Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 31

2021 m. rugpjūčio 4 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. liepos 28 d. – rugpjūčio 3 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinė konvencija
1965 m. Konvencijos dėl tarptautinės jūrų laivybos sąlygų lengvinimo (FAL konvencijos) priedo pakeitimai, priimti Tarptautinės jūrų organizacijos Sąlygų lengvinimo komiteto 2016 m. balandžio 8 d. rezoliucija FAL.12(40)
2016-04-08, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-06935, įsigalioja 2018-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 660 „Dėl Alkoholio produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-21 Nr. 578, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16612, įsigalioja 2021-07-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 580, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16706, įsigalioja 2021-07-30)

Vyriausybės nutarimas
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 477 „Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Moldovos Respublikai, Sakartvelui ir Ukrainai“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 582, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16822, įsigalioja 2021-07-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 583, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16823, įsigalioja 2021-07-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 584, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16824, įsigalioja 2021-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatoriaus paskyrimo
(2021-07-28 Nr. 590, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16880, įsigalioja 2021-07-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1270 „Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 591, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16881, įsigalioja 2021-07-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 592, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16911, įsigalioja 2021-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1064 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 593, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16915, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Keleivių ir kitų fizinių asmenų įvežamų daiktų (prekių) atleidimo nuo muitų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 594, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16916, įsigalioja 2021-08-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 595, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16917, įsigalioja 2021-08-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 596, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16919, įsigalioja 2021-08-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos
(2021-07-28 Nr. 598, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16946, įsigalioja 2021-08-03)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1K-42 „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. 1K-269, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16808, įsigalioja 2021-07-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informacijos apie komandiruotus darbuotojus ir motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. A1-553, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16628, įsigalioja 2021-08-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-759 „Dėl Šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-02 Nr. A1-567, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16929, įsigalioja 2021-08-03)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Juridinio asmens filialo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo
(2021-08-02 Nr. 4-847, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16901, įsigalioja 2021-08-03)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4-1001 „Dėl Kompensavimo kelionių organizatoriams už turistų grąžinimą iš užsienio valstybių po ekstremaliosios situacijos paskelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-02 Nr. 4-848, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16903, įsigalioja 2021-08-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-30 Nr. D1-444, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16850, įsigalioja 2021-08-01)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-755/3D-844 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. D1-445/3D-494, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16859, įsigalioja 2021-07-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021–2025 metų priemonių plano patvirtinimo
(2021-07-30 Nr. D1-448, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16928, įsigalioja 2021-08-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybinių laboratorinių tyrimų organizavimo, planavimo, pavedimų vykdyti tyrimus teikimo ir vykdymo, valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatų teikimo tvarkos aprašo ir pavedimo vykdyti valstybinius laboratorinius tyrimus formos patvirtinimo
(2021-07-30 Nr. D1-449, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16866, įsigalioja 2021-07-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-522 „Dėl minimalaus studijų programos studijų vietų skaičiaus valstybinėse aukštosiose mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir studijų pakopas nustatymo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. V-1396, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16657, įsigalioja 2021-07-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-411 „Dėl Švietimo įstaigų, nukentėjusių nuo COVID-19 pandemijos pasekmių dėl nuotolinio mokymo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. V-1402, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16707, įsigalioja 2021-07-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. V-1251 „Dėl viešojo transporto bei keleivių vežimo specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. V-1757, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16695, įsigalioja 2021-08-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. V-1773, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16847, įsigalioja 2021-08-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1794 „Dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. V-1774, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16848, įsigalioja 2021-08-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-649 „Dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę“ pakeitimo
(2021-08-02 Nr. V-1785, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16920, įsigalioja 2021-08-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ pakeitimo
(2021-08-02 Nr. V-1789, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16922, įsigalioja 2021-08-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-649 „Dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę“
(2021-08-02 Nr. V-1792, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16925, įsigalioja 2021-08-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. v-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. V-1750, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16689, įsigalioja 2021-07-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. V-1754, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16690, įsigalioja 2021-07-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-1711 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. V-1763, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16811, įsigalioja 2021-07-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo galimai seksualinį smurtą patyrusiems moteriškosios lyties asmenims aprašo patvirtinimo
(2021-07-30 Nr. V-1765, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16812, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. V-1772, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16846, įsigalioja 2021-08-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. V-1777, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16867, įsigalioja 2021-07-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Vaikų hematologijos ir onkologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. V-1780, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16877, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. V-951 „Dėl Inksto piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. V-1782, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16879, įsigalioja 2021-07-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Plaučių vėžio ambulatorinio gydymo, kurio išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. V-1783, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16882, įsigalioja 2021-07-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-02 Nr. V-1790, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16923, įsigalioja 2021-08-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-02 Nr. V-1793, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16926, įsigalioja 2021-08-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-03 Nr. V-1798, TAR, 2021-08-03, kodas 2021-16995, įsigalioja 2021-08-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-03 Nr. V-1799, TAR, 2021-08-03, kodas 2021-16996, įsigalioja 2021-08-04)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais sąrašo patvirtinimo
(2021-07-29 Nr. 3-380, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16688, įsigalioja 2021-07-30)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-02 Nr. 3-388, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16902, įsigalioja 2021-08-03)

Kultūros ministro įsakymas
Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-146 ,,Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. ĮV-945, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16870, įsigalioja 2021-07-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2022–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2021-07-26 Nr. 3D-473, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16651, įsigalioja 2021-07-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 3D-118 „Dėl 2021–2022 m. susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 3D-476, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16641, įsigalioja 2021-07-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 3D-718 „Dėl Paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų programos administravimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 3D-477, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16640, įsigalioja 2021-07-29)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 3D-479/D1-440, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16858, įsigalioja 2021-07-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-21 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 3D-480, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16656, įsigalioja 2021-07-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-603 „Dėl Duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 3D-481, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16662, įsigalioja 2021-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Pieno apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2021-07-28 Nr. 3D-482, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16658, įsigalioja 2021-07-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-557 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 3D-484, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16660, įsigalioja 2021-07-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3D-414 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. 3D-485, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16814, įsigalioja 2021-07-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. 3D-487, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16818, įsigalioja 2021-07-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-18 „Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. 3D-488, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16828, įsigalioja 2021-07-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3D-744 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. 3D-491, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16831, įsigalioja 2021-07-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. 3D-492, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16839, įsigalioja 2021-07-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3D-445 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. 3D-493, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16841, įsigalioja 2021-07-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-356 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-02 Nr. 3D-495, TAR, 2021-08-03, kodas 2021-16986, įsigalioja 2021-08-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 3D-737 „Dėl Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2019 metais, teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-02 Nr. 3D-497, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16951, įsigalioja 2021-08-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Licencijuotuose sandėliuose saugomų varpinių, ankštinių ir aliejinių augalų grūdų, jų sėklinės medžiagos, ankštinių ir varpinių žolių sėklų, bulvių, daržovių ir vaisių normatyvinių kainų sąrašo patvirtinimo
(2021-08-02 Nr. 3D-498, TAR, 2021-08-03, kodas 2021-16985, įsigalioja 2021-08-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-349 „Dėl žemės ūkio ministerijos 2015–2020 metų tarptautinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-03 Nr. 3D-502, TAR, 2021-08-03, kodas 2021-16979, įsigalioja 2021-08-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-03 Nr. 3D-503, TAR, 2021-08-03, kodas 2021-16987, įsigalioja 2021-08-04)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl masinio užsieniečių antplūdžio pasienio ruožo teritorijose prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Baltarusijos Respublika valdymo ir valstybės sienos apsaugos sustiprinimo
(2021-08-02 Nr. 10V-20, TAR, 2021-08-03, kodas 2021-16958, įsigalioja 2021-08-04)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 10V-4 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užsieniečiams“ pakeitimo
(2021-08-03 Nr. 10V-21, TAR, 2021-08-03, kodas 2021-16959, įsigalioja 2021-08-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-08-02 Nr. 1V-638, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16899, įsigalioja 2021-08-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-03 Nr. 1V-646, TAR, 2021-08-03, kodas 2021-17000, įsigalioja 2021-08-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1V-345 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių paskyrimo vykdyti Vidaus saugumo fondo atsakingos institucijos funkcijas“ pakeitimo
(2021-08-03 Nr. 1V-648, TAR, 2021-08-03, kodas 2021-17002, įsigalioja 2021-08-04)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo, taip pat priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. V-521, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16629, įsigalioja 2021-07-29)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-118 „Dėl Karių nušalinimo nuo pareigų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. V-522, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16697, įsigalioja 2021-07-30)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-03 Nr. V-542, TAR, 2021-08-03, kodas 2021-16997, įsigalioja 2021-08-04)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. 27V-85, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16830, įsigalioja 2021-07-31)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Korektūros klaidų ištaisymo muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakyme Nr. 1B-480 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(2021-07-23 Nr. 1B-511, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16630, įsigalioja 2021-07-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno kainų taikymo
(2021-07-28 Nr. 1B-521, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16631, įsigalioja 2021-07-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1B-223 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. 1B-531, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16874, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių, Intrastato statistinės ataskaitos išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Intrastato statistinės ataskaitos įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-07-30 Nr. DĮ-186/1B-527, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16826, įsigalioja 2022-01-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl kontrolinių klausimynų
(2021-07-27 Nr. AD1-282, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16605, įsigalioja 2021-07-29)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. AD1-378 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-02 Nr. AD1-284, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16956, įsigalioja 2021-08-03)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. AV-273 „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34-25 straipsnio pažeidimų mažareikšmiškumo kriterijų patvirtinimo” pakeitimo
2020-04-14 Nr. AV-92, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16932, įsigalioja 2021-08-03)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1/2015-412 „Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų, Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro naudotojų administravimo taisyklių ir Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-08-02 Nr. 1-456, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16955, įsigalioja 2021-08-03)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2020/8-247 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-03 Nr. 2021/8-234, TAR, 2021-08-03, kodas 2021-16999, įsigalioja 2021-08-04)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pavyzdinių pirminių eksporto veterinarijos sertifikatų formų gyvūniniams produktams, skirtiems žmonių maistui ir vežamiems į Europos Sąjungos valstybes nares, kurie vėliau bus eksportuojami į trečiąsias šalis, išskyrus Eurazijos ekonominės sąjungos šalis (EES), patvirtinimo
(2021-07-28 Nr. B1-608, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16692, įsigalioja 2021-07-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-918, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16727, įsigalioja 2021-08-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2020 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo
(2021-07-29 Nr. O3E-920, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16728, įsigalioja 2021-07-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-922, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16729, įsigalioja 2021-08-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-925, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16733, įsigalioja 2021-08-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-926, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16734, įsigalioja 2021-08-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-927, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16735, įsigalioja 2021-08-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-928, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16736, įsigalioja 2021-08-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. sausio 8 d. nutarimo Nr. O3E-3 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3E-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-930, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16741, įsigalioja 2021-08-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2020 metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo
(2021-07-29 Nr. O3E-932, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16738, įsigalioja 2021-07-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. O3E-853 „ Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-933, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16739, įsigalioja 2021-08-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-934, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16740, įsigalioja 2021-07-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-935, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16747, įsigalioja 2021-08-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-936, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16742, įsigalioja 2021-08-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-937, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16743, įsigalioja 2021-08-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-938, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16744, įsigalioja 2021-07-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-939, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16745, įsigalioja 2021-07-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-940, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16746, įsigalioja 2021-07-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-941, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16796, įsigalioja 2021-07-31)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-942, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16797, įsigalioja 2021-07-31)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-944, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16798, įsigalioja 2021-08-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-07-29 Nr. O3E-945, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16799, įsigalioja 2021-07-31)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 2BE-207, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16652, įsigalioja 2021-08-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Struktūrinių geležinkelių posistemių ir geležinkelių riedmenų atitikties nacionalinių teisės aktų reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-28 Nr. 2BE-208, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16655, įsigalioja 2021-07-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo stažo jūrų laive tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-30 Nr. 2BE-209, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16854, įsigalioja 2021-07-31)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 2-520 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos paimtų daiktų priėmimo saugoti Specialiųjų tyrimų tarnybos daiktų saugykloje, apskaitos, saugojimo, perdavimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-03 Nr. 2-175, TAR, 2021-08-03, kodas 2021-16976, įsigalioja 2021-08-04)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Policijos rėmėjų veiklos organizavimo
(2021-07-29 Nr. 5-V-578, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16696, įsigalioja 2021-09-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-02 Nr. 5-V-602, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16927, įsigalioja 2021-08-03)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo Lietuvos kariuomenėje komisijos darbo reglamento patvirtinimo ir Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo Lietuvos kariuomenėje komisijos sudarymo
(2021-07-28 Nr. V-848, TAR, 2021-07-29, kodas 2021-16704, įsigalioja 2021-07-30)


<< Atgal