Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 40

2021 m. spalio 6 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. rugsėjo 29 d. – spalio 5 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 38 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-09-23 Nr. XIV-536, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20295, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 69 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-09-23 Nr. XIV-537, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20296, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo Nr. XIII-1257 2, 6, 11-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 17-1 straipsniu įstatymas
(2021-09-23 Nr. XIV-538, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20297, įsigalioja 2021-09-30)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-09-23 Nr. XIV-539, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20298, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 5 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas
(2021-09-23 Nr. XIV-540, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20299, įsigalioja 2021-10-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nutraukimo
(2021-10-05 Nr. (22.35E)3-6074, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20884, įsigalioja 2021-10-05)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 770, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20383, įsigalioja 2021-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Armėnijos Respublikai
(2021-09-29 Nr. 773, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20447, įsigalioja 2021-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimo Nr. 927 „Dėl Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams dydžių nustatymo ir valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 774, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20448, įsigalioja 2021-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo
(2021-09-29 Nr. 778, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20453, įsigalioja 2021-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos patvirtinimo
(2021-09-29 Nr. 781, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20500, įsigalioja 2021-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 504 „Dėl Likviduojamų dėl bankroto juridinių asmenų ar fizinių asmenų, kuriems iškelta bankroto byla, įsiskolinimo žemės ūkio veiklos subjektams tenkinimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 783, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20591, įsigalioja 2021-10-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 784, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20602, įsigalioja 2021-10-02)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2021-10-01 Nr. A1-690, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20639, įsigalioja 2021-10-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-01 Nr. A1-691, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20640, įsigalioja 2021-10-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-04 Nr. A1-692, TAR, 2021-10-04, kodas 2021-20712, įsigalioja 2021-10-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A1-320 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.2-ESFA-V-403 „Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų ugdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-04 Nr. A1-693, TAR, 2021-10-04, kodas 2021-20715, įsigalioja 2021-10-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. A1-412 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-04 Nr. A1-694, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20851, įsigalioja 2021-10-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. A1-416 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-04 Nr. A1-695, TAR, 2021-10-04, kodas 2021-20717, įsigalioja 2021-10-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo
(2021-10-05 Nr. A1-697, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20849, įsigalioja 2021-10-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1304 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. A1-698, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20850, įsigalioja 2021-10-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-1100 „Dėl Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 4-1036, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20310, įsigalioja 2021-09-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Priemonės „Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-01 Nr. 4-1042, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20688, įsigalioja 2021-10-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. 4-1050, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20890, įsigalioja 2021-10-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 4-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. 4-1051, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20891, įsigalioja 2021-10-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. D1-559, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20443, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir Pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. D1-560, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20444, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. D1-34 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. D1-561, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20863, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. D1-562, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20864, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-05 Nr. D1-563, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20866, įsigalioja 2021-10-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. D1-565, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20887, įsigalioja 2021-10-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Vadybos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-09-30 Nr. V-1776, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20468, įsigalioja 2021-10-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(2021-09-30 Nr. V-1777, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20472, įsigalioja 2021-10-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1197 „Dėl brandos egzaminų programų ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. V-1778, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20473, įsigalioja 2021-10-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2021-09-30 Nr. V-1780, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20474, įsigalioja 2021-10-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-191 „Dėl Pažymos pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. V-1781, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20475, įsigalioja 2021-10-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-04 Nr. V-1793, TAR, 2021-10-04, kodas 2021-20737, įsigalioja 2021-10-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-1284 „Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo
(2021-10-04 Nr. V-1794, TAR, 2021-10-04, kodas 2021-20738, įsigalioja 2021-10-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. V-2192, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20389, įsigalioja 2021-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. V-2193, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20391, įsigalioja 2021-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. V-2194, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20390, įsigalioja 2021-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. V-2347 „Dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. V-2195, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20395, įsigalioja 2021-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. V-2196, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20394, įsigalioja 2021-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. V-2197, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20392, įsigalioja 2021-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. V-2199, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20393, įsigalioja 2021-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. V-2052 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. V-2245, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20889, įsigalioja 2021-10-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-2297 „Dėl neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo 2021–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-28 Nr. V-2178, TAR, 2021-10-04, kodas 2021-20787, įsigalioja 2021-10-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. V-2184, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20292, įsigalioja 2021-09-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų ir Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. V-2191, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20543, įsigalioja 2021-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V-1385 „Dėl 2021 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. V-2202, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20552, įsigalioja 2021-10-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-01 Nr. V-2213, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20616, įsigalioja 2021-10-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-01 Nr. V-2215, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20671, įsigalioja 2021-10-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1022 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų greitosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-01 Nr. V-2216, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20672, įsigalioja 2021-10-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-136 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo sudarymo ir keitimo, šių preparatų ir priemonių įsigijimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo šiais preparatais ir priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-01 Nr. V-2217, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20674, įsigalioja 2021-10-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-01 Nr. V-2218, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20673, įsigalioja 2021-10-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-01 Nr. V-2220, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20677, įsigalioja 2021-10-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-01 Nr. V-2222, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20694, įsigalioja 2021-10-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-04 Nr. V-2223, TAR, 2021-10-04, kodas 2021-20708, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikatos priežiūros sistemos subjektuose kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų pasirengti ekstremaliųjų situacijų, sukeltų cheminių, biologinių veiksnių, branduolinių ar radiologinių avarijų bei teroristinių išpuolių likvidavimui ir jų padarinių šalinimui, atsargų sąrašų ir šių priemonių minimalaus sukauptino kiekio (normatyvų) bei kaupimo terminų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-04 Nr. V-2225, TAR, 2021-10-04, kodas 2021-20786, įsigalioja 2021-10-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. V-2241, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20885, įsigalioja 2021-10-06)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1R-119 „Dėl Lietuvos antstolių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-09-30 Nr. 1R-326, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20551, įsigalioja 2021-10-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-482 „Dėl Notaro kvalifikacinio egzamino nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-01 Nr. 1R-337, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20693, įsigalioja 2021-10-02)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-04 Nr. 1R-339, TAR, 2021-10-04, kodas 2021-20788, įsigalioja 2021-10-05)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3-439 „Dėl Civilinių orlaivių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. 3-447, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20484, įsigalioja 2021-10-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos itin spartaus plačiajuosčio ryšio plėtros 2021–2027 m. plano patvirtinimo
(2021-10-04 Nr. 3-477, TAR, 2021-10-04, kodas 2021-20734, įsigalioja 2021-10-05)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 1-108 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-108 priemonės „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. 1-241, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20838, įsigalioja 2021-10-06)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. 1-242, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20839, įsigalioja 2021-10-06)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. ĮV-1156, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20491, įsigalioja 2021-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 399 „Dėl Lietuvos žemės ūkio integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 3D-607, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20293, įsigalioja 2021-09-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-884 „Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo išdavimo, jo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, liudijimo pakeitimo ir liudijimo galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 3D-611, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20371, įsigalioja 2021-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-945 „Dėl darbo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 3D-612, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20372, įsigalioja 2021-09-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 3D-613, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20373, įsigalioja 2021-09-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 3D-614, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20374, įsigalioja 2021-09-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 3D-615, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20378, įsigalioja 2021-09-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl studijų programų, susijusių su žemės ūkio sektoriumi, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo
(2021-09-30 Nr. 3D-617, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20483, įsigalioja 2021-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 3D-82 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2021 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. 3D-618, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20485, įsigalioja 2021-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 3D-84 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. 3D-619, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20488, įsigalioja 2021-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-258 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ dalyvių kūrybinių darbų vertinimo komisijos sudarymo ir dalyvių kūrybinių darbų konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. 3D-620, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20499, įsigalioja 2021-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-454 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą), patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 epideminės situacijos, skyrimo grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. 3D-621, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20544, įsigalioja 2021-10-01)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, 2021 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. 10V-31 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo vietų administravimo, vidaus tvarkos ir procedūrinių veiksmų atlikimo taisyklių“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 10V-55, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20385, įsigalioja 2021-10-01)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, 2021 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. 10V-31 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo vietų administravimo, vidaus tvarkos ir procedūrinių veiksmų atlikimo taisyklių“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. 10V-57, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20396, įsigalioja 2021-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1V-340 „Dėl Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. 1V-748, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20555, įsigalioja 2021-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. 1V-751, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20556, įsigalioja 2021-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 1V-330 „Dėl Užsieniečio paso blanko privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-01 Nr. 1V-754, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20615, įsigalioja 2022-12-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1V-289 „Dėl Lietuvos Respublikos asmens be pilietybės kelionės dokumento blanko privalomosios formos ir Lietuvos Respublikos pabėgėlio kelionės dokumento blanko privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-01 Nr. 1V-755, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20617, įsigalioja 2022-12-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-670 „Dėl Pirkimų, susijusių su nacionaliniu saugumu, inicijavimo ir organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-04 Nr. V-751, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20841, įsigalioja 2021-10-06)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl Akcizų grąžinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. VA-56, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20307, įsigalioja 2021-09-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. VA-94 „Dėl laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. VA-57, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20341, įsigalioja 2021-09-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. VA-92 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. VA-58, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20342, įsigalioja 2021-09-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-144 „Dėl Įrodymų, kad akcizais apmokestinamos prekės negrįžtamai prarastos ar visiškai sunaikintos, pateikimo ir sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo nenugalimos jėgos, negrįžtamo praradimo ar visiško sunaikinimo priėmimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. VA-59, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20344, įsigalioja 2021-09-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-46 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. VA-60, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20440, įsigalioja 2021-10-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimo OSS sistemos specialių schemų naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklių ir Apmokestinamųjų asmenų, registruotų OSS sistemos specialių schemų naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo, pateikimo ir tikslinimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklių patvirtinimo
(2021-10-04 Nr. VA-64, TAR, 2021-10-04, kodas 2021-20732, įsigalioja 2021-10-05)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. VA-65, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20858, įsigalioja 2021-10-06)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Prekių sandorio vertės patikslinimo jų vežimo, draudimo, krovimo ir tvarkymo išlaidomis aprašo patvirtinimo
(2021-09-29 Nr. 1B-660, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20489, įsigalioja 2021-10-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno kainų taikymo
(2021-09-30 Nr. 1B-668, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20641, įsigalioja 2021-10-02)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-09-28 Nr. 1S-103 (2021), TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20301, įsigalioja 2021-09-30)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. B1-826 „Dėl Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-28 Nr. B1-746, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20611, įsigalioja 2021-10-02)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-487 „Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-28 Nr. B1-747, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20302, įsigalioja 2021-09-30)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. V-411, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20375, įsigalioja 2021-09-30)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-470 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019-2022 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. V-414, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20534, įsigalioja 2021-10-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl anticiklinio kapitalo rezervo normos nustatymo
(2021-09-28 Nr. 03-142, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20340, įsigalioja 2021-09-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-28 Nr. 03-143, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20532, įsigalioja 2021-10-01)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1-52 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. 1-128, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20888, įsigalioja 2021-10-06)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl Tipinės kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. 1K-301, TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20876, įsigalioja 2021-11-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjo kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino (testų) klausimų sąrašų patvirtinimo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1P-258-(1.3.) „Dėl Specialistų, pageidaujančių rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, profesinių žinių patikrinimo testų klausimų sąrašų patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios
(2021-10-04 Nr. 1P-219-(1.3 E.), TAR, 2021-10-04, kodas 2021-20709, įsigalioja 2021-10-05)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-29 Nr. 4LKT-19(1.3 E), TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20358, įsigalioja 2021-09-30)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. N-5 (175) „Dėl Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. N-6 (189), TAR, 2021-10-04, kodas 2021-20756, įsigalioja 2021-10-05)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. O3E-1207, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20553, įsigalioja 2021-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIS) apskaitos modelio ir jo rezultatų 2022‒2026 metams patvirtinimo
(2021-09-30 Nr. O3E-1208, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20554, įsigalioja 2021-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2022‒2026 metams nustatymo
(2021-10-01 Nr. O3E-1209, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20683, įsigalioja 2021-10-02)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainos 2022 metams nustatymo
(2021-10-01 Nr. O3E-1210, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20682, įsigalioja 2021-10-02)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2020 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių
(2021-10-01 Nr. O3E-1215, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20685, įsigalioja 2021-10-02)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-10-01 Nr. O3E-1219, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20686, įsigalioja 2021-10-02)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. O3E-1157 „Dėl biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų galiojimo pratęsimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-10-01 Nr. O3E-1220, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20687, įsigalioja 2021-10-02)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Perdavimo sistemos operatoriaus pasiūlymų dėl Rinkos veiklos sustabdymo ir atkūrimo bei atsiskaitymo, kai rinkos veikla sustabdyta, taisyklių pagal 2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai, 36 straipsnio 1 dalį ir 39 straipsnio 1 dalį tvirtinimo
(2021-10-01 Nr. O3E-1221, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20692, įsigalioja 2021-10-02)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. T1-2661, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20464, įsigalioja 2021-10-01)

Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V1-431 „Dėl Valstybių narių ir trečiųjų valstybių piliečių profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiosiose valstybėse, pripažinimo, siekiant dirbti Lietuvos Respublikoje pagal socialinio darbuotojo profesiją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. V1-798, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20381, įsigalioja 2021-09-30)

Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius 2016 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V1-178 „Dėl Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-01 Nr. V1-804, TAR, 2021-10-04, kodas 2021-20754, įsigalioja 2021-10-05)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-60 „Dėl Elektroninės pripažinimo erdvės informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-28 Nr. V-61, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20550, įsigalioja 2021-10-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro savitarnoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos aprašo patvirtinimo
(2021-10-05 Nr. VE-616 (1.3 E), TAR, 2021-10-05, kodas 2021-20886, įsigalioja 2021-10-06)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 2-122, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20445, įsigalioja 2021-10-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nesutarimų dėl oro uosto rinkliavų sistemos sprendimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-30 Nr. 2BE-261, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20436, įsigalioja 2021-10-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl reglamentų (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014 pažeidimų, suskirstytų į kategorijas pagal sunkumą, sąrašo patvirtinimo
(2021-09-30 Nr. 2BE-262, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20501, įsigalioja 2022-02-02)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 5-V-785 „Dėl Sprogmenų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-28 Nr. 5-V-814, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20291, įsigalioja 2021-09-30)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 5-V-766 „Dėl Policijos registruojamų įvykių registro steigimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. 5-V-831, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20490, įsigalioja 2021-10-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Užsienio Lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2021-10-01 Nr. 2V-207 (1.4), TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20689, įsigalioja 2021-10-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio departamento įsakymas
Dėl Statistinių formuliarų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-27 Nr. DĮ-238, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20437, įsigalioja 2021-10-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio departamento įsakymas
Dėl Statistinio tyrimo metodikos arba aprašo rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-09-30 Nr. DĮ-242, TAR, 2021-10-01, kodas 2021-20654, įsigalioja 2021-10-02)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų, skirtų piliečių iniciatyvinės grupės inicijuojamo privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo agitacijai, rengimo taisyklių patvirtinimo
(2021-09-30 Nr. Sp-229, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20515, įsigalioja 2021-10-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. Sp-73 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-30 Nr. Sp-230, TAR, 2021-09-30, kodas 2021-20516, įsigalioja 2022-01-01)


<< Atgal