Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 42

2021 m. spalio 20 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. spalio 13 d. – spalio 19 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82-1 straipsniu įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-545, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21632, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 2, 29, 31, 34, 37, 39, 48, 49, 63, 66, 68, 90, 94, 99, 101, 102, 114 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 90-1 straipsniu įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-546, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21633, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 11-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-547, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21634, įsigalioja 2021-10-16)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 9-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-548, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21635, įsigalioja 2021-10-16)

Lietuvos Respublikos vyriausybės įstatymo Nr. I-464 22 ir 30-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-549, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21636, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įstatymas
(2021-10-12 Nr. XIV-571, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21580, įsigalioja 2021-10-18)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-975 „Dėl atmintinų metų nustatymo tvarkos“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. XIV-577, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21579, įsigalioja 2021-10-15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Tadžikistano Respublikai
(2021-10-13 Nr. 816, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21454, įsigalioja 2021-10-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 944 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. 820, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21518, įsigalioja 2021-10-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio
(2021-10-13 Nr. 834, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21573, įsigalioja 2021-10-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. 836, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21575, įsigalioja 2022-01-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos fondų lėšas“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. 837, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21587, įsigalioja 2021-10-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo įgyvendinimo
(2021-10-13 Nr. 849, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21760, įsigalioja 2021-10-19)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. 1K-323, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21558, įsigalioja 2021-10-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-10-15 Nr. 1K-324, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21658, įsigalioja 2021-10-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2022 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2021-10-14 Nr. A1-724, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21525, įsigalioja 2021-10-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. A1-426 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. A1-731, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21528, įsigalioja 2021-10-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatų patvirtinimo
(2021-10-14 Nr. A1-734, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21529, įsigalioja 2021-10-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 20 „Dėl Užsieniečių laikino apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos aprašo ir Užsieniečių teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-15 Nr. A1-736, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21642, įsigalioja 2021-10-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. A1-778 „Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-15 Nr. A1-740, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21680, įsigalioja 2021-10-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, šių lėšų administravimo tvarkos, projektų vertinimo procedūrų, lėšų pervedimo ir atsiskaitymo už gautą finansavimą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-15 Nr. A1-741, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21681, įsigalioja 2021-10-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl vilkų sumedžiojimo per 2021–2022 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(2021-10-13 Nr. D1-582, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21409, įsigalioja 2021-10-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. D1-583, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21410, įsigalioja 2021-10-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 „Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. D1-584, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21411, įsigalioja 2021-10-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-213 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. D1-589, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21655, įsigalioja 2021-10-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. D1-322 „Dėl Mažareikšmių pažeidimų aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių srityje kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. D1-590, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21581, įsigalioja 2021-10-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-1586 „Dėl Mokyklų sąrašų mokymo lėšoms paskirstyti patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. V-1872, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21512, įsigalioja 2021-10-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-411 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. V-1878, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21514, įsigalioja 2021-10-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl pasirengimo įgyvendinti švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45¹ straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2021-10-14 Nr. V-1879, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21515, įsigalioja 2021-10-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. V-1883, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21532, įsigalioja 2021-10-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Konkurso sąlygų 2021 metų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimui patvirtinimo
(2021-10-14 Nr. V-1886, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21533, įsigalioja 2021-10-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. V-2292, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21501, įsigalioja 2021-10-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. V-2295, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21511, įsigalioja 2021-10-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-10-15 Nr. V-2313, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21630, įsigalioja 2021-10-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-10-18 Nr. V-2342, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21774, įsigalioja 2021-10-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-10-18 Nr. V-2343, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21775, įsigalioja 2021-10-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-10-18 Nr. V-2344, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21776, įsigalioja 2021-10-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-10-18 Nr. V-2345, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21777, įsigalioja 2021-10-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. V-2347 „Dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės“ pakeitimo
(2021-10-19 Nr. V-2359, TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21823, įsigalioja 2021-10-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-10-19 Nr. V-2360, TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21824, įsigalioja 2021-10-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1848 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. V-2290, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21406, įsigalioja 2021-10-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-997 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių teikimas atnaujinamas, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. V-2294, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21510, įsigalioja 2021-10-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-1356 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimo analizės“ pakeitimo
(2021-10-15 Nr. V-2314, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21631, įsigalioja 2021-10-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-15 Nr. V-2315, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21665, įsigalioja 2021-10-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-15 Nr. V-2320, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21656, įsigalioja 2021-10-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-15 Nr. V-2321, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21657, įsigalioja 2021-10-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-18 Nr. V-2324, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21725, įsigalioja 2021-10-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-18 Nr. V-2335, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21767, įsigalioja 2021-10-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūros patvirtinimo
(2021-10-18 Nr. V-2341, TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21810, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-1148 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2019 „Masažuotojas“ patvirtinimo pakeitimo
(2021-10-18 Nr. V-2346, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21778, įsigalioja 2021-11-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2021-10-14 Nr. 1R-349, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21588, įsigalioja 2021-10-16)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinių sistemų saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo
(2021-10-14 Nr. 1R-350, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21589, įsigalioja 2021-10-16)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3-87 „Dėl Keleivinių laivų saugaus plaukiojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-18 Nr. 3-489, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21719, įsigalioja 2021-10-19)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1-367 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-19 Nr. 1-256, TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21811, įsigalioja 2021-10-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-824 „Dėl Nemokamo lankymosi nacionalinių ir Respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina kultūros ministro įsakymas, nuolatinėse ekspozicijose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. ĮV-1199, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21448, įsigalioja 2021-10-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-418 „Dėl Premijos už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. ĮV-1200, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21449, įsigalioja 2021-10-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos vizualiojo meno tarybos nuostatų patvirtinimo
(2021-10-14 Nr. ĮV-1204, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21748, įsigalioja 2021-10-19)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. ĮV-380 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-18 Nr. ĮV-1212, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21749, įsigalioja 2021-10-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-3 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ veiklos srities „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. 3D-635, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21385, įsigalioja 2021-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. 3D-637, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21387, įsigalioja 2021-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl didžiausio kompensuojamo rapsų ir javų grūdų, pagalbos gavėjų įsigytų (išaugintų) 2021 metais, kiekio patvirtinimo
(2021-10-13 Nr. 3D-638, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21388, įsigalioja 2021-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-696 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. 3D-639, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21389, įsigalioja 2021-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų priskyrimo prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų tvarkos aprašo ir Rekomendacinio pobūdžio greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų sąrašo patvirtinimo
(2021-10-13 Nr. 3D-640, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21391, įsigalioja 2021-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2021-10-14 Nr. 3D-643, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21524, įsigalioja 2021-10-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. 3D-645, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21598, įsigalioja 2021-10-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. 3D-646, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21599, įsigalioja 2021-10-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-70 „Dėl žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutarčių“ pakeitimo
(2021-10-15 Nr. 3D-647, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21653, įsigalioja 2021-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-21 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-15 Nr. 3D-648, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21663, įsigalioja 2021-10-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-162 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-18 Nr. 3D-654, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21766, įsigalioja 2021-10-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-542 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-19 Nr. 3D-655, TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21820, įsigalioja 2021-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-19 Nr. 3D-656, TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21821, įsigalioja 2021-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio produkcijos, kuri nepriskirtina prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų ir už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, atrinkimo tvarkos aprašo ir šios produkcijos sąrašo patvirtinimo
(2021-10-19 Nr. 3D-658, TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21829, įsigalioja 2021-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-19 Nr. 3D-659, TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21830, įsigalioja 2021-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 3D-35 „Dėl bendram naudojimui skiriamų žvejybos galimybių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje 2021 metais“ pakeitimo
(2021-10-19 Nr. 3D-660, TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21831, įsigalioja 2021-10-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. 1V-779, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21601, įsigalioja 2021-10-16)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1337 „Dėl Krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų formų ir krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-18 Nr. V-799, TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21812, įsigalioja 2022-01-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. VA-63/1B-661 „Dėl Importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gavimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje arba tiesioginio pristatymo vietoje patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. VA-67/1B-708, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21442, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-19 Nr. VA-68, TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21828, įsigalioja 2021-10-20)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr.V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. EV-236, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21500, įsigalioja 2021-10-15)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo atitikties nustatytiems reikalavimams deklaravimo ir Teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(2021-10-19 Nr. EV-242, TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21827, įsigalioja 2021-10-20)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. 27V-116, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21462, įsigalioja 2021-10-14)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-182 „Dėl Asmenų konsultavimo Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. 1B-711, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21447, įsigalioja 2021-10-14)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2007 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 136 „Dėl Mokėjimų modulio sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. 03-150, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21626, įsigalioja 2021-11-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 03-98 „Dėl T2S specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. 03-151, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21627, įsigalioja 2021-11-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 03-216 „Dėl TIPS specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. 03-152, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21628, įsigalioja 2021-11-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 03-27 „Dėl pinigų finansų įstaigų balanso statistinės atskaitomybės“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. 03-153, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21629, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl mokėjimų ir sukčiavimų atliekant mokėjimus statistinės atskaitomybės
(2021-10-14 Nr. 03-154, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21773, įsigalioja 2022-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Gaisrinių tyrimų centro nuostatų patvirtinimo
(2021-10-14 Nr. 1-611, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21523, įsigalioja 2022-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1-330 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, įgaliotų dalyvauti statybos užbaigimo ir teritorijų planavimo procedūrose, sąrašo patvirtinimo ir įgaliojimų jiems suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-10-19 Nr. 1-625, TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21814, įsigalioja 2021-10-20)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1K-32 „Dėl Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse apdraustų asmenų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai Lietuvoje, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-19 Nr. 1K-313, TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21832, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1V-21 „Dėl Prašymo patvirtinti deklaraciją apie statinio (-ių) statybos užbaigimą / statinio (ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-07 Nr. 1V-142, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21503, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-152 „Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių) jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-08 Nr. 1V-144, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21753, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-154 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-08 Nr. 1V-145, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21513, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-153 „Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-08 Nr. 1V-146, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21756, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1V-10 „Dėl Planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentui (bendrajam / detaliajam planui) rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto, Planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto ir Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-11 Nr. 1V-147, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21516, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-182 „Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarko aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-11 Nr. 1V-148, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21517, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 1V-73 „Dėl Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-15 Nr. 1V-159, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21755, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Teikiamų tvirtinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų duomenų elektroninės formos patvirtinimo
(2021-09-24 Nr. 334-21-V, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21654, įsigalioja 2021-10-16)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. A1-8 „Dėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sertifikatų išdavimo ir numerių etiketėms suteikimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-15 Nr. A1-559, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21682, įsigalioja 2021-10-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-306 „Dėl Tikrinamųjų pieninių veislių bulių, už kurių įvertinimą teikiama valstybės pagalba, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. B1-796, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21546, įsigalioja 2021-10-15)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-12 „Dėl Lošimo automatų plombavimo lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos plombomis taisyklių ir šių plombų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-10-13 Nr. DIE-662, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21535, įsigalioja 2021-11-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. DI-31 „Dėl Reikalavimų lošimų įrenginiams bei lošimų stalams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. DIE-663, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21534, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2022 metams nustatymo
(2021-10-14 Nr. O3E-1297, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21600, įsigalioja 2021-10-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl gamtinių dujų įmonėms, vykdančioms perdavimo ir skirstymo veiklą, nustatytų minimalių patikimumo ir kokybės lygių vertinimo
(2021-10-15 Nr. O3E-1298, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21667, įsigalioja 2021-10-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2022 metams nustatymo
(2021-10-15 Nr. O3E-1305, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21677, įsigalioja 2021-10-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2022‒2026 metams nustatymo
(2021-10-15 Nr. O3E-1309, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21684, įsigalioja 2021-10-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2022 metams perskaičiavimo
(2021-10-15 Nr. O3E-1310, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21686, įsigalioja 2021-10-16)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. T1-163 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. T1-91, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21393, įsigalioja 2021-10-14)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. T1-328 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-15 Nr. T1-94, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21661, įsigalioja 2021-10-16)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktorius 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V1-14 „Dėl individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose pagal ūkio subjektams suteiktas perleidžiamąsias žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose teises patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. V1-99, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21526, įsigalioja 2021-10-15)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-52 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. V-88, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21660, įsigalioja 2021-10-16)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. VE-512 (1.3 E) „Dėl Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. B1-17 „Dėl Duomenų teikimo Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. VE-667 (1.3 E), TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21539, įsigalioja 2021-10-15)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. VE-514 (1.3 E) „Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. B1-75 „Dėl Duomenų teikimo įgaliojimų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-10-15 Nr. VE-668 (1.3 E), TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21646, įsigalioja 2021-10-16)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 2V-341 „Dėl Biotechnologijų srities pramonės plėtros Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-18 Nr. 2V-602, TAR, 2021-10-18, kodas 2021-21770, įsigalioja 2021-10-19)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-202 „Dėl vykdomų mokslo doktorantūrų vertinimo 2020–22 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. V-366, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21463, įsigalioja 2021-10-14)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-13 Nr. V-377, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21404, įsigalioja 2021-10-14)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2021-10-14 Nr. 2V-222 (1.4), TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21543, įsigalioja 2021-10-15)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-18 Nr. 2V-224 (1.4), TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21817, įsigalioja 2021-10-20)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. KS-101 „Dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. KS-174, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21522, įsigalioja 2021-10-15)


<< Atgal