Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 29

2021 m. liepos 21 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. liepos 14 d. – liepos 20 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125, 6.228-1, 6.228-12, 6.228-14, 6.363, 6.364, 6.419 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 6.228-17, 6.228-18, 6.228-19, 6.228-20, 6.228-21, 6.228-22, 6.228-23, 6.228-24, 6.350-1, 6.364-1, 6.364-2, 6.364-3, 6.364-4 straipsniais įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-466, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15844, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 40 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-467, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15845, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-468, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15846, įsigalioja 2021-07-15)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 422 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-469, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15848, įsigalioja 2021-07-15)

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-471, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15850, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 2, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-472, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15851, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo ratifikavimo
(2021-06-30 Nr. XIV-476, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15852, įsigalioja 2021-07-15)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos nutraukimo ratifikavimo
(2021-06-30 Nr. XIV-477, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15855, įsigalioja 2021-07-15)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos nutraukimo ratifikavimo
(2021-06-30 Nr. XIV-478, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15856, įsigalioja 2021-07-15)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 7, 10, 13, 15 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-479, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15857, įsigalioja 2021-08-01)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-230 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-480, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15859, įsigalioja 2021-07-15)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 10, 11, 17, 28 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-481, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15860, įsigalioja 2021-07-15)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 29 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-482, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15862, įsigalioja 2021-07-15)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 14, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-484, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15863, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 45-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3268 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-485, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15864, įsigalioja 2021-07-15)

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-486, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15867, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-487, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15868, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-2 straipsniu įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-488, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15869, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 papildymo 85-1 straipsniu įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-489, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15888, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo Nr. XIII-425 8, 9, 10 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-498, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15872, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo Nr. X-914 antrojo skirsnio pavadinimo, 4, 6, 8, 10, 11 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 4-1 straipsniu ir priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-499, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15874, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 40 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-500, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15875, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-501, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15877, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 28-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-502, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15878, įsigalioja 2021-11-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. 547, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15854, įsigalioja 2021-07-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. 548, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15866, įsigalioja 2021-07-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 102 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2021 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. 550, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15923, įsigalioja 2021-07-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1020 įgyvendinimo
(2021-07-14 Nr. 552, TAR, 2021-07-15, kodas 2021-15975, įsigalioja 2021-07-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. 554, TAR, 2021-07-15, kodas 2021-15977, įsigalioja 2021-07-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. 558, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16038, įsigalioja 2021-07-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. 559, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16047, įsigalioja 2021-07-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymo
(2021-07-14 Nr. 560, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16083, įsigalioja 2021-07-17)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 1 punkto (2015 m. birželio 25 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2021-07-16 Nr.  KT129-A-N10/2021, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16158, įsigalioja 2021-07-16)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 1K-386 „Dėl Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąnaudų priskyrimo vykdomoms veikloms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. 1K-249, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15886, įsigalioja 2021-07-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-1012 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2021 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. A1-526, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16040, įsigalioja 2021-07-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Akredituotos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-19 Nr. A1-528, TAR, 2021-07-19, kodas 2021-16130, įsigalioja 2021-07-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2021-07-13 Nr. 4-770, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15838, įsigalioja 2021-07-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 4-536 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. 4-771, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15926, įsigalioja 2021-07-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 4-799 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. 4-785, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16041, įsigalioja 2021-07-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 4-45 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. 4-796, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16073, įsigalioja 2021-07-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Priemonės „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“ sąlygų aprašo patvirtinimo
(2021-07-20 Nr. 4-808, TAR, 2021-07-20, kodas 2021-16166, įsigalioja 2021-07-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-417 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. D1-412, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15898, įsigalioja 2021-07-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. D1-2 „Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-15 Nr. D1-415, TAR, 2021-07-15, kodas 2021-16003, įsigalioja 2021-07-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl klimato kaitos programos priemonės „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo
(2021-07-16 Nr. D1-419, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16060, įsigalioja 2021-07-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą
(2021-07-12 Nr. V-1267, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15880, įsigalioja 2021-07-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. V-1289, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16048, įsigalioja 2021-07-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1780 „Dėl Chemijos studijų krypties aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. V-1293, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16049, įsigalioja 2021-07-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1075 „Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-19 Nr. V-1298, TAR, 2021-07-19, kodas 2021-16121, įsigalioja 2021-07-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-771 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ pakeitimo
(2021-07-19 Nr. V-1299, TAR, 2021-07-19, kodas 2021-16122, įsigalioja 2021-07-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-19 Nr. V-1301, TAR, 2021-07-19, kodas 2021-16125, įsigalioja 2021-07-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. V-1659, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15839, įsigalioja 2021-07-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. V-1677, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16063, įsigalioja 2021-07-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. V-1679, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16065, įsigalioja 2021-07-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. V-1664, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15919, įsigalioja 2021-07-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. V-1667, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15922, įsigalioja 2021-07-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. V-1668, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16033, įsigalioja 2021-07-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Pavyzdinių asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo
(2021-07-16 Nr. V-1672, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16034, įsigalioja 2021-07-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų elgesio kodekso patvirtinimo
(2021-07-16 Nr. V-1673, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16035, įsigalioja 2021-07-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. V-1676, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16044, įsigalioja 2021-07-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. V-1678, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16064, įsigalioja 2021-07-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. V-1680, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16066, įsigalioja 2021-07-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. v-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. V-1681, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16078, įsigalioja 2021-07-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl Ambulatorinių estetinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-19 Nr. V-1683, TAR, 2021-07-19, kodas 2021-16114, įsigalioja 2021-07-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V-1385 „Dėl 2021 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-19 Nr. V-1689, TAR, 2021-07-19, kodas 2021-16137, įsigalioja 2021-07-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. V-404 „Dėl Profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidų kompensavimo tvarkos ir Kompensuojamos profesinės kvalifikacijos tobulinimo bazinės kainos nustatymo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-19 Nr. V-1690, TAR, 2021-07-19, kodas 2021-16138, įsigalioja 2021-07-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-20 Nr. V-1694, TAR, 2021-07-20, kodas 2021-16157, įsigalioja 2021-07-21)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-141 „Dėl Pirminės laivo apžiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. 3-349, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16053, įsigalioja 2021-07-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. 3-350, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16059, įsigalioja 2021-07-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Pritarimo projektui ar numatomai veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-20 Nr. 3-353, TAR, 2021-07-20, kodas 2021-16173, įsigalioja 2021-07-21)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-19 Nr. 1-168, TAR, 2021-07-19, kodas 2021-16141, įsigalioja 2021-07-20)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-19 Nr. 1-169, TAR, 2021-07-19, kodas 2021-16142, įsigalioja 2021-07-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-12 Nr. ĮV-876, TAR, 2021-07-19, kodas 2021-16128, įsigalioja 2021-07-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą), patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 epideminės situacijos, administravimo taisyklių patvirtinimo
(2021-07-14 Nr. 3D-449, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15842, įsigalioja 2021-07-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 3D-118 „Dėl 2021–2022 m. susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. 3D-451, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15892, įsigalioja 2021-07-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-754 „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. 3D-453, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16043, įsigalioja 2021-07-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą), patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 epideminės situacijos, skyrimo grafiko patvirtinimo
(2021-07-16 Nr. 3D-454, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16045, įsigalioja 2021-07-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3D-192 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros ir administracijos padalinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. 3D-457, TAR, 2021-07-19, kodas 2021-16087, įsigalioja 2021-11-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Gaisrų prevencijos veiksmų plano patvirtinimo
(2021-07-19 Nr. 1V-607, TAR, 2021-07-19, kodas 2021-16133, įsigalioja 2021-07-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-19 Nr. 1V-611, TAR, 2021-07-19, kodas 2021-16135, įsigalioja 2021-07-20)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-90 „Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. VA-42, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15871, įsigalioja 2021-07-15)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. VA-61 „Dėl Su valstybei perduoto (perduotino) turto perėmimu, apskaitymu, saugojimu, realizavimu, grąžinimu ir pripažinimu atliekomis susijusių dokumentų formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. VA-43, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15873, įsigalioja 2021-07-15)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymo ir informavimo aprašo patvirtinimo
(2021-07-14 Nr. VA-45, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15928, įsigalioja 2021-07-15)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. gegužės 22 d. direktoriaus įsakymo Nr. V3-22 „Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-13 Nr. V3-13, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15861, įsigalioja 2021-07-15)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Veterinarinių tikrinimų ir muitinės formalumų atlikimo pasienio veterinarijos posto tikrinimo centruose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-08 Nr. 1B-467/B1-554, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15910, įsigalioja 2021-07-15)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. 1B-480, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16046, įsigalioja 2021-07-17)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 1-402 „Dėl Teismo ekspertizių ir kitų ekspertinių tyrimų atlikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. 1-418, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15929, įsigalioja 2021-07-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. 1K-208, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15934, įsigalioja 2021-07-15)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. AD1-270 „Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. AD1-260, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15889, įsigalioja 2021-07-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2021-07-15 Nr. B1-580, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16057, įsigalioja 2021-07-17)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos 2021 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 4LKT-14(1.3 E) „Dėl Kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-19 Nr. 4LKT-15(1.3 E), TAR, 2021-07-20, kodas 2021-16161, įsigalioja 2021-07-21)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aktyviai savivaldybėse veikiančių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašo sudarymo rekomendacijų patvirtinimo
(2021-07-13 Nr. 2V-118 (1.4), TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15887, įsigalioja 2021-07-15)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. (1.9E)1V-691, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16084, įsigalioja 2021-07-17)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimoׅ“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. 2BE-194, TAR, 2021-07-19, kodas 2021-16088, įsigalioja 2021-08-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. I-47 „Dėl Ikiteisminio tyrimo terminų kontrolės tvarkos ir rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. I-161, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15902, įsigalioja 2021-07-15)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. I-40 „Dėl Rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-15 Nr. I-164, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16037, įsigalioja 2021-07-17)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Tarnybinių vaizdo registratorių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-20 Nr. V-242, TAR, 2021-07-20, kodas 2021-16167, įsigalioja 2021-07-21)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 22.3-113 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vykdomų patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. 22.3-110, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16074, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 22.3-146 „Dėl Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. 22.3-111, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16075, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 22.3-156 „Dėl Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo bei dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų vykdymo branduolinės energetikos objekto galutinio sustabdymo metu patikrinimo kontrolinio klausimyno formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. 22.3-112, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16076, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 22.3-207 „Dėl Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių kėlimo įrenginių ir jų įrangos atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimo kontrolinių klausimyno formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. 22.3-113, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16077, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 22.3-170 „Dėl Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. 22.3-114, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16079, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų bsr-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. 22.3-115, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16080, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-16 Nr. 22.3-116, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16082, įsigalioja 2021-11-01)


<< Atgal