Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 37

2021 m. rugsėjo 15 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. rugsėjo 8 d. – rugsėjo 14 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-09-14 Nr. (22.35E)3-5542, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19347, įsigalioja 2021-09-14)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1121 „Dėl Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-01 Nr. 713, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-18954, įsigalioja 2021-09-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2021-09-08 Nr. 714, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19074, įsigalioja 2021-09-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-09-08 Nr. 715, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19075, įsigalioja 2021-09-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-09-08 Nr. 718, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19131, įsigalioja 2021-09-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymą“ pakeitimo
(2021-09-08 Nr. 719, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19132, įsigalioja 2021-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano patvirtinimo
(2021-09-01 Nr. 720, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19133, įsigalioja 2021-09-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymą
(2021-09-08 Nr. 721, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19135, įsigalioja 2021-09-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 726 „Dėl įgaliojimo nustatyti tipines žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygas“ pakeitimo
(2021-09-08 Nr. 722, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19136, įsigalioja 2021-09-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-08 Nr. 730, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19365, įsigalioja 2021-09-15)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. 1K-300, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19330, įsigalioja 2021-09-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-451 „Dėl Oficialiosios statistikos 2021 metų programos I dalies patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. 1K-301, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19331, įsigalioja 2021-09-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės paramos veiksmingumo stebėsenos Lietuvos Respublikos savivaldybėse metodikos patvirtinimo
(2021-09-14 Nr. A1-656, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19339, įsigalioja 2021-09-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-09 Nr. 4-980, TAR, 2021-09-09, kodas 2021-19047, įsigalioja 2021-09-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 4-200 „Dėl Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-09 Nr. 4-981, TAR, 2021-09-09, kodas 2021-19055, įsigalioja 2021-09-10)

Aplinkos ministro ir Energetikos ministro įsakymas
Dėl Modernizavimo fondo nacionalinių finansavimo krypčių 2021–2022 metams patvirtinimo
(2021-08-25 Nr. D1-477/1-187, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-18986, įsigalioja 2021-09-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. D1-256 „Dėl Akmenės, Biržų, Kauno, Kaišiadorių, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Mažeikių, Panevėžio, Pakruojo, Pasvalio, Plungės, Prienų, Raseinių, Radviliškio, Rokiškio, Skuodo, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių, Trakų, Utenos, Vilniaus, Zarasų rajonų, Birštono, Elektrėnų, Neringos, Pagėgių, Rietavo ir Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių miestų savivaldybių miškų priskyrimo miškų grupėms planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. D1-500, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-18988, įsigalioja 2021-09-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. D1-921 „Dėl Marijampolės apskrities miškų priskyrimo miškų grupėms planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. D1-502, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-18987, įsigalioja 2021-09-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-48 „Dėl Konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotinų gyvų ar negyvų laukinių augalų ar gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų perdavimo mokslo ir (ar) mokymo institucijoms mokslo ir (ar) mokymo tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-08 Nr. D1-523, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-18976, įsigalioja 2021-09-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-09 Nr. D1-524, TAR, 2021-09-09, kodas 2021-19034, įsigalioja 2021-09-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2021–2023 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. D1-533, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19389, įsigalioja 2021-09-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-805 „Dėl Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. D1-534, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19385, įsigalioja 2021-09-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-888 „Dėl Stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo ir silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. V-1659, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19370, įsigalioja 2021-09-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Verslo studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-09-14 Nr. V-1664, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19374, įsigalioja 2021-09-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-274 „Dėl asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2021 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. V-1665, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19375, įsigalioja 2021-09-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-10 Nr. V-2050, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19146, įsigalioja 2021-09-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-09-10 Nr. V-2052, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19148, įsigalioja 2021-09-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-1965 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-09-10 Nr. V-2055, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19159, įsigalioja 2021-09-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 „Dėl paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-10 Nr. V-2058, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19191, įsigalioja 2021-09-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-10 Nr. V-2059, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19190, įsigalioja 2021-09-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. V-1251 „Dėl viešojo transporto bei keleivių vežimo specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-10 Nr. V-2060, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19192, įsigalioja 2021-09-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-10 Nr. V-2061, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19193, įsigalioja 2021-09-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-10 Nr. V-2062, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19194, įsigalioja 2021-09-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-10 Nr. V-2063, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19195, įsigalioja 2021-09-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-13 Nr. V-2064, TAR, 2021-09-13, kodas 2021-19217, įsigalioja 2021-09-14)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. V-2071, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19332, įsigalioja 2021-09-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. V-2079, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19398, įsigalioja 2021-09-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-2298 „Dėl Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-09 Nr. V-2046, TAR, 2021-09-09, kodas 2021-19050, įsigalioja 2021-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-10 Nr. V-2049, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19145, įsigalioja 2021-09-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1596 „Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-10 Nr. V-2051, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19147, įsigalioja 2021-09-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-10 Nr. V-2054, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19158, įsigalioja 2021-09-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-13 Nr. V-2067, TAR, 2021-09-13, kodas 2021-19218, įsigalioja 2021-09-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. V-2077, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19377, įsigalioja 2021-09-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. V-2078, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19397, įsigalioja 2021-10-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 3-225 „Dėl Pasienio kontrolės punktų darbo laiko, leidžiamų asmenų ir transporto priemonių vykimo per juos būdų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-13 Nr. 3-436, TAR, 2021-09-13, kodas 2021-19221, įsigalioja 2021-09-14)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3-483 „Dėl Leidimų užsieniečiams išimtiniais atvejais atvykti į Lietuvos Respubliką valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, metu išdavimo ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. 3-438, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19396, įsigalioja 2021-09-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2021 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo
(2021-09-03 Nr. 3D-554, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-18984, įsigalioja 2021-09-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 3D-63 „Dėl 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-08 Nr. 3D-560, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-18985, įsigalioja 2021-09-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-138 „Dėl Tarpautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo nuo 2020 metų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-08 Nr. 3D-561, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-18975, įsigalioja 2021-09-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-137 „Dėl Teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo nuo 2020 metų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-08 Nr. 3D-562, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-18977, įsigalioja 2021-09-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo
(2021-09-08 Nr. 3D-563, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-18989, įsigalioja 2021-09-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3D-391 „Dėl Pagal sąlygines išlaidas įvertintų žemės ūkio veiklos pajamų normatyvų ir Žemės ūkio veiklos pajamų iš žemės ūkio naudmenų hektaro normų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-08 Nr. 3D-565, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-19013, įsigalioja 2021-09-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-180 „Dėl Sausros kriterijus atitinkančio stichinio meteorologinio reiškinio ir nepalankių meteorologinių sąlygų įtakos augalų peržiemojimui nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-09 Nr. 3D-566, TAR, 2021-09-09, kodas 2021-19032, įsigalioja 2021-09-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-606 „Dėl Pašarų ūkio subjektų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-09 Nr. 3D-568, TAR, 2021-09-09, kodas 2021-19033, įsigalioja 2021-09-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo
(2021-09-09 Nr. 3D-569, TAR, 2021-09-09, kodas 2021-19035, įsigalioja 2021-09-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-10 Nr. 3D-572, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19122, įsigalioja 2021-09-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2021 m. susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo
(2021-09-14 Nr. 3D-577, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19329, įsigalioja 2021-09-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. 3D-581, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19386, įsigalioja 2021-09-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2021–2025 metų tautinio paveldo produktų valstybinės apsaugos veiksmų plano patvirtinimo
(2021-09-14 Nr. 3D-582, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19387, įsigalioja 2021-09-15)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Darbuotojų, priimamų dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose pagal terminuotas darbo sutartis, atrankos ir įdarbinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-10 Nr. V-379, TAR, 2021-09-13, kodas 2021-19227, įsigalioja 2021-09-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos Elektroninių paslaugų portalo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo
(2021-09-13 Nr. 1V-718, TAR, 2021-09-13, kodas 2021-19239, įsigalioja 2021-09-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-230 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-13 Nr. 1V-719, TAR, 2021-09-13, kodas 2021-19247, įsigalioja 2021-09-14)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Pirkimų, susijusių su nacionaliniu saugumu, inicijavimo ir organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-14 Nr. V-670, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19382, įsigalioja 2021-09-15)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Karo prievolininkų šaukimo paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. V-671, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19343, įsigalioja 2021-09-15)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2021-09-09 Nr. VA-52/1B-618, TAR, 2021-09-13, kodas 2021-19219, įsigalioja 2021-09-15)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2013 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1.4-89.8.3 „Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo laikymosi užtikrinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-02 Nr. 1.4-30.10.1.1, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-19016, įsigalioja 2021-09-09)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. Įsakymo Nr. NVE-320 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2021 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-09 Nr. VE-555 (1.3 E), TAR, 2021-09-09, kodas 2021-19040, įsigalioja 2021-09-10)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko kasose teikiamų paslaugų, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, sąrašo patvirtinimo ir asmenų, neatitinkančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų kriterijų, aptarnavimo Lietuvos banko kasose kontaktiniu būdu
(2021-09-10 Nr. 03-135, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19161, įsigalioja 2021-09-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų administracinių paslaugų, kurios gali būti teikiamos kontaktiniu būdu asmenims, neatitinkantiems nė vieno Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.1.1 papunktyje nurodyto kriterijaus, sąrašo patvirtinimo
(2021-09-08 Nr. 1K-255, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-18991, įsigalioja 2021-09-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl Bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-13 Nr. 1K-259, TAR, 2021-09-13, kodas 2021-19256, įsigalioja 2021-09-14)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 202-21-V „Dėl leidimų kirsti mišką ir pranešimų apie ketinimą kirsti mišką formų ir numeracijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-01 Nr. 305-21-V, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19281, įsigalioja 2021-09-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. B1-459 „Dėl Gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-08 Nr. B1-710, TAR, 2021-09-09, kodas 2021-19068, įsigalioja 2021-09-10)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos tvirtinimo
(2021-09-13 Nr. O3E-1131, TAR, 2021-09-13, kodas 2021-19255, įsigalioja 2021-09-14)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-13 Nr. O3E-1133, TAR, 2021-09-13, kodas 2021-19259, įsigalioja 2021-09-14)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-390 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-10 Nr. T1-2436, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19372, įsigalioja 2021-09-15)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-74 „Dėl skrydžių taisyklių taikymo ir skrydžių plano pateikimo, pildymo ir uždarymo reikalavimų aprašų tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. V-284, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19337, įsigalioja 2021-09-15)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1V-1536 „Dėl Radijo šaukinių skyrimo tvarkos ir naudojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-13 Nr. (1.9E)1V-847, TAR, 2021-09-13, kodas 2021-19248, įsigalioja 2021-09-14)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-109 „Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-09 Nr. 2BE-242, TAR, 2021-09-10, kodas 2021-19121, įsigalioja 2021-09-11)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento parvirtinimo
(2021-09-13 Nr. 2BE-243, TAR, 2021-09-13, kodas 2021-19243, įsigalioja 2021-09-14)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl individualios stipendijos kultūros ir meno kūrėjui mokėjimo sutarties formos patvirtinimo
(2021-08-31 Nr. KRF-55(1.15E), TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19349, įsigalioja 2021-09-15)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjų taikomų elgesio (etikos) kodeksų ar jų dalių veiksmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-08 Nr. KS-154, TAR, 2021-09-09, kodas 2021-19041, įsigalioja 2021-09-10)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2020 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. KS-58 „Dėl metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-08 Nr. KS-155, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-19009, įsigalioja 2021-09-09)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. KS-72 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-08 Nr. KS-156, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-19010, įsigalioja 2021-09-09)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. KS-44 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-08 Nr. KS-157, TAR, 2021-09-08, kodas 2021-19011, įsigalioja 2021-09-09)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo procedūrų reglamento patvirtinimo
(2021-09-09 Nr. V-337, TAR, 2021-09-09, kodas 2021-19067, įsigalioja 2021-09-10)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. I-276 „Dėl Kandidatų į Europos deleguotuosius prokurorus atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-09 Nr. I-197, TAR, 2021-09-09, kodas 2021-19065, įsigalioja 2021-09-10)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kanclerio įsakymas
Dėl Susipažinimo su Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme esančių bylų medžiaga ir jos kopijų darymo bei išdavimo tvarkos patvirtinimo
2019-01-24 Nr. T-13, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19355, įsigalioja 2021-09-15)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-96 „Dėl Veiksnių keliamos rizikos vertinimo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose metodikos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų ir kursantų vykdomų specifinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. V-300, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19333, įsigalioja 2021-09-15)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-203 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.7-2018 „Branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybos pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-13 Nr. 22.3-141, TAR, 2021-09-13, kodas 2021-19231, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-13 Nr. 22.3-142, TAR, 2021-09-13, kodas 2021-19232, įsigalioja 2022-01-01)


<< Atgal