Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 25

2021 m. birželio 23 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. birželio 16 d. – birželio 22 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 12, 16, 17, 18, 22 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-10 Nr. XIV-383, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13827, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 40 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-10 Nr. XIV-384, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13828, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 8, 57 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-10 Nr. XIV-385, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14067, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 pakeitimo įstatymas
(2021-06-10 Nr. XIV-386, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14068, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 133 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-10 Nr. XIV-387, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14069, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo Nr. I-606 1, 2, 3, 4, 5 straipsnių pakeitimo ir 31, 32 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2021-06-10 Nr. XIV-388, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14070, įsigalioja 2021-06-23)

Lietuvos Respublikos laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymas
(2021-06-10 Nr. XIV-389, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14071, įsigalioja 2021-08-21)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 585 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-15 Nr. XIV-391, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13829, įsigalioja 2021-06-18)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. 448, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13682, įsigalioja 2021-06-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 452, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13780, įsigalioja 2021-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 449 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 465, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13845, įsigalioja 2021-06-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 466, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13893, įsigalioja 2021-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 469, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13929, įsigalioja 2021-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 470, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13930, įsigalioja 2021-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 472, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13948, įsigalioja 2021-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl Atsakomybės už Europos Sąjungos nuosavus išteklius ir funkcijų paskirstymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 473, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13949, įsigalioja 2021-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos, paskolų valstybės vardu ėmimo ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 474, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-13985, įsigalioja 2021-06-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. 478, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-14034, įsigalioja 2021-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. 484, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14078, įsigalioja 2021-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-06-22 Nr. 486, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14080, įsigalioja 2021-06-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. 491, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14091, įsigalioja 2021-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 748 „Dėl Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. 492, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14092, įsigalioja 2021-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl Atvejų, kai už importuojamas prekes sumokėti pridėtinės vertės mokestis ir (arba) akcizai grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. 493, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14093, įsigalioja 2021-07-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 1K-221, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13713, įsigalioja 2021-06-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant bandomąjį modelį, patvirtinimo
(2021-06-16 Nr. A1-453, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13692, įsigalioja 2021-06-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, kurių darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, supervizijos ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimas finansuojami iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento taikymo apskaičiuojant lėšų poreikį socialinei priežiūrai šeimoms teikti“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. A1-454, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13693, įsigalioja 2021-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-567 „Dėl prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 3 veiksmo „Priverstinis grąžinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.3-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-17 Nr. A1-460, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13795, įsigalioja 2021-06-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. A1-463, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-13984, įsigalioja 2021-06-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-15 Nr. D1-363, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13670, įsigalioja 2021-06-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės,vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-15 Nr. D1-364, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13671, įsigalioja 2021-06-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės,vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-16 Nr. D1-365, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13716, įsigalioja 2021-06-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl klimato kaitos programos priemonės „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo
(2021-06-16 Nr. D1-366, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13719, įsigalioja 2021-06-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-18 Nr. D1-370, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13911, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-43 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-18 Nr. D1-371, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13912, įsigalioja 2021-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-628 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-09 Nr. V-1067, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13792, įsigalioja 2021-06-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo
(2021-06-16 Nr. V-1126, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13677, įsigalioja 2021-06-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto lėšomis vykdomos Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET 2021 metų veiklos plano patvirtinimo
(2021-06-21 Nr. V-1147, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-13996, įsigalioja 2021-06-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1462 „Dėl paramos teikimo Baltarusijos Respublikos piliečių studijoms“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. V-1149, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-13997, įsigalioja 2021-06-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. ISAK-587 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. V-1150, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-13998, įsigalioja 2021-06-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų antrosios pakopos studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes sąrašo patvirtinimo
(2021-06-21 Nr. V-1151, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-13999, įsigalioja 2021-06-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis sąrašo patvirtinimo
(2021-06-21 Nr. V-1153, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-14000, įsigalioja 2021-06-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-22 Nr. V-1175, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14062, įsigalioja 2021-06-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020–2021 mokslo metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų vėliausios galimos skelbimo datos nustatymo
(2021-06-22 Nr. V-1176, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14063, įsigalioja 2021-06-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. V-1402, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13694, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-466 „Dėl transporto priemonių vairavimo praktinių mokymų ir transporto priemonių vairavimo praktikos egzaminų organizavimo būtinų sąlygų“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-16 Nr. V-1403, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13696, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. V-585 „Dėl egzaminų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. V-1404, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13697, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. V-1405, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13699, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. V-1406, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13700, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. V-1168 „Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. V-1407, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13701, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2557 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. V-1408, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13718, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. V-1409, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13717, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. V-1410, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13720, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. V-1411, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13721, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. V-1414, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13724, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. V-1417, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13727, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-06-17 Nr. V-1423, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13847, įsigalioja 2021-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-649 „Dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę“ pakeitimo
(2021-06-17 Nr. V-1425, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13848, įsigalioja 2021-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-06-18 Nr. V-1451, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13947, įsigalioja 2021-06-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pavedimo organizuoti ir vykdyti SARS-CoV-2 viruso mutacijos nustatymą
(2021-06-21 Nr. V-1454, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-13988, įsigalioja 2021-06-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-22 Nr. V-1478, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14096, įsigalioja 2021-06-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. V-1400, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13686, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 ,,Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) vakcina prioritetinių asmenų grupių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. V-1401, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13688, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. V-1415, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13725, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. V-1416, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13726, įsigalioja 2021-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-17 Nr. V-1434, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13849, įsigalioja 2021-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-17 Nr. V-1437, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13850, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-17 Nr. V-1439, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13852, įsigalioja 2021-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-17 Nr. V-1440, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13853, įsigalioja 2021-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-18 Nr. V-1443/A1-461, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13898, įsigalioja 2021-06-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-18 Nr. V-1448, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13926, įsigalioja 2021-06-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-18 Nr. V-1450, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13945, įsigalioja 2021-06-21)

sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-18 Nr. V-1452, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13950, įsigalioja 2021-06-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. V-1457, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-13990, įsigalioja 2021-06-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1596-1596 „Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. V-1463, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-14030, įsigalioja 2021-06-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. V-1468, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-14029, įsigalioja 2021-06-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-630 „Dėl Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-22 Nr. V-1470, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14053, įsigalioja 2021-06-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-353(1.5 E) „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. 3-324, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-13987, įsigalioja 2021-06-22)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-18 Nr. 1-150, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13892, įsigalioja 2021-08-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-1005 „Dėl Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-18 Nr. ĮV-791, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-13982, įsigalioja 2021-06-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-17 Nr. 3D-392, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13784, įsigalioja 2021-06-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-288 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-17 Nr. 3D-394, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13786, įsigalioja 2021-06-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-21 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-17 Nr. 3D-397, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13787, įsigalioja 2021-06-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-792 ,,Dėl Žuvininkystės kontrolės pareigūnų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. 3D-400, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-14003, įsigalioja 2021-06-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. 3D-401, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-14008, įsigalioja 2021-06-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-36 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. 3D-403, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-14009, įsigalioja 2021-06-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 3D-541 „Dėl Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastosios programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-22 Nr. 3D-405, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14083, įsigalioja 2021-06-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2021-06-22 Nr. 3D-406, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14084, įsigalioja 2021-06-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 11 Nr. 3D-388 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-06-22 Nr. 3D-407, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14094, įsigalioja 2021-06-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 3D-132 „Dėl Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų rengimo bendrųjų reikalavimų aprašo ir sąvado sudarymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2021-06-22 Nr. 3D-408, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14095, įsigalioja 2021-06-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1V-887 „Dėl įgaliotos institucijos paskyrimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 1V-530, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13689, įsigalioja 2021-06-17)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo Krašto apsaugos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-17 Nr. V-428, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-14031, įsigalioja 2021-06-22)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-225 „Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-18 Nr. V-433, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13952, įsigalioja 2021-09-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. VA-39/1B-399, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13934, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-17 Nr. VE-108, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13819, įsigalioja 2021-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1B-202 „Dėl Įvežimo bendrosios deklaracijos ir minimalaus duomenų rinkinio pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su įvežimo bendrosios deklaracijos ir minimalaus duomenų rinkinio apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-10 Nr. 1B-383, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13920, įsigalioja 2021-06-19)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1B-124 „Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-10 Nr. 1B-384, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13690, įsigalioja 2021-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-22 Nr. 1B-416, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14065, įsigalioja 2021-07-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Trišalės pameistrystės sutarties nesudarius mokymo sutarties ir Trišalės bandomosios praktikos sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo
(2021-06-18 Nr. V-253, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13922, įsigalioja 2021-06-19)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03–324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ ir 2020 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 03-64 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03-324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-06-17 Nr. 03-102, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13932, įsigalioja 2021-06-28)

Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2021 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 05-36 „Dėl Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. 05-61, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14085, įsigalioja 2021-06-23)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1K-285 „Dėl teritorinių ligonių kasų aptarnaujamiems gyventojams suteiktų dantų protezavimo paslaugų ataskaitų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-15 Nr. 1K-191, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13654, įsigalioja 2021-06-17)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1K-70 „Dėl Grįžtamojo ryšio su ūkio subjektais, sudariusiais sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar) teritorinėmis ligonių kasomis, užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-22 Nr. 1K-194, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14072, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1V-157 „Dėl privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. 1V-77, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13782, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-141 „Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-17 Nr. 1V-81, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13946, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl rašytinio įspėjimo juridiniam asmeniui formos patvirtinimo
(2021-06-16 Nr. AD1-221, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13698, įsigalioja 2021-06-17)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 202 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. B1-865 “Dėl laikino uždraudimo įvežti audines į Lietuvos Respubliką iš šalių, kuriose esančiuose audinių ūkiuose nustatyta koronaviruso infekcija (COVID-19 liga)“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-16 Nr. B1-490, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13846, įsigalioja 2021-06-17)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. O3E-714, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-14002, įsigalioja 2021-06-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. O3E-737, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-14004, įsigalioja 2021-06-22)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ekspertinio vertinimo įkainių nustatymo ir apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2021-04-12 Nr. 2V-137, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13797, įsigalioja 2021-07-01)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Chemijos gaminių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2021-06-18 Nr. V1-88, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13927, įsigalioja 2021-06-19)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2021 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V1-88 „Dėl Chemijos gaminių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2021-06-21 Nr. V1-91, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-14010, įsigalioja 2021-06-22)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-18 Nr. 2-85, TAR, 2021-06-21, kodas 2021-13980, įsigalioja 2021-06-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Laivų, kuriems reikia pagalbos, priėmimo į prieglobsčio vietas plano patvirtinimo
(2021-06-16 Nr. 2BE-170, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13707, įsigalioja 2021-06-17)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 2B-263 „Dėl Prašymo laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-16 Nr. 2BE-171, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13712, įsigalioja 2021-06-17)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. I-152 „Dėl Atstovavimo Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai civilinėse bylose dėl žalos, atsiradusios dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų neteisėtų veiksmų, atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. I-138, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13691, įsigalioja 2021-06-17)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. I-110 „Dėl Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-17 Nr. I-140, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13800, įsigalioja 2021-06-18)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. I-40 „Dėl rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-17 Nr. I-141, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13801, įsigalioja 2021-06-18)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 5-V-139 „Dėl Policijos areštinių apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-18 Nr. 5-V-468, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13941, įsigalioja 2021-09-01)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nuteistųjų perkėlimo į pusiaukelės namus ir grąžinimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-22 Nr. V-210, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14061, įsigalioja 2021-07-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2021-06-17 Nr. 2V-97 (1.4), TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13802, įsigalioja 2021-06-18)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl branduolinės energetikos objekto statinių ir branduolinės energetikos objekto statinio saugai svarbių konstrukcijų atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimų kontrolinių klausimynų-ataskaitų formų patvirtinimo
Priėmė Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija


<< Atgal