Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 21

2021 m. gegužės 26 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. gegužės 19 d. – gegužės 25 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos kosmoso agentūros susitarimo dėl asocijuotos narystės ratifikavimo
(2021-05-20 Nr. XIV-321, TAR, 2021-05-20, kodas 2021-11067, įsigalioja 2021-05-21)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo rezoliucija
Dėl Baltarusijos įvykdyto valstybinio terorizmo akto prieš civilinį orlaivį
(2021-05-25 Nr. XIV-345, TAR, 2021-05-25, kodas 2021-11556, įsigalioja 2021-05-26)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymą
(2021-05-19 Nr. 356, TAR, 2021-05-20, kodas 2021-11139, įsigalioja 2021-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-19 Nr. 357, TAR, 2021-05-20, kodas 2021-11140, įsigalioja 2021-05-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-05-19 Nr. 362, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11273, įsigalioja 2021-05-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. 307 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-05-19 Nr. 363, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11274, įsigalioja 2021-05-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-05-19 Nr. 364, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11276, įsigalioja 2021-05-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl skrydžių į Baltarusijos skrydžių informacijos regioną (SIR) ir iš jo
(2021-05-24 Nr. 371, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11382, įsigalioja 2021-05-25)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalies (2019 m. birželio 13 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2021-05-19 Nr. KT74-N7/2021, TAR, 2021-05-19, kodas 2021-11041, įsigalioja 2021-05-19)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-20 Nr. 1K-174, TAR, 2021-05-20, kodas 2021-11164, įsigalioja 2021-05-21)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Finansų ministerijos atstovavimo valstybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo
(2021-05-21 Nr. 1K-178, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11313, įsigalioja 2021-05-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-211 „Dėl Šalpos neįgalumo pensijų, šalpos senatvės pensijų, šalpos kompensacijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-19 Nr. A1-384, TAR, 2021-05-19, kodas 2021-11029, įsigalioja 2021-05-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos respubikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. A1-454/1V-588 „Dėl Prieglobsčio prašytojo teisės kas mėnesį gauti piniginę pašalpą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. A1-391/1V-428, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11365, įsigalioja 2021-05-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-1178 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. A1-392, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11444, įsigalioja 2021-05-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, Užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašo ir Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. A1-393, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11446, įsigalioja 2021-05-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-435 „Dėl Integralios pagalbos plėtros veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. A1-394, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11447, įsigalioja 2021-05-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 4-321 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ paraiškos KIT720 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-18 Nr. 4-461, TAR, 2021-05-19, kodas 2021-11016, įsigalioja 2021-05-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. 4-484, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11420, įsigalioja 2021-05-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m.spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-19 Nr. D1-298, TAR, 2021-05-19, kodas 2021-11020, įsigalioja 2021-05-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) reikalavimų įgyvendinimo
(2021-05-24 Nr. D1-305, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11416, įsigalioja 2021-05-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. D1-306, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11417, įsigalioja 2021-05-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. D1-309, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11419, įsigalioja 2021-06-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimu ir sporto informacijos sklaida
(2021-05-21 Nr. V-829, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11286, įsigalioja 2021-05-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-831, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11287, įsigalioja 2021-05-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su sporto renginių organizavimu
(2021-05-21 Nr. V-832, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11288, įsigalioja 2021-05-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu
(2021-05-21 Nr. V-833, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11289, įsigalioja 2021-05-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1065 „Dėl Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-836, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11290, įsigalioja 2021-05-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-839, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11292, įsigalioja 2021-05-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. V-866, TAR, 2021-05-25, kodas 2021-11512, įsigalioja 2021-05-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos socialinių mokslų centro ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2021–2025 metų programos patvirtinimo
(2021-05-25 Nr. V-871, TAR, 2021-05-25, kodas 2021-11514, įsigalioja 2021-05-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-85 „Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. V-873, TAR, 2021-05-25, kodas 2021-11515, įsigalioja 2021-05-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. V-876, TAR, 2021-05-25, kodas 2021-11523, įsigalioja 2021-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-05-20 Nr. V-1137, TAR, 2021-05-20, kodas 2021-11214, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-437 „Dėl laboratorinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos užsakymų ir atsakymų pateikimo į elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1143, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11285, įsigalioja 2021-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1103 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1148, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11294, įsigalioja 2021-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veiklos būtinų sąlygų
(2021-05-21 Nr. V-1149, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11295, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1151, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11296, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1157, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11299, įsigalioja 2021-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2557 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1167, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11359, įsigalioja 2021-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų
(2021-05-21 Nr. V-1168, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11338, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-915 „Dėl sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų paslaugų teikimo uždarose erdvėse būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1169, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11339, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl ekskursijų organizavimo būtinų sąlygų
(2021-05-21 Nr. V-1170, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11341, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1171, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11342, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1172, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11343, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1173, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11344, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1174, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11345, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-466 „Dėl transporto priemonių vairavimo praktinių mokymų ir transporto priemonių vairavimo praktikos egzaminų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1175, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11346, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. V-1021 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1177, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11362, įsigalioja 2021-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-515 „Dėl muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, zoologijos ir botanikos sodų, esančių uždarose erdvėse, lankymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1178, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11371, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-462 „Dėl pažintinių ir mokomųjų takų, parkų, muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, zoologijos ir botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1179, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11372, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. v-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1182, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11375, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2932 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1183, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11376, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1184, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11377, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1186, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11379, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-05-22 Nr. V-1187, TAR, 2021-05-22, kodas 2021-11381, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-1012 „Dėl Leidimo teikti Lietuvos Respublikos rinkai ir pradėti naudoti profesionaliam naudojimui skirtus greituosius antigeno testus, pritaikytus naudoti savikontrolės tikslais, išdavimo“ pakeitimo
(2021-05-20 Nr. V-1138, TAR, 2021-05-20, kodas 2021-11215, įsigalioja 2021-05-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-1153 „Dėl Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1158, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11300, įsigalioja 2021-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. V-692 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1161, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11301, įsigalioja 2021-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-05-21 Nr. V-1163, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11303, įsigalioja 2021-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1164, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11305, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-753 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1165, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11306, įsigalioja 2021-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 40:2014 „Akušeris. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1166, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11308, įsigalioja 2021-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1181, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11374, įsigalioja 2021-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. V-1185, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11378, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-771 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. V-1190, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11445, įsigalioja 2021-05-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. V-1194, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11448, įsigalioja 2021-05-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. V-1195, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11459, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1468 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 47:2014 „Gydytojas ortodontas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. V-1196, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11466, įsigalioja 2021-05-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-2579 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) apdraustiesiems ūkio subjektuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. V-1206, TAR, 2021-05-25, kodas 2021-11550, įsigalioja 2021-05-26)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1R-25 „Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. 1R-176, TAR, 2021-05-25, kodas 2021-11552, įsigalioja 2021-05-26)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 1-107 „Dėl Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimų taikymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. 1-126, TAR, 2021-05-25, kodas 2021-11504, įsigalioja 2021-05-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Kombinuotųjų pašarų, skirtų gyvūnams augintiniams, specialiųjų ženklinimo reikalavimų patvirtinimo
(2021-05-19 Nr. 3D-332, TAR, 2021-05-19, kodas 2021-11031, įsigalioja 2021-05-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu, finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(2021-05-20 Nr. 3D-336, TAR, 2021-05-20, kodas 2021-11153, įsigalioja 2021-05-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. 3D-338, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11408, įsigalioja 2021-05-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-266 „Dėl Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. 3D-340, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11433, įsigalioja 2022-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-3 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ veiklos srities „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. 3D-341, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11456, įsigalioja 2021-05-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 3D-292 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. 3D-343, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11468, įsigalioja 2021-05-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1V-505 „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. 1V-439, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11426, įsigalioja 2021-05-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. 1V-445, TAR, 2021-05-25, kodas 2021-11537, įsigalioja 2021-05-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „ Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. 1V-447, TAR, 2021-05-25, kodas 2021-11542, įsigalioja 2021-05-26)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-20 Nr. VA-32, TAR, 2021-05-20, kodas 2021-11150, įsigalioja 2021-05-21)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi“ pakeitimo
(2021-05-20 Nr. VA-33, TAR, 2021-05-20, kodas 2021-11181, įsigalioja 2021-05-21)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. VA-34, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11314, įsigalioja 2021-05-22)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. VA-85 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos paslaugų teikimo gyventojams telefonu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. VA-35, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11347, įsigalioja 2021-05-22)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. VA-36, TAR, 2021-05-25, kodas 2021-11510, įsigalioja 2021-05-26)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-20 Nr. V-321, TAR, 2021-05-20, kodas 2021-11167, įsigalioja 2021-05-21)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1B-645 „Dėl Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-17 Nr. 1B-320, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11322, įsigalioja 2021-05-22)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-18 Nr. 1B-329, TAR, 2021-05-19, kodas 2021-11037, įsigalioja 2021-05-20)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1B-501 „Dėl Leidimų naudoti specialias plombas išdavimo taisyklių ir reikalavimų specialioms plomboms patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. 1B-339, TAR, 2021-05-25, kodas 2021-11509, įsigalioja 2021-05-26)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. B1-1144/1B-969 „Dėl Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-17 Nr. B1-397/1B-326, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11271, įsigalioja 2021-05-22)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. 1-127, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11317, įsigalioja 2021-05-22)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1-142 „Dėl Savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. 1-305, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11464, įsigalioja 2021-05-25)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1K-50 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. 1K-163, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11428, įsigalioja 2021-05-25)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Kompensacinio atlyginimo už asmeninį atgaminimą lėšomis finansuojamos Kultūros rėmimo fondo programos „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašo patvirtinimo
(2021-05-21 Nr. 4LKT-8(1.3E), TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11349, įsigalioja 2021-05-22)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. AD1-378 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. AD1-188, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11461, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. AD1-350 „Dėl Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. AD1-189, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11467, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-20 Nr. O3E-601, TAR, 2021-05-20, kodas 2021-11180, įsigalioja 2021-05-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. O3E-613, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11330, įsigalioja 2021-05-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. O3E-614, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11333, įsigalioja 2021-05-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. O3-90 „Dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. O3E-615, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11334, įsigalioja 2021-05-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2021 metams perskaičiavimo
(2021-05-21 Nr. O3E-616, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11335, įsigalioja 2021-05-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3E-1013 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2021 metams nustatymo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. O3E-617, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11336, įsigalioja 2021-05-22)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl privalomojo nurodymo Lietuvos Respublikoje veikiantiems informacijos prieglobos paslaugų teikėjams davimo
(2021-05-19 Nr. T1-47, TAR, 2021-05-19, kodas 2021-11030, įsigalioja 2021-05-20)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. KS-63 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-19 Nr. KS-107, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11217, įsigalioja 2021-05-22)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-484 „Dėl Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. 5-V-405, TAR, 2021-05-24, kodas 2021-11412, įsigalioja 2021-05-25)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros korupcijos prevencijos 2021–2022 metų programos patvirtinimo
(2021-05-19 Nr. I-121, TAR, 2021-05-20, kodas 2021-11143, įsigalioja 2021-05-21)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. I-142 „Dėl Ikiteisminio tyrimo terminų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-20 Nr. I-122, TAR, 2021-05-20, kodas 2021-11163, įsigalioja 2021-05-21)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti laisvės atėmimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-05-21 Nr. V-175, TAR, 2021-05-22, kodas 2021-11380, įsigalioja 2021-05-23)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-20 Nr. 22.3-67, TAR, 2021-05-20, kodas 2021-11213, įsigalioja 2021-11-01)


<< Atgal