Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 18

2021 m. gegužės 5 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. balandžio 28 d. – gegužės 4 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 12, 16, 20, 27, 29, 57 straipsnių ir trečiojo-1 skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-5 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3312 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-239, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08840, įsigalioja 2021-04-29)

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-240, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08842, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 41-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-241, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08845, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.72 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-242, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08876, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 6-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-243, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08849, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 6-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-244, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08851, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-245, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08853, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 8-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-246, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08854, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo Nr. I-1222 11-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-247, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08857, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 42 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-248, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08859, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 25-2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-249, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08862, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 29 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-250, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08864, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo ratifikavimo
(2021-04-22 Nr. XIV-262, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09305, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-263, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09120, įsigalioja 2021-04-30)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 603 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-264, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08866, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-265, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08867, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 33, 414, 610 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-266, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08868, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-267, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08870, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto priedo pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-268, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08871, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo Nr. X-1702 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-269, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08872, įsigalioja 2021-04-29)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 8-1, 210, 263, 269 ir 277 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 8-2 straipsniu įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-270, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09125, įsigalioja 2021-06-01)

Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo Nr. VIII-1313 4, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-271, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09126, įsigalioja 2021-04-30)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 45, 46, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-273, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09306, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 20, 41 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-04-29 Nr. XIV-279, TAR, 2021-05-04, kodas 2021-09681, įsigalioja 2021-07-30)

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo Nr. IX-368 4-1 straipsnio, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-2 straipsniu įstatymas
(2021-04-29 Nr. XIV-280, TAR, 2021-05-04, kodas 2021-09682, įsigalioja 2021-07-30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties taikymo laikino sustabdymo
(2021-04-29 Nr. (22.35E)3-2480, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09418, įsigalioja 2021-05-03)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-04-29 Nr. (22.35E)3-2484, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09417, įsigalioja 2021-05-03)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-21 Nr. 274, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-08916, įsigalioja 2021-04-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. 278, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-08917, įsigalioja 2021-04-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos stabilumo 2021 metų programos
(2021-04-28 Nr. 279, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09020, įsigalioja 2021-04-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. 280, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-08918, įsigalioja 2021-04-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. 283, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09042, įsigalioja 2021-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. 284, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09043, įsigalioja 2021-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. 285, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09045, įsigalioja 2021-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. 286, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09046, įsigalioja 2021-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. 287, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09047, įsigalioja 2021-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. 289, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09072, įsigalioja 2021-04-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo
(2021-04-28 Nr. 292, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09093, įsigalioja 2021-04-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. 293, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09095, įsigalioja 2021-04-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. 300, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09293, įsigalioja 2021-05-10)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1k-22 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. 1K-133, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08882, įsigalioja 2021-04-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. A1-641 „Dėl Lygių galimybių tyrėjų tinklo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. A1-335, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08901, įsigalioja 2021-04-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-47 „Dėl Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-03 Nr. A1-346, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09415, įsigalioja 2021-05-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Sveikatos apsaugos ministro, Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
(2021-05-04 Nr. A1-348/V-1013/V-714/1V-384, TAR, 2021-05-04, kodas 2021-09602, įsigalioja 2021-05-05)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro nuostatų patvirtinimo
(2021-04-29 Nr. 4-343, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09013, įsigalioja 2021-04-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 4-429 „Dėl Infrastruktūros iki investuotojui suteikto sklypo ribų įrengimo ir (ar) sutvarkymo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-29 Nr. 4-364, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09082, įsigalioja 2021-04-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 4-56 „Dėl Vertinimo tvarkos, kuria nustatoma, ar numatomos steigti įmonės veikla susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir ar šiai veiklai vykdyti užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją, finansavimą ir verslo planą, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-03 Nr. 4-371, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09399, įsigalioja 2021-05-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-201 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-27 Nr. D1-253, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08785, įsigalioja 2021-04-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. D1-670 „Dėl Valstybinių miškų pareigūnų uniformos aprašymo ir Valstybinių miškų pareigūnų uniformos išdavimo ir dėvėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-04-27 Nr. D1-255, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08786, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND4-99) patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. D1-257, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-08923, įsigalioja 2021-04-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Teatro, kino, šokio studijų krypčių aprašo patvirtinimo
(2021-04-28 Nr. V-659, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-08967, įsigalioja 2021-04-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. V-670, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09008, įsigalioja 2021-04-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo universitetams pagal specialybes
(2021-04-29 Nr. V-674, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09128, įsigalioja 2021-04-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.2-ESFA-V-710 priemonės „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-03 Nr. V-687, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09422, įsigalioja 2021-05-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo
(2021-05-03 Nr. V-688, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09423, įsigalioja 2021-05-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-1866 „Dėl 2021 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai ir 2021 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-03 Nr. V-697, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09424, įsigalioja 2021-05-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-411 „Dėl Švietimo įstaigų, nukentėjusių nuo COVID-19 pandemijos pasekmių dėl nuotolinio mokymo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-03 Nr. V-701, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09426, įsigalioja 2021-05-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-872 „Dėl Rekomendacinių įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-03 Nr. V-705, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09526, įsigalioja 2021-05-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimu ir sporto informacijos sklaida
(2021-05-03 Nr. V-706, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09530, įsigalioja 2021-05-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-620 „Dėl Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-04 Nr. V-716, TAR, 2021-05-04, kodas 2021-09634, įsigalioja 2021-05-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. V-966, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08885, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. V-967, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08887, įsigalioja 2021-04-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-04-29 Nr. V-969, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09010, įsigalioja 2021-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 6 d. sprendimo Nr. V-12 „Dėl valstybės biudžeto lėšomis įsigytų vakcinų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir skiepijimui reikalingų priemonių paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ pakeitimo
(2021-04-29 Nr. V-972, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-08914, įsigalioja 2021-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-472 „Dėl pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimo ir vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-29 Nr. V-973, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09116, įsigalioja 2021-05-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-04-29 Nr. V-974, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09117, įsigalioja 2021-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos republikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-29 Nr. V-975, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09118, įsigalioja 2021-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-29 Nr. V-976, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09119, įsigalioja 2021-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-230 „Dėl Komisijos sprendimui dėl kompensacijos ir (ar) draudimo išmokos mokėjimo priimti sudarymo, Komisijos darbo reglamento ir Darbuotojo mirties arba sveikatos ir darbingumo netekimo susiejimo su jo darbu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams arba darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-29 Nr. V-983, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09127, įsigalioja 2021-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams organizavimo būtinų sąlygų
(2021-04-29 Nr. V-987, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09135, įsigalioja 2021-05-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. V-585 „Dėl konsultacijų ir egzaminų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-29 Nr. V-989, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09136, įsigalioja 2021-05-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl eksporto leidimų išdavimo, įgyvendinant 2021 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/442, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, ir 2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/521, kuriuo nustatomos tvarkos, kuria tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, konkrečios taikymo nuostatos, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-29 Nr. V-990, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09189, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. V-995, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09233, įsigalioja 2021-05-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių teikimas atnaujinamas, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-30 Nr. V-997, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09257, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. V-998, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09312, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-3033 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. V-999, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09260, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. V-1000, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09261, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų planavimo tvarkos aprašo ir Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. V-1001, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09315, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Letuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl Slaugytojo padėjėjo kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. V-1004, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09322, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. V-1005, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09323, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. V-1006, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09324, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-2921 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 170:2020 „Išplėstinės praktikos vaistininkas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. V-1007, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09325, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-955 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-03 Nr. V-1009, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09428, įsigalioja 2021-05-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-03 Nr. V-1010, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09429, įsigalioja 2021-05-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl leidimo teikti Lietuvos Respublikos rinkai ir pradėti naudoti profesionaliam naudojimui skirtus greituosius antigeno testus, pritaikytus naudoti savikontrolės tikslais, išdavimo
(2021-05-03 Nr. V-1012, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09506, įsigalioja 2021-05-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-597 „Dėl Informacijos, susijusios su žmonių apsinuodijimais, kaupimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-04 Nr. V-1014, TAR, 2021-05-04, kodas 2021-09635, įsigalioja 2021-05-05)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3-519 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-29 Nr. 3-238, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09011, įsigalioja 2021-04-30)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3-505 „Dėl Kelių ir geležinkelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo valstybės informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-29 Nr. 3-239, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09019, įsigalioja 2021-04-30)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-378 „Dėl Kelių saugumo patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-05-03 Nr. 3-251, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09386, įsigalioja 2021-05-04)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pažangos priemonės įgyvendinimo aprašo ir lėšų, reikalingų branduolinių energetikos objektų eksploatavimui nutraukti ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti, poreikio 2021–2038 metams sąrašo patvirtinimo
(2021-04-30 Nr. 1-100, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09184, įsigalioja 2021-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Leidimų verstis energetikos darbuotojų atestavimo veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2021-04-30 Nr. 1-99, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09174, įsigalioja 2024-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-195 „Dėl Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos nuostatų, tarpininkavimo derybose tvarkos aprašo, ikiteisminio ginčų sprendimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. ĮV-474, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08811, įsigalioja 2021-04-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. ĮV-388 „Dėl istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančių projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, paraiškos, sutarties, sąmatos, įvykdymo rezultatų ataskaitos ir faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo bei leidinio perdavimo-priėmimo akto formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. ĮV-489, TAR, 2021-05-04, kodas 2021-09622, įsigalioja 2021-05-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ĮV-617 „Dėl Priemonės „Lietuvos kultūros sostinė“ dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. ĮV-490, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09279, įsigalioja 2021-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotų ūkinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių perėmimo, įtraukimo į apskaitą, įkainojimo, saugojimo, realizavimo ir nugaišinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-28 Nr. 3D-284, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08809, įsigalioja 2021-04-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-168 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. 3D-286, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08821, įsigalioja 2021-04-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 3D-118 „Dėl 2021–2022 m. susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. 3D-287, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08822, įsigalioja 2021-04-29)

Žemės ūkio ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro ir finansų ministro 2005 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 3D-171/1K-080 „Dėl Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą bei vežamų per ją tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. 3D-293/1K-154, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09509, įsigalioja 2021-05-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-03 Nr. 3D-295, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09427, įsigalioja 2021-05-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-491 „Dėl išvežamų iš Lietuvos Respublikos į ne Europos Sąjungos valstybes nares ar ne Europos ekonominės erdvės valstybes augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio sertifikato ir fitosanitarinio reeksporto sertifikato formų“ pakeitimo
(2021-05-03 Nr. 3D-296, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09515, įsigalioja 2021-05-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo ir Pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-03 Nr. 3D-298, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09517, įsigalioja 2021-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Veiklos tęstinumo valdymo plano ir Naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2021-05-03 Nr. 3D-299, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09518, įsigalioja 2021-05-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-04 Nr. 3D-301, TAR, 2021-05-04, kodas 2021-09667, įsigalioja 2021-05-05)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-03 Nr. V-147, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09405, įsigalioja 2021-05-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2021-04-28 Nr. 1V-373, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08860, įsigalioja 2021-05-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-247 „Dėl Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. 1V-375, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08869, įsigalioja 2021-04-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 388 „Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-28 Nr. 1V-376, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08874, įsigalioja 2021-05-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Motorinės transporto priemonės ir jos priekabos nuosavybės teisės deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-29 Nr. 1V-379, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09132, įsigalioja 2021-05-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
(2021-04-29 Nr. 1V-380, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09133, įsigalioja 2021-05-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-29 Nr. 1V-381, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09134, įsigalioja 2021-05-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-04 Nr. 1V-382, TAR, 2021-05-04, kodas 2021-09592, įsigalioja 2021-05-05)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymo VA-6 „Dėl Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-03 Nr. VA-31, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09476, įsigalioja 2021-05-04)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymo Nr. V3-22 „Dėl Profesinių standartų ir  tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-27 Nr. V3-10, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09404, įsigalioja 2021-05-04)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno taikymo
(2021-04-29 Nr. 1B-271, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09273, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo
(2021-05-03 Nr. 11V-115, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09497, įsigalioja 2021-05-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl teritorinių ligonių kasų nuostatų patvirtinimo
(2021-04-30 Nr. 1K-141, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09228, įsigalioja 2021-05-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Dokumentų, patvirtinančių teisę kitoje Europos Sąjungos šalyje gauti išmokas natūra dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, tvarkymo aprašo patvirtinimo
(2021-05-03 Nr. 1K-144, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09531, įsigalioja 2021-05-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-04 Nr. 1K-146, TAR, 2021-05-04, kodas 2021-09624, įsigalioja 2021-05-05)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2021-04-29 Nr. 1V-248, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-09051, įsigalioja 2021-04-30)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl Motorinės transporto priemonės ir jos priekabos savininkų nuosavybės deklaracijų ir pranešimo formų patvirtinimo
(2021-05-01 Nr. 1V-254, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09385, įsigalioja 2021-05-04)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-299 „Dėl Asmenų aptarnavimo valstybės įmonės „Regitra“ padaliniuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-01 Nr. 1V-255, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09390, įsigalioja 2021-05-04)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių pataisų dėl viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymo, vykdant viešuosius pirkimus, taikymo metodikos patvirtinimo ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 2017/8-164 „Dėl Finansinių pataisų dėl viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymo taikymo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-04-30 Nr. 2021/8-114, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09188, įsigalioja 2021-05-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. B1-1093 „Dėl Prekybos ūkiniais gyvūnais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. B1-361, TAR, 2021-05-04, kodas 2021-09666, įsigalioja 2021-05-05)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. BR1-444 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ administravimo savivaldybėse procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-27 Nr. BR1-143, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08799, įsigalioja 2021-04-29)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas sąlygų aprašo patvirtinimo  
(2021-05-03 Nr. 2V-165, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09525, įsigalioja 2021-05-04)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros vertybių registro pavadinimų klasifikatoriaus patvirtinimo
(2021-04-29 Nr. Į-122, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09227, įsigalioja 2021-05-01)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V1-67 „Dėl Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2021-04-30 Nr. V1-58, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09272, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-1624 „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. V-448, TAR, 2021-05-03, kodas 2021-09383, įsigalioja 2021-05-04)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 2BE-7 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos atliekamų geležinkelių transporto srities planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-04-28 Nr. 2BE-118, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08879, įsigalioja 2021-04-29)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3K-319 „Dėl Klientų aptarnavimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. 3K-112, TAR, 2021-04-30, kodas 2021-09311, įsigalioja 2021-05-01)


<< Atgal