Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 36

2021 m. rugsėjo 8 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. rugsėjo 1 d. – rugsėjo 7 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-08-26 Nr. (22.35E)3-5111, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18646, įsigalioja 2021-09-02)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-09-02 Nr. (22.35E)3-5301, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18643, įsigalioja 2021-09-02)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-09-07 Nr. (22.35E)3-5368, TAR, 2021-09-07, kodas 2021-18940, įsigalioja 2021-09-07)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. 699, TAR, 2021-09-01, kodas 2021-18558, įsigalioja 2021-09-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 223 „Dėl suimtų asmenų, kuriems paskirta stacionari psichiatrinė ekspertizė, apsaugos“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-09-01 Nr. 701, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18639, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 240 „Dėl Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2021-09-01 Nr. 703, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18642, įsigalioja 2021-09-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ pakeitimo
(2021-09-01 Nr. 705, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18787, įsigalioja 2021-09-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir valstybinių duomenų centrų valdymo srityse“ pakeitimo
(2021-09-01 Nr. 710, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18842, įsigalioja 2021-09-07)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-03 Nr. A1-642, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18767, įsigalioja 2021-09-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-06 Nr. A1-646, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18836, įsigalioja 2021-09-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-06 Nr. A1-647, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18838, įsigalioja 2021-09-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens kompensacijos daliai pastoviųjų veiklos išlaidų padengti paraiškos formos patvirtinimo
(2021-09-01 Nr. 4-967, TAR, 2021-09-01, kodas 2021-18587, įsigalioja 2021-09-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Finansinės priemonės „Startuok“, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, schemos patvirtinimo
(2021-09-02 Nr. 4-970, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18641, įsigalioja 2021-09-03)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros turistų lankytinose vietose projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-03 Nr. 4-971, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18781, įsigalioja 2021-09-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-871 „Dėl įstaigų, atliekančių trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, paskyrimo“ pakeitimo
(2021-09-01 Nr. D1-503, TAR, 2021-09-01, kodas 2021-18592, įsigalioja 2021-09-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-823 „Dėl Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313 „Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2021-09-01 Nr. D1-504, TAR, 2021-09-01, kodas 2021-18612, įsigalioja 2021-09-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-331 „Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-06 Nr. D1-508, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18847, įsigalioja 2021-09-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-225 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-06 Nr. D1-510, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18849, įsigalioja 2021-09-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-244 „Dėl Veiklos gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose poveikio kraštovaizdžiui, gamtos ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms vertinimo ir sprendimų dėl jos leistinumo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-06 Nr. D1-513, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18850, įsigalioja 2021-09-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-07 Nr. D1-519, TAR, 2021-09-07, kodas 2021-18943, įsigalioja 2021-09-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-01 Nr. V-1584, TAR, 2021-09-01, kodas 2021-18554, įsigalioja 2021-09-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokyklų sąrašų mokymo lėšoms paskirstyti patvirtinimo
(2021-09-01 Nr. V-1586, TAR, 2021-09-01, kodas 2021-18555, įsigalioja 2021-09-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-191 „Dėl Pažymos pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-02 Nr. V-1591, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18644, įsigalioja 2021-09-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 2.2–2.6 papunkčių įgyvendinimo
(2021-09-02 Nr. V-1593, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18617, įsigalioja 2021-09-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-926 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonės „Kokybės krepšelis“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-02 Nr. V-1594, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18645, įsigalioja 2021-09-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-1321 „Dėl Mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymo pasiekimams gerinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-06 Nr. V-1603, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18825, įsigalioja 2021-09-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-85 „Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“ pakeitimo
(2021-09-06 Nr. V-1604, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18826, įsigalioja 2021-09-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-220 „Dėl Lituanistinio švietimo programų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-07 Nr. V-1610, TAR, 2021-09-07, kodas 2021-18886, įsigalioja 2021-09-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-09-01 Nr. V-1978, TAR, 2021-09-01, kodas 2021-18565, įsigalioja 2021-09-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-03 Nr. V-1995, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18776, įsigalioja 2021-09-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-02 Nr. V-1984, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18669, įsigalioja 2021-09-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V-1385 „Dėl 2021 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-02 Nr. V-1987, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18670, įsigalioja 2021-09-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-41 „Dėl Insulino pompų, taikomų ambulatoriniam gydymui nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių skyrimo ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-02 Nr. V-1989, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18671, įsigalioja 2021-09-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-03 Nr. V-1996, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18806, įsigalioja 2021-09-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-06 Nr. V-1998, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18868, įsigalioja 2021-09-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-06 Nr. V-2007, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18872, įsigalioja 2021-09-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-07 Nr. V-2020, TAR, 2021-09-07, kodas 2021-18885, įsigalioja 2021-09-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Burnos higienisto praktikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2021-09-07 Nr. V-2030, TAR, 2021-09-07, kodas 2021-18942, įsigalioja 2021-11-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2021-08-31 Nr. 3-427, TAR, 2021-09-01, kodas 2021-18563, įsigalioja 2021-09-02)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-01 Nr. 1-204, TAR, 2021-09-01, kodas 2021-18586, įsigalioja 2021-09-02)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-37 „Dėl Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-06 Nr. 1-207, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18837, įsigalioja 2021-09-07)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Degalų palyginamųjų kainų apskaičiavimo ir skelbimo metodikos patvirtinimo
(2021-09-06 Nr. 1-208, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18839, įsigalioja 2021-09-07)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-385 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybės ir savivaldybių kultūros centrų vadovams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-03 Nr. ĮV-1035, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18807, įsigalioja 2021-09-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-01 Nr. 3D-544, TAR, 2021-09-01, kodas 2021-18557, įsigalioja 2021-09-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 3D-443 „Dėl 2021 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) papriemonei „Parama veislininkystei“ (01 001 01 01 80 04) įgyvendinti skirtų lėšų paskirstymo pagal projektus ir lėšų gavėjus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-01 Nr. 3D-545, TAR, 2021-09-01, kodas 2021-18588, įsigalioja 2021-09-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 3D-877 „Dėl UAB žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamos palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, kompensavimo priemonės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-02 Nr. 3D-547, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18656, įsigalioja 2021-09-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-482 „Dėl valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-02 Nr. 3D-548, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18658, įsigalioja 2021-09-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 „Dėl Garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-02 Nr. 3D-549, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18660, įsigalioja 2021-09-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 3D-13 „Dėl Nealkoholinių gėrimų ir giros apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-03 Nr. 3D-551, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18768, įsigalioja 2021-12-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2021 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo
(2021-09-03 Nr. 3D-552, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18769, įsigalioja 2021-09-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 3D-646 „Dėl Kompetentingų institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių, pilietinei visuomenei atstovaujančių subjektų atrankos į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komitetą, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos projektų atrankos komitetą ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komitetą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-03 Nr. 3D-553, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18798, įsigalioja 2021-09-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-03 Nr. 3D-555, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18799, įsigalioja 2021-09-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų ir hibridinių veislinių kiaulių kilmės registrų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-03 Nr. 3D-556, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18800, įsigalioja 2021-09-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-66 „Dėl Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-03 Nr. 3D-557, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18801, įsigalioja 2021-09-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-908 „Dėl Pluoštinių kanapių produktų importo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-03 Nr. 3D-558, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18802, įsigalioja 2021-11-01)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-06 Nr. V-367, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18835, įsigalioja 2021-09-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-02 Nr. 1V-705, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18707, įsigalioja 2021-09-03)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-981 „Dėl imunoprofilaktikos“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. V-629, TAR, 2021-09-01, kodas 2021-18614, įsigalioja 2021-09-02)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-511 „Dėl Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos programų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-07 Nr. V-643, TAR, 2021-09-07, kodas 2021-18897, įsigalioja 2021-09-08)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-03 Nr. VA-51, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18788, įsigalioja 2021-09-04)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2005 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1A-313 „Dėl Homeopatinio vaistinio preparato, registruojamo pagal supaprastintą homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą, išorinės pakuotės ženklinimo / pakuotės lapelio, vidinės pakuotės ženklinimo formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-02 Nr. (1.72E)1A-1124, TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18706, įsigalioja 2021-09-03)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2015 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-755 „Dėl paraiškų registruoti vaistinį preparatą, perregistruoti vaistinį preparatą, pakeisti registracijos pažymėjimo sąlygas, teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo, nereglamentiniam pakuotės ir (ar) pakuotės lapelio keitimui, vaistinio preparato klasifikacijos keitimui ir registracijos pažymėjimo priedų formų bei standartinius teiginius, MedDRA terminus ir laikymo sąlygų apibūdinimus, kurie turi būti vartojami vaistinio preparato charakteristikų santraukoje, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-06 Nr. (1.72E)1A-1135, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18824, įsigalioja 2021-09-07)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1K-43 „Dėl Ligų prevencijos programų vykdymo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-07 Nr. 1K-251, TAR, 2021-09-07, kodas 2021-18923, įsigalioja 2021-09-08)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 03-3 „Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2021 metais plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-02 Nr. 03-130, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18786, įsigalioja 2021-09-04)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 03-51 „Dėl Kapitalo rezervų sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-02 Nr. 03-132, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18840, įsigalioja 2021-10-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1P-98 „Dėl Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-02 Nr. 1P-184-(1.3 E.), TAR, 2021-09-02, kodas 2021-18702, įsigalioja 2022-01-01)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2021-09-06 Nr. V-74, TAR, 2021-09-07, kodas 2021-18894, įsigalioja 2021-09-08)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VE-639 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-01 Nr. VE-535 (1.3 E), TAR, 2021-09-01, kodas 2021-18564, įsigalioja 2021-09-02)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2V-292 „Dėl Įmonių dalyvavimo tarptautinėse akceleravimo programose finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-02 Nr. 2V-295, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18834, įsigalioja 2021-09-07)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl dalyvavimo Europos inovacijų ir technologijų instituto ir Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ partnerysčių veiklose skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-06 Nr. 2V-297, TAR, 2021-09-07, kodas 2021-18901, įsigalioja 2021-09-08)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo plano, patvirtinto Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149, pakeitimo
(2021-09-03 Nr. V-54, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18780, įsigalioja 2021-09-04)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-38 „Dėl vizitų į aukštąsias mokyklas vykdymo nuotoliniu būdu“ pakeitimo
(2021-09-03 Nr. V-56, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18815, įsigalioja 2021-09-04)

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lobistinės veiklos priežiūros Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-16 Nr. V-51, TAR, 2021-09-01, kodas 2021-18594, įsigalioja 2021-09-02)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-211 „Dėl nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir adaptuotų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo“ pakeitimo
(2021-09-06 Nr. V-284, TAR, 2021-09-06, kodas 2021-18866, įsigalioja 2021-10-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 22.3-104 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.6.1-2012 „Fizinės saugos užtikrinimo plano rengimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-07 Nr. 22.3-135, TAR, 2021-09-07, kodas 2021-18883, įsigalioja 2022-05-01)


<< Atgal