Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 38

2021 m. rugsėjo 22 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. rugsėjo 15 d. – rugsėjo 21 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-09-16 Nr. XIV-524, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19617, įsigalioja 2021-09-18)

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 11 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-09-16 Nr. XIV-525, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19618, įsigalioja 2021-09-18)

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-09-16 Nr. XIV-526, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19619, įsigalioja 2021-09-18)

Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 2, 3, 5, 10, 11, 14, 17, 19, 22, 32, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-09-16 Nr. XIV-527, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19621, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-09-16 Nr. XIV-528, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19623, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 1 ir 4 priedų pakeitimo įstatymas
(2021-09-16 Nr. XIV-529, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19624, įsigalioja 2021-09-18)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-09-16 Nr. XIV-530, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19625, įsigalioja 2023-01-02)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinių sutarčių nutraukimo
(2021-09-15 Nr. (22.35E)3-5630, TAR, 2021-09-15, kodas 2021-19443, įsigalioja 2021-09-15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr. 738, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19570, įsigalioja 2021-09-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Vyriausybinio ryšio tinklo paslaugų teikimo saugiuoju valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2021-09-15 Nr. 742, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19689, įsigalioja 2021-09-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr. 744, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19691, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės kanclerio įsakymas
Dėl Portfelių ir projektų valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2021-07-26 Nr. V-108, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19670, įsigalioja 2021-09-21)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. 1K-304, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19653, įsigalioja 2021-09-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-257 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 2 veiksmo „Reintegracija kilmės šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.2-K-04 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-16 Nr. A1-660, TAR, 2021-09-16, kodas 2021-19492, įsigalioja 2021-09-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. A1-661, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19666, įsigalioja 2021-09-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-174 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-21 Nr. 4-994, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19774, įsigalioja 2021-09-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-16 Nr. D1-540, TAR, 2021-09-16, kodas 2021-19532, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-314 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-17 Nr. D1-541, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19613, įsigalioja 2021-09-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-21 Nr. D1-545, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19764, įsigalioja 2021-09-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-2014 „Dėl Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, Mokinio pažymėjimo (popierinio) ir Mokinio pažymėjimo (kortelės) blankų privalomųjų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr. V-1672, TAR, 2021-09-15, kodas 2021-19414, įsigalioja 2021-09-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-1267 „Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-1686, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19652, įsigalioja 2021-09-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-499 „Dėl Švietimo portalo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-1689, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19656, įsigalioja 2021-09-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-829 „Dėl 2021 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimu ir sporto informacijos sklaida“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-1690, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19657, įsigalioja 2021-09-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-832 „Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su sporto renginių organizavimu“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-1692, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19658, įsigalioja 2021-09-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-833 „Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-1693, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19659, įsigalioja 2021-09-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo namuose COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems asmenims organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-20 Nr. V-2105, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19693, įsigalioja 2021-09-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-2109, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19695, įsigalioja 2021-09-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-2110, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19696, įsigalioja 2021-09-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-2111, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19697, įsigalioja 2021-09-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies 2021 metais
(2021-09-15 Nr. V-2084, TAR, 2021-09-15, kodas 2021-19454, įsigalioja 2021-09-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-16 Nr. V-2095, TAR, 2021-09-16, kodas 2021-19533, įsigalioja 2021-09-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-16 Nr. V-2096, TAR, 2021-09-16, kodas 2021-19534, įsigalioja 2021-09-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-17 Nr. V-2100, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19586, įsigalioja 2021-09-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-2108, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19694, įsigalioja 2021-09-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. B-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-2117, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19698, įsigalioja 2021-09-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. V-91 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-2119, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19699, įsigalioja 2021-09-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų planavimo tvarkos aprašo ir Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-2120, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19700, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-209 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir vaistinių sutarčių dėl kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-2121, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19701, įsigalioja 2021-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-2125, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19702, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1462 „Dėl 2015–2025 metų transplantacijos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-2126, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19703, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1018 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms amokėti planavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. V-2129, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19704, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-21 Nr. V-2131, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19750, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Stacionarinių Minesotos priklausomybės ligų gydymo paslaugų teikimo asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir (ar) patologinio potraukio azartiniams lošimams, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-21 Nr. V-2133, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19752, įsigalioja 2021-10-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-124 „Dėl Kandidatų į notarus (asesorių) viešo konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. 1R-297, TAR, 2021-09-15, kodas 2021-19406, įsigalioja 2021-09-16)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo teisingumo ministro 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakyme Nr. 1R-297 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-124 „Dėl Kandidatų į notarus (asesorių) viešo konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
(2021-09-16 Nr. 1R-310, TAR, 2021-09-16, kodas 2021-19529, įsigalioja 2021-09-17)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1R-118 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro atliekamų nemonopolinio pobūdžio darbų ir paslaugų kainų bei tarifų nustatymo ir taikymo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-09-21 Nr. 1R-313, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19744, įsigalioja 2021-09-22)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1-329 „Dėl Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr. 1-223, TAR, 2021-09-16, kodas 2021-19478, įsigalioja 2021-09-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-485 „Dėl Restauratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti restauratoriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-16 Nr. ĮV-1086, TAR, 2021-09-16, kodas 2021-19498, įsigalioja 2021-09-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. ĮV-309 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-16 Nr. ĮV-1087, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19587, įsigalioja 2021-09-18)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-1407 „Dėl Apdovanojimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-16 Nr. ĮV-1089, TAR, 2021-09-16, kodas 2021-19499, įsigalioja 2021-09-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-16 Nr. 3D-585, TAR, 2021-09-16, kodas 2021-19504, įsigalioja 2021-09-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Pašarų ūkio subjektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-17 Nr. 3D-587, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19566, įsigalioja 2021-09-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-45 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-17 Nr. 3D-588, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19785, įsigalioja 2021-09-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-169 „Dėl Nepalankių meteorologinių sąlygų įtakos augalų peržiemojimui įvertinimo komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios
(2021-09-17 Nr. 3D-589, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19567, įsigalioja 2021-09-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-21 Nr. 3D-591, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19760, įsigalioja 2021-09-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Gaminių, nesertifikuotų tautinio paveldo produktais, sąrašo patvirtinimo
(2021-09-21 Nr. 3D-592, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19761, įsigalioja 2021-09-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros vykdomų veiklų, susijusių su Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūra, finansavimo taisyklių patvirtinimo
(2021-09-21 Nr. 3D-593, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19762, įsigalioja 2021-09-22)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį pateikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-21 Nr. V-392, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19779, įsigalioja 2021-09-22)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį pateikimo
(2021-09-21 Nr. V-393, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19780, įsigalioja 2021-09-22)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl antrinio ir tretinio lygio skubiosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos Respublikos valstybės sieną
(2021-09-02 Nr. 10V-44, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19707, įsigalioja 2021-09-22)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. 10V-44 „Dėl antrinio ir tretinio lygio skubiosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos Respublikos valstybės sieną“ pakeitimo
(2021-09-21 Nr. 10V-48, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19708, įsigalioja 2021-09-22)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 10V-4 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užsieniečiams“ pakeitimo
(2021-09-21 Nr. 10V-49, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19709, įsigalioja 2021-09-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1V-630 „Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ įstatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-21 Nr. 1V-725, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19766, įsigalioja 2021-09-22)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programos finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2021-09-20 Nr. V-696, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19677, įsigalioja 2021-09-21)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. VA-33 „Dėl Cukraus gamybos mokesčio deklaracijos KIT707 formos ir jos užpildymo taisyklių bei Cukraus pertekliaus mokesčio deklaracijos KIT710 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-09-17 Nr. VA-53, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19563, įsigalioja 2021-09-18)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų paskirstymo metodikos patvirtinimo
(2021-09-15 Nr. V-482, TAR, 2021-09-15, kodas 2021-19453, įsigalioja 2021-09-16)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl kontaktiniu būdu organizuojamų konkursų
(2021-09-21 Nr. 27V-97, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19791, įsigalioja 2021-09-22)

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-119 „Dėl Licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą turėtojų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-17 Nr. VE-41, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19578, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-207 „Dėl Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-16 Nr. 03-136, TAR, 2021-09-16, kodas 2021-19523, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą dydžio 2022 metais nustatymo
(2021-09-16 Nr. 03-138, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19628, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl tam tikrų Lietuvos banko valdybos nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2021-09-16 Nr. 03-139, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19629, įsigalioja 2021-09-18)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Pirmuosius metus veiklą vykdančių ūkio subjektų veiklos priežiūros ir metodinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-16 Nr. 11V-200, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19680, įsigalioja 2021-09-21)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos kontrolinio klausimyno naudojimo vertinimo apklausos anketos ir Lietuvos metrologijos inspekcijos veiklos vertinimo apklausos anketos patvirtinimo
(2021-09-16 Nr. 11V-201, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19681, įsigalioja 2021-09-21)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. 1-556, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19687, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Prognozuojamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų vaistams, siūlomiems įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąrašus, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr. 1K-262, TAR, 2021-09-15, kodas 2021-19455, įsigalioja 2021-09-16)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-17 Nr. 1K-265, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19572, įsigalioja 2021-09-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-17 Nr. 1K-266, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19588, įsigalioja 2021-10-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. 1K-270, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19682, įsigalioja 2021-09-21)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-15 Nr. AD1-331, TAR, 2021-09-16, kodas 2021-19457, įsigalioja 2021-09-17)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Rekomendacijų dėl pavedimuose vykdyti valstybinius laboratorinius tyrimus nurodomų reikalingų atlikti laboratorinių tyrimų, esant tipinei taršai, patvirtinimo
(2021-09-15 Nr. AD1-333, TAR, 2021-09-15, kodas 2021-19450, įsigalioja 2021-09-16)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto, kurį Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos patikėjimo teise valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja, aukciono organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo
(2021-09-20 Nr. AD1-336, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19753, įsigalioja 2021-09-22)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. AD1-282 „Dėl kontrolinių klausimynų“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. AD1-337, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19754, įsigalioja 2021-09-22)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. DI-594 „Dėl Nuotolinio lošimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr.  DIE-582, TAR, 2021-09-16, kodas 2021-19487, įsigalioja 2021-10-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. DIE-591, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19678, įsigalioja 2021-09-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2020 m. šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių
(2021-09-17 Nr. O3E-1142, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19582, įsigalioja 2021-09-18)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. V-424 „Dėl Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-16 Nr. V-348, TAR, 2021-09-16, kodas 2021-19505, įsigalioja 2021-09-17)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninės pripažinimo erdvės informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2021-09-21 Nr. V-60, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19776, įsigalioja 2021-09-22)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-17 Nr. V-389, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19765, įsigalioja 2021-09-22)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 2BE-52 „Dėl išimties suteikimo pratęsiant orlaivių specialiuosius tinkamumo skraidyti pažymėjimus“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr. 2BE-244, TAR, 2021-09-15, kodas 2021-19428, įsigalioja 2021-09-16)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-16 Nr. 2BE-245, TAR, 2021-09-16, kodas 2021-19495, įsigalioja 2021-09-17)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 2BE-209 „Dėl Darbo stažo jūrų laive tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-17 Nr. 2BE-247, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19576, įsigalioja 2021-09-18)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VE-195 „Dėl užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-09-20 Nr. 2BE-250, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19747, įsigalioja 2021-09-22)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl antikorupcinės mokymosi platformos įsteigimo
(2021-09-21 Nr. 2-208, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19792, įsigalioja 2021-09-22)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Ikiteisminio tyrimo stebėjimo Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-17 Nr. I-214, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19645, įsigalioja 2022-01-03)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Fizinio barjero prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-17 Nr. 4-314, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19583, įsigalioja 2021-09-18)


<< Atgal