Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 39

2021 m. rugsėjo 29 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. rugsėjo 22 d. – rugsėjo 28 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo
(2021-09-21 Nr. XIV-534, TAR, 2021-09-24, kodas 2021-20004, įsigalioja 2021-09-25)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Taivanui
(2021-09-22 Nr. 745, TAR, 2021-09-22, kodas 2021-19863, įsigalioja 2021-09-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. 747, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19929, įsigalioja 2021-09-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr. 748, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19934, įsigalioja 2021-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr. 749, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19935, įsigalioja 2021-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr. 750, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19936, įsigalioja 2021-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr. 751, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19937, įsigalioja 2021-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 974 „Dėl Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr. 752, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19939, įsigalioja 2021-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 547 „Dėl Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr. 753, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19941, įsigalioja 2021-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr. 754, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19942, įsigalioja 2021-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-09-15 Nr. 755, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19943, įsigalioja 2021-09-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr. 756, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19944, įsigalioja 2021-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. 761, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19961, įsigalioja 2021-09-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. 762, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19962, įsigalioja 2021-09-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. 765, TAR, 2021-09-24, kodas 2021-20056, įsigalioja 2021-09-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 680 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. 766, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20111, įsigalioja 2021-09-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. 767, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20186, įsigalioja 2021-09-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. 768, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20187, įsigalioja 2021-09-28)

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo (2017 m. lapkričio 23 d. redakcija) 5 straipsnio 8 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2021-09-28 Nr.  KT158-A-N12/2021, TAR, 2021-09-28, kodas 2021-20273, įsigalioja 2021-09-28)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-23 Nr. 1K-306, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19927, įsigalioja 2021-09-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-574 „Dėl prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. A1-664, TAR, 2021-09-22, kodas 2021-19865, įsigalioja 2021-09-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projektų, skirtų šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo
(2021-09-27 Nr. A1-678, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20160, įsigalioja 2021-09-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. A1-679, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20161, įsigalioja 2021-09-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano patvirtinimo
(2021-09-27 Nr. A1-684, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20162, įsigalioja 2021-09-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo
(2021-09-27 Nr. A1-686, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20163, įsigalioja 2021-09-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. 4-1005, TAR, 2021-09-22, kodas 2021-19844, įsigalioja 2021-09-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2021-09-22 Nr. 4-1006, TAR, 2021-09-22, kodas 2021-19858, įsigalioja 2021-09-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Regioninės valstybės pagalbos teikimo investuotojams, įgyvendinantiems stambius projektus, schemos patvirtinimo
(2021-09-27 Nr. 4-1025, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20112, įsigalioja 2021-09-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 4-709 „Dėl Finansų inžinerijos priemonės „Garantijų fondas 3“ schemos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-09-27 Nr. 4-1034, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20168, įsigalioja 2021-09-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Aplinkos ministro leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-02 Nr. D1-519, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19938, įsigalioja 2021-09-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl UAB „Inspekta“ paskyrimo rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus atitinkamoms statybos produktų sritims
(2021-09-23 Nr. D1-546, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19931, įsigalioja 2021-09-24)

Aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-5/VA-1 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos pildymo taisyklių, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos ir jos priedo KIT717F patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-23 Nr. D1-547/VA-54, TAR, 2021-09-24, kodas 2021-20039, įsigalioja 2021-09-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. D1-550, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20117, įsigalioja 2021-09-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. D1-551, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20119, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. D1-552, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20120, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. D1-7 „Dėl valstybės įmonių Alytaus, Anykščių, Biržų, Druskininkų, Dubravos eksperimentinės-mokomosios, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos mokomosios, Kėdainių, Kretingos, Kupiškio, Kuršėnų, Marijampolės, Mažeikių, Nemenčinės, Pakruojo, Panevėžio, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilutės, Švenčionėlių, Tauragės, Telšių, Tytuvėnų, Trakų, Ukmergės, Utenos, Valkininkų, Varėnos,Veisiejų, Vilniaus, Zarasų miškų urėdijų reorganizavimo“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. D1-553, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20122, įsigalioja 2021-12-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento DTR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. D1-554, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20124, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1055 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2021-09-27 Nr. D1-555, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20125, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministo ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 486/359 “Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” pakeitimo
(2021-09-27 Nr. D1-556/3D-604, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20181, įsigalioja 2021-09-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-527 „Dėl Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų plano“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. V-1739, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20115, įsigalioja 2021-09-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Sporto studijų krypčių grupės aprašo patvirtinimo
(2021-09-27 Nr. V-1748, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20118, įsigalioja 2021-09-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 6 d. sprendimo Nr. V-12 „Dėl valstybės biudžeto lėšomis įsigytų vakcinų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir skiepijimui reikalingų priemonių paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ pakeitimo
(2021-09-24 Nr. V-2159, TAR, 2021-09-24, kodas 2021-20064, įsigalioja 2021-09-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. V-2160, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20126, įsigalioja 2021-09-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. V-2164, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20149, įsigalioja 2021-09-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. V-2138, TAR, 2021-09-22, kodas 2021-19816, įsigalioja 2021-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2021-09-22 Nr. V-2140, TAR, 2021-09-22, kodas 2021-19815, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. V-2141, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20183, įsigalioja 2021-09-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. V-2142, TAR, 2021-09-22, kodas 2021-19868, įsigalioja 2021-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. V-681 „Dėl gyventojų grupių, kurioms gripo pandemijos metu prioriteto tvarka turi būti skiriami valstybės biudžeto lėšomis įsigyti antivirusiniai vaistai, nustatymo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. V-2145, TAR, 2021-09-22, kodas 2021-19870, įsigalioja 2021-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-322 „Dėl Psichosocialinio klimato ir psichologinės (emocinės) gerovės sveikatos priežiūros sistemoje gerinimo 2020-2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. V-2149, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19963, įsigalioja 2021-09-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-24 Nr. V-2158, TAR, 2021-09-24, kodas 2021-20063, įsigalioja 2021-09-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. V-2162, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20148, įsigalioja 2021-09-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. V-2172, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20155, įsigalioja 2021-09-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-159 „Dėl Opinio kolito diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-28 Nr. V-2175, TAR, 2021-09-28, kodas 2021-20231, įsigalioja 2021-09-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2021-09-23 Nr. 3-444, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19958, įsigalioja 2021-09-25)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-824 „Dėl Nemokamo lankymosi nacionalinių ir Respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina kultūros ministro įsakymas, nuolatinėse ekspozicijose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-23 Nr. ĮV-1098, TAR, 2021-09-24, kodas 2021-20014, įsigalioja 2021-09-25)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-650 „Dėl Premijų už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-24 Nr. ĮV-1104, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20121, įsigalioja 2021-09-28)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-268 „Dėl nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos išlaidų, atsiradusių dėl salių atnaujinamo (modernizavimo), kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-24 Nr. ĮV-1107, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20140, įsigalioja 2021-09-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-667 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. 3D-594, TAR, 2021-09-22, kodas 2021-19811, įsigalioja 2021-09-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 3D-584 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2020 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. 3D-595, TAR, 2021-09-22, kodas 2021-19812, įsigalioja 2021-09-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo
(2021-09-22 Nr. 3D-596, TAR, 2021-09-22, kodas 2021-19856, įsigalioja 2021-09-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 3D-164 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-23 Nr. 3D-599, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19964, įsigalioja 2021-09-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-724 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-24 Nr. 3D-601, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20182, įsigalioja 2021-09-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-356 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-28 Nr. 3D-606, TAR, 2021-09-28, kodas 2021-20241, įsigalioja 2021-09-29)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl Diplomatinio paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-09-24 Nr. V-398, TAR, 2021-09-24, kodas 2021-20043, įsigalioja 2021-09-25)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 10V-4 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užsieniečiams“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. 10V-51, TAR, 2021-09-22, kodas 2021-19794, įsigalioja 2021-09-23)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo Nr. 10V-24 „Dėl Užsieniečių, neteisėtai kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną, pirminio ir pakartotinio sveikatos būklės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. 10V-52, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20065, įsigalioja 2021-09-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. 1V-737, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20166, įsigalioja 2021-09-28)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. V-720, TAR, 2021-09-28, kodas 2021-20240, įsigalioja 2021-10-07)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. EV-92 „Dėl Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. EV-215, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20153, įsigalioja 2021-09-28)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. B1-737, TAR, 2021-09-24, kodas 2021-20048, įsigalioja 2021-09-25)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. B1-339 „Dėl Vietinei rinkai mažais kiekiais tiekiamų vištų kiaušinių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. B1-743, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20184, įsigalioja 2021-09-28)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. B1-867 „Dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) prevencijos priemonių taikymo audinių ūkiuose“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-09-27 Nr. B1-744, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20185, įsigalioja 2021-09-28)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1K-367 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tipinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. 1K-280, TAR, 2021-09-22, kodas 2021-19867, įsigalioja 2021-10-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl Bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-24 Nr. 1K-290, TAR, 2021-09-24, kodas 2021-20062, įsigalioja 2021-09-25)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1K-86 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. 1K-291, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20114, įsigalioja 2021-09-28)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-91 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-17 Nr. 1V-121, TAR, 2021-09-23, kodas 2021-19975, įsigalioja 2021-11-01)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-24 Nr. BR1-321, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20139, įsigalioja 2021-09-28)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-24 Nr. V-83, TAR, 2021-09-28, kodas 2021-20268, įsigalioja 2021-09-29)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinių aerodromų ir aerodromų naudotojų sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-24 Nr. 2-121, TAR, 2021-09-24, kodas 2021-20033, įsigalioja 2021-10-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių patvirtinimo
(2021-09-22 Nr. 2BE-252, TAR, 2021-09-22, kodas 2021-19823, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 4R-99 „Dėl Civilinių aerodromų ir aerodromų naudotojų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-09-24 Nr. 2BE-256, TAR, 2021-09-24, kodas 2021-20031, įsigalioja 2021-10-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisės atlikti orlaivių techninę priežiūrą atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-24 Nr. 2BE-257, TAR, 2021-09-24, kodas 2021-20030, įsigalioja 2021-10-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Konkurso „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo
(2021-09-27 Nr. 2V-200 (1.4), TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20174, įsigalioja 2021-09-28)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-927 „Dėl policijos transporto priemonių žymėjimo“ pakeitimo
(2021-09-22 Nr. 5-V-787, TAR, 2021-09-22, kodas 2021-19822, įsigalioja 2021-09-23)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl didžiausio laisvės atėmimo vietų įstaigose leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, nustatymo
(2021-09-27 Nr. V-317, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20141, įsigalioja 2021-10-01)


<< Atgal