Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 44

2021 m. lapkričio 3 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. spalio 27 d. – lapkričio 2 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 3, 9-1, 10, 11, 12, 14, 25, 26 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo, II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo, IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2021-10-14 Nr. XIV-582, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22388, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 132 ir 170 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-10-14 Nr. XIV-583, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22389, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo, ratifikavimo
(2021-10-19 Nr. XIV-589, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22390, įsigalioja 2021-10-29)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiama Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartis, ratifikavimo
(2021-10-19 Nr. XIV-590, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22391, įsigalioja 2021-10-29)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinio dokumento protokolas
Lietuvos Respublikos ir Armėnijos Respublikos protokolas, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos
(2021-06-15, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22434)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. 875, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22276, įsigalioja 2021-10-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo
(2021-10-27 Nr. 877, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22385, įsigalioja 2021-10-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. 882, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22422, įsigalioja 2022-01-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1136 „Dėl lėšų, gaunamų pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/1001 Dėl Europos Sąjungos prekių ženklo, naudojimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. 885, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22431, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ambasados Singapūro Respublikoje įsteigimo
(2021-10-27 Nr. 887, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22456, įsigalioja 2021-10-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. 888, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22569, įsigalioja 2021-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. 889, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22674, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. 890, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22675, įsigalioja 2021-10-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 791 „Dėl Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. 891, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22676, įsigalioja 2021-10-30)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1K-013 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių skaičiaus finansų ministro valdymo sričių biudžetinėms įstaigoms ir išlaidų transporto priemonėms dydžio nustatymo“ pakeitimo
(2021-10-28 Nr. 1K-339, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22392, įsigalioja 2021-10-29)

Finansų ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 4-837/1K-319 „Dėl Priemonės „Pagalbos verslui fondas“ veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. 1K-344/4-1153, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22708, įsigalioja 2021-10-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Tarpininkų, kurie pasitelkiami sprendžiant kolektyvinį darbo ginčą, sąrašo patvirtinimo
(2021-10-28 Nr. A1-769, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22410, įsigalioja 2021-10-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl arbitrų sąrašo patvirtinimo
(2021-10-28 Nr. A1-771, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22423, įsigalioja 2021-12-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-1178 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-28 Nr. A1-774, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22475, įsigalioja 2021-10-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-171 „Dėl Ginčų dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-28 Nr. A1-778, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22477, įsigalioja 2021-10-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 4-944 „Dėl Kompensavimo apgyvendinimo paslaugų teikėjams už turistams suteiktą trečiąją nakvynę tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-28 Nr. 4-1144, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22421, įsigalioja 2021-11-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 4-827 „Dėl Studijų programų, susijusių su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtų regionų investicinio patrauklumo didinimui, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. 4-1149, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22642, įsigalioja 2021-10-30)

Aplinkos ministro ir Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. D1-72/ĮV-141 „Dėl Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. D1-615/ĮV-1234, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22570, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. D1-619, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22341, įsigalioja 2021-10-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-719 „Dėl Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-10-28 Nr. D1-621, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22400, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-28 Nr. D1-623, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22411, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. D1-287 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2021–2023 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-28 Nr. D1-625, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22487, įsigalioja 2021-10-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-28 Nr. D1-627, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22490, įsigalioja 2021-10-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-28 Nr. D1-628, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22493, įsigalioja 2021-10-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. D1-630, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22602, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. D1-632, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22661, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-220 „Dėl Aplinkos ministerijos sistemos tarnybinių šaunamųjų ginklų bei šaudmenų įsigijimo, apskaitos, išdavimo, saugojimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-10-29 Nr. D1-635, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22672, įsigalioja 2021-10-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. D1-636, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22710, įsigalioja 2021-10-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento str 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. D1-637, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22713, įsigalioja 2021-10-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1126 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. V-1961, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22307, įsigalioja 2021-10-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pirmines ambulatorines ir kai kurias specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, mobilių punktų, karščiavimo klinikų ir vaistinių darbo laiko ir darbo organizavimo tam tikromis dienomis
(2021-10-27 Nr. V-2431, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22275, įsigalioja 2021-10-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-10-28 Nr. V-2438, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22387, įsigalioja 2021-10-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. V-2431 „Dėl laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pirmines ambulatorines ir kai kurias specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, mobilių punktų, karščiavimo klinikų ir vaistinių darbo laiko ir darbo organizavimo tam tikromis dienomis“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. V-2452, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22610, įsigalioja 2021-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 480 „Dėl Komisijos sprendimams dėl pacientų konsultacijų, ištyrimo, gydymo Europos Sąjungos ir kitose šalyse priimti darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-28 Nr. V-2446, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22483, įsigalioja 2021-10-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies 2021 metais
(2021-10-29 Nr. V-2449, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22599, įsigalioja 2021-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. V-2453, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22650, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. V-2455, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22653, įsigalioja 2021-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl Ėminių paėmimo mobiliuosiuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. V-2457, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22696, įsigalioja 2021-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. V-2458, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22716, įsigalioja 2021-10-30)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicij ų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-28 Nr. 1-284, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22496, įsigalioja 2021-10-29)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Leidimų užsieniečiams išimtiniu atveju atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-28 Nr. V-458, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22597, įsigalioja 2021-10-30)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbuotojų ir buvusių darbuotojų savanoriško neatlygintino profesinio bendradarbiavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-28 Nr. V-459, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22447, įsigalioja 2021-10-29)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo perskaičiuoti motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas, paskirtas pagal ekstremalios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos ir (ar) jos plitimo grėsmės laikotarpiu turėtas draudžiamąsias pajamas, ir Pažymos apie apdraustajam asmeniui nustatytas prastovas formų patvirtinimo
(2021-10-28 Nr. V-553, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22424, įsigalioja 2021-10-29)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. intrastato ribų nustatymo
(2021-10-28 Nr. DĮ-264, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22413, įsigalioja 2021-10-29)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl su Lietuvos banko struktūros pakeitimais susijusių struktūrinių padalinių ir vidaus padalinių pavadinimų vartojimo Lietuvos banko valdybos nutarimuose ir Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymuose
(2021-10-25 Nr. 03-165, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22345, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 03-67 „Dėl tam tikrų su finansų rinkos priežiūra susijusių Lietuvos banko valdybos funkcijų pavedimo vykdyti Lietuvos banko struktūriniams padaliniams“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-177, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22314, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 64 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų dalyvavimo stebėtojų teisėmis kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų organų ir komitetų darbe“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-178, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22315, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 03-185 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo egzaminavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-179, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22316, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 03-24 „Dėl Kredito unijos, prašančios išduoti licenciją, pasirengimo teikti finansines paslaugas tikrinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-180, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22317, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 03-196 „Dėl Asmenų, prašančių įrašyti juos į valiutos keityklos operatorių sąrašą, tikrinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-181, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22319, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko viešai skelbiamos informacijos apie finansų rinką ir jos dalyvius tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-182, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22320, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 03-82 „Dėl Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-183, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22321, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 03-167 „Dėl Pranešimų apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus pateikimo ir jų tvarkymo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-184, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22322, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. 03-27 „Dėl Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-185, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22323, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 03-102 „Dėl Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai siūlyti įsigyti finansinių priemonių arba jas pasirašyti, siūlyti ir (arba) teikti draudimo ir (arba) finansines paslaugas, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-186, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22324, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2019 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 03-101 „Dėl Finansų rinkos dalyvių elgsenos, tiriamos atliekant bandomuosius finansinių paslaugų ar produktų pirkimus, vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-25 Nr. 03-187, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22325, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros tikslais atliekamų patikrinimų nuostatų patvirtinimo
(2021-10-25 Nr. 03-188, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22326, įsigalioja 2021-11-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-14 „Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. 1-652, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22335, įsigalioja 2021-10-28)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1K-323 „Dėl Tipinės ūkio subjekto išduodamų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. 1K-331, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22564, įsigalioja 2021-12-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo rodiklių reikšmių skaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2021-10-29 Nr. 1K-332, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22571, įsigalioja 2022-01-01)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumentų formų, naudotinų atliekant Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimo tyrimus, patvirtinimo
(2021-10-26 Nr. 1S-113 (2021), TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22305, įsigalioja 2021-11-01)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl administracinio veiklos prioriteto atliekant Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo priežiūrą patvirtinimo
(2021-10-29 Nr. 1S-115(2021), TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22702, įsigalioja 2021-11-01)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. 1S-116(2021), TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22703, įsigalioja 2021-11-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. DIE-486 „Dėl Mažareikšmių azartinius lošimus ir loterijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-28 Nr. DIE-719, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22618, įsigalioja 2021-11-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. DIE-721, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22619, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2022 metams nustatymo
(2021-10-29 Nr. O3E-1420, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22664, įsigalioja 2021-10-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2021-10-29 Nr. O3E-1423, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22669, įsigalioja 2021-10-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Suskystintos dujos“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo
(2021-10-29 Nr. O3E-1424, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22670, įsigalioja 2021-10-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinės ribos 2022 metams koregavimo
(2021-10-29 Nr. O3E-1438, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22706, įsigalioja 2021-10-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. O3E-1439, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22707, įsigalioja 2021-10-30)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 2V-341 „Dėl Biotechnologijų srities pramonės plėtros Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. 2V-365, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22332, įsigalioja 2021-10-28)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl teisės aktų pripažinimo netekusiais galios
(2021-10-27 Nr. V-403, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22311, įsigalioja 2021-10-28)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvės struktūros elementų nustatymo
(2021-10-23 Nr. V-318, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22318, įsigalioja 2021-12-30)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų bei pirkėjų veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-28 Nr. VĮ-71, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22478, įsigalioja 2021-10-29)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Veiklos administracinių prioritetų nustatymo ir draudžiamų nesąžiningos prekybos praktikos veiksmų pripažinimo mažareikšmiais pažeidimais nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-28 Nr. VĮ-72, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22479, įsigalioja 2021-10-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl rekomendacinio pobūdžio geležinkelių infrastruktūros objektų statybos ar rekonstravimo projektų tikrinimo lentelės patvirtinimo
(2021-10-27 Nr. 2BE-279, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22310, įsigalioja 2021-10-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 2BE-304 „Dėl Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. 2BE-281, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22340, įsigalioja 2021-10-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Jūrininko knygelės ir jūrininko knygelės galiojimo pratęsimo įklijos pildymo taisyklių patvirtinimo
(2021-10-28 Nr. 2BE-282, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22380, įsigalioja 2021-10-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 2BE-474 „Dėl Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-28 Nr. 2BE-283, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22395, įsigalioja 2021-10-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikoje pagamintų naujų orlaivių bandomųjų skrydžių vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-28 Nr. 2BE-284, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22396, įsigalioja 2021-10-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Auditorių kvalifikacinių reikalavimų ir auditorių kvalifikacijos tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-28 Nr. 2BE-285, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22399, įsigalioja 2021-10-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 2BE-278 „Dėl pažymėjimų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-28 Nr. 2BE-286, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22401, įsigalioja 2021-10-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo
(2021-10-29 Nr. 2BE-289, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22573, įsigalioja 2021-10-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl minimalių aerodromų kilimo ir tūpimo tako sukibimo koeficientų reikšmių patvirtinimo
(2021-10-29 Nr. 2BE-292, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22630, įsigalioja 2021-12-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 2BE-381 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre registruojamo laivo įgulos minimalios sudėties reikalavimų ir susijusių dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. 2BE-293, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22717, įsigalioja 2021-10-30)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2021 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 13P-98-(7.1.2) „Dėl Priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. 13P-124 -(7.1.2.) , TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22714, įsigalioja 2021-10-30)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-141 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. I-252, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22336, įsigalioja 2021-10-28)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. T1-141 „Dėl Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. T1-96, TAR, 2021-10-27, kodas 2021-22327, įsigalioja 2021-10-28)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl radiacinės saugos reikalavimų vykdymo, planuojant darbus ir išduodant leidimus vykdyti darbus, patikrinimo kontrolinio klausimyno-ataskaitos formos patvirtinimo
(2021-10-29 Nr. 22.3-179, TAR, 2021-10-29, kodas 2021-22656, įsigalioja 2022-01-01)


<< Atgal