Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 19

2021 m. gegužės 12 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. gegužės 5 d. – gegužės 11 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų narių ir Vokietijos Federacinės Respublikos ginkluotųjų pajėgų narių laikino buvimo kitos valstybės teritorijoje (Lietuvos ir Vokietijos susitarimo dėl ginkluotųjų pajėgų narių atvykimo) ratifikavimo
(2021-04-29 Nr. XIV-284, TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10496, įsigalioja 2021-05-12)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-05-07 Nr. (22.35E)3-2659, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10222, įsigalioja 2021-05-07)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 458 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių žuvininkystės produktų importo, eksporto ir reeksporto tvarką, įgyvendinimą, paskyrimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. 302, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10032, įsigalioja 2021-05-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. 305, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10089, įsigalioja 2021-05-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 300 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. 306, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10090, įsigalioja 2021-05-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. 307, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10233, įsigalioja 2021-05-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo metodikos ir ataskaitos formos patvirtinimo
(2021-05-05 Nr. 308, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10296, įsigalioja 2021-05-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 4 „Dėl Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, Europos Sąjungos įstaigų ir kitų atstovybių narių akreditavimo Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. 309, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10297, įsigalioja 2021-05-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. 310, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10298, įsigalioja 2021-05-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 15-4, 15-5, 15-6 straipsnių ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalių nuostatų įgyvendinimo
(2021-04-28 Nr. 313, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10312, įsigalioja 2021-05-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 133 „Dėl Priemonės „Turgavietės mokesčio kompensacija“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. 314, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10313, įsigalioja 2021-05-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. 315, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10326, įsigalioja 2021-05-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 272 „Dėl Per penkerius metus neatkurtų privačių miškų atkūrimo miško savininkų lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. 319, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10336, įsigalioja 2021-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. 321, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10338, įsigalioja 2021-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1469 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) statistinio tyrimo atlikimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. 324, TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10439, įsigalioja 2021-05-12)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Oficialiosios statistikos 2020 metų programos I dalies vykdymo ataskaitos patvirtinimo
(2021-05-10 Nr. 1K-166, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10346, įsigalioja 2021-05-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinio ir kibernetinio saugumo vadovo skyrimo
(2021-04-30 Nr. A1-339, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10024, įsigalioja 2021-05-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-30 Nr. A1-340, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10009, įsigalioja 2021-05-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-10 Nr. A1-363, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10301, įsigalioja 2021-05-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-11 Nr. A1-367, TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10467, įsigalioja 2021-06-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-06 Nr. D1-272, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-09999, įsigalioja 2021-05-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-06 Nr. D1-276, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10016, įsigalioja 2021-05-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. D1-283, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10226, įsigalioja 2021-05-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. D1-542 „Dėl Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-10 Nr. D1-285, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10366, įsigalioja 2021-05-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-405 ,,Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ pakeitimo
(2021-05-11 Nr. D1-286, TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10453, įsigalioja 2021-05-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Medijų meno studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-05-05 Nr. V-717, TAR, 2021-05-05, kodas 2021-09845, įsigalioja 2021-05-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-85 „Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“ pakeitimo
(2021-05-06 Nr. V-723, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10002, įsigalioja 2021-05-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Įsakymas dėl lėšų skyrimo
(2021-05-06 Nr. V-724, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10003, įsigalioja 2021-05-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl pagrindinio ugdymo programos ir vidurinio ugdymo programos III gimnazijos klasės mokinių ugdymo proceso organizavimo 2020–2021 mokslo metais
(2021-05-06 Nr. V-725, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10015, įsigalioja 2021-05-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose
(2021-05-04 Nr. V-1021, TAR, 2021-05-05, kodas 2021-09732, įsigalioja 2021-05-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-05-04 Nr. V-1023, TAR, 2021-05-05, kodas 2021-09730, įsigalioja 2021-05-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. V-585 „Dėl egzaminų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-06 Nr. V-1033, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10071, įsigalioja 2021-05-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-06 Nr. V-1036, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10073, įsigalioja 2021-05-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2557 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. V-1040, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10147, įsigalioja 2021-05-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-802 „Dėl Profesionaliam naudojimui skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-04 Nr. V-1024, TAR, 2021-05-05, kodas 2021-09731, įsigalioja 2021-05-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-101 „Dėl Biobanko veiklos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. V-1028, TAR, 2021-05-05, kodas 2021-09832, įsigalioja 2021-05-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. V-1050, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10231, įsigalioja 2021-05-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-341 „Dėl bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru tvarkos aprašo ir atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. V-1053, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10290, įsigalioja 2021-05-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-11 Nr. V-1060, TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10480, įsigalioja 2021-05-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-11 Nr. V-1063, TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10484, įsigalioja 2021-05-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-11 Nr. V-1066, TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10489, įsigalioja 2021-05-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 3-655 „Dėl laivų, kuriems reikia pagalbos, priėmimo į prieglobsčio vietas“ pakeitimo
(2021-05-06 Nr. 3-259, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10014, įsigalioja 2021-05-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 3-225 „Dėl Pasienio kontrolės punktų darbo laiko, leidžiamų asmenų ir transporto priemonių vykimo per juos būdų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-06 Nr. 3-260, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-09988, įsigalioja 2021-05-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. 3-266, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10220, įsigalioja 2021-06-03)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-600 „Dėl Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-10 Nr. 3-268, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10371, įsigalioja 2021-05-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-04 Nr. 3D-300, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10017, įsigalioja 2021-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-04 Nr. 3D-302, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10018, įsigalioja 2021-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 3D-164 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. 3D-303, TAR, 2021-05-05, kodas 2021-09829, įsigalioja 2021-05-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-389 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros programų valdymo komiteto sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-06 Nr. 3D-304, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10019, įsigalioja 2021-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-06 Nr. 3D-305, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10004, įsigalioja 2021-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-06 Nr. 3D-306, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10005, įsigalioja 2021-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-06 Nr. 3D-307, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10006, įsigalioja 2021-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2021 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) papriemonei „Parama veislininkystei“ (01 001 01 01 80 04) įgyvendinti skirtų lėšų detalios išlaidų sąmatos pagal veiklos kryptis patvirtinimo
(2021-05-06 Nr. 3D-309, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10085, įsigalioja 2021-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-98 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-10 Nr. 3D-310, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10292, įsigalioja 2021-05-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-10 Nr. 3D-313, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10363, įsigalioja 2021-05-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-11 Nr. 3D-314, TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10428, įsigalioja 2021-05-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. 1V-388, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10158, įsigalioja 2021-05-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Karinių orlaivių avarijų ir incidentų tyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-10 Nr. V-330, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10348, įsigalioja 2021-05-11)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-11 Nr. V-338, TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10495, įsigalioja 2021-05-12)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. EV-105, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10178, įsigalioja 2021-05-08)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. EV-106, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10180, įsigalioja 2021-05-08)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. EV-92 „Dėl pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. EV-107, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10196, įsigalioja 2021-05-08)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl Privalomų sveikatos tikrinimų galimais užkrečiamosios ligos atvejais tvarkos atitikties teisės aktų reikalavimams deklaravimo ir teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo
(2021-05-11 Nr. EV-109, TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10487, įsigalioja 2021-05-12)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programos patvirtinimo
(2021-05-07 Nr. 1B-304, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10314, įsigalioja 2021-05-11)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1B-989 „Dėl Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-11 Nr. 1B-311, TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10493, įsigalioja 2021-05-12)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2021 metais
(2021-05-10 Nr. V-201, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10360, įsigalioja 2021-05-11)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-10 Nr. 03-82, TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10454, įsigalioja 2021-05-12)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-10 Nr. 03-83, TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10455, įsigalioja 2021-05-12)

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymas
Dėl Atrankos kolegijų sudarymo taisyklių patvirtinimo
(2021-05-11 Nr. 1T-24, TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10458, įsigalioja 2021-05-12)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 23 d. potvarkio Nr. 2021/20-2-17 „Dėl kvietimo „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. 2021/20-2-19, TAR, 2021-05-05, kodas 2021-09820, įsigalioja 2021-05-06)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-05-03 Nr. B1-365, TAR, 2021-05-05, kodas 2021-09844, įsigalioja 2021-05-06)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. O3E-535, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10191, įsigalioja 2021-05-08)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. O3E-536, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10192, įsigalioja 2021-05-08)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3-765 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelio metodinių gairių“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-05-07 Nr. O3E-537, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10193, įsigalioja 2021-05-08)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo taisyklių bei jas patvirtinusio įsakymo pakeitimo
(2021-05-10 Nr. V-29, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10353, įsigalioja 2021-05-11)

Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2021 balandžio 8 d. įsakymo Nr. 05-36 „Dėl Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. 05-45, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10315, įsigalioja 2021-05-11)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje patvirtinto matavimo priemonės tipo (ir (ar) jo modifikacijos) įregistravimo į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą prašymo formos patvirtinimo
(2021-05-07 Nr. 11V-119, TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10442, įsigalioja 2021-05-12)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 4R-89 „Dėl Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. 2BE-125, TAR, 2021-05-05, kodas 2021-09831, įsigalioja 2021-08-12)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 2BE-394 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. 2BE-128, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10216, įsigalioja 2021-05-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2B-313 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-10 Nr. 2BE-129, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10345, įsigalioja 2021-06-01)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2021-05-04 Nr. 2V-169, TAR, 2021-05-05, kodas 2021-09793, įsigalioja 2021-05-06)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl konkurso „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų dalyvių atrankos nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo
(2021-05-07 Nr. 2V-79 (1.4), TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10492, įsigalioja 2021-05-12)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022–2023 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2021-05-10 Nr. 2V-80 (1.4), TAR, 2021-05-11, kodas 2021-10443, įsigalioja 2021-05-12)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-167 „Dėl Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. KS-103, TAR, 2021-05-06, kodas 2021-10068, įsigalioja 2021-05-07)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-101 ,,Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos prekių įsigijimo, laikymo ir įtraukimo į apskaitą laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-05-05 Nr. V-145, TAR, 2021-05-05, kodas 2021-09843, įsigalioja 2021-05-06)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-79 „Dėl Nuteistųjų pataisos programų ir pozityvaus užimtumo priemonių taikymo tvarkos aprašo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-05-10 Nr. V-154, TAR, 2021-05-10, kodas 2021-10356, įsigalioja 2021-05-11)


<< Atgal