Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 22

2021 m. birželio 2 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. gegužės 26 d. – birželio 1 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 7, 11, 14, 15, 16, 22, 25-2, 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5-1 straipsniu įstatymas
(2021-05-13 Nr. XIV-291, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11759, įsigalioja 2021-08-01)

Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 papildymo dešimtuoju-1 skirsniu ir 79, 81 straipsnių pakeitimo, 80 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-05-13 Nr. XIV-292, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11760, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 42-4 straipsniu įstatymas
(2021-05-13 Nr. XIV-293, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11761, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-13 Nr. XIV-294, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11762, įsigalioja 2021-06-01)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 9, 9-2, 9-3, 9-10, 9-11, 14, 14-1, 16, 18, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-05-13 Nr. XIV-295, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11763, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 24 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25, 26, 27, 28, 29, 30 straipsniais įstatymas
(2021-05-13 Nr. XIV-296, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11765, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 342, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 342-1, 342-2, 342-3, 342-4, 342-5, 342-6, 342-7 straipsniais įstatymas
(2021-05-13 Nr. XIV-297, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11768, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-13 Nr. XIV-298, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11770, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo ratifikavimo
(2021-05-20 Nr. XIV-322, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12498, įsigalioja 2021-06-02)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo ratifikavimo
(2021-05-20 Nr. XIV-323, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12499, įsigalioja 2021-06-02)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 133 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-20 Nr. XIV-324, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12500, įsigalioja 2021-06-02)

Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 19-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-20 Nr. XIV-330, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12501, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 12, 50, 51, 57, 71 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 57-1 straipsniu įstatymas
(2021-05-25 Nr. XIV-346, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12502, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 19 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-2 straipsniu įstatymas
(2021-05-25 Nr. XIV-347, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12503, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 68 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-25 Nr. XIV-348, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12504, įsigalioja 2021-08-02)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 70, 77, 132, 170, 209-1, 212, 234-1, 234-2 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-365, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12497, įsigalioja 2021-06-02)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos kosmoso agentūros susitarimas dėl asocijuotos narystės
(2021-04-28, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11578, įsigalioja 2021-05-21)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 362 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. 373, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11559, įsigalioja 2021-05-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl oro vežėjų, turinčių Baltarusijos Respublikoje išduotą oro vežėjo pažymėjimą, orlaivių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje uždraudimo
(2021-05-26 Nr. 374, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11558, įsigalioja 2021-05-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 141 „Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. 376, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11780, įsigalioja 2021-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1116 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymą“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. 377, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11783, įsigalioja 2021-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1348 „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. 381, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11794, įsigalioja 2021-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. 385, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-11862, įsigalioja 2021-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1238 „Dėl Čepkelių, Kamanų ir Viešvilės valstybinių rezervatų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. 389, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12152, įsigalioja 2021-06-01)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir bylos dalies nutraukimo
(2021-05-28 Nr. KT84-N8/2021, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-12007, įsigalioja 2021-05-28)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1K-60 „Dėl finansų ministro ir Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-20 Nr. 1K-176, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12511, įsigalioja 2021-06-02)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-451 „Dėl Oficialiosios statistikos 2021 metų programos I dalies patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. 1K-192, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-11956, įsigalioja 2021-05-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro. 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. A1-402/V-1252, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12159, įsigalioja 2021-06-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-563 „Dėl Specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. A1-403, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12156, įsigalioja 2021-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-01 Nr. A1-411, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12505, įsigalioja 2021-06-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-163 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis poreikio planavimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-01 Nr. A1-415, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12507, įsigalioja 2021-06-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl lėšų tarp priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ kvietimų įmonėms teikti subsidijų paraiškas perskirstymo
(2021-05-31 Nr. 4-536, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12258, įsigalioja 2021-06-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-01 Nr. 4-537/A1-409, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12295, įsigalioja 2021-06-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl VĮ miškų urėdijų valstybinių miškų pareigūnų specialiųjų transporto priemonių skiriamųjų ženklų, jų aprašymo ir ženklinimo pavyzdžių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-05-26 Nr. D1-313, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11580, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių plano patvirtinimo
(2021-05-26 Nr. D1-314, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11581, įsigalioja 2021-05-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. D1-315, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11582, įsigalioja 2021-05-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-269 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. D1-316, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11589, įsigalioja 2021-05-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Degalų ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų, stebėsenos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. D1-317, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11590, įsigalioja 2021-05-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl valstybinių miškų apsaugos pareigūnų statuso suteikimo tvarkos nustatymo ir valstybinių miškų apsaugos pareigūnų statuso suteikimo
(2021-05-26 Nr. D1-319, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11615, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-208 „Dėl Valstybinių miškų pareigūnų pareigybių sąrašo patvirtinimo bei valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-05-26 Nr. D1-320, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11617, įsigalioja 2021-05-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. D1-321, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11638, įsigalioja 2021-05-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. D1-322, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11675, įsigalioja 2021-05-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-579 „Dėl 2021 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. D1-323, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11677, įsigalioja 2021-05-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų, oro transporto priemonių atliktų kilimo ir tūpimo ciklų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-05-26 Nr. D1-324, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11678, įsigalioja 2021-05-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. D1-325, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-11925, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. D1-326, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-11987, įsigalioja 2021-05-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. D1-69 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. D1-327, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12173, įsigalioja 2021-06-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-628 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. V-889, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11604, įsigalioja 2021-05-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-734 priemonės „Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. V-903, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-11972, įsigalioja 2021-05-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3007 „Dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), tolimesnio simptominio gydymo paslaugų organizavimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-05-26 Nr. V-1220, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11683, įsigalioja 2021-05-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-472 „Dėl pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimo ir vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. V-1230, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-11988, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. V-1234, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-12067, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1847 „Dėl užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. V-1235, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-12069, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. V-1237, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-12071, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. V-1239, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-12073, įsigalioja 2021-05-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybėslygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. V-1149 „Dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veiklos būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1241, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12277, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1242, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12088, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2557 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1244, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12103, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1245, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12105, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3024 „Dėl mokinių užimtumo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1246, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12109, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3024 „Dėl mokinių užimtumo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1246, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12275, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1247, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12274, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1248, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12116, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1248, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12273, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-466 „Dėl transporto priemonių vairavimo praktinių mokymų ir transporto priemonių vairavimo praktikos egzaminų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1249, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12272, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. V-585 „Dėl egzaminų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1250, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12124, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl keliavimo miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais bei specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais būtinų sąlygų
(2021-05-31 Nr. V-1251, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12276, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kultūros įstaigų, bibliotekų, valstybės archyvų skaityklų, pažintinių ir mokomųjų takų, parkų, muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, zoologijos ir botanikos sodų lankymo, kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų repeticijų vykdymo ir ekskursijų būtinų sąlygų
(2021-05-31 Nr. V-1253, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12281, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. V-1021 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1254, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12284, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1255, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12278, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų, pramogų, poilsio, baseinų, pirčių, diskotekų, šokių salių paslaugų būtinų sąlygų
(2021-05-31 Nr. V-1256, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12279, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1257, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12280, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1258, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12282, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1259, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12283, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. V-3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1260, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12285, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. V-1168 „Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1261, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12286, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1262, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12288, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1263, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12287, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1265, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12290, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2932 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-01 Nr. V-1274, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12488, įsigalioja 2021-06-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos nacionalinės vyrų krepšinio rinktinės kontrolinių varžybų ir FIBA Olimpinio atrankos turnyro 2020 varžybų organizavimo būtinų sąlygų
(2021-06-01 Nr. V-1276, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12487, įsigalioja 2021-06-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. Įsakymo Nr. 132 ,,Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. V-1211, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11603, įsigalioja 2021-05-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. V-1212, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11605, įsigalioja 2021-05-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro 2021 metų konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2021-05-27 Nr. V-1221, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-11995, įsigalioja 2021-05-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. V-1236, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-12070, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. V-1238, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-12072, įsigalioja 2021-05-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. Įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1264, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12289, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1266, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12292, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2930 „Dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1267, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12291, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-01 Nr. V-1273, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12355, įsigalioja 2021-06-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2021 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo
(2021-06-01 Nr. V-1279, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12453, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-01 Nr. V-1283, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12486, įsigalioja 2021-06-02)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1R-275 „Dėl teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1R-25 „Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. 1R-178, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11595, įsigalioja 2021-05-27)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Vaizdo konferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant baudžiamąsias bylas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-05-31 Nr. 1R-183, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12252, įsigalioja 2021-06-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2021-05-26 Nr. 3-299, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11577, įsigalioja 2021-06-16)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3-301 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių ir Laivo įgulos minimalios sudėties nustatymo ir laivo įgulos minimalios sudėties liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. 3-302, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12260, įsigalioja 2021-06-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. 1-131, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12087, įsigalioja 2021-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 3D-182 „Dėl Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. 3D-346, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12268, įsigalioja 2021-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-667 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbim
(2021-05-31 Nr. 3D-347, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12102, įsigalioja 2021-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-21 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. 3D-348, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12110, įsigalioja 2021-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. 3D-349, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12111, įsigalioja 2021-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. 3D-352, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12127, įsigalioja 2021-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. 3D-353, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12128, įsigalioja 2021-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2020 m. susietosios paramos už sėklines bulves mokėjimo
(2021-05-31 Nr. 3D-355, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12129, įsigalioja 2021-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Studijų programų, susijusių su žemės ūkio sektoriumi, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo
(2021-05-31 Nr. 3D-356, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12132, įsigalioja 2021-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 3D-585 ,,Dėl Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-01 Nr. 3D-361, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12395, įsigalioja 2021-06-02)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1V-74 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-27 Nr. 1V-455, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11802, įsigalioja 2021-05-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-27 Nr. 1V-456, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11806, įsigalioja 2021-05-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 231 „Dėl Draudžiamųjų ženklų, žyminčių valstybės sienos apsaugos zonos ribas, išdėstymo tvarkos aprašo ir pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. 1V-459, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12169, įsigalioja 2021-06-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. 1V-462, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12205, įsigalioja 2021-06-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-01 Nr. 1V-467, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12417, įsigalioja 2021-06-02)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1V-216 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-01 Nr. 1V-468, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12433, įsigalioja 2021-06-02)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. VA-38 „Dėl Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-01 Nr. VA-37, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12509, įsigalioja 2021-06-02)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 236 „Dėl Mokestinės paskolos sutarties ir Fizinių asmenų anketos formų bei Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-01 Nr. VA-38, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12510, įsigalioja 2021-06-02)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Importo PVM, surinkto taikant specialią importo PVM deklaravimo ir mokėjimo procedūrą, ataskaitos pildymo ir pateikimo muitinei tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-05-26 Nr.  1B-346, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-11967, įsigalioja 2021-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1B-550 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. 1B-352, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-12019, įsigalioja 2021-05-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno kainų taikymo
(2021-05-31 Nr. 1B-359, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12270, įsigalioja 2021-06-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Grynųjų pinigų deklaracijų ir Grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijų pateikimo ir muitinio įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-05-31 Nr. 1B-368, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12374, įsigalioja 2021-06-03)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Turizmo paslaugų teikėjų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. 1-130, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11622, įsigalioja 2021-05-27)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. B1-255 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikoma sustiprinta valstybinė maisto kontrolė, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. B1-423, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-12062, įsigalioja 2021-05-29)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. (1.72E)1A-618, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12259, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2021-05-28 Nr. O3E-643, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-11991, įsigalioja 2021-05-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams tvirtinimo 2021 metų antram pusmečiui
(2021-05-31 Nr. O3E-666, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12175, įsigalioja 2021-06-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3E-1112 „Dėl UAB „Ignitis“ 2021 metų visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo metodikos derinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. O3E-672, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12218, įsigalioja 2021-05-31)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 03-164 „Dėl Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink veikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. 03-84, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11583, įsigalioja 2021-05-27)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 03-184 „Dėl Draudimo ir perdraudimo įmonių grupių priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. 03-85, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11584, įsigalioja 2021-06-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Privalomųjų atsargų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo
(2021-05-25 Nr. 03-86, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11585, įsigalioja 2021-06-26)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 03-7 „Dėl Indėlių draudimo sistemos dalyvių veiklos rizikingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. 03-87, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11586, įsigalioja 2021-05-27)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinės 20 eurų monetos, skirtos XXXII Olimpiadai Tokijuje, paskelbimo mokėjimo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2021-05-31 Nr. 03-93, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12356, įsigalioja 2021-06-02)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikato 2022 metams
(2021-06-01 Nr. 11V-133, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12458, įsigalioja 2021-06-02)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1K-114 „Dėl Asmens duomenų teikimo sutarties su vaistine formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. 1K-169, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11600, įsigalioja 2021-05-27)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 kovo 16 d. įsakymo Nr. 1K-92 „Dėl Asmens duomenų teikimo sutarties su ūkio subjektu, sudariusiu kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartį, formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. 1K-170, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11601, įsigalioja 2021-05-27)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1K-191 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. 1K-172, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11676, įsigalioja 2021-05-27)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1K-182 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. 1K-191, TAR, 2021-05-28, kodas 2021-11953, įsigalioja 2021-05-29)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti, išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2021-05-26 Nr. 1P-118-(1.3 E.), TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11624, įsigalioja 2021-05-27)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 2019/8-38 „Dėl pavyzdinės projekto įgyvendinimo sutarties formos, taikomos 2014-2021 Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų tiesioginio finansavimo dvišalio bendradarbiavimo fondo projektams, kurių priežiūrą vykdo viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra kaip Dvišalio bendradarbiavimo fondo administratorius, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-27 Nr. 2021/8-142, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11803, įsigalioja 2021-05-28)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2019/8-352 „Dėl 2014-2021 Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (tiesioginio finansavimo) Dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto mokėjimo prašymo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. 2021/8-143, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12125, įsigalioja 2021-06-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2015 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 13P-79-(7.1.2) „Dėl Darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. 13P-72-(7.1.2), TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12166, įsigalioja 2021-06-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2017 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 13P-55-(7.1.2) „Dėl Teismų sistemos apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-28 Nr. 13P-73-(7.1.2), TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12167, įsigalioja 2021-06-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. I-306 „Dėl Rekomendacijų dėl kardomųjų priemonių, išskyrus suėmimą, skyrimo ikiteisminio tyrimo metu tvarkos ir nustatytų sąlygų laikymosi kontrolės patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. I-126, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12171, įsigalioja 2021-06-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų (per vaizdo konferencijas) naudojimo atliekant ikiteisminį tyrimą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-05-31 Nr. I-127, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12245, įsigalioja 2021-06-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-797 „Dėl Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. 5-V-428, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12267, įsigalioja 2021-06-01)

Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybių narių ir trečiųjų valstybių piliečių profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiosiose valstybėse, pripažinimo, siekiant dirbti Lietuvos Respublikoje pagal socialinio darbuotojo profesiją, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-05-26 Nr. V1-431, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11668, įsigalioja 2021-05-27)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2BE-264 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-26 Nr. 2BE-145, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11574, įsigalioja 2021-09-01)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl veiksmo „Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus „GovTech“ sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2021-05-25 Nr. 2V-201, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11594, įsigalioja 2021-05-27)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2021 metų veiklos plano pakeitimo
(2021-05-28 Nr. N-7, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12496, įsigalioja 2021-06-02)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V1-39 „Dėl žuvų rūšių, kurioms pereinamajam vienerių kalendorinių metų laikotarpiui taikomi žuvininkystės produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklių III skyriaus reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-05-27 Nr. V1-66, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11795, įsigalioja 2021-05-28)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Radiacinės saugos reikalavimų taikant individualiąsias apsaugos priemones patikrinimo kontrolinio klausimyno-ataskaitos formos patvirtinimo
(2021-05-31 Nr. 22.3-79, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12246, įsigalioja 2021-11-01)


<< Atgal