Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 28

2021 m. liepos 14 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-435, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15520, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės drausmės statuto 1, 2, 5, 8, 14, 20, 42, 49, 67 straipsnių pakeitimo ir Statuto I dalies papildymo VII-1 skyriumi įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-438, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15431, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-441, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15441, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-442, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15448, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-445, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15449, įsigalioja 2021-07-08)

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 3, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 65 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-446, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15450, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7, 8, 14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-447, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15452, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-449, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15453, įsigalioja 2021-12-01)

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 17, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 62, 63, 64, 77, 94, 95, 103, 104, 110, 111, 114, 130 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 102-1, 102-2, 102-3, 111-1 straipsniais įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-450, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15468, įsigalioja 2021-07-15)

Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 5, 6, 7, 8, 14, 21, 23, 25, 29, 30, 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-451, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15469, įsigalioja 2021-07-15)

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 3, 6, 7 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-452, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15470, įsigalioja 2021-07-15)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 208 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-453, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15471, įsigalioja 2021-07-15)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-454, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15472, įsigalioja 2021-07-15)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 10, 11, 27, 29, 33 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-455, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15473, įsigalioja 2021-10-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 12, 61 ir 63 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-456, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15474, įsigalioja 2021-10-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108, 109, 139, 213 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-457, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15454, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-458, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15455, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-459, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15456, įsigalioja 2021-07-08)

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 78 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-460, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15457, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-461, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15458, įsigalioja 2021-08-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-462, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15521, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 IV skyriaus pavadinimo, 55, 56, 57, 60 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 59-1, 59-2 straipsniais įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-463, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15522, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 362-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-464, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15523, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-465, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15524, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 34, 43, 44, 45, 46, 46-1, 47, 49, 51, 52 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46-2 ir 52-1 straipsniais įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-483, TAR, 2021-07-13, kodas 2021-15833, įsigalioja 2021-07-15)

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-491, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15751, įsigalioja 2021-07-17)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo rezoliucija
Dėl hibridinės agresijos atrėmimo
(2021-07-13 Nr. XIV-505, TAR, 2021-07-13, kodas 2021-15834, įsigalioja 2021-07-14)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 702 „Dėl Maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos ir kompensuotinų persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų dydžių patvirtinimo ir Persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. 528, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15479, įsigalioja 2021-07-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. 529, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15480, įsigalioja 2021-07-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. 371 „Dėl skrydžių į Baltarusijos skrydžių informacijos regioną (SIR) ir iš jo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-07-07 Nr. 534, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15513, įsigalioja 2021-07-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 374 „Dėl oro vežėjų, turinčių Baltarusijos Respublikoje išduotą oro vežėjo pažymėjimą, orlaivių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje uždraudimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-07-07 Nr. 535, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15514, įsigalioja 2021-07-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. 536, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15515, įsigalioja 2021-07-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. 539, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15650, įsigalioja 2021-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. 543, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15676, įsigalioja 2021-07-10)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-07 Nr. 1K-240, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15403, įsigalioja 2021-07-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A1-465 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-01 Nr. A1-485, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15717, įsigalioja 2021-07-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) pakeitimų patvirtinimo
(2021-07-05 Nr. A1-493, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15746, įsigalioja 2021-07-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-12 Nr. A1-501, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15708, įsigalioja 2021-07-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. A1-209 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-07-12 Nr. A1-503, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15710, įsigalioja 2021-08-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-770 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-12 Nr. A1-504, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15712, įsigalioja 2021-07-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-12 Nr. A1-505, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15713, įsigalioja 2021-07-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. A1-121 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įstaigų prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir kitų asmenų apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-12 Nr. A1-507, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15715, įsigalioja 2021-07-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. A1-441 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam ligos išmoką, netekto darbingumo pensiją ar kitą išmoką, kurių skyrimas ir (ar) mokėjimas pavestas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, priežiūros funkcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Asmens, kuriam duotas nurodymas dalyvauti papildomame sveikatos tyrime, su šio nurodymo vykdymu susijusių sąnaudų kompensavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-12 Nr. A1-509, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15716, įsigalioja 2021-07-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-1178 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-12 Nr. A1-510, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15720, įsigalioja 2021-07-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. A1-268 „Dėl Dokumentų, skirtų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-12 Nr. A1-511, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15721, įsigalioja 2021-07-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. A1-376/V-676 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą, paskyrimo“ pakeitimo
(2021-07-12 Nr. A1-512/V-1644, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15739, įsigalioja 2021-07-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-13 Nr. A1-513, TAR, 2021-07-13, kodas 2021-15799, įsigalioja 2021-07-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-334 „Dėl Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-13 Nr. A1-515, TAR, 2021-07-13, kodas 2021-15828, įsigalioja 2021-07-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl kompensacijos skyrimo pagal Kompensavimo kelionių organizatoriams už turistų grąžinimą iš užsienio valstybių po ekstremaliosios situacijos paskelbimo tvarkos aprašą
(2021-07-09 Nr. 4-757, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15667, įsigalioja 2021-07-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-314 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-30 Nr. D1-397, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15722, įsigalioja 2021-07-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(2021-07-07 Nr. D1-404, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15398, įsigalioja 2021-07-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-873 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-005 priemonės „Pajūrio juostos tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. D1-405, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15400, įsigalioja 2021-07-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. D1-406, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15401, įsigalioja 2021-07-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. D1-407, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15421, įsigalioja 2021-07-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai
(2021-07-09 Nr. D1-409, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15680, įsigalioja 2021-11-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-1038 „Dėl IV kvalifikacijos lygiui įgyti formaliojo profesinio mokymo programų pritaikymo mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, eksperimento tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. V-1240, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15432, įsigalioja 2021-07-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos teminio išorinio vertinimo, organizuojamo 2021–2022 metais, temos, klausimų ir vertinimo rodiklių nustatymo
(2021-07-09 Nr. V-1254, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15654, įsigalioja 2021-07-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Slaugos ir akušerijos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-07-09 Nr. V-1255, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15655, įsigalioja 2021-07-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Geros savijautos programos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-09 Nr. V-1259, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15656, įsigalioja 2021-07-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-1114 „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-12 Nr. V-1268, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15706, įsigalioja 2021-07-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. V-1611, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15381, įsigalioja 2021-07-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. V-1616, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15466, įsigalioja 2021-07-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimo
(2021-07-08 Nr. V-1622, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15645, įsigalioja 2021-07-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. V-1633, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15681, įsigalioja 2021-07-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. V-1635, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15683, įsigalioja 2021-07-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-440 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, karščiavimo klinikų ir savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. V-1637, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15685, įsigalioja 2021-07-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. V-1610, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15367, įsigalioja 2021-07-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V-1385 „Dėl 2021 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. V-1615, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15429, įsigalioja 2021-07-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. V-1634, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15682, įsigalioja 2021-07-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. V-1636, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15684, įsigalioja 2021-07-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 2 d. Įsakymo Nr. V-74 „Dėl Gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-07-09 Nr. V-1638, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15686, įsigalioja 2021-07-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl jodo turinčios valgomosios druskos naudojimo maisto produktų gamyboje
(2021-07-09 Nr. V-1639, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15687, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-649 „Dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę“ pakeitimo
(2021-07-10 Nr. V-1641, TAR, 2021-07-10, kodas 2021-15689, įsigalioja 2021-07-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-12 Nr. V-1652, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15745, įsigalioja 2021-07-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.spalio 6 d. įsakymo Nr. V-2199 „Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-13 Nr. V-1657, TAR, 2021-07-13, kodas 2021-15816, įsigalioja 2021-07-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros hirudoterapijos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2021-07-13 Nr. V-1658, TAR, 2021-07-13, kodas 2021-15818, įsigalioja 2021-07-14)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro leidimų užsieniečiams išimtiniu atveju atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. 1R-225, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15688, įsigalioja 2021-07-09)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Institucijos, įstaigos ar įmonės paskiriamos valdyti ir administruoti degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemą atrankos aprašo patvirtinimo
(2021-07-07 Nr. 1-162, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15404, įsigalioja 2021-07-08)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-08 Nr. 1-164, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15505, įsigalioja 2021-07-09)

Energetikos ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-13 Nr. 1-166/D1-411, TAR, 2021-07-13, kodas 2021-15807, įsigalioja 2021-07-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. ĮV-524 „Dėl Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. ĮV-861, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15409, įsigalioja 2021-07-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-488 „Dėl tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-08 Nr. ĮV-865, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15493, įsigalioja 2021-07-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-602 „Dėl Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 01:2009 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. 3D-428, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15651, įsigalioja 2021-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 3D-84 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. 3D-432, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15391, įsigalioja 2021-07-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 3D-598 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. 3D-433, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15393, įsigalioja 2021-07-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-08 Nr. 3D-438, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15499, įsigalioja 2021-07-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 3D-82 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2021 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. 3D-440, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15664, įsigalioja 2021-07-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-659 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo
(2021-07-09 Nr. 3D-441, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15675, įsigalioja 2021-07-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3D-121 „Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-13 Nr. 3D-446, TAR, 2021-07-13, kodas 2021-15815, įsigalioja 2021-07-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-21 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-13 Nr. 3D-447, TAR, 2021-07-13, kodas 2021-15818, įsigalioja 2021-07-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3D-822 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-13 Nr. 3D-448, TAR, 2021-07-13, kodas 2021-15819, įsigalioja 2021-07-14)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užsieniečiams
(2021-07-11 Nr. 10V-4, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15699, įsigalioja 2021-07-13)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl mobilių užsieniečių apklausų grupių sudarymo
(2021-07-11 Nr. 10V-5, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15702, įsigalioja 2021-07-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1V-346 „Dėl Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo pasienio kontrolės punktuose sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. 1V-579, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15368, įsigalioja 2021-07-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. 1V-583, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15465, įsigalioja 2021-07-08)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl informacijos apie neteisėtos migracijos srautus ir jų valdymui taikomų priemonių rezultatus teikimo ir skelbimo
(2021-07-07 Nr. 1V-584, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15464, įsigalioja 2021-07-08)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl užsieniečių sveikatos būklės įvertinimo ir laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti organizavimo paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl masinio užsieniečių antplūdžio metu
(2021-07-07 Nr. 1V-585, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15467, įsigalioja 2021-07-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių ir kariūnų kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. V-472, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15460, įsigalioja 2021-07-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-09 Nr. V-484, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15657, įsigalioja 2021-07-10)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2016 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. V-486, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15665, įsigalioja 2021-07-10)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. V-518 “Dėl Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. V-409, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15662, įsigalioja 2021-07-10)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. V-414, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15663, įsigalioja 2021-07-10)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2016 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. (1.3 E)VE-70 „Dėl Dokumentų tvarkymo paslaugų teikėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-28 Nr. VE-33, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15512, įsigalioja 2021-07-09)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Teismo ekspertizių ir kitų ekspertinių tyrimų atlikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre nuostatų patvirtinimo
(2021-07-08 Nr. 1-402, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15530, įsigalioja 2021-07-09)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-08 Nr. 1K-205, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15519, įsigalioja 2021-07-09)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. 1K-206, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15672, įsigalioja 2021-07-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. 1K-207, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15679, įsigalioja 2021-07-10)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1V-105 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-05 Nr. 1V-91, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15459, įsigalioja 2021-07-08)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2020/8-330 „Dėl Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, projektų papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti, pirkimų priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-12 Nr. 2021/8-202, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15725, įsigalioja 2021-07-13)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. AD1-378 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-12 Nr. AD1-259, TAR, 2021-07-13, kodas 2021-15809, įsigalioja 2021-07-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. B1-343 „Dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkio naminių paukščių laikymo vietose“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-07-08 Nr. B1-555, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15649, įsigalioja 2021-07-09)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. B1-1059 „Dėl Laboratorijų, atliekančių mėsos valstybinės kontrolės tyrimus dėl trichinelių nustatymo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. B1-560, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15726, įsigalioja 2021-07-13)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2010 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. Į-040 „Dėl Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba kilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir (ar) antikvariniais daiktais, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-08 Nr. Į-178, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15498, įsigalioja 2021-07-09)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) inkubatoriaus startuolių projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2021-07-07 Nr. 2V-252, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15718, įsigalioja 2021-07-13)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų kokybės vertinimo centro apeliacinės komisijos nuostatų, patvirtintų Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-105, pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-40, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15430, įsigalioja 2021-07-08)

VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinių miškų apsaugos pareigūnų uniformos aprašymo
(2021-07-07 Nr. ĮS(E)-21-113, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15402, įsigalioja 2021-07-08)

VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinių miškų apsaugos pareigūnų pažymėjimų išdavimo, keitimo, grąžinimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Valstybinių miškų apsaugos pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo
(2021-07-13 Nr. ĮS(E)-21-119, TAR, 2021-07-13, kodas 2021-15832, įsigalioja 2021-07-14)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2021-07-12 Nr. O3E-797, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15738, įsigalioja 2021-07-13)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-113 „Dėl Gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-12 Nr. V-148, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15742, įsigalioja 2021-07-13)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-08 Nr. V-52, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15517, įsigalioja 2021-08-02)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-299 „Dėl Asmenų aptarnavimo valstybės įmonės „Regitra“ padaliniuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-13 Nr. 1V-326, TAR, 2021-07-13, kodas 2021-15798, įsigalioja 2021-07-15)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-6 „Dėl Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. DIE-426, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15423, įsigalioja 2021-07-08)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Išimčių pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-09 Nr. 2-91, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15698, įsigalioja 2021-07-13)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2BE-265 „Dėl Dokumentų, išduodamų jūrininkams, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-08 Nr. 2BE-188, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15528, įsigalioja 2021-07-09)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 22.3-170 „Dėl Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno formos patvirtimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. 22.3-109, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15419, įsigalioja 2021-07-15)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 5-V-200 „Dėl Policijos pareigūnų veiksmų priimant sprendimus nušalinti nuo transporto priemonių vairavimo, priverstinai nuvežti transporto priemonę ir uždrausti toliau važiuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. 5-V-521, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15648, įsigalioja 2021-07-10)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 5-V-420 „Dėl Policijos pajėgų vienetų veiklos organizavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. 5-V-524, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15671, įsigalioja 2021-07-10)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-09 Nr. 5-V-528, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15673, įsigalioja 2021-07-10)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl bepiločių orlaivių užkardymo sistemos naudojimo, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos saugomų asmenų ir saugomų objektų saugumą
(2021-07-12 Nr. V-410, TAR, 2021-07-12, kodas 2021-15731, įsigalioja 2021-07-13)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Nuteistųjų, kuriems teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią laisvės atėmimo vietų įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. V-224, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15415, įsigalioja 2021-07-08)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-271 „Dėl pataisos įstaigų, kuriose arešto bausme nuteisti asmenys atlieka bausmę, nustatymo “ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. V-225, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15416, įsigalioja 2021-07-08)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl asmenų, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, skyrimo į kardomąją priemonę – suėmimą vykdančias įstaigas
(2021-07-13 Nr. V-237, TAR, 2021-07-13, kodas 2021-15837, įsigalioja 2021-07-14)


<< Atgal