Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 33

2021 m. rugpjūčio 18 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. rugpjūčio 11 d. – rugpjūčio 17 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos karinės jėgos naudojimo statuto 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-08-10 Nr. XIV-511, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17355, įsigalioja 2021-08-12)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-08-10 Nr. XIV-512, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17356, įsigalioja 2021-08-12)

Lietuvos Respublikos fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymas
(2021-08-10 Nr. XIV-513, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17357, įsigalioja 2021-08-12)

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 2, 9, 13, 15, 17, 18, 24, 28, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-08-10 Nr. XIV-514, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17358, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 67 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-08-10 Nr. XIV-515, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17359, įsigalioja 2021-08-12)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Korėjos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, meno, švietimo, mokslo, jaunimo reikalų ir sporto srityse
(2021-06-07, TAR, 2021-08-12, kodas 2021-17446)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos nutraukimo
(2020-09-07, TAR, 2021-08-12, kodas 2021-17448)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos nutraukimo
(2020-09-07, TAR, 2021-08-12, kodas 2021-17449, įsigalioja 2021-08-26)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 639, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17397, įsigalioja 2021-08-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Korėjos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kultūros, meno, švietimo, mokslo, jaunimo reikalų ir sporto srityse patvirtinimo
(2021-08-04 Nr. 640, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17403, įsigalioja 2021-08-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Specialiosios Lietuvos valstybės sienos perėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-04 Nr. 641, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17407, įsigalioja 2021-08-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. 645, TAR, 2021-08-12, kodas 2021-17420, įsigalioja 2021-09-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl teisių kariams suteikimo esktremaliosios situacijos atveju
(2021-08-12 Nr. 648, TAR, 2021-08-12, kodas 2021-17413, įsigalioja 2021-08-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro reorganizavimo ir civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. 650, TAR, 2021-08-12, kodas 2021-17451, įsigalioja 2021-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. 651, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17455, įsigalioja 2021-09-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl institucijų, atsakingų už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams remiamų priemonių valdymą ir kontrolę 2021–2027 metais, paskyrimo
(2021-08-11 Nr. 658, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17499, įsigalioja 2021-08-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl institucijų, atsakingų už Europos socialinio fondo+“ užimtumo ir socialinių inovacijų krypties įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, paskyrimo
(2021-08-11 Nr. 659, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17500, įsigalioja 2021-08-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo
(2021-08-11 Nr. 661, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17506, įsigalioja 2021-08-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. 663, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17514, įsigalioja 2021-08-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 167 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COCID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. 666, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17518, įsigalioja 2021-08-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. 668, TAR, 2021-08-16, kodas 2021-17575, įsigalioja 2021-08-17)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-1256 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. A1-584, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17526, įsigalioja 2021-08-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. A1-586, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17532, įsigalioja 2021-08-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-567 „Dėl prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3  konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2  nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 3 veiksmo „Priverstinis grąžinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.3-v-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. A1-587, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17533, įsigalioja 2021-08-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 1 veiksmo „Grąžinamų trečiųjų šalių piliečių apgyvendinimo sąlygų gerinimas ir saugumo užtikrinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.1-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. A1-588, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17536, įsigalioja 2021-08-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. A1-589, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17539, įsigalioja 2021-08-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. A1-437 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (esamo statinio paprastasis remontas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.1-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-16 Nr. A1-595, TAR, 2021-08-16, kodas 2021-17571, įsigalioja 2021-08-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-331 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-16 Nr. A1-597, TAR, 2021-08-16, kodas 2021-17572, įsigalioja 2021-08-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-770 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-17 Nr. A1-598, TAR, 2021-08-17, kodas 2021-17618, įsigalioja 2021-08-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo
(2021-08-11 Nr. 4-896, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17389, įsigalioja 2021-08-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2021-08-17 Nr. 4-913, TAR, 2021-08-17, kodas 2021-17620, įsigalioja 2021-08-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens subsidijos veiklos likvidumui palaikyti paraiškos formos patvirtinimo
(2021-08-17 Nr. 4-917, TAR, 2021-08-17, kodas 2021-17621, įsigalioja 2021-08-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės fiziniams asmenims „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-17 Nr. D1-471, TAR, 2021-08-17, kodas 2021-17623, įsigalioja 2021-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. V-1854, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17523, įsigalioja 2021-08-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. V-1860, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17544, įsigalioja 2021-08-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-649 „Dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-08-13 Nr. V-1861, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17545, įsigalioja 2021-08-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų
(2021-08-13 Nr. V-1863, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17546, įsigalioja 2021-08-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų paslaugų teikimo būtinų sąlygų
(2021-08-13 Nr. V-1864, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17547, įsigalioja 2021-08-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. V-1866, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17548, įsigalioja 2021-08-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl užsieniečių, neteisėtai kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną, kuriems patvirtinta lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, kurie įtariami, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), arba kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo organizavimo viešojoje įstaigoje Švenčionių rajono ligoninėje
(2021-08-16 Nr. V-1869, TAR, 2021-08-16, kodas 2021-17567, įsigalioja 2021-08-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. V-2347 „Dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės“ pakeitimo
(2021-08-17 Nr. V-1873, TAR, 2021-08-17, kodas 2021-17615, įsigalioja 2021-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1825, TAR, 2021-08-17, kodas 2021-17613, įsigalioja 2021-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. V-1833, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17378, įsigalioja 2021-08-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Priklausomybės ligų gydymo ir žalos mažinimo priemonių prieinamumo ir kokybės gerinimo 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2021-08-13 Nr. V-1855, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17524, įsigalioja 2021-08-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. V-1858, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17542, įsigalioja 2021-08-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. V-1859, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17543, įsigalioja 2021-08-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-16 Nr. V-1868, TAR, 2021-08-16, kodas 2021-17566, įsigalioja 2021-08-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-16 Nr. V-1871, TAR, 2021-08-16, kodas 2021-17574, įsigalioja 2021-08-17)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl Energetikos ministro įsakymasi priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su joms priskirta nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie šių įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašai, į kuriuose įrašytas pareigas skiriami ar paskirti asmenys Vyriausybės nustatyta tvarka tikrinami dėl atitikimo nustatytiems kriterijams“ pakeitimo
(2021-08-12 Nr. 1-179, TAR, 2021-08-12, kodas 2021-17447, įsigalioja 2021-08-13)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. ĮV-930, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17398, įsigalioja 2021-08-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3D-414 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. 3D-517, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17401, įsigalioja 2021-08-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. 3D-518, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17402, įsigalioja 2021-08-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-21 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. 3D-520, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17501, įsigalioja 2021-08-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 3D-91 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo Žemės ūkio ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. 3D-522, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17529, įsigalioja 2021-08-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. 3D-523, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17530, įsigalioja 2021-08-14)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. 10V-10 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Baltarusijos Respublika spiralinės spygliuotos vielos tvoros papildomai judėjimo kliūčiai sudaryti įsigijimo ir įrengimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. 10V-29, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17360, įsigalioja 2021-08-12)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Užsieniečių apgyvendinimo vietų administravimo, vidaus tvarkos ir procedūrinių veiksmų atlikimo taisyklių
(2021-08-14 Nr. 10V-31, TAR, 2021-08-14, kodas 2021-17549, įsigalioja 2021-08-15)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-721 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-17 Nr. V-580, TAR, 2021-08-17, kodas 2021-17627, įsigalioja 2021-08-18)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Elektroninių ryšių veiklai vykdyti naudojamos aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės įrangos, apie kurios gamintojus, tiekėjus ir (ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjus privaloma pateikti informaciją Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, sąrašo patvirtinimo
(2021-08-17 Nr. V-581, TAR, 2021-08-17, kodas 2021-17628, įsigalioja 2021-08-18)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. EV-124 „Dėl pranešimų apie darbo tarybos sudarymą ar jos nesudarymą pavyzdinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-16 Nr. EV-186, TAR, 2021-08-16, kodas 2021-17573, įsigalioja 2021-08-17)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. 1B-562, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17517, įsigalioja 2021-08-16)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-169 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
(2021-08-13 Nr. 1-478, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17541, įsigalioja 2021-08-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1K-86 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-12 Nr. 1K-237, TAR, 2021-08-12, kodas 2021-17435, įsigalioja 2021-08-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-12 Nr. 1K-238, TAR, 2021-08-12, kodas 2021-17453, įsigalioja 2021-08-23)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-17 Nr. 1K-241, TAR, 2021-08-17, kodas 2021-17617, įsigalioja 2021-08-18)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-10 Nr. 1V-107, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17393, įsigalioja 2021-08-16)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-760 „Dėl Sėklos sertifikato formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-09 Nr. A1-432, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17385, įsigalioja 2021-08-12)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. A1-222 „Dėl Licencinių sutarčių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2021-08-11 Nr. A1-435, TAR, 2021-08-12, kodas 2021-17422, įsigalioja 2021-09-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. A1-51 „Dėl Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių sąrašo sudarymo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
(2021-08-13 Nr. A1-437, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17505, įsigalioja 2021-09-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją asmeniniam vartojimui įvežamų (siunčiamų) gyvūninių produktų, sudėtinių produktų ir produktų, gautų iš šalutinių gyvūninių produktų, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-11 Nr. B1-662/1B-556/4-269, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17528, įsigalioja 2021-08-14)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. (1.9E)1V-742, TAR, 2021-08-12, kodas 2021-17437, įsigalioja 2021-08-13)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonių veiklos ataskaitų ir pranešimų apie įvykius, vežant pavojinguosius krovinius geležinkelių keliais, rengimo, pateikimo ir apskaitos tvarkos patvirtinimo
(2021-08-17 Nr. 2BE-218, TAR, 2021-08-17, kodas 2021-17619, įsigalioja 2021-08-18)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2021-08-17 Nr. 2V-165 (1.4), TAR, 2021-08-17, kodas 2021-17624, įsigalioja 2021-08-18)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pinigų, kitų vertybių bei vertybinių popierių apskaitos, saugojimo, grąžinimo ir perdavimo į valstybės pajamas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-11 Nr. 2-182, TAR, 2021-08-11, kodas 2021-17383, įsigalioja 2021-09-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų nuostatų patvirtinimo
(2021-07-09 Nr. 5-V-525, TAR, 2021-08-16, kodas 2021-17550, įsigalioja 2021-10-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 5-V-816 „Dėl Ieškomų transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. 5-V-657, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17525, įsigalioja 2021-08-14)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 5-V-750 „Dėl Lietuvos kelių policijos tarnybos nuostatų ir vidaus struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. 5-V-664, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17531, įsigalioja 2021-10-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 5-V-575 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 5-V-359 „Dėl Darbo su į policijos įstaigą pristatytais asmenimis instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-08-16 Nr. 5-V-674, TAR, 2021-08-16, kodas 2021-17600, įsigalioja 2021-08-17)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 5-V-468 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 5-V-139 „Dėl Policijos areštinių apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-08-16 Nr. 5-V-675, TAR, 2021-08-16, kodas 2021-17601, įsigalioja 2021-08-17)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl žmogaus imunodeficito viruso nešiojimo ir žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos, epidemiologinės priežiūros, gydymo, statistinių duomenų teikimo bei prevencijos priemonių taikymo laisvės atėmimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-13 Nr. V-267, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17519, įsigalioja 2021-08-14)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo nuostatų patvirtinimo
(2021-08-12 Nr. V-455, TAR, 2021-08-12, kodas 2021-17431, įsigalioja 2021-08-13)


<< Atgal