Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 24

2021 m. birželio 16 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. birželio 9 d. – birželio 15 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 25, 35, 41, 42, 43 ir 48-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-351, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13151, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos vienišo asmens išmokos įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-352, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13152, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 7, 10, 13 ir 22-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-353, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13154, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-230 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-354, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13157, įsigalioja 2021-06-10)

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-355, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13158, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-356, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13159, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 41 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-357, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13160, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-358, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13161, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 30 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-359, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13162, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 13 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-360, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13163, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-362, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13164, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 38-1 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-363, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13171, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 112 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-364, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13172, įsigalioja 2021-07-02)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-366, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13173, įsigalioja 2021-06-10)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96, 98, 99, 100, 101 ir 150 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-367, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13174, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 71 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-368, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13176, įsigalioja 2021-06-10)

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-369, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13177, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 1, 3 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 2-1 straipsniu įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-370, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13178, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-371, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13179, įsigalioja 2021-06-10)

Lietuvos Respublikos Nacionalinio vėžio instituto įstatymo Nr. XII-838 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-372, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13180, įsigalioja 2021-08-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 11-1, 14, 18, 21, 24, 33 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu įstatymas
(2021-06-08 Nr. XIV-375, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13640, įsigalioja 2021-06-16)

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-08 Nr. XIV-376, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13641, įsigalioja 2021-06-16)

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 13 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1 straipsniu įstatymas
(2021-06-08 Nr. XIV-377, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13518, įsigalioja 2021-06-15)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-08 Nr. XIV-378, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13520, įsigalioja 2021-06-15)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 56 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-08 Nr. XIV-379, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13523, įsigalioja 2021-06-15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1393 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-06-07 Nr. 414, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13190, įsigalioja 2021-06-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1268 „Dėl Gyvūnų augintinių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. 423, TAR, 2021-06-10, kodas 2021-13304, įsigalioja 2021-06-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro likvidavimo
(2021-06-09 Nr. 430, TAR, 2021-06-10, kodas 2021-13337, įsigalioja 2021-06-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Nekilnojamojo turto registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. 431, TAR, 2021-06-10, kodas 2021-13338, įsigalioja 2021-06-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Sutarčių registro reorganizavimo ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro nuostatų patvirtinimo
(2021-06-09 Nr. 432, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13497, įsigalioja 2021-06-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 997 „Dėl Tabako gaminių vartojimo, jo daromos žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. 437, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13392, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. 446, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13535, įsigalioja 2021-06-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. 447, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13536, įsigalioja 2021-06-16)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1K-288 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. 1K-210, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13149, įsigalioja 2021-06-10)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose 2021 metais reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę, nustatymo
(2021-06-08 Nr. 1K-211, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13150, įsigalioja 2021-06-10)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-065 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio, sumokėto už telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu suteiktas paslaugas, paskirstymo valstybėms narėms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-10 Nr. 1K-216, TAR, 2021-06-10, kodas 2021-13307, įsigalioja 2021-07-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-022 „Dėl vykdymo ataskaitų“ pakeitimo
(2021-02-08 Nr. 1K-34, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13443, įsigalioja 2021-06-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. A1-432/V-1368, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13169, įsigalioja 2021-06-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. A1-390 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. A1-433, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13175, įsigalioja 2021-06-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo patvirtinimo
(2021-06-09 Nr. A1-435, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13188, įsigalioja 2021-06-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. A1-778 „Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. A1-437, TAR, 2021-06-10, kodas 2021-13290, įsigalioja 2021-06-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. A1-268 „Dėl dokumentų, skirtų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. A1-442, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13430, įsigalioja 2021-06-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-340 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. A1-444, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13431, įsigalioja 2021-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. A1-446, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13432, įsigalioja 2021-06-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Jungtinių tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto baigiamųjų pastabų Lietuvai dėl šeštojo periodinio pranešimo dėl Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims įgyvendinimo 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2021-06-11 Nr. A1-448, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13433, įsigalioja 2021-06-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje taisyklių patvirtinimo
(2021-06-11 Nr. A1-449, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13442, įsigalioja 2021-06-15)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. AD1-239 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. AD1-209, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13196, įsigalioja 2021-06-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4-1001 „Dėl Kompensavimo kelionių organizatoriams už turistų grąžinimą iš užsienio valstybių po ekstremaliosios situacijos paskelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. 4-626, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13208, įsigalioja 2021-06-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 4-321 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ paraiškos KIT720 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. 4-637, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13529, įsigalioja 2021-06-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-718 „Dėl Metinės statistinės ataskaitos apie savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus, įkurtus naujus želdynus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ” pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-14 Nr. D1-351, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13480, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-410 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. D1-352, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13481, įsigalioja 2021-06-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2021-2023 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. D1-354, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13483, įsigalioja 2021-06-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Intelektualiosios miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinės sistemos likvidavimo
(2021-06-14 Nr. D1-359, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13492, įsigalioja 2021-06-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2021-06-14 Nr. D1-360, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13508, įsigalioja 2021-06-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. D1-361, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13516, įsigalioja 2021-06-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1095 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. V-1050, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13183, įsigalioja 2021-06-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. V-329 „Dėl Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. V-1063, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13184, įsigalioja 2021-06-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2021-06-09 Nr. V-1065, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13185, įsigalioja 2021-06-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-339 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2021-06-14 Nr. V-1111, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13471, įsigalioja 2021-06-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtra, priežiūra ir remontu
(2021-06-14 Nr. V-1113, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13472, įsigalioja 2021-06-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo
(2021-06-14 Nr. V-1114, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13474, įsigalioja 2021-06-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lingvistikos, literatūrologijos, vertimo, kalbos studijų ir filologijos pagal kalbą studijų krypčių aprašo patvirtinimo
(2021-06-14 Nr. V-1117, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13477, įsigalioja 2021-06-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl ėminių iš seilių PGR tyrimams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekijos) nustatymo paėmimo ir ištyrimo organizavimo tvarkos
(2021-06-09 Nr. V-1365, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13153, įsigalioja 2021-06-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. V-1382, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13420, įsigalioja 2021-06-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. V-1363, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13141, įsigalioja 2021-06-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. V-1366, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13156, įsigalioja 2021-06-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-546 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis įsigyjamų imuninių vaistinių preparatų užsakymo ir jų panaudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose skiepijimo procedūras, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. V-1370, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13203, įsigalioja 2021-06-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. V-1381, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13419, įsigalioja 2021-06-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. V-1384, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13421, įsigalioja 2021-06-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2021 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2021-06-11 Nr. V-1385, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13424, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-168 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 26:2006 „Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-11 Nr. V-1387, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13423, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. V-535 „Dėl 2021 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. V-1397, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13575, įsigalioja 2021-06-18)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-14 Nr. 1R-199, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13491, įsigalioja 2021-06-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-15 Nr. 1R-200, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13646, įsigalioja 2021-06-16)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Investicinio projekto „MRO (orlaivių aptarnavimo) veiklos plėtra Šiaulių oro uoste“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo
(2021-06-10 Nr. 3-312, TAR, 2021-06-10, kodas 2021-13322, įsigalioja 2021-06-11)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 3-71 „Dėl Geležinkelių riedmenų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. 3-317, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13463, įsigalioja 2021-06-16)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3-190 „Dėl Pritarimo projektui ar numatomai veiklai geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. 3-318, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13465, įsigalioja 2021-06-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3-234(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos jūrininko knygelės išdavimo, galiojimo pratęsimo, pripažinimo negaliojančia taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. 3-319, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13466, įsigalioja 2021-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-15 Nr. 3-323, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13591, įsigalioja 2021-06-16)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. ĮV-392 „Dėl lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektų dalinio finansavimo taisyklių, paraiškos, sąmatos, sutarties ir ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. ĮV-765, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13401, įsigalioja 2021-06-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-557 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. 3D-380, TAR, 2021-06-10, kodas 2021-13231, įsigalioja 2021-06-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 3D-636 „Dėl Perleidžiamųjų teisių naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisių panaikinimo, perleidimo ir ir laikino perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. 3D-381, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13227, įsigalioja 2021-06-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo su partneriais tvarkos aprašo, Ekspertų atrankos į sudaromų kolegialių organų veiklą tvarkos aprašo bei Partnerių ir ekspertų etikos kodekso patvirtinimo”
(2021-06-10 Nr. 3D-382, TAR, 2021-06-10, kodas 2021-13291, įsigalioja 2021-06-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 3D-36 „Dėl Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-10 Nr. 3D-383, TAR, 2021-06-10, kodas 2021-13312, įsigalioja 2021-06-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-10 Nr. 3D-384, TAR, 2021-06-10, kodas 2021-13320, įsigalioja 2021-06-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo
(2021-06-11 Nr. 3D-386, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13394, įsigalioja 2021-06-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. 3D-387, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13395, įsigalioja 2021-06-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. 3D-388, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13396, įsigalioja 2021-06-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. 3D-389, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13417, įsigalioja 2021-06-12)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-217 „Dėl Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. V-217, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13581, įsigalioja 2021-06-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. 1V-495, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13411, įsigalioja 2021-06-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-476 „Dėl Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. 1V-496, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13412, įsigalioja 2021-06-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. 1V-509, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13455, įsigalioja 2021-08-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-186 „Dėl Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. 1V-510, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13456, įsigalioja 2021-08-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 1V-1180 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4, 7, 8 ir 10 prioritetų jungtinės priemonės Nr. J08-CPVA-V „Funkcinių zonų vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. 1V-513, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13459, įsigalioja 2021-06-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-558 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. 1V-514, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13461, įsigalioja 2021-06-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2019 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-343 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. 1V-516, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13469, įsigalioja 2021-06-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. 1V-517, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13470, įsigalioja 2021-06-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. 1V-518, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13473, įsigalioja 2021-06-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. 1V-519, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13475, įsigalioja 2021-06-15)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo dėl vienišo asmens išmokos skyrimo formos patvirtinimo
(2021-06-14 Nr. V-354, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13460, įsigalioja 2021-06-15)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-15 Nr. V-357, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13586, įsigalioja 2021-06-16)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties nustatytiems kriterijams ir ketinimo tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą pranešimo pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai
(2021-06-14 Nr. EV-134, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13493, įsigalioja 2021-06-15)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-15 Nr. VE-32, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13648, įsigalioja 2021-06-16)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-10 Nr. 1B-385, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13403, įsigalioja 2021-06-15)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl valstybės kontrolieriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. APDE-2 „Dėl Valstybinio audito rekomendacijų pateikimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2021-06-15 Nr. APDE-4, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13649, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. 1K-185, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13195, įsigalioja 2021-06-10)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1V-168 „Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. 1V-76, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13511, įsigalioja 2021-07-01)

Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 5V-31 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-15 Nr. 5V-58, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13585, įsigalioja 2021-06-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. B1-466, TAR, 2021-06-10, kodas 2021-13232, įsigalioja 2021-06-11)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. DIE-575 „Dėl Lošimų organizavimo vietų patalpų apžiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-10 Nr. DIE-384, TAR, 2021-06-10, kodas 2021-13331, įsigalioja 2021-06-11)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V1-167 „Dėl Asmenų, turinčių teisę vykdyti žvejybos stebėtojų veiklą Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose, žvejojančiuose tolimuosiuose žvejybos rajonuose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. V1-69, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13458, įsigalioja 2021-06-15)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VE-293 (1.3 E) „Dėl juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. VE-341 (1.3 E), TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13434, įsigalioja 2021-06-12)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-08 Nr. VKE-316, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13139, įsigalioja 2021-06-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-293 „Dėl Tarptautinio krovininės linijos išimties liudijimo formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-09 Nr. 2BE-158, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13201, įsigalioja 2021-06-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos atliekamų oro transporto srities planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo
(2021-06-11 Nr. 2BE-161, TAR, 2021-06-11, kodas 2021-13427, įsigalioja 2021-06-12)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų, siekiančių valdyti motorinius pramoginius laivus, kursų grupės įregistravimo paraiškos formos patvirtinimo
(2021-06-15 Nr. 2BE-167, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13637, įsigalioja 2021-06-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje nustatymo
(2021-06-15 Nr. 2BE-168, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13642, įsigalioja 2021-07-15)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 2V-81 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-25 Nr. 2V-197, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13644, įsigalioja 2021-06-16)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-166 „Dėl Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. KS-119, TAR, 2021-06-10, kodas 2021-13316, įsigalioja 2021-06-11)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 5-V-611 „Dėl Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje, teismo sprendimo dėl laikinųjų smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonių skyrimo vykdymo ir šio sprendimo vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. 5-V-444, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13192, įsigalioja 2021-06-10)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-799 „Dėl Atrankos į Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-11 Nr. V-644, TAR, 2021-06-14, kodas 2021-13528, įsigalioja 2021-06-15)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. DĮ-176 „Dėl Statistinių duomenų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-15 Nr. DĮ-160, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13645, įsigalioja 2021-06-16)


<< Atgal