Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 15

2021 m. balandžio 14 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. balandžio 7 d. – balandžio 13 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-196, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07413, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 32, 35, 37, 51 straipsnių pakeitimo ir 8, 36, 39 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-197, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07414, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-198, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07416, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 pakeitimo įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-199, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07437, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-200, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07417, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-201, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07418, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo Nr. IX-1607 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-202, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07419, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-203, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07420, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 pakeitimo įstatymas
(2021-03-30 Nr. XIV-225, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07286, įsigalioja 2021-08-02)

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 20 ir 25-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-03-30 Nr. XIV-226, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07287, įsigalioja 2021-08-02)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19-1, 19-2, 47, 55, 126, 127 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 55-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-2795 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-30 Nr. XIV-227, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07421, įsigalioja 2021-04-09)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 455 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-30 Nr. XIV-228, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07422, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 40 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-30 Nr. XIV-229, TAR, 2021-04-07, kodas 2021-07271, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-03-30 Nr. XIV-230, TAR, 2021-04-07, kodas 2021-07272, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 56, 67 ir 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju-1 skirsniu įstatymas
(2021-04-01 Nr. XIV-232, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07423, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 5 straipsnio, 2 ir 4 priedų pakeitimo įstatymas
(2021-04-01 Nr. XIV-233, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07424, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 2, 5, 6, 8, 12, 13, 13-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu įstatymas
(2021-04-01 Nr. XIV-234, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07426, įsigalioja 2021-05-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinė sutartis
Nairobio sutartis dėl olimpinio simbolio apsaugos
(1981-09-26, TAR, 2021-04-12, kodas 2021-07575, įsigalioja 2021-03-09)

Tarptautinė sutartis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl jūrų transporto
(1994-07-11, TAR, 2021-04-12, kodas 2021-07577, įsigalioja 2004-02-20)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2021-04-07 Nr. 210, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07355, įsigalioja 2021-04-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo
(2021-04-07 Nr. 211, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07356, įsigalioja 2021-04-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ pakeitimo
(2021-04-07 Nr. 213, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07381, įsigalioja 2021-04-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 „Dėl Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-04-07 Nr. 215, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07405, įsigalioja 2021-04-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-04-07 Nr. 216, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07289, įsigalioja 2021-04-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais rengimo koordinavimo
(2021-04-07 Nr. 218, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07486, įsigalioja 2021-04-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-04-12 Nr. 220, TAR, 2021-04-12, kodas 2021-07555, įsigalioja 2021-04-13)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2022 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano patvirtinimo
(2021-04-12 Nr. 1K-120, TAR, 2021-04-13, kodas 2021-07641, įsigalioja 2021-04-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 4-42 „Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusios savarankiškos įmonės subsidijos paraiškos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-06 Nr. 4-274, TAR, 2021-04-07, kodas 2021-07135, įsigalioja 2021-04-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 4-138 „Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. 4-284, TAR, 2021-04-12, kodas 2021-07554, įsigalioja 2021-04-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų Informacinės visuomenės plėtros komitetui suteikimo
(2021-04-12 Nr. 4-291, TAR, 2021-04-12, kodas 2021-07615, įsigalioja 2021-04-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. D1-817 „Dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2021-04-07 Nr. D1-205, TAR, 2021-04-07, kodas 2021-07260, įsigalioja 2021-04-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Mokesčio mokėtojų, įgyvendinančių aplinkos apsaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionariųjų taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leidžiamos taršos normatyvo, atleidimo nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-08 Nr. D1-208, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07379, įsigalioja 2021-04-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-257 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir su jiems nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-13 Nr. D1-219, TAR, 2021-04-13, kodas 2021-07674, įsigalioja 2021-04-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-07 Nr. V-518, TAR, 2021-04-07, kodas 2021-07269, įsigalioja 2021-04-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-768 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-522, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07483, įsigalioja 2021-04-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. V-317 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-524, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07485, įsigalioja 2021-04-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-620 „Dėl Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-12 Nr. V-537, TAR, 2021-04-12, kodas 2021-07617, įsigalioja 2021-04-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. V-512/A1-142 „Dėl Reikalavimų profesinio mokymo sutartims ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-04-13 Nr. V-538/A1-307, TAR, 2021-04-13, kodas 2021-07656, įsigalioja 2021-06-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Profesinio mokymo sutartims keliamų reikalavimų ir šių sutarčių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-13 Nr. V-539/4-292, TAR, 2021-04-13, kodas 2021-07666, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2506 „Dėl bibliotekų ir valstybės archyvų skaityklų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-08 Nr. V-742, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07402, įsigalioja 2021-04-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. V-285 „Dėl sporto, laisvalaikio ir pramogų atvirose erdvėse teikimo būtinųjų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-08 Nr. V-743, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07403, įsigalioja 2021-04-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-04-08 Nr. V-746, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07407, įsigalioja 2021-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-649 „Dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę“ pakeitimo
(2021-04-08 Nr. V-748, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07408, įsigalioja 2021-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. V-2819 „Dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-751, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07501, įsigalioja 2021-04-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-754, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07503, įsigalioja 2021-04-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. V-585 „Dėl konsultacijų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-761, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07513, įsigalioja 2021-04-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-762, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07514, įsigalioja 2021-04-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-766, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07519, įsigalioja 2021-04-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-767, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07520, įsigalioja 2021-04-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-768, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07523, įsigalioja 2021-04-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. V-2347 „Dėl karantino režimo priemonių laikymosi kontrolės“ pakeitimo
(2021-04-12 Nr. V-786, TAR, 2021-04-12, kodas 2021-07620, įsigalioja 2021-04-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl asmenų vežimo į vakcinacijos nuo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) vietą ir iš jos būtinų sąlygų
(2021-04-12 Nr. V-787, TAR, 2021-04-12, kodas 2021-07621, įsigalioja 2021-04-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Greitosios medicinos pagalbos metodinio dokumento rengimo, taikymo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-07 Nr. V-732, TAR, 2021-04-07, kodas 2021-07244, įsigalioja 2021-04-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo iš pagrindinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies 2021 metais
(2021-04-07 Nr. V-735, TAR, 2021-04-07, kodas 2021-07252, įsigalioja 2021-04-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-07 Nr. V-736, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07288, įsigalioja 2021-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2021-04-07 Nr. V-739, TAR, 2021-04-07, kodas 2021-07264, įsigalioja 2021-04-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-753, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07512, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-759, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07506, įsigalioja 2021-04-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-765, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07518, įsigalioja 2021-04-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-769, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07524, įsigalioja 2021-04-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-771, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07531, įsigalioja 2021-04-10)

Sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-775/V-528, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07552, įsigalioja 2021-04-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-12 Nr. V-780, TAR, 2021-04-12, kodas 2021-07569, įsigalioja 2021-04-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-12 Nr. V-781, TAR, 2021-04-12, kodas 2021-07570, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl valstybės užsakomų laboratorinių tyrimų nomenklatūros patvirtinimo” pakeitimo
(2021-04-12 Nr. V-782, TAR, 2021-04-12, kodas 2021-07587, įsigalioja 2021-04-13)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-12 Nr. 1-67, TAR, 2021-04-13, kodas 2021-07625, įsigalioja 2021-05-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. ĮV-430, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07543, įsigalioja 2021-04-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 3D-71 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 2020-2025 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-31 Nr. 3D-201, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07380, įsigalioja 2021-04-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-08 Nr. 3D-217, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07346, įsigalioja 2021-04-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-08 Nr. 3D-218, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07347, įsigalioja 2021-04-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl paraiškų pagal žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės „Tautinio paveldo išsaugojimas, bendruomeninių ir kitų iniciatyvų skatinimas“ papriemonę „Tautinio paveldo išsaugojimas“ priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo
(2021-04-08 Nr. 3D-219, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07350, įsigalioja 2021-04-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-439 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-08 Nr. 3D-220, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07351, įsigalioja 2021-04-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-50 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-08 Nr. 3D-221, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07364, įsigalioja 2021-04-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. 3D-223, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07530, įsigalioja 2021-04-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. 3D-225, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07532, įsigalioja 2021-04-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, atestuotų tradicinių amatų meistrų ir tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-12 Nr. 3D-227, TAR, 2021-04-12, kodas 2021-07584, įsigalioja 2021-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-542 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-12 Nr. 3D-228, TAR, 2021-04-12, kodas 2021-07585, įsigalioja 2021-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-800 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ pirmosios veiklos srities „Programos įgyvendinimas“ ir antrosios veiklos srities „Programos informavimas ir viešinimas“ 2014–2023 m. finansinio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-13 Nr. 3D-232, TAR, 2021-04-13, kodas 2021-07655, įsigalioja 2021-04-14)

Užsienio reikalų ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-119/1V-317 „Dėl Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, Europos Sąjungos, NATO, kitų tarptautinių organizacijų, institucijų ir įstaigų, jų personalo ir jų šeimos narių, turinčių Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento išduotus galiojančius „A“, „B“ ir „E“ kategorijos akreditacijos pažymėjimus, transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-08 Nr. V-113/1V-286, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07387, įsigalioja 2021-04-09)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Konkursų Lietuvos kultūros ir meno darbuotojams, vykstantiems dirbti į užsienio lietuvių bendruomenes, organizacijas ir kultūros įstaigas, organizavimo, atlyginimo už suteiktas paslaugas ir išmokų skyrimo ir mokėjimo, atsiskaitymo už skirtas lėšas ir atliktą darbą, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-04-08 Nr. V-118, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07427, įsigalioja 2021-04-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Nuteistųjų perėmimo ar perdavimo vykdant Europos Sąjungos valstybių narių teismų sprendimus dėl laisvės atėmimo bausmės pripažinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-08 Nr. 1V-289, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07395, įsigalioja 2021-04-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. 1V-308, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07525, įsigalioja 2021-04-10)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-04-13 Nr. VA-27, TAR, 2021-04-13, kodas 2021-07629, įsigalioja 2021-04-14)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2021-04-13 Nr. VA-28, TAR, 2021-04-13, kodas 2021-07639, įsigalioja 2021-04-14)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. T-156 „Dėl Bendro visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-12 Nr. TE-21(2021), TAR, 2021-04-12, kodas 2021-07619, įsigalioja 2021-04-13)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo
(2021-04-08 Nr. V-145, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07510, įsigalioja 2021-04-10)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. O3E-444, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07533, įsigalioja 2021-04-10)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. O3E-857 „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. O3E-445, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07534, įsigalioja 2021-04-10)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagamintas medicinos priemones pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-08 Nr. T1-1025, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07391, įsigalioja 2021-05-26)

Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus įsakymas
Dėl ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos nuostatų ir ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2021-04-08 Nr. 05-36, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07516, įsigalioja 2021-04-10)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-295 „Dėl Konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-12 Nr. V-169, TAR, 2021-04-12, kodas 2021-07603, įsigalioja 2021-04-13)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A1-43 „Dėl Fizinių ir juridinių asmenų, atliekančių medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminį apdorojimą, ženklinimą ir tiekimą rinkai, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-08 Nr. A1-163, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07360, įsigalioja 2021-04-09)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A1-288 „Dėl prašymų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. A1-168, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07490, įsigalioja 2021-04-10)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pasienio veterinarijos postų ir teritorinių padalinių, atliekančių iš trečiųjų šalių importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų siuntų tikrinimą dėl ekologiškumo atitikties, sąrašo patvirtinimo
(2021-04-09 Nr. B1-304, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07498, įsigalioja 2021-04-10)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. BV-22/V1-75 „Dėl 2021 m. vertinamų globos centrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-07 Nr. BV-117/V1-316, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07473, įsigalioja 2021-04-10)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. DI-608 „Dėl Dokumentų, kurių reikia organizuoti nuotolinius lošimus, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-07 Nr. DIE-170, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07366, įsigalioja 2021-04-09)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. DI-528 „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-07 Nr. DIE-171, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07365, įsigalioja 2021-04-09)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. T1-284 „Dėl formos NTAKD-KD patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-08 Nr. T1-39, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07376, įsigalioja 2021-04-09)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Teisėjų tarybos posėdžių transliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-31 Nr. 6P-49-(1.1.), TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07377, įsigalioja 2021-04-09)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. I-40 „Dėl Rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-06 Nr. I-87, TAR, 2021-04-07, kodas 2021-07243, įsigalioja 2021-04-08)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Susipažinimo su nuteistųjų ir suimtųjų asmens bylomis ir jose esančių dokumentų kopijų darymo bei išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-09 Nr. V-119, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07495, įsigalioja 2021-04-10)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 4R-100 „Dėl 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, Įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) Nr. 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011 įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-04-09 Nr. 2BE-100, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07474, įsigalioja 2021-04-10)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. KS-172 „Dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-07 Nr. KS-42, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07385, įsigalioja 2021-04-09)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. KS-43 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-07 Nr. KS-43, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07386, įsigalioja 2021-04-09)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 6 straipsnio įgyvendinimo kontrolės aprašo patvirtinimo
(2021-04-07 Nr. KS-48, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07388, įsigalioja 2021-04-09)


<< Atgal