Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 23

2021 m. birželio 9 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. birželio 2 d. – birželio 8 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo Nr. I-996 4, 5, 6, 10, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-05-20 Nr. XIV-331, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12767, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos ir jos priedų ratifikavimo“ Nr. IX-2088 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-20 Nr. XIV-332, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12791, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-20 Nr. XIV-333, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12771, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-20 Nr. XIV-334, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12773, įsigalioja 2021-06-04)

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-20 Nr. XIV-335, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12777, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-20 Nr. XIV-336, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12783, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-20 Nr. XIV-337, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12786, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-20 Nr. XIV-338, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12787, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-20 Nr. XIV-339, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12790, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 3, 8, 10, 12, 19, 22, 24, 27, 28, 33, 34, 39, 42, 46, 49, 53 straipsnių, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 27-1, 52-1  straipsniais įstatymas
(2021-05-20 Nr. XIV-340, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12948, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 4, 6, 8, 9, 10, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-1 straipsniu įstatymas
(2021-05-20 Nr. XIV-341, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12950, įsigalioja 2021-11-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. 393, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12911, įsigalioja 2021-06-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. 395, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12914, įsigalioja 2021-06-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. 400, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12892, įsigalioja 2021-06-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1236 „Dėl asmeniniam vartojimui importuojamų gyvūninių produktų ir nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių kontrolės“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. 405, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-12994, įsigalioja 2021-06-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2021-06-07 Nr. 409, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13058, įsigalioja 2021-06-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimo Nr. 367 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. 411, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13073, įsigalioja 2021-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 ,,Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. 412, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13074, įsigalioja 2021-06-09)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1KI-249 „Dėl Pretendentų į nepriklausomų ekspertų sąrašą ir (arba) nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-03 Nr. 1K-204, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12749, įsigalioja 2021-06-04)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1K-359 „Dėl valdžios sektoriaus fiskalinių rodiklių rengimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. 1K-207, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12927, įsigalioja 2021-06-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. A1-417, TAR, 2021-06-02, kodas 2021-12584, įsigalioja 2021-06-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-07 Nr. A1-423, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-13027, įsigalioja 2021-06-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. A1-1077 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos narių atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-07 Nr. A1-426, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13034, įsigalioja 2021-06-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-07 Nr. A1-427, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-13028, įsigalioja 2021-06-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Ilgalaikės šeimos stiprinimo 2020–2028 metų programos įgyvendinimo 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2021-06-07 Nr. A1-429, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-13029, įsigalioja 2021-06-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 14 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas, siekiant didinti užimtumą ir socialinę įtrauktį“ įgyvendinimo priemonės Nr. 14.1.1-ESFA-V-430 „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas, mažinant pandemijos poveikį užimtumui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2021-06-07 Nr. A1-430, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-13030, įsigalioja 2021-06-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. A1-978 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. A1-431, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13065, įsigalioja 2021-06-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 4-1034 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. 4-611, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13117, įsigalioja 2021-06-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 4-805 „Dėl Leidimų užsienio investuotojams atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. 4-612, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13118, įsigalioja 2021-06-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 4-639 „Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. 4-613, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13135, įsigalioja 2021-06-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 521 „Dėl Miško dauginamosios medžiagos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-03 Nr. D1-338, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12758, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-615 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-03 Nr. D1-340, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12789, įsigalioja 2021-06-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. D1-342, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12952, įsigalioja 2021-06-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo
(2021-06-04 Nr. D1-344, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-12967, įsigalioja 2021-06-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokestinio patikrinimo atlikimo, rezultatų įforminimo ir jų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-07 Nr. D1-347, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-13021, įsigalioja 2021-06-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-199 ,,Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-07 Nr. D1-348, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-13022, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-07 Nr. D1-349, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-13024, įsigalioja 2021-06-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-526 „Dėl Stipendijų ir išmokų studijoms, mokymuisi tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. V-981, TAR, 2021-06-02, kodas 2021-12555, įsigalioja 2021-06-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-319 „Dėl Studijų sistemos sandaros klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. V-982, TAR, 2021-06-02, kodas 2021-12556, įsigalioja 2021-06-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. V-983, TAR, 2021-06-02, kodas 2021-12557, įsigalioja 2021-06-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-222 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. V-988, TAR, 2021-06-02, kodas 2021-12558, įsigalioja 2021-06-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-04 Nr. V-1014, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12868, įsigalioja 2021-06-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. V-1017, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12869, įsigalioja 2021-06-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl geltonųjų autobusų skirstymo kriterijų sąrašų 2021 metams patvirtinimo
(2021-06-07 Nr. V-1026, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-12998, įsigalioja 2021-06-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-242 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, pakeitimo
(2021-06-07 Nr. V-1029, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-12999, įsigalioja 2021-06-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-07 Nr. V-1032, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-13001, įsigalioja 2021-06-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. V-1286, TAR, 2021-06-02, kodas 2021-12553, įsigalioja 2021-06-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-03 Nr. V-1294, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12719, įsigalioja 2021-06-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. V-785 „Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. V-1338, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12960, įsigalioja 2021-06-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. V-1339, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12961, įsigalioja 2021-06-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1063 „Dėl Kraujo donorystės įstaigų ir ligoninių kraujo bankų geros praktikos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
(2021-06-04 Nr. V-1304, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12878, įsigalioja 2021-06-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. V-1332, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12933, įsigalioja 2021-06-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. V-1333, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12935, įsigalioja 2021-06-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. V-1336, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12959, įsigalioja 2021-06-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-07 Nr. V-1342, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-13002, įsigalioja 2021-06-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuviškojo SNOMED CT žodyno informacinės sistemos modernizavimo ir Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinės sistemos nuostatų bei Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2021-06-07 Nr. V-1343, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-13018, įsigalioja 2021-06-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-997 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių teikimas atnaujinamas, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. V-1344, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13062, įsigalioja 2021-06-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl Ėminių paėmimo mobiliuosiuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. V-1347, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13103, įsigalioja 2021-06-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. V-1352, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13105, įsigalioja 2021-06-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. V-1353, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13107, įsigalioja 2021-06-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. V-1356, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13112, įsigalioja 2021-06-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. V-1359, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13124, įsigalioja 2021-11-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1R-159 „Dėl Socialinio tyrimo išvados formos ir Socialinio tyrimo išvados rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. 1R-195, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12926, įsigalioja 2021-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-265 „Dėl Reikalavimų, keliamų augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų, kuriems būtina fitosanitarinė kontrolė, pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postams, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-03 Nr. 3D-365, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12714, įsigalioja 2021-06-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 3D-481 „Dėl Tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir Tradicinių amatų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-03 Nr. 3D-368, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12754, įsigalioja 2021-06-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-03 Nr. 3D-369, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12755, įsigalioja 2021-06-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 3D-540 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos daržovių augintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. 3D-376, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13121, įsigalioja 2021-06-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. 3D-377, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13122, įsigalioja 2021-07-01)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-03 Nr. V-202, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12756, įsigalioja 2021-06-21)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2020 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-332 „Dėl Specialiosios tranzito schemos vykdymo tranzitiniais traukiniais karantino laikotarpiu“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. V-207, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13132, įsigalioja 2021-06-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 1V-583 „Dėl Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo nuostatų“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. 1V-472, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12712, įsigalioja 2021-06-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-03 Nr. 1V-480, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12795, įsigalioja 2021-06-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-579 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. 1V-487, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12931, įsigalioja 2021-06-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1V-1024 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. 1V-488, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12936, įsigalioja 2021-06-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. 1V-489, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12939, įsigalioja 2021-06-05)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. 1S-72, TAR, 2021-06-02, kodas 2021-12550, įsigalioja 2021-07-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-07 Nr. 1S-80, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-13015, įsigalioja 2021-06-08)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Grynųjų pinigų deklaravimo formų, Reikalavimų Grynųjų pinigų deklaravimo formos blankui ir Grynųjų pinigų deklaravimo formos pildymo, pateikimo ir muitinio įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-05-31 Nr. 1B-371, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12713, įsigalioja 2021-06-04)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. B1-461, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12958, įsigalioja 2021-06-05)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-70 „Dėl Pensijų anuitetų fondo techninių atidėjinių apskaičiavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-03 Nr. 03-95, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12937, įsigalioja 2021-06-05)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-71 „Dėl Pensijų anuitetų fondo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-03 Nr. 03-96, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12938, įsigalioja 2021-06-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-03 Nr. 1K-178, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12702, įsigalioja 2021-06-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1K-367 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tipinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-03 Nr. 1K-179, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12768, įsigalioja 2021-06-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-03 Nr. 1K-180, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12793, įsigalioja 2021-06-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. 1K-181, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12877, įsigalioja 2021-06-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1K-136 „Dėl Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. 1K-182, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12955, įsigalioja 2021-06-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. 1K-184, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13119, įsigalioja 2021-06-09)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1S-97 (2018) „Dėl Prašymų dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. 1S-59 (2021), TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13125, įsigalioja 2021-06-09)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-154 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-18 Nr. 1V-60, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12709, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-140 „Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-24 Nr. 1V-64, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12710, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-186 „Dėl Sprendimo dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. 1V-65, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12711, įsigalioja 2021-07-01)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 23 d. potvarkio Nr. 2021/20-2-17 „Dėl kvietimo „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. 2021/20-2-23, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13079, įsigalioja 2021-06-09)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 16 d. potvarkio Nr. 2021/20-2-13 „Dėl kvietimo „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. 2021/20-2-24, TAR, 2021-06-08, kodas 2021-13082, įsigalioja 2021-06-09)

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis poreikio planavimo metodikos patvirtinimo
(2021-06-02 Nr. G1-34, TAR, 2021-06-02, kodas 2021-12603, įsigalioja 2021-06-03)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-390 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. T1-1596, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12940, įsigalioja 2021-06-05)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-201 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2021 metais“ pakeitimo
(2021-06-07 Nr. V-237, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-13019, įsigalioja 2021-06-08)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tikrinimo tvarkos aprašo ir tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-04 Nr. 2-146, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-13009, įsigalioja 2021-06-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-200 „Dėl siuntimo atlikti medicininę apžiūrą ir pranešimo dėl nušalinimo nuo vidaus vandenų transporto priemonės vairavimo formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-02 Nr. 2BE-150, TAR, 2021-06-02, kodas 2021-12585, įsigalioja 2021-06-03)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 4R-34 „Dėl kritinių aviacijos situacijų valdymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-04 Nr. 2BE-151, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12934, įsigalioja 2021-08-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-07 Nr. 2BE-152, TAR, 2021-06-07, kodas 2021-12986, įsigalioja 2021-06-08)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2021-06-02 Nr. 2V-92 (1.4), TAR, 2021-06-02, kodas 2021-12594, įsigalioja 2021-06-03)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2021-06-02 Nr. 2V-93 (1.4), TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12745, įsigalioja 2021-06-04)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo stiprinimo regionuose projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2021-06-07 Nr. 2V-94 (1.4), TAR, 2021-06-07, kodas 2021-13026, įsigalioja 2021-06-08)


<< Atgal