Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 43

2021 m. spalio 27 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. spalio 20 d. – spalio 26 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 15, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-10-14 Nr. XIV-573, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21913, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-10-14 Nr. XIV-574, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21914, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 33, 414, 610 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-266 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-10-14 Nr. XIV-575, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21915, įsigalioja 2021-10-21)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XX skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 148-1 straipsniu įstatymas
(2021-10-14 Nr. XIV-576, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22115, įsigalioja 2021-10-23)

Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto statuto 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-10-14 Nr. XIV-579, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21916, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 5, 8, 8-1, 9, 13, 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-1 straipsniu įstatymas
(2021-10-14 Nr. XIV-580, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21919, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 1, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5-1 straipsniu įstatymas
(2021-10-14 Nr. XIV-581, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21920, įsigalioja 2022-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Vietnamo Socialistinei Respublikai
(2021-10-20 Nr. 850, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-21961, įsigalioja 2021-10-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Vaxzevria vakcinų humanitarinei pagalbai teikti naudojantis COVAX priemone
(2021-10-20 Nr. 851, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-21962, įsigalioja 2021-10-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ir Armėnijos Respublikos protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos, patvirtinimo
(2021-10-20 Nr. 854, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22083, įsigalioja 2021-10-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. 855, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22085, įsigalioja 2021-10-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. 856, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22087, įsigalioja 2021-10-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1043 ,,dėl įgaliojimų suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-10-20 Nr. 857, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22088, įsigalioja 2021-10-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teisingumos sistemos plėtros programos patvirtinimo
(2021-10-20 Nr. 861, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22091, įsigalioja 2021-10-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. 862, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22093, įsigalioja 2021-10-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo
(2021-10-20 Nr. 863, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22094, įsigalioja 2021-10-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1389 „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. 868, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22157, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 565 „Dėl 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. 872, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22218, įsigalioja 2021-10-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. 873, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22221, įsigalioja 2022-01-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2021 metų valstybės biudžeto dotacijos piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti paskirstymo savivaldybėms
(2021-10-21 Nr. 1K-329, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-22005, įsigalioja 2021-10-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. A1-950 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. A1-742, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21847, įsigalioja 2021-10-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2021-10-20 Nr. A1-744, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21848, įsigalioja 2021-10-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2022 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2021-10-20 Nr. A1-745, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21849, įsigalioja 2021-10-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. A1-756, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-22045, įsigalioja 2021-10-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. A1-684 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. A1-758, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22140, įsigalioja 2021-10-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2022 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2021-10-25 Nr. A1-759, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22141, įsigalioja 2021-10-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 4-503 „Dėl Dokumento, patvirtinančio pakankamas darbdavio metines pajamas, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. 4-1116, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21871, įsigalioja 2021-10-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. 4-1121, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21918, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-174/A1-116 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. D1-593/A1-752, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22229, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Genetinės medžiagos ilgalaikio saugojimo 2021–2025 metų planų projektų patvirtinimo
(2021-10-21 Nr. D1-594, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-21978, įsigalioja 2021-10-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. D1-595, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-21982, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. D1-597, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-22002, įsigalioja 2021-10-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. D1-600, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22092, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-671 „Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. D1-601, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22095, įsigalioja 2021-10-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-314 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. D1-602, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22103, įsigalioja 2021-10-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. D1-603, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22099, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-579 „Dėl 2021 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo
(2021-10-25 Nr. D1-604, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22158, įsigalioja 2021-10-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-224 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-022 priemonės „Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-26 Nr. D1-608, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22255, įsigalioja 2021-10-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Galutinio valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2021 metais priimti studentai, skaičiaus pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes patvirtinimo
(2021-10-20 Nr. V-1914, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21924, įsigalioja 2021-10-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų tematikų patvirtinimo
(2021-10-21 Nr. V-1922, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-21973, įsigalioja 2021-10-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Žmonių išteklių vadybos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-10-21 Nr. V-1923, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-21974, įsigalioja 2021-10-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. V-1924, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-21975, įsigalioja 2021-10-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. V-1925, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-21977, įsigalioja 2021-10-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių sporto mokyklų (gimnazijų), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2022 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2021-10-25 Nr. V-1940, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22147, įsigalioja 2021-10-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-1866 „Dėl 2021 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai ir 2021 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. V-1951, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22150, įsigalioja 2021-10-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-411 „Dėl švietimo įstaigų, nukentėjusių nuo COVID-19 pandemijos pasekmių dėl nuotolinio mokymo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. V-1952, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22151, įsigalioja 2021-10-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokinių registro reorganizavimo ir mokinių registro nuostatų patvirtinimo
(2021-10-25 Nr. V-1959, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22155, įsigalioja 2021-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-564 „Dėl informacijos apie COVID-19 liga sergančių pacientų gydymui turimų resursų rinkimo“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. V-2369, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21925, įsigalioja 2021-10-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. V-2365, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21851, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-2364 „Dėl Teritorinių ligonių kasų sutarčių su ūkio subjektais dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. V-2370, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21905, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Krono (Crohn) ligos (sritinio enterito) diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. V-2374, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21929, įsigalioja 2021-10-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. V-2376, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-22003, įsigalioja 2022-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Specialisto spaudo numerio suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. V-2377, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-22004, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. V-2383, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-22009, įsigalioja 2021-10-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1279 „Dėl 2021 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. V-2384, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22071, įsigalioja 2021-10-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. Įsakymo Nr. V-334 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) teikimo į Lietuvos Respublikos rinką ir naudojimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. V-2385, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22072, įsigalioja 2021-10-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. V-2389, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22077, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos modernizavimo, užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2021-10-22 Nr. V-2390, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22080, įsigalioja 2021-10-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. V-2391, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22081, įsigalioja 2021-10-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 11 d. Įsakymo Nr. V-272 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. Įsakymo Nr. V-334 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) teikimo į Lietuvos Respublikos rinką ir naudojimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. V-2392, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22086, įsigalioja 2021-10-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. V-2395/A1-760, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22142, įsigalioja 2021-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. V-2397, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22143, įsigalioja 2021-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-752 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 730 „Dėl Vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-10-26 Nr. V-2411, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22240, įsigalioja 2021-10-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-699 „Dėl Imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų Nacionalinei imunoprofilaktikos programai įgyvendinti poreikio skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-26 Nr. V-2412, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22239, įsigalioja 2021-10-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl Diagnostinių atskaitos lygių, taikomų spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-26 Nr. V-2418, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22274, įsigalioja 2022-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-26 Nr. V-2419, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22241, įsigalioja 2022-05-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-154 „Dėl Pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir Pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. 1R-357, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22113, įsigalioja 2022-05-28)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1R-51 „Dėl Pretendentų į Lietuvos administracinių ginčų komisijos narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 1R-364, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22182, įsigalioja 2021-10-26)

Susisiekimo ministro, Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3-577/D1-841/V-1038 „Dėl Laivų balastinio vandens ir nuosėdų valdymo ir kontrolės priemonių, skirtų išvengti kenksmingųjų ir ligas sukeliančių vandens organizmų, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-18 Nr.  3-488/D1-591/V-2334, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22153, įsigalioja 2021-10-26)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2021-10-25 Nr. 3-497, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22144, įsigalioja 2021-10-26)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-507 „Dėl Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-26 Nr. 3-502, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22222, įsigalioja 2021-11-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-420(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-26 Nr. 3-508, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22225, įsigalioja 2021-10-27)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3-188 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nustatytiems projektams ar programoms finansuoti patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-26 Nr. 3-512, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22264, įsigalioja 2021-10-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. 1-267, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21845, įsigalioja 2021-11-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. 1-268, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21843, įsigalioja 2021-11-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. ĮV-405 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių“ pakeitimo
(2021-10-26 Nr. ĮV-1226, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22245, įsigalioja 2021-10-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3D-344 „Dėl Leidimų introdukuoti svetimą arba perkelti nevietinę rūšį į akvakultūros ūkius išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. 3D-664, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-21967, įsigalioja 2021-10-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-628 „Dėl Apsikeitimo Lietuvos Respublikos žvejybos galimybėmis ir individualiomis žvejybos galimybėmis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. 3D-667, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-22011, įsigalioja 2021-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-386 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. 3D-668, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-22012, įsigalioja 2021-10-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisyklių patvirtinimo
(2021-10-22 Nr. 3D-674, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22100, įsigalioja 2021-10-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. 3D-675, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22101, įsigalioja 2021-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-550 „Dėl Paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. 3D-676, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22102, įsigalioja 2021-10-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-80 „Dėl Papildomų rekvizitų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitose faktūrose, sąskaitose faktūrose ir kituose žemės ūkio produkcijos pirkimo dokumentuose sąrašo“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. 3D-677, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22122, įsigalioja 2021-10-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Ieškomų vaikų pagrindinių statistinių rodiklių rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-20 Nr. 1V-787, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21846, įsigalioja 2021-10-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. 1V-792, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-21965, įsigalioja 2021-10-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. 1V-793, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-21966, įsigalioja 2021-10-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 407 „Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. 1V-795, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-21969, įsigalioja 2022-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-670 „Dėl Pirkimų, susijusių su nacionaliniu saugumu, inicijavimo ir organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. V-822, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22175, įsigalioja 2021-10-26)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-328 „Dėl Asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo suteikiama teisė be palydos patekti prie valstybės įmonės „Infostruktūra“ tvarkomos saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo infrastruktūros arba priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, pareigų sąrašo ir valstybės įmonės „Infostruktūra“ fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. V-824, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22176, įsigalioja 2021-10-26)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-26 Nr. V-831, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22243, įsigalioja 2021-10-27)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. VA-70, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-22016, įsigalioja 2021-10-22)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. VA-71, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-22017, įsigalioja 2021-10-22)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2021-10-26 Nr. VA-72, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22224, įsigalioja 2021-10-27)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Leidimo supaprastinta tvarka deklaruoti sumas, kurios yra prekių muitinės vertės dalis, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-19 Nr. 1B-725, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-21976, įsigalioja 2022-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-332 „Dėl Klientų aptarnavimo telefonu tvarkos aprašo ir Telefonu aptarnaujamų asmenų autentifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. V-437, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22226, įsigalioja 2021-10-27)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. B1-48 „Dėl Duomenų teikimo Testamentų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. VE-705 (1.3 E), TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22165, įsigalioja 2021-10-26)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklių patvirtinimo
(2021-10-22 Nr. VKE-542, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22114, įsigalioja 2021-11-01)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Operatyviosios tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklių patvirtinimo
(2021-10-22 Nr. VKE-543, TAR, 2021-10-22, kodas 2021-22118, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinių 5 eurų ir 1,50 euro monetų, skirtų pasakai „Eglė – žalčių karalienė“ (iš serijos „Mano pasakos“), etalonų patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleidimo į apyvartą
(2021-10-25 Nr. 03-157, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22231, įsigalioja 2021-10-27)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 03-174 „Dėl Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-159, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22232, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 03-162 „Dėl draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-160, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22233, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 1999 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 63 „Dėl Sisteminės rizikos lygio bankų sektoriuje vertinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-162, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22234, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2022 metams patvirtinimo
(2021-10-25 Nr. 03-164, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22265, įsigalioja 2021-10-27)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2019 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 03-118 „Dėl Lygių galimybių politikos įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-167, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22266, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. 03-86 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-168, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22267, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 03-76 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-169, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22268, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 03-145 „Dėl Prašymo neleisti sudaryti vartojimo kredito sutarčių pateikimo ir įrašymo į Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-170, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22269, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. 03-43 „Dėl pavedimo pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimus ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-171, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22270, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 03-32 „Dėl Lietuvos banko finansinių krizių prevencijos ir valdymo pakopų nustatymo bei keitimosi informacija taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-172, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22271, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2021 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 03-86 „Dėl Privalomųjų atsargų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-173, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22272, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 03-148 „Dėl Lietuvos banko finansinio turto valdymo politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-174, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22273, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1V-17 „Dėl Planavimo sąlygų, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos ir teisėtumo tikrinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-15 Nr. 1V-152, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21897, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl medžioklės patikrinimo akto formos patvirtinimo
(2021-10-20 Nr. AD1-372, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-22013, įsigalioja 2021-10-22)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. B1-506 „Dėl Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai ir kartais teikti veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. B1-813, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22177, įsigalioja 2021-10-26)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. B1-456 „Dėl Veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos felčeriu ar laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-22 Nr. B1-814, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22178, įsigalioja 2021-10-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-26 Nr. O3E-1370, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22263, įsigalioja 2021-10-27)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-25 Nr. T1-229, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22167, įsigalioja 2021-10-26)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-21 Nr. (1.9E)1V-957, TAR, 2021-10-21, kodas 2021-22000, įsigalioja 2021-10-22)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-1025 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos didžiausių tarifų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. (1.9E)1V-967, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22159, įsigalioja 2022-01-01)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-61 „Dėl Reikalavimų keleiviniams laivams patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-10-20 Nr. 2BE-273, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21893, įsigalioja 2021-10-21)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Gelbėjimosi ir navigacinės įrangos, kuri turi būti laivuose, kurių bendroji talpa mažesnė nei 500, normų patvirtinimo
(2021-10-25 Nr. 2BE-278, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22174, įsigalioja 2021-10-26)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. DĮ-379 „Dėl Savivaldybių želdynų statistinės ataskaitos ŽEL-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-10-25 Nr. DĮ-260, TAR, 2021-10-25, kodas 2021-22166, įsigalioja 2021-10-26)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 5-V-359 „Dėl Darbo su į policijos įstaigą pristatytais asmenimis instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-20 Nr. 5-V-929, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21892, įsigalioja 2021-10-21)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl įkalinimo įstaigų inžinerinių ir techninių apsaugos priemonių bendrųjų įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2021-10-26 Nr. V-343, TAR, 2021-10-26, kodas 2021-22252, įsigalioja 2021-10-27)


<< Atgal