Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 45

2021 m. lapkričio 10 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl nepaprastosios padėties įvedimo
(2021-11-09 Nr. XIV-617, TAR, 2021-11-09, kodas 2021-23202, įsigalioja 2021-11-09)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-27 Nr. 893, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22949, įsigalioja 2021-11-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. 894, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22956, įsigalioja 2021-11-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1456 „Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos įsteigimo, jos nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. 898, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22978, įsigalioja 2021-11-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. 899, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22980, įsigalioja 2021-11-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 ,,Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. 900, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22981, įsigalioja 2021-11-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. 901, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22982, įsigalioja 2021-11-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1630 „Dėl Veiklos, susijusios su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, licencijavimo taisyklių ir Leidimų mokslinių tyrimų veiklai su medžiagomis, įtrauktomis į I narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. 903, TAR, 2021-11-05, kodas 2021-23103, įsigalioja 2021-11-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 850 „Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Vietnamo Socialistinei Respublikai“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. 904, TAR, 2021-11-05, kodas 2021-23104, įsigalioja 2021-11-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Latvijos Respublikai
(2021-11-03 Nr. 905, TAR, 2021-11-05, kodas 2021-23105, įsigalioja 2021-11-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2021-11-03 Nr. 908, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23148, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. 909, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23151, įsigalioja 2021-11-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 167 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. 912, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23154, įsigalioja 2021-11-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1098 „Dėl tarptautinių oro uostų žemės nuomos“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. 913, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23193, įsigalioja 2021-11-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Tarptautinių oro uostų žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos ir dydžių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. 914, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23194, įsigalioja 2021-11-09)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2021-11-09 Nr. KT177-A-N14/2021, TAR, 2021-11-09, kodas 2021-23240, įsigalioja 2021-11-09)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo
(2021-11-03 Nr. A1-783, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22796, įsigalioja 2021-11-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1304 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo
(2021-11-04 Nr. A1-790, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-23009, įsigalioja 2021-11-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-567 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3  konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2  nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 3 veiksmo „Priverstinis grąžinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.3-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-05 Nr. A1-794, TAR, 2021-11-05, kodas 2021-23118, įsigalioja 2021-11-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatų patvirtinimo
(2021-11-08 Nr. A1-795, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23165, įsigalioja 2021-11-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatų patvirtinimo
(2021-11-08 Nr. A1-796, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23166, įsigalioja 2021-11-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 4-917 „Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens subsidijos veiklos likvidumui palaikyti paraiškos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-09 Nr. 4-1178, TAR, 2021-11-09, kodas 2021-23213, įsigalioja 2021-11-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-934 „Dėl Makrofitų tyrimų ežeruose ir tvenkiniuose metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. D1-638, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22797, įsigalioja 2021-11-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 708 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 53-2003, LAND 54-2003, LAND 55-2003, LAND 56-2003, LAND 57-2003 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. D1-640, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22799, įsigalioja 2021-11-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Makrofitų tyrimų upėse metodikos patvirtinimo
(2021-11-03 Nr. D1-641, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22801, įsigalioja 2021-11-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. D1-642, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22805, įsigalioja 2021-11-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2021–2023 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-04 Nr. D1-643, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22919, įsigalioja 2021-11-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-04 Nr. D1-645, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22923, įsigalioja 2021-11-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-314 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-04 Nr. D1-647, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22940, įsigalioja 2021-11-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-615 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-04 Nr. D1-648, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22953, įsigalioja 2021-11-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. D1-642 „Dėl Žurnalistų kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka“ premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-09 Nr. D1-652, TAR, 2021-11-09, kodas 2021-23226, įsigalioja 2021-11-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-348 „Dėl Tarptautinių studentų sporto renginių finansavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-11-03 Nr. V-1986, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22792, įsigalioja 2021-11-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Archeologijos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-11-03 Nr. V-1991, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22795, įsigalioja 2021-11-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų paskirstymo valstybinėms aukštosioms mokykloms kriterijų 2021 metais nustatymo
(2021-11-04 Nr. V-1998, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22926, įsigalioja 2021-11-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-08 Nr. V-2016, TAR, 2021-11-09, kodas 2021-23207, įsigalioja 2021-11-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), simptominio gydymo paslaugų organizavimo palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose
(2021-11-03 Nr. V-2463, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22810, įsigalioja 2021-11-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. V-2463 „Dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), simptominio gydymo paslaugų organizavimo palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2021-11-09 Nr. V-2520, TAR, 2021-11-09, kodas 2021-23219, įsigalioja 2021-11-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-11-09 Nr. V-2528, TAR, 2021-11-09, kodas 2021-23234, įsigalioja 2021-11-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. V-2466, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22828, įsigalioja 2021-11-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-04 Nr. V-2470, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22947, įsigalioja 2021-11-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-05 Nr. V-2477, TAR, 2021-11-05, kodas 2021-23090, įsigalioja 2021-11-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-05 Nr. V-2479, TAR, 2021-11-05, kodas 2021-23093, įsigalioja 2021-11-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-05 Nr. V-2498, TAR, 2021-11-05, kodas 2021-23115, įsigalioja 2021-11-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro vykdomų valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių įgyvendinimo 2022 metais plano patvirtinimo
(2021-11-08 Nr. V-2502, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23140, įsigalioja 2021-11-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-754 „Dėl Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-08 Nr. V-2503, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23141, įsigalioja 2021-11-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-08 Nr. V-2508, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23149, įsigalioja 2021-11-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ įgyvendinimo priemonės Nr. 13.1.1-CPVA-V-605 „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas ūmių infekcinių ir lėtinių ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2021-11-08 Nr. V-2512, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23182, įsigalioja 2021-11-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-1434 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistams stebėsenos kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-09 Nr. V-2517, TAR, 2021-11-09, kodas 2021-23218, įsigalioja 2022-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-147 „Dėl Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. 3-514, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22819, įsigalioja 2021-11-15)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo
(2021-11-03 Nr. 1-289, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22811, įsigalioja 2022-07-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-1144 „Dėl Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ir profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. ĮV-1245, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23173, įsigalioja 2021-11-09)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-561 „Dėl Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų įsteigimo ir profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. ĮV-1249, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23171, įsigalioja 2021-11-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3D-498 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų meistrų ir tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų atitikties tradicijai kriterijų aprašo ir Tautinio paveldo produktų atitikties Lietuvos etninei kultūrai vertinimo rodiklių sąvado patvirtinimo
(2021-11-03 Nr. 3D-678, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22777, įsigalioja 2021-11-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 3D-620 „Dėl žemės ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolų projektų dėl leidimų atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją ir ir žemės ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų leidimų atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-04 Nr. 3D-684, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22920, įsigalioja 2021-11-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-04 Nr. 3D-686, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22938, įsigalioja 2021-11-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakei
(2021-11-04 Nr. 3D-689, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-23019, įsigalioja 2021-11-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 2021–2022 mokslo metų dalyvių sąrašo patvirtinimo
(2021-11-08 Nr. 3D-693, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23156, įsigalioja 2021-11-09)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo Nr. 10V-24 „Dėl Užsieniečių, neteisėtai kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną, pirminio ir pakartotinio sveikatos būklės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-04 Nr. 10V-64, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-23018, įsigalioja 2021-11-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-928 „Dėl Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, finansinės paramos lėšų skyrimo projektams papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti, mokėjimo ir jų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-08 Nr. 1V-831, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23191, įsigalioja 2021-11-09)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VA-67 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir / ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas FR0613 formos ir jos papildomo lapo FR0613P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. VA-74, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22860, įsigalioja 2021-11-04)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. VA-32 „Dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklių ir Apmokestinamųjų asmenų, registruotų specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-11-04 Nr. VA-75, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22966, įsigalioja 2021-11-05)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-04 Nr. VA-76, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22984, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-04 Nr. V-558, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-23011, įsigalioja 2021-11-05)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2021 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. EV-242 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo atitikties nustatytiems reikalavimams deklaravimo ir Teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo
(2021-11-09 Nr. EV-248, TAR, 2021-11-09, kodas 2021-23216, įsigalioja 2021-11-10)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. 1S-159, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22862, įsigalioja 2021-12-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1B-443 „Dėl Prekių mėginių (pavyzdžių) administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-29 Nr. 1B-760, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22983, įsigalioja 2021-11-05)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno kainų taikymo
(2021-10-29 Nr. 1B-763, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22826, įsigalioja 2021-11-04)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Leidimo laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje suteikimo taisyklių patvirtinimo
(2021-11-05 Nr. 1B-781, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23167, įsigalioja 2021-11-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Leidimo prekių turėtojui patikrinti muitinės prižiūrimas prekes ir (arba) imti jų pavyzdžius (mėginius) suteikimo taisyklių patvirtinimo
(2021-11-05 Nr. 1B-782, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23168, įsigalioja 2021-11-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1B-885 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės kompetencijos srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-08 Nr. 1B-787, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23169, įsigalioja 2021-11-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1B-436 „Dėl Siuntų vežėjų sąrašo administravimo“ pakeitimo
(2021-11-09 Nr. 1B-789, TAR, 2021-11-09, kodas 2021-23214, įsigalioja 2021-11-10)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. B1-831, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22861, įsigalioja 2021-11-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1K-86 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-04 Nr. 1K-336, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22985, įsigalioja 2021-11-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-04 Nr. 1K-337, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22996, įsigalioja 2021-11-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-08 Nr. 1K-341, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23192, įsigalioja 2021-11-09)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A1-562 „Dėl Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-05 Nr. A1-652, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23198, įsigalioja 2021-11-09)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios, skirtos skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti, 2022 metams nustatymo
(2021-11-05 Nr. O3E-1450, TAR, 2021-11-05, kodas 2021-23111, įsigalioja 2021-11-06)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2022 metams nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų
(2021-11-05 Nr. O3E-1451, TAR, 2021-11-05, kodas 2021-23112, įsigalioja 2021-11-06)

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-60 „Dėl Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairių tvirtinimo“ keitimo
(2021-05-10 Nr. V-24, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22995, įsigalioja 2021-11-05)

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus įsakymas
Dėl Rekomendacijų mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo tvirtinimo
2020-08-25 Nr. V-38, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22930, įsigalioja 2021-11-05)

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus įsakymas
Dėl Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairių tvirtinimo
2020-12-10 Nr. V-60, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22952, įsigalioja 2021-11-05)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Leidimų vykdyti specialiosios kategorijos skrydžius naudojant bepiločio orlaivio sistemą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-05 Nr. 2-134, TAR, 2021-11-05, kodas 2021-23110, įsigalioja 2021-11-06)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 2BE-210 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. 2BE-294, TAR, 2021-11-03, kodas 2021-22832, įsigalioja 2021-11-04)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-05 Nr. 2BE-297, TAR, 2021-11-05, kodas 2021-23106, įsigalioja 2022-01-27)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 4R-96 „Dėl Informacijos apie atšauktus ir atidėtus skrydžius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-11-09 Nr. 2BE-299, TAR, 2021-11-09, kodas 2021-23206, įsigalioja 2021-11-15)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 2BE-308 „Dėl Pramoginių ir asmeninių laivų techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-09 Nr. 2BE-300, TAR, 2021-11-09, kodas 2021-23208, įsigalioja 2021-11-10)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. KS-37 „Dėl Ūkio subjektų veiklos  planinių patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. KS-183, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22935, įsigalioja 2021-11-05)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Premijos už geriausią baigiamąjį mokslo darbą tautinių mažumų tematika skyrimo nuostatų patvirtinimo
(2021-06-01 Nr. ĮV-25, TAR, 2021-11-09, kodas 2021-23212, įsigalioja 2021-11-10)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-38 „Dėl Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-08 Nr. ĮV-43, TAR, 2021-11-09, kodas 2021-23210, įsigalioja 2021-11-10)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-08 Nr. 2-228, TAR, 2021-11-08, kodas 2021-23186, įsigalioja 2021-12-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-09 Nr. 2-229, TAR, 2021-11-09, kodas 2021-23205, įsigalioja 2022-01-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 5-V-35 „Dėl civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos“ pakeitimo
(2021-11-04 Nr. 5-V-987, TAR, 2021-11-05, kodas 2021-23085, įsigalioja 2021-11-06)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietų parengiamojo darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-04 Nr. V-351, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-23021, įsigalioja 2021-11-05)


<< Atgal