Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 27

2021 m. liepos 7 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. birželio 30 d. – liepos 6 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3, 3-1, 3-2, 4, 7, 11-1, 12-1, 18-2, 22, 30, 32, 33, 34, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-7, 34-8, 34-15, 34-18, 34-23, 34-25, 34-26, 34-28, 34-31 straipsnių, šeštojo skirsnio, 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32-1 straipsniu ir antruoju-2 skirsniu įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-407, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14808, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4, 4-2, 7, 10, 11-2 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-408, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14791, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-409, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15163, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9-1, 11, 12, 14, 15 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-3, 9-4 straipsniais ir priedu įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-410, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15164, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 straipsnių ir septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-411, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15165, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 178, 589 straipsnių pakeitimo ir 179 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-412, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15166, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-429, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14645, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-430, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14646, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos 2021 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-121 pakeitimo įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-432, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15167, įsigalioja 2021-07-03)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 21, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-433, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15169, įsigalioja 2021-07-03)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-122 1, 2, 5 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-434, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14793, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 9, 20, 35, 43, 51, 63, 63-1, 64, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-437, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14797, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos pareiškimų pagal 1959 m. balandžio 20 d. Europos konvenciją dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir 1978 m. kovo 17 d. Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose papildomą protokolą
(2021-06-22 Nr. XIV-443, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15171, įsigalioja 2021-07-03)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose antrojo papildomo protokolo ratifikavimo“ Nr. IX-1997 papildymo 4 ir 5 straipsniais įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-444, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15173, įsigalioja 2021-07-03)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 75, 84 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 75-1, 75-2, 75-3 straipsniais įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-448, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14797, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 37, 43, 52, 67, 74 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3349 pavadinimo ir 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-475, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14801, įsigalioja 2021-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl mokesčių už ilgalaikes (nacionalines) vizas
(2021-04-12, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15015)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl mokesčių už ilgalaikes (nacionalines) vizas patvirtinimo
(2021-06-28 Nr. 510, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14976, įsigalioja 2021-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“ pakeitimo
(2021-06-28 Nr. 512, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14982, įsigalioja 2021-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 514, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15157, įsigalioja 2021-07-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 946 „Dėl Išorinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros projekto įgyvendinimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-07-01 Nr. 515, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15231, įsigalioja 2021-07-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymą“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 516, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15232, įsigalioja 2021-07-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo
(2021-07-02 Nr. 517, TAR, 2021-07-03, kodas 2021-15235, įsigalioja 2021-07-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 519, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15327, įsigalioja 2021-07-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 521, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15330, įsigalioja 2021-07-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisės į valstybinės žemės sklypą pasibaigimo
(2021-07-01 Nr. 522, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15331, įsigalioja 2021-07-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 597 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 523, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15333, įsigalioja 2021-07-06)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo (2018 m. gruodžio 20 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir konstituciniam įstatymui
2020-07-30 Nr. KT135-N11/2020, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14847, įsigalioja 2021-07-01)

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 75 straipsnio 2, 3 dalių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 1.2, 3.6 papunkčių ir šiuo nutarimu patvirtinto Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
2020-12-07 Nr. KT208-N17/2020, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14848, įsigalioja 2021-07-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro ir vidaus reikalų ministro 1993 m. gruodžio 18 d. instrukcijos Nr. 1/872/94N „Dėl Iš areštuotų ir kitų asmenų paimtų daiktų, pinigų, kitų vertybių bei vertybinių popierių apskaitos, saugojimo, grąžinimo ir realizavimo tvarkos“ pripažinimo netekusia galios
(2021-06-30 Nr. 1K-231/1V-567, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14839, įsigalioja 2021-07-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą
(2021-07-02 Nr. 1K-237, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15276, įsigalioja 2021-07-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. A1-477, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14786, įsigalioja 2021-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25-1 straipsnio įgyvendinimo
(2021-07-01 Nr. A1-478, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15102, įsigalioja 2021-07-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. A1-479, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14922, įsigalioja 2021-07-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. A1-778 „Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. A1-482, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15034, įsigalioja 2021-07-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. A1-486, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15085, įsigalioja 2021-07-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-346 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 9 veiksmo „Švietimo paslaugų trečiųjų šalių piliečiams stiprinimas ir pritaikymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.9-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. A1-488, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15086, įsigalioja 2021-07-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-574 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. A1-489, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15087, įsigalioja 2021-07-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.41 priemonės „Įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto 2021 m. atrankos aprašo patvirtinimo
(2021-07-01 Nr. A1-491, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15089, įsigalioja 2021-07-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo
(2021-07-05 Nr. A1-492, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15340, įsigalioja 2021-07-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. A1-495, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15341, įsigalioja 2021-07-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 4-557 „Dėl Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. 4-713, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14738, įsigalioja 2021-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 4-639 „Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 4-717, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15020, įsigalioja 2021-07-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 4-72 „Dėl Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 4-727, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15063, įsigalioja 2021-07-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 4-729, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15065, įsigalioja 2021-07-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. 4-738, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15291, įsigalioja 2021-07-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-660 „Dėl Valstybinių miškų pareigūnų pažymėjimų išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-30 Nr. D1-394, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14662, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 299 „Dėl Valstybinio miškų pareigūno pažymėjimo pavyzdžio patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-30 Nr. D1-395, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14663, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Asmenų, transporto priemonių, jų krovinių stabdymo ir tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-30 Nr. D1-396, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14728, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-01 Nr. D1-398, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15037, įsigalioja 2021-07-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. D1-399, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15050, įsigalioja 2021-07-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. D1-402, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15221, įsigalioja 2021-07-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. D1-403, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15295, įsigalioja 2021-07-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Farmacijos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-06-30 Nr. V-1213, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14658, įsigalioja 2021-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-01 Nr. V-1223, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14963, įsigalioja 2021-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-860 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, pakeitimo
(2021-07-05 Nr. V-1224, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15285, įsigalioja 2021-07-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-327 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. V-1231, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15287, įsigalioja 2021-07-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. V-1232, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15288, įsigalioja 2021-07-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-649 „Dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1517, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14664, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1842 „Dėl leidimų užsieniečiams išimtiniais atvejais atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo reikalavimų“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1525, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14671, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. V-2451 „Dėl tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1531, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14718, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. V-1970 „Dėl užsieniečių, neteisėtai atvykusių į Lietuvos Respubliką ir prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1532, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14721, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1533, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14724, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimą Nr. V-2811 „Dėl asmenų, kuriems taikoma izoliacija ir COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančių asmenų pervežimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1534, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14726, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1316 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1535, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14727, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1536, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14729, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro– valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. V-917 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo socialines paslaugas teikiančiose įstaigose pagal saugumo lygius“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1537, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14730, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. V-401 „Dėl tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1538, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14754, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro– valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 24 sprendimo Nr. V-522 „Dėl kraujo donorystės įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1540, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14756, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro– valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1541, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14759, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1794 „Dėl Keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1542, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14761, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1816 „Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1543, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14765, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl būtinų sąlygų vykdant tarptautinius skrydžius
(2021-06-30 Nr. V-1544, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14766, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. V-2347 „Dėl karantino režimo priemonių laikymosi kontrolės“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1545, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14767, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų
(2021-06-30 Nr. V-1546, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14773, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų
(2021-06-30 Nr. V-1547, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14775, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. V-1251 „Dėl keliavimo miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais bei specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1548, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14776, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. V-787 „Dėl asmenų vežimo į vakcinacijos nuo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) vietą ir iš jos būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1549, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14777, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-556 „Dėl būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo procedūrų“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1550, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14778, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1551, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14780, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
(2021-06-30 Nr. V-1552, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14781, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1553, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14782, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2558 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinatoriaus skyrimo, Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 teikimo organizavimo koordinacinės grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1554, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14784, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. V-337 „Dėl atsitiktinės atvykstančiųjų kontrolės prie išorinių Lietuvos sienų“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1557, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14821, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1558, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14822, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1559, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14823, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų paslaugų teikimo būtinų sąlygų
(2021-06-30 Nr. V-1563, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14830, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro– valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1564, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14831, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1565, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14832, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1566, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14833, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1847 „Dėl užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1567, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14834, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1569, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14836, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1571, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14842, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios
(2021-06-30 Nr. V-1572, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14843, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1573, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14844, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 6 d. sprendimo Nr. V-12 „Dėl Valstybės biudžeto lėšomis įsigytų vakcinų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir skiepijimui reikalingų priemonių paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. V-1575, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15096, įsigalioja 2021-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. V-829 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių teikiant ambulatorines slaugos paslaugas ir socialines paslaugas asmenims namuose“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. V-1583, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15174, įsigalioja 2021-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. V-1588, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15215, įsigalioja 2021-07-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. V-1591, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15217, įsigalioja 2021-07-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1565 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-07-02 Nr. V-1592, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15218, įsigalioja 2021-07-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. V-1593, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15219, įsigalioja 2021-07-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. V-1598, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15223, įsigalioja 2021-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-1502, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14693, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-2426 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčiui didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1515, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14660, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1516, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14661, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 10.0 leidimo 10.5 priedo įgyvendinimo
(2021-06-30 Nr. V-1522/B1-530, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14672, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1848 „Dėl sveikatos apsaugos ministro leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1526, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14689, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1568, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14835, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 660 „Dėl Gastroenterologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-1570, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14837, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-1012 „Dėl leidimo teikti Lietuvos Respublikos rinkai ir pradėti naudoti profesionaliam naudojimui ir savikontrolei skirtus greituosius antigeno testus, pritaikytus naudoti savikontrolės tikslais, išdavimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. V-1574, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15095, įsigalioja 2021-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. V-1576, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15097, įsigalioja 2021-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymo nr. v-169 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 68:2018 „medicinos biologas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. V-1577, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15098, įsigalioja 2021-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1491 „Dėl Siūlymo parduoti vaistinius preparatus gyventojams nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. V-1578, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15099, įsigalioja 2021-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-159 „Dėl Opinio kolito diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. V-1579, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15100, įsigalioja 2021-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. V-1590, TAR, 2021-07-03, kodas 2021-15236, įsigalioja 2021-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. V-1599, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15224, įsigalioja 2021-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo iš pagrindinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies 2021 metais
(2021-07-05 Nr. V-1604, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15286, įsigalioja 2021-07-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. V-1606, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15294, įsigalioja 2021-07-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. V-1607, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15299, įsigalioja 2021-07-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. V-1608, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15306, įsigalioja 2021-07-06)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2007 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1R-91 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir juos įgyvendinančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, kuriuos pažeidus Lietuvoje veikiančių prekių ar paslaugų pardavėjų (tiekėjų) veiksmais, Europos Sąjungos valstybių narių institucijos ar organizacijos turi teisę Lietuvos Respublikos teismuose pareikšti ieškinius, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 1R-217, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15094, įsigalioja 2021-07-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl projekto „Rail baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos ir projekto „Rail baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo
(2021-07-02 Nr. 3-338, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15216, įsigalioja 2021-07-03)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo
(2021-07-02 Nr. 1-160, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15214, įsigalioja 2021-07-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-453 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. 3D-413, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14845, įsigalioja 2021-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3D-715 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų elektroninėms komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 3D-414, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14923, įsigalioja 2021-07-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 3D-416, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14928, įsigalioja 2021-07-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 282 „Dėl Leidimų teikti ūkinių gyūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 3D-417, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14929, įsigalioja 2021-07-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 3D-418, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14931, įsigalioja 2021-07-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3D-50 „Dėl Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 02:2010 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 3D-419, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14932, įsigalioja 2021-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1:01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo
(2021-07-01 Nr. 3D-420, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14959, įsigalioja 2021-07-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo
(2021-07-01 Nr. 3D-421, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15074, įsigalioja 2021-07-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ patvirtinimo
(2021-07-01 Nr. 3D-422, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14961, įsigalioja 2021-07-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 3D-424, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15075, įsigalioja 2021-07-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 3D-350 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos portalo nuostatų ir Lietuvos erdvinės informacijos portalo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 3D-426, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15131, įsigalioja 2021-07-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. 3D-427, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15277, įsigalioja 2021-07-06)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. V-233, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14957, įsigalioja 2021-07-02)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Specialiosios tranzito schemos vykdymo tranzitiniais traukiniais valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu
(2021-07-05 Nr. V-246, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15334, įsigalioja 2021-07-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. 1V-572, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15310, įsigalioja 2021-07-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1V-830 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. 1V-573, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15311, įsigalioja 2021-07-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. 1V-574, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15312, įsigalioja 2021-07-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. 1V-576, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15339, įsigalioja 2021-07-06)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos filialo steigimo ir krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1200 „Dėl Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-459, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14841, įsigalioja 2021-07-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-618 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valstybės pagalbos teikimo įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID 19 protrūkio, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-395, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14811, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-397, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14807, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Vienišo asmens išmokos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo
(2021-06-30 Nr. V-400, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14838, įsigalioja 2021-07-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. Įsakymo Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. 1S-99, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15184, įsigalioja 2021-07-03)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo
(2021-06-23 Nr. VE-117, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15076, įsigalioja 2021-07-02)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Konkurso ir atrankos eiti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės darbuotojų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-01 Nr. VE-131, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15049, įsigalioja 2021-07-02)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės kontrolėje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-01 Nr. VE-134, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-15073, įsigalioja 2021-07-02)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1B-116 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, susidūrusiems su neigiamu poveikiu dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, taikymo“ pakeitimo
(2021-06-28 Nr. 1B-429, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14814, įsigalioja 2021-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2021-06-30 Nr. 1B-439, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14815, įsigalioja 2021-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl išmaniosios muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos įdiegimo Lietuvos muitinėje
(2021-06-30 Nr. 1B-441, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14816, įsigalioja 2021-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1B-158 „Dėl Prekių, deklaruotų muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje, tikrinimo ne muitinės patalpose nustatytu (nenustatytu) muitinės posto darbo laiku organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. 1B-445, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14817, įsigalioja 2021-07-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2020 metais“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. V-279, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14673, įsigalioja 2021-07-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. V-284, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15290, įsigalioja 2021-07-06)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. (1.72E)1A-802, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15227, įsigalioja 2021-07-03)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinių 5 eurų ir 1,50 euro monetų, skirtų Jūros šventei (iš serijos „Tradicinės lietuvių šventės“), paskelbimo mokėjimo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2021-07-01 Nr. 03-110, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15229, įsigalioja 2021-07-03)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2010 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 03-160 „Dėl Kredito unijų finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rengimo politikos pagrindinių principų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. 03-111, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15230, įsigalioja 2021-12-31)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. 1K-203, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15344, įsigalioja 2021-09-01)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 16 d. potvarkio Nr. 2021/20-2-13 „Dėl kvietimo „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. 2021/20-2-27, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15134, įsigalioja 2021-07-03)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 23 d. potvarkio Nr. 2021/20-2-17 „Dėl kvietimo „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. 2021/20-2-28, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15142, įsigalioja 2021-07-03)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2021/8-114 „Dėl Finansinių pataisų dėl viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymo, vykdant viešuosius pirkimus, taikymo metodikos patvirtinimo ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 2017/8-164 „Dėl Finansinių pataisų dėl viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymo taikymo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. 2021/8-188, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14666, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. A1-164 „Dėl Pavedimo atlikti priežiūros veiksmus formos pavyzdžio patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. A1-361, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15121, įsigalioja 2021-07-03)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-306 „Dėl Tikrinamųjų pieninių veislių bulių, už kurių įvertinimą teikiama valstybės pagalba, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. B1-528, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15228, įsigalioja 2021-07-03)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. B1-761 „Dėl bandymo su gyvūnais projekto santraukos formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-07-05 Nr. B1-547, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15338, įsigalioja 2021-07-06)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės 2020 m. nustatymo elektros energetikos sektoriuje
(2021-06-30 Nr. O3E-756, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14690, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2020 metų finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje
(2021-06-30 Nr. O3E-758, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14691, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių gairių ataskaitos patvirtinimo
(2021-07-02 Nr. O3E-772, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15162, įsigalioja 2021-07-03)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V1-45 „Dėl seliavų ir ežerinių stintų žvejybos kvotų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. V1-76, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15130, įsigalioja 2021-07-03)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Skundų ir pranešimų dėl studijų kokybės nagrinėjimo studijų kokybės vertinimo centre tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-05 Nr. V-42, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15293, įsigalioja 2021-07-06)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 2B-88 „Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. 2BE-183, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14688, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. KS-45 „Dėl asmenų konsultavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. KS-128, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14970, įsigalioja 2021-07-02)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. sausio 9 d. sprendimo Nr. KS-2 „Dėl viešųjų konsultacijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. KS-129, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14971, įsigalioja 2021-07-02)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. KS-14 „Dėl Teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. KS-130, TAR, 2021-07-01, kodas 2021-14973, įsigalioja 2021-07-02)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. 5-V-511, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15300, įsigalioja 2021-07-06)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-214 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo „Kryžius už nuopelnus vadovybės apsaugai“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. V-389, TAR, 2021-07-05, kodas 2021-15289, įsigalioja 2021-07-06)

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko įsakymas
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. TE-2 „Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Vilniaus apygardos administraciniame teisme taisyklių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. 1T-9, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14760, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-3.1.1-2021 „Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginiai“ patvirtinimo
(2021-07-02 Nr. 22.3-104, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15208, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. 22.3-105, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15210, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Įsakymas dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 22.3-136 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.6-2019 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai“ pakeitimo
(2021-07-02 Nr. 22.3-106, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15212, įsigalioja 2021-11-01)


<< Atgal