Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 41

2021 m. spalio 13 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. spalio 6 d. – spalio 12 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 22-2, 23, 23-3, 25, 27, 28, 29-3, 32, 33, 40 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 35-1, 35-2 straipsniais įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-550, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21217, įsigalioja 2022-01-03)

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 4, 15 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-551, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21218, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 1, 4, 8, 9, 11 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1 straipsniu įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-552, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21219, įsigalioja 2021-12-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-553, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21221, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Nr. IX-1737 2, 17, 30, 39, 64 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 71-1, 74-1 straipsniais įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-554, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21222, įsigalioja 2021-10-09)

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 5, 24, 48, 51 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-555, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21223, įsigalioja 2021-10-09)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2, 10, 49 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-556, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21224, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 3 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2-1 straipsniu įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-557, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21225, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo
(2021-09-30 Nr. XIV-558, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21227, įsigalioja 2021-10-09)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo
(2021-09-29 Nr. 789, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20951, įsigalioja 2021-10-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. 794, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21044, įsigalioja 2021-10-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 495 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. 795, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21047, įsigalioja 2021-10-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 797, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21168, įsigalioja 2021-10-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 76 „Dėl 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 798, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21169, įsigalioja 2021-10-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir 2020 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio
(2021-10-06 Nr. 800, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21173, įsigalioja 2021-10-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo
(2021-10-06 Nr. 801, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21174, įsigalioja 2021-10-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2020 metų metinių ataskaitų rinkinio
(2021-10-06 Nr. 804, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21179, įsigalioja 2021-10-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. 806, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21185, įsigalioja 2021-10-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-29 Nr. 807, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21279, įsigalioja 2021-10-12)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl Centralizuotai valdyti perduoto administracinės paskirties ir kito kartu perduoto valstybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-27 Nr. 1K-262, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20952, įsigalioja 2021-10-07)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Šešėlinę ekonomiką ir pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį mažinančių veiksmų plano patvirtinimo
(2021-10-06 Nr. 1K-317, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20995, įsigalioja 2021-10-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Pavyzdinių ilgalaikio turto grupių ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų socialinės globos įstaigoms patvirtinimo
(2021-10-06 Nr. A1-704, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20936, įsigalioja 2021-10-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-794 „Dėl Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-08 Nr. A1-707, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21230, įsigalioja 2021-10-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-457 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-08 Nr. A1-709, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21231, įsigalioja 2021-10-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo
(2021-10-11 Nr. A1-717, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21299, įsigalioja 2021-10-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2021-10-07 Nr. 4-1057, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21065, įsigalioja 2021-10-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 4-193 „Dėl Valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-11 Nr. 4-1066, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21274, įsigalioja 2021-10-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-11 Nr. 4-1072, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21275, įsigalioja 2021-10-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Akceleratorius 2“ schemos patvirtinimo
(2021-10-11 Nr. 4-1073, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21276, įsigalioja 2021-10-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 4-938 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-12 Nr. 4-1082, TAR, 2021-10-12, kodas 2021-21345, įsigalioja 2021-10-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. D1-680 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. D1-564, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21001, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-303 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. D1-567, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20946, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-07 Nr. D1-570, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-2115, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-08 Nr. D1-572, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21192, įsigalioja 2021-10-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-08 Nr. D1-573, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21193, įsigalioja 2021-10-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Atliekų kiekio nustatymo taisyklių patvirtinimo
(2021-10-08 Nr. D1-574, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21194, įsigalioja 2022-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 „Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-11 Nr. D1-577, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21306, įsigalioja 2021-10-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-12 Nr. D1-579, TAR, 2021-10-12, kodas 2021-21348, įsigalioja 2021-10-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-886 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. V-1819, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20956, įsigalioja 2021-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2021–2022 metų prioritetų patvirtinimo
(2021-10-06 Nr. V-1821, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20958, įsigalioja 2021-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-634 „Dėl Profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetencijai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. V-1822, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20959, įsigalioja 2021-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 2022 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo, Savivaldybių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių specialiąsias klases, skirtas šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2022 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo, Savivaldybių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose 2020–2021 mokslo metais įsteigtos specialiosios klasės, skirtos šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, reorganizavus specialiąsias mokyklas, kurioms 2022 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo ir Savivaldybių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose 2021–2022 mokslo metais įsteigtos specialiosios klasės, skirtos šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, reorganizavus specialiąsias mokyklas, kurioms 2022 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2021-10-06 Nr. V-1823, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20960, įsigalioja 2021-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-432 „Dėl lėšų skyrimo neįgaliųjų sporto organizacijų 2021 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. V-1826, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20963, įsigalioja 2021-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl religinių bendruomenių ar bendrijų mokyklų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 2022 metais, sąrašo patvirtinimo
(2021-10-06 Nr. V-1828, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20965, įsigalioja 2021-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl savivaldybių mokyklų (grupių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, kurioms 2022 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2021-10-06 Nr. V-1831, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20985, įsigalioja 2021-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių ligoninių mokyklų (ligoninių klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2022 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2021-10-07 Nr. V-1833, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21049, įsigalioja 2021-10-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių sanatorijų mokyklų (sanatorijų klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2022 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2021-10-07 Nr. V-1834, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21050, įsigalioja 2021-10-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl savivaldybių nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos mokyklų (nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos klasių), tardymo izoliatoriaus ir (ar) pataisos įstaigos suaugusiųjų mokyklų (suaugusiųjų klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2022 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2021-10-07 Nr. V-1835, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21051, įsigalioja 2021-10-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. V-1962 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-18 „Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-10-11 Nr. V-1853, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21280, įsigalioja 2021-10-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-85 „Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“ pakeitimo
(2021-10-11 Nr. V-1855, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21281, įsigalioja 2021-10-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Konsultacijų mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms
(2021-10-11 Nr. V-1856, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21282, įsigalioja 2021-10-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-746 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 priemonės „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-11 Nr. V-1858, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21283, įsigalioja 2021-10-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-11 Nr. V-1860, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21284, įsigalioja 2021-10-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Rinkodaros studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-10-11 Nr. V-1861, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21285, įsigalioja 2021-10-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Meno objektų restauravimo studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-10-11 Nr. V-1865, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21287, įsigalioja 2021-10-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-11 Nr. V-1866, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21288, įsigalioja 2021-10-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-829 „Dėl 2021 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimu ir sporto informacijos sklaida“ pakeitimo
(2021-10-12 Nr. V-1871, TAR, 2021-10-12, kodas 2021-21370, įsigalioja 2021-10-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. V-2250, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20988, įsigalioja 2021-10-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. V-2252, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20990, įsigalioja 2021-10-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos
(2021-10-12 Nr. V-2273, TAR, 2021-10-12, kodas 2021-21343, įsigalioja 2021-10-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1842 „Dėl leidimų užsieniečiams išimtiniais atvejais atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo reikalavimų“ pakeitimo
(2021-10-12 Nr. V-2275, TAR, 2021-10-12, kodas 2021-21338, įsigalioja 2021-10-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-763 „Dėl Embriono donorystės programos įgyvendinimo 2019–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. V-2248, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20926, įsigalioja 2021-10-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-2101 „Dėl Sveikatinimo veiklos specialistų profesinių kvalifikacijų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. V-2249, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20986, įsigalioja 2021-10-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-185 „Dėl Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją pateikimo tvarkos aprašo, Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formos ir Paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-08 Nr. V-2258, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21164, įsigalioja 2021-10-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-08 Nr. V-2264, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21196, įsigalioja 2021-10-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-08 Nr. V-2267, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21233, įsigalioja 2021-10-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-12 Nr. V-2278, TAR, 2021-10-12, kodas 2021-21339, įsigalioja 2021-10-13)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-07 Nr. 1-252, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21061, įsigalioja 2021-10-08)

Kultūros ministro  ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. ĮV-572/V-650 „Dėl Kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. ĮV-1177/V-1829, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20996, įsigalioja 2021-10-07)

Kultūros ministro  ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. ĮV-1178/V-1830, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20997, įsigalioja 2021-10-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu taisyklių patvirtinimo
(2021-10-06 Nr. 3D-626, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20935, įsigalioja 2021-10-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl dalies išmokų už 2021 m. išmokėjimo avansu
(2021-10-06 Nr. 3D-627, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20937, įsigalioja 2021-10-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-07 Nr. 3D-630, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21040, įsigalioja 2021-10-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-959 „Dėl Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-07 Nr. 3D-631, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21046, įsigalioja 2021-10-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-417 „Dėl Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-12 Nr. 3D-633, TAR, 2021-10-12, kodas 2021-21368, įsigalioja 2021-10-13)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 10V-4 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užsieniečiams“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. 10V-59, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20999, įsigalioja 2021-10-07)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, 2021 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. 10V-31 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo vietų administravimo, vidaus tvarkos ir procedūrinių veiksmų atlikimo taisyklių“ pakeitimo
(2021-10-12 Nr. 10V-60, TAR, 2021-10-12, kodas 2021-21311, įsigalioja 2021-10-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 1V-324 „Dėl Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. 1V-762, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21033, įsigalioja 2021-10-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-206 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-07 Nr. V-767, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21056, įsigalioja 2021-10-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-318 „Dėl Krašto apsaugos sistemos 2017-2021 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-11 Nr. V-778, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21292, įsigalioja 2021-10-12)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-12 Nr. VA-66, TAR, 2021-10-12, kodas 2021-21362, įsigalioja 2021-10-13)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-12 Nr. EV-228, TAR, 2021-10-12, kodas 2021-21371, įsigalioja 2021-10-13)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. Rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2021-10-12 Nr. EV-229, TAR, 2021-10-12, kodas 2021-21372, įsigalioja 2021-10-13)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. 1B-686, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20942, įsigalioja 2021-12-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. B1-670 „Dėl Maisto tvarkymo reikalavimų kaimo turizmo paslaugos teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-11 Nr. B1-780, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21291, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių formų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių standartinių terminų sąrašo, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų standartinių terminų sąrašo, Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių pakuočių standartinių terminų sąrašo bei Pateikimo vienetų standartinių terminų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. (1.72E)1A-1260, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20962, įsigalioja 2021-10-07)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinės 5 eurų monetos, skirtos socialiniams mokslams (iš serijos „Lietuvos mokslas“), paskelbimo mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleidimo į apyvartą
(2021-10-06 Nr. 03-145, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20998, įsigalioja 2021-10-07)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-11 Nr. 1-600, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21297, įsigalioja 2021-10-12)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 1-230 „Dėl Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-11 Nr. 1-607, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21310, įsigalioja 2021-10-12)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-07 Nr. 1K-304, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21103, įsigalioja 2021-10-08)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 1V-48 „Dėl savavališkos statybos akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-04 Nr. 1V-135, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20939, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-129 „Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-04 Nr. 1V-136, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20940, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1V-113 „Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-04 Nr. 1V-137, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20941, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-128 „Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-04 Nr. 1V-138, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21171, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-206 „Dėl Statinio (-ių) atitikties statinio projektui patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. 1V-140, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20976, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. A1-187 „Dėl Sėklos sertifikato išdavimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-08 Nr. A1-547, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21220, įsigalioja 2021-10-09)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. A1-6 „Dėl Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų bei tų pasėlių ir siuntų, kurie galėjo būti genetiškai modifikuoti, kontrolės ir stebėsenos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-12 Nr. A1-557, TAR, 2021-10-12, kodas 2021-21374, įsigalioja 2021-10-13)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. AV-53 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-07 Nr. AV-261, TAR, 2021-10-11, kodas 2021-21298, įsigalioja 2021-10-12)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2008 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. BR1-59 „Dėl Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-01 Nr. BR1-329, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20923, įsigalioja 2021-10-07)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų derinimo
(2021-10-07 Nr. O3E-1281, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21101, įsigalioja 2021-10-08)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. V-22, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21062, įsigalioja 2021-10-08)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-201 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2021 metais“ pakeitimo
(2021-10-05 Nr. V-421, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20938, įsigalioja 2021-10-07)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-08 Nr. V-427, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21228, įsigalioja 2021-10-09)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosiosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2-307 „Dėl Bepiločio orlaivio sistemos naudotojui išduodamo pažymėjimo, patvirtinančio jo registraciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-10-12 Nr. 2-127, TAR, 2021-10-12, kodas 2021-21355, įsigalioja 2021-10-13)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 2V-179 (1.4) „Dėl Rekomendacijų dėl duomenų apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse rinkimo ir ataskaitų teikimo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-10-06 Nr. 2V-211 (1.4), TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20974, įsigalioja 2021-10-07)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl priemonės „Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos“ įgyvendinimo tvarkos aprašo įgyvendinimo aprašo patvirtinimo
(2021-10-05 Nr. 2V-331, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20950, įsigalioja 2021-10-07)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Biotechnologijų srities pramonės plėtros Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2021-10-06 Nr. 2V-341, TAR, 2021-10-07, kodas 2021-21064, įsigalioja 2021-10-08)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Atlygio už darbą ekspertams skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-03-02 Nr. V-130, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20943, įsigalioja 2021-10-07)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo
(2021-09-22 Nr. V-355, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21226, įsigalioja 2021-10-09)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-130 „Dėl Atlygio už darbą ekspertams skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-04 Nr. V-360, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20893, įsigalioja 2021-10-07)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl sričių ir programų projektų vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo
(2021-10-06 Nr. 4LKT-20(1.3 E), TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20980, įsigalioja 2021-10-07)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl sričių ir programų projektų paraiškų formų ir jų priedų patvirtinimo
(2021-10-04 Nr. KRF-59(1.15E), TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20987, įsigalioja 2021-10-07)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2018 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. VĮ-9(1.1 E) „Dėl Ekspertų darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. KRF-61(1.15E), TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20981, įsigalioja 2021-10-07)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Eksperimentinės kategorijos orlaivio tinkamumo skraidyti patikros inspektoriaus patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-06 Nr. 2BE-269, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20984, įsigalioja 2021-10-07)


<< Atgal