Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 46

2021 m. lapkričio 17 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. lapkričio 10 d. – lapkričio 16 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Globalios su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencijos ratifikavimo
(2021-11-04 Nr. XIV-593, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23513, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos ir Kosovo Respublikos sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos ratifikavimo
(2021-11-04 Nr. XIV-594, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23514, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-595, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23515, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 5, 8, 10, 11 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7-2 straipsniu ir 1-1 priedu įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-596, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23516, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 36, 37, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 94-1, 95-1, 100-1, 102-1, 108-2, 128-1 straipsniais įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-597, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23518, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247, 589, 608 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 248-1, 248-2, 248-3 straipsniais įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-598, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23519, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 28-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-599, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23520, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2, 5, 6, 10, 14, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-600, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23521, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 18, 31 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-601, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23522, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-602, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23523, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-603, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23525, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-604, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23526, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-605, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23527, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-606, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23528, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-607, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23529, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 2, 4, 14, 17, 18 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-608, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23530, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 314-1 straipsniu įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-609, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23531, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-610, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23532, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 7, 9, 35, 39, 56, 57, 60 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-611, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23533, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo Nr. IX-876 5, 12 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-612, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23534, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 3 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-613, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23535, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymo Nr. IX-1165 pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-618, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23536, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr.VIII-1316 5, 21, 49 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-619, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23537, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-620, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23538, įsigalioja 2021-12-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 4, 12, 47, 48, 49, 50, 53 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 48-1 straipsniu įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-621, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23539, įsigalioja 2022-01-01)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo Nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. XIV-644, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23686, įsigalioja 2022-01-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinė sutartis
Lietuvos Respublikos ir Kosovo Respublikos sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos
(2021-01-25, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23664)

Tarptautinis susitarimas
Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo
(2021-01-27, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23667)

Tarptautinis susitarimas
Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiama Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartis
(2021-01-27, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23668)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-11-12 Nr. (22.35E)3-7038, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23482, įsigalioja 2021-11-12)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-11-12 Nr. (22.35E)3-7039, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23481, įsigalioja 2021-11-12)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. 919, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23401, įsigalioja 2021-11-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo
(2021-11-03 Nr. 920, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23403, įsigalioja 2021-11-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 240 „Dėl valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2021-11-10 Nr. 921, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23419, įsigalioja 2021-11-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos patvirtinimo
(2021-11-10 Nr. 929, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23471, įsigalioja 2021-11-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos patvirtinimo
(2021-11-10 Nr. 930, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23472, įsigalioja 2021-11-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos patvirtinimo
(2021-11-10 Nr. 931, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23473, įsigalioja 2021-11-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pajamų nelygybės mažinimo plėtros programos patvirtinimo
(2021-11-10 Nr. 932, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23475, įsigalioja 2021-11-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programos patvirtinimo
(2021-11-10 Nr. 933, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23476, įsigalioja 2021-11-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-03 Nr. 935, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23497, įsigalioja 2021-11-13)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministro įsakymasi ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-10 Nr. 1K-347, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23253, įsigalioja 2022-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-451 „Dėl Oficialiosios statistikos 2021 metų programos i dalies patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. 1K-350, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23381, įsigalioja 2021-11-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. A1-802, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23384, įsigalioja 2021-11-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-783 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. A1-807, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23604, įsigalioja 2021-11-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. A1-809, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23605, įsigalioja 2021-11-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. A1-810, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23606, įsigalioja 2021-11-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. A1-437 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (esamo statinio paprastasis remontas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.1-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-16 Nr. A1-811, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23704, įsigalioja 2021-11-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 4-967 „Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens kompensacijos daliai pastoviųjų veiklos išlaidų padengti paraiškos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-12 Nr. 4-1183, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23468, įsigalioja 2021-11-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 4-896 „Dėl Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-12 Nr. 4-1189, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23553, įsigalioja 2021-11-13)

Aplinkos ministro ir Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-09 Nr. D1-653/ĮV-1291, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23395, įsigalioja 2021-11-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-11-10 Nr. D1-656, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23313, įsigalioja 2021-11-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. D1-62 „Dėl Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-11-10 Nr. D1-657, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23314, įsigalioja 2021-11-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. D1-663, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23397, įsigalioja 2021-11-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Veiksmų plano upių vientisumui atkurti ir hidroelektrinių neigiamam poveikiui mažinti patvirtinimo
(2021-11-12 Nr. D1-664, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23554, įsigalioja 2021-11-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. D1-665, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23590, įsigalioja 2021-11-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-238 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. viešinimo priemonių programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-16 Nr. D1-669, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23700, įsigalioja 2021-11-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-1856 „Dėl Konsultacijų mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. V-2065, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23578, įsigalioja 2021-11-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-1134 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. V-2066, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23579, įsigalioja 2021-11-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl studijų kainų indeksavimo
(2021-11-15 Nr. V-2067, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23580, įsigalioja 2021-11-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1168 „Dėl Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. V-2069, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23581, įsigalioja 2021-11-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. V-2548, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23426, įsigalioja 2021-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. V-1251 „Dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. V-2550, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23435, įsigalioja 2021-11-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. V-2551, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23434, įsigalioja 2021-11-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. V-2552, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23436, įsigalioja 2021-11-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-11-12 Nr. V-2558, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23492, įsigalioja 2021-11-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-11-12 Nr. V-2559, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23493, įsigalioja 2021-11-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-11-12 Nr. V-2560, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23494, įsigalioja 2021-11-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-11-12 Nr. V-2561, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23495, įsigalioja 2021-11-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-11-12 Nr. V-2564, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23496, įsigalioja 2021-11-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. V-2582, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23624, įsigalioja 2021-11-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. V-2463 „Dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), simptominio gydymo paslaugų organizavimo palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. V-2584, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23643, įsigalioja 2021-11-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo kursų programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-11-10 Nr. V-2532, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23265, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo
(2021-11-10 Nr. V-2534, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23266, įsigalioja 2021-11-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-2700 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-10 Nr. V-2535, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23295, įsigalioja 2021-11-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-10 Nr. V-2539/22.3-182, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23306, įsigalioja 2021-11-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 17 d. Įsakymo Nr. V-910 ,,Dėl Laivų vaistinėlių išdavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. V-2540, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23392, įsigalioja 2021-11-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-2140 „Dėl Gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. V-2542, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23393, įsigalioja 2021-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-12 Nr. V-2557, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23491, įsigalioja 2021-11-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-12 Nr. V-2566, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23503, įsigalioja 2021-11-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2021-11-12 Nr. V-2567, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23505, įsigalioja 2021-11-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. V-2575, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23594, įsigalioja 2021-11-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Informavimo apie kitų valstybių narių piliečių norimas laikinai ir kartais teikti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-15 Nr. V-2581, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23623, įsigalioja 2021-11-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. V-2583, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23625, įsigalioja 2021-11-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1596 „Dėl ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-16 Nr. V-2591, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23659, įsigalioja 2021-11-17)

Sveikatos apsaugos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-957/3-707 ,,Dėl Medicinos atsargų laivuose kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-16 Nr. V-2592/3-534, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23660, įsigalioja 2021-11-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-16 Nr. V-2594, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23672, įsigalioja 2021-11-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2021-11-16 Nr. V-2596, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23674, įsigalioja 2021-11-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V-1385 „Dėl 2021 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-16 Nr. V-2600, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23675, įsigalioja 2021-11-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-16 Nr. V-2603, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23676, įsigalioja 2021-11-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 229 „Dėl Kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų, daugiafazių kontrastinių kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų bei Kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimų atlikimo tvarkos aprašo ir Ligų ir būklių, kurioms esant iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokami kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos, daugiafaziai kontrastiniai kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos bei kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimai, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-16 Nr. V-2605, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23677, įsigalioja 2021-11-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 219 „Dėl Keleivinį transportą kontroliuojančių pareigūnų nemokamo važiavimo keleiviniu transportu tvarkos“ pakeitimo
(2021-11-10 Nr. 3-528, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23249, įsigalioja 2021-11-11)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos saugos politikos įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo
(2021-11-10 Nr. 3-529, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23247, įsigalioja 2021-11-11)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-10 Nr. 1-304, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23256, įsigalioja 2021-11-11)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-10 Nr. 1-305, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23257, įsigalioja 2021-11-11)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-135 „Dėl Dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo Lietuvos Respublikos piliečiams Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašo ir Prašymo dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. V-467, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23386, įsigalioja 2021-11-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3D-874 „Dėl Grūdų ir (arba) rapsų pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-10 Nr. 3D-701, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23310, įsigalioja 2021-11-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. 3D-703, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23377, įsigalioja 2021-11-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-21 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. 3D-707, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23331, įsigalioja 2021-11-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 282 „Dėl Leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-12 Nr. 3D-717, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23488, įsigalioja 2021-11-13)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 10V-4 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užsieniečiams“ pakeitimo
(2021-11-10 Nr. 10V-66, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23261, įsigalioja 2021-11-11)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl naudojimosi nekilnojamuoju turtu ekstremaliosios situacijos dėl masinio užsieniečių antplūdžio metu
(2021-11-15 Nr. 10V-67, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23555, įsigalioja 2021-11-16)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo Nr. 10V-24 „Dėl Užsieniečių, neteisėtai kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną, pirminio ir pakartotinio sveikatos būklės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. 10V-68, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23556, įsigalioja 2021-11-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1V-212 „Dėl 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų techninės paramos lėšų naudojimo Lietuvoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-10 Nr. 1V-841, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23288, įsigalioja 2021-11-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl nepaprastosios padėties valdymo
(2021-11-11 Nr. 1V-847, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23332, įsigalioja 2021-11-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Savivaldybės gaisrų prevencijos programos rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo
(2021-11-15 Nr. 1V-851, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23622, įsigalioja 2021-11-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1V-1106 „Dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. 1V-853, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23626, įsigalioja 2021-11-16)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1321 „Dėl Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. V-866, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23400, įsigalioja 2022-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-12 Nr. V-871, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23489, įsigalioja 2022-01-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo, jo duomenų pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai ir unikalaus akcizų apskaičiavimo dokumento numerio suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. VA-78, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23407, įsigalioja 2021-11-12)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA-44 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių bei pranešimo FR0656 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-12 Nr. VA-79, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23477, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. VA-80/1B-809, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23670, įsigalioja 2021-11-25)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 1B-47 „Dėl Nacionalinių matavimo vienetų, reikalingų mokesčių apskaičiavimui, sąrašo patvirtinimo ir matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašo skelbimo“ pakeitimo
(2021-11-09 Nr. 1B-793, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23284, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo įmonių, įstaigų ir organizacijų elektroninio inspektavimo COVID-19 plitimo prevencijos klausimais
(2021-11-11 Nr. EV-253, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23389, įsigalioja 2021-11-12)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. EV-253 „Dėl Viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo įmonių, įstaigų ir organizacijų elektroninio inspektavimo COVID-19 plitimo prevencijos klausimais“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. EV-260, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23592, įsigalioja 2021-11-16)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 metams patvirtinimo
(2021-11-12 Nr. V-457, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23571, įsigalioja 2021-11-16)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Trišalės pameistrystės sutarties nesudarius mokymo sutarties ir Trišalės bandomosios praktikos sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. V-461, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23669, įsigalioja 2021-11-17)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-10 Nr. B1-857, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23300, įsigalioja 2021-11-11)

Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko 2021 m. gegužės 12 d. įsakymo 2V-30 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių organizuojant ir atliekant patikrinimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-01 Nr. 2V-53, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23689, įsigalioja 2021-11-17)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Darbuotojo, atsakingo už juridinio asmens nemokumo procesų administravimą, pakeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-15 Nr. V4-233, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23662, įsigalioja 2021-11-17)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Sveikatos technologijos, susijusios su vaistiniais preparatais, vertinimo protokolo ir kitų susijusių dokumentų formų patvirtinimo
(2021-11-12 Nr. (1.72E)1A-1418, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23508, įsigalioja 2021-11-13)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimo Nr. 03-144 „Dėl Atsakingojo skolinimo nuostatų“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. 03-191, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23544, įsigalioja 2022-02-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų paso ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. 1K-342, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23388, įsigalioja 2021-12-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. O3E-1488, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23600, įsigalioja 2021-11-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. O3E-1489, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23601, įsigalioja 2021-11-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. O3E-1490, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23602, įsigalioja 2021-11-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo ir persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodikos derinimo
(2021-11-16 Nr. O3E-1494, TAR, 2021-11-16, kodas 2021-23695, įsigalioja 2021-11-17)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-15 Nr. T1-102, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23613, įsigalioja 2021-11-16)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 62V „Dėl Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-08 Nr. V-106, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23309, įsigalioja 2022-03-01)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2021-11-12 Nr. VKE-561, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23506, įsigalioja 2021-11-13)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Orlaivių įtraukimo į oro vežėjo pažymėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-12 Nr. 2-137, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23479, įsigalioja 2021-11-13)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo
(2021-11-15 Nr. 2BE-307, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23607, įsigalioja 2022-03-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte, ES ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, pateikimo tvarkos aprašo ir prašymų pateikti informaciją formų tvirtinimo
(2021-11-10 Nr. 2-231, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23292, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. XIV-617 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ nuostatų įgyvendinimo
(2021-11-11 Nr. 4-389, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23430, įsigalioja 2021-11-12)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Visuomenės informavimo priemonių atstovų vykimo į pasienio ruožą prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, kuriame galioja nepaprastoji padėtis, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-15 Nr. 4-393, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23576, įsigalioja 2021-11-16)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo namų ūkio anketos PGS-01 (metinės), Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo asmens anketos PGS-02 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-11-15 Nr. DĮ-276, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23599, įsigalioja 2021-11-16)


<< Atgal