinimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. 177, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05966, įsigalioja 2021-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. 178, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05880, įsigalioja 2021-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. 179, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05881, įsigalioja 2021-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. 180, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06231, įsigalioja 2021-03-30)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1K-60 „Dėl finansų ministro ir Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. 1K-102, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05976, įsigalioja 2021-04-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų skaičiaus prognozavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. 1K-102, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06016, įsigalioja 2021-03-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361 „Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo Finansų ministro įsakymasi taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. 1K-103, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06242, įsigalioja 2021-03-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo
(2021-03-24 Nr. A1-246, TAR, 2021-03-24, kodas 2021-05796, įsigalioja 2021-03-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-25 Nr. A1-250, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05840, įsigalioja 2021-11-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 2 veiksmo „Reintegracija kilmės šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.2-K-04 patvirtinimo
(2021-03-29 Nr. A1-257, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06392, įsigalioja 2021-03-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 4-506 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-25 Nr. 4-229, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05832, įsigalioja 2021-03-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens subsidijos paraiškos formos patvirtinimo
(2021-03-25 Nr. 4-230, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05875, įsigalioja 2021-03-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 4-42 „Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusios savarankiškos įmonės subsidijos paraiškos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-30 Nr. 4-250, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06410, įsigalioja 2021-03-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. D1-577 „Dėl Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje, taikant „Vieno langelio“ principą“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-24 Nr. D1-161, TAR, 2021-03-24, kodas 2021-05778, įsigalioja 2021-03-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. D1-163, TAR, 2021-03-24, kodas 2021-05792, įsigalioja 2021-03-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. D1-229 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-25 Nr. D1-171, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05879, įsigalioja 2021-03-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-360 „Dėl Pajūrio juostos tvarkymo programos 2014–2020 m. patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. D1-173, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05991, įsigalioja 2021-03-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-171 „Dėl biudžetinės įstaigos Augalų genų banko reorganizavimo ir Valstybinės miškų tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. D1-176, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06009, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-277 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. D1-178, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06245, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-136 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-30 Nr. D1-187, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06437, įsigalioja 2021-03-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Socialinio darbo studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-03-24 Nr. V-440, TAR, 2021-03-24, kodas 2021-05771, įsigalioja 2021-03-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-342 „Dėl Nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų registravimo švietimo ir mokslo institucijų registre tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. V-441, TAR, 2021-03-24, kodas 2021-05772, įsigalioja 2021-03-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų, skirtų tikslinei pagalbai abiturientams dėl COVID-19 pandemijos teikti, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-24 Nr. V-444, TAR, 2021-03-24, kodas 2021-05776, įsigalioja 2021-03-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. V-447, TAR, 2021-03-24, kodas 2021-05807, įsigalioja 2021-03-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priemonių, prisidedančių prie prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtojimo, jų prioritetų ir susijusių priemonių įgyvendinimo bendrojo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. V-458, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05894, įsigalioja 2021-03-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. V-76 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. V-478, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06224, įsigalioja 2021-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-405 „Dėl Mokinių registro reorganizavimo ir mokinių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. V-480, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06226, įsigalioja 2021-03-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos patvirtinimo
(2021-03-30 Nr. V-481, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06422, įsigalioja 2021-03-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-30 Nr. V-483, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06423, įsigalioja 2021-03-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Gyvybės mokslų studijų krypčių grupės (išskyrus ekologijos studijų kryptį) aprašo patvirtinimo
(2021-03-30 Nr. V-495, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06474, įsigalioja 2021-03-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-707 „Dėl Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-30 Nr. V-496, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06475, įsigalioja 2021-03-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms
(2021-03-30 Nr. V-497, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06476, įsigalioja 2021-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę
(2021-03-26 Nr. V-649, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06021, įsigalioja 2021-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. V-652, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06019, įsigalioja 2021-03-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. V-653, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06020, įsigalioja 2021-03-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. V-655, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06023, įsigalioja 2021-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. V-656, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06024, įsigalioja 2021-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. V-627, TAR, 2021-03-24, kodas 2021-05813, įsigalioja 2021-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-395 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančių metodininių dokumentų rengimo“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. V-628, TAR, 2021-03-24, kodas 2021-05815, įsigalioja 2021-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Ėminių paėmimo mobiliuosiuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. V-629, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05839, įsigalioja 2021-03-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 ,,Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) vakcina prioritetinių gyventojų grupių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. V-631, TAR, 2021-03-24, kodas 2021-05818, įsigalioja 2021-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-957 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-25 Nr. V-633, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05877, įsigalioja 2021-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 ,,Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) vakcina prioritetinių gyventojų grupių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. V-636, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05890, įsigalioja 2021-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. V-648, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06017, įsigalioja 2021-03-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. V-651, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06018, įsigalioja 2021-03-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-1159 „Dėl Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. V-654, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06022, įsigalioja 2021-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. V-658, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06259, įsigalioja 2021-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. V-661, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06279, įsigalioja 2021-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. V-662, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06280, įsigalioja 2021-03-30)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1R-205 „Dėl Dokumentų pateikimo antstoliui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-30 Nr. 1R-111, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06453, įsigalioja 2021-03-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 3-79 „Dėl Pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus teikimo, geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. 3-176, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06236, įsigalioja 2021-03-30)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. 1-49, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06010, įsigalioja 2021-03-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „Aie namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. 1-50, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06011, įsigalioja 2021-03-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų ivesticijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. 1-51, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06013, įsigalioja 2021-03-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. ĮV-66 „Dėl Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-25 Nr. ĮV-351, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06239, įsigalioja 2021-03-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Keitimosi kūrinių ar kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1563 tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-25 Nr. ĮV-358, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06238, įsigalioja 2021-03-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. ĮV-452 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų (muziejinių) kultūros vertybių efektyvaus naudojimo rodiklių patvirtinimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. ĮV-363, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06240, įsigalioja 2021-03-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. ĮV-365, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06241, įsigalioja 2021-03-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-25 Nr. 3D-186, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05826, įsigalioja 2021-03-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-25 Nr. 3D-188, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05871, įsigalioja 2021-03-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-836 „Dėl Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. 3D-190, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05969, įsigalioja 2021-03-27)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-217 „Dėl Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. V-92, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06442, įsigalioja 2021-03-31)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-30 Nr. 1V-251, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06448, įsigalioja 2021-05-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-30 Nr. 1V-252, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06451, įsigalioja 2021-03-31)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-30 Nr. 1V-254, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06457, įsigalioja 2021-03-31)

Krašto apsaugos ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro ir vidaus reikalų ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-628/1V-612 „Dėl Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos ir Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. V-211/1V-249, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06258, įsigalioja 2021-03-30)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-225 „Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-30 Nr. V-221, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06435, įsigalioja 2021-06-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. VA-3 „Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašo sudarymo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-25 Nr. VA-22, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05844, įsigalioja 2021-03-26)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Darbo ginčų komisijos posėdžių garso įrašymo, įrašų saugojimo, susipažinimo su garso įrašais ir jų skaitmeninių kopijų darymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2021-03-26 Nr. EV-73, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06007, įsigalioja 2021-03-27)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-30 Nr. 27V-46, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06460, įsigalioja 2021-03-31)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1B-271 „Dėl Muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo, esant ekstremaliajai situacijai, tvarkos“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. 1B-188, TAR, 2021-03-24, kodas 2021-05804, įsigalioja 2021-03-25)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vykdant karinę veiklą gabenamų ar naudojamų prekių, kurioms įforminama NATO 302-oji arba ES 302-oji forma, deklaravimo, muitinio įforminimo ir tikrinimo taisyklių patvirtinimo
(2021-03-26 Nr. 1B-193, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06445, įsigalioja 2021-03-31)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno taikymo
(2021-03-30 Nr. 1B-203, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06446, įsigalioja 2021-03-31)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. KS-142 „Dėl lobistinės veiklos dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. KS-149, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05941, įsigalioja 2021-03-27)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. N-5 (175) „Dėl Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-25 Nr. N-3 (186), TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05993, įsigalioja 2021-03-27)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2018 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. N-2 (164) „Dėl Valstybinės kalbos vartojimo norminimo ir sklaidos programos patvirtinimo“ pakeitimo
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos patvirtinimo
(2021-03-25 Nr. N-5 (188), TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06278, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Duomenų, susijusių su vaistinių preparatų registruotojų ir (ar) jų atstovų ataskaitomis apie suteiktą paramą perleistų verčių gavėjams, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-29 Nr. (1.72E)1A-329/VA-25, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06275, įsigalioja 2021-03-30)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1A-12 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. (1.72E)1A-332, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06273, įsigalioja 2021-03-30)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1K-32 „Dėl Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse apdraustų asmenų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai Lietuvoje, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. 1K-104, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06272, įsigalioja 2021-03-30)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. 1K-99, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05973, įsigalioja 2021-03-27)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. BR1-173 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“ administravimo savivaldybėse procedūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-25 Nr. BR1-102, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06041, įsigalioja 2021-03-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. O3E-389, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05940, įsigalioja 2021-03-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. O3E-400, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05945, įsigalioja 2021-03-27)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-22 Nr. VE-160 (1.3 E), TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05918, įsigalioja 2021-04-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Įgaliojimų registro paslaugos „Įgaliojimų sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre“ naudojimo taisyklių pakeitimo
(2021-03-30 Nr. VE-172 (1.3 E), TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06471, įsigalioja 2021-03-31)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 2-2 „Dėl asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje“ pakeitimo
(2021-03-23 Nr. 2-41, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05944, įsigalioja 2021-03-27)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės reikšmės kelių reguliarių saugumo patikrinimų procedūros patvirtinimo
(2021-03-24 Nr. 2-42, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05833, įsigalioja 2021-04-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Tinkamumo skraidyti patikrą atliekančių asmenų kompetencijos įvertinimo ir kvalifikacijos tvirtinimo aprašo patvirtinimo
(2021-03-26 Nr. 2-44, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06050, įsigalioja 2021-03-30)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Alternatyvių atitikties užtikrinimo priemonių tvirtinimo, pakeitimo, apribojimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-26 Nr. 2-47, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06012, įsigalioja 2021-03-27)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Apmokėjimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas paslaugas ir skubos tvarka teikiamų paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-26 Nr. 2-48, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06014, įsigalioja 2021-03-27)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-26 Nr. 2-49, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06015, įsigalioja 2021-03-27)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 2BE-93 „Dėl reikalavimų oro balionų ir dirižablių skrydžiams“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. 2BE-92, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05990, įsigalioja 2021-03-27)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuostatų patvirtinimo
(2021-03-22 Nr. TP-13, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-06001, įsigalioja 2021-03-27)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2017 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 13P-30-(7.1.2) „Dėl Teisėjų tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. 13P-35-(7.1.2), TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06257, įsigalioja 2021-03-30)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 5-V-928 „Dėl Apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo pažymėjimo naudojimo ir informacijos policijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. 5-V-249, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06265, įsigalioja 2021-03-30)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2013 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-775 „Dėl Šaunamųjų ginklų perdirbimo į imitacinius ginklus, jų naudojimo, ginklų, šaudmenų, jų dalių kolekcijų sudarymo, laikymo, eksponavimo, likvidavimo, ginklų, šaudmenų perdirbimo kolekcijoms ir ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių parodų organizavimo, reikalavimų parodoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. 5-V-250, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06266, įsigalioja 2021-03-30)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 5-V-427 „Dėl Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. 5-V-251, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06267, įsigalioja 2021-03-30)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. 5-V-252, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06268, įsigalioja 2021-03-30)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. 5-V-253, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06381, įsigalioja 2021-03-31)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planų sudarymo metodinių rekomendacijų tvirtinimo
(2021-03-30 Nr. V-29, TAR, 2021-03-30, kodas 2021-06439, įsigalioja 2021-03-31)


<< Atgal