Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 47

2021 m. lapkričio 24 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. lapkričio 17 d. – lapkričio 23 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nutraukimo
(2021-11-16 Nr. (22.35E)3-7146, TAR, 2021-11-17, kodas 2021-23714, įsigalioja 2021-11-17)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Sakartvelui
(2021-11-17 Nr. 941, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23839, įsigalioja 2021-11-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. 943, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23858, įsigalioja 2021-12-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo
(2021-11-17 Nr. 944, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23859, įsigalioja 2021-11-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 262 „Dėl Valstybės reikalavimo teisės ir valstybės nuosavybėn perimto skolininkų arba trečiųjų asmenų turto pardavimo viešojo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. 948, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23871, įsigalioja 2021-11-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos intelektinės nuosavybės plėtros programos patvirtinimo
(2021-11-17 Nr. 950, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23931, įsigalioja 2021-11-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro reorganizavimo ir Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. 951, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23932, įsigalioja 2021-11-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 659 „Dėl valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. 954, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23954, įsigalioja 2021-11-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 211 „Dėl 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. 955, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24037, įsigalioja 2021-11-24)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucijos atlygio ir jos vykdomos ūkinės komercinės veiklos kainų ir tarifų skaičiavimo taisyklių patvirtinimo
(2021-11-22 Nr. 1K-357, TAR, 2021-11-22, kodas 2021-24007, įsigalioja 2022-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1K-084 „Dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių administravimo procedūrų vadovo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-22 Nr. 1K-359, TAR, 2021-11-22, kodas 2021-24008, įsigalioja 2021-11-23)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 1K-062 „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-22 Nr. 1K-361, TAR, 2021-11-22, kodas 2021-24009, įsigalioja 2021-11-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. A1-819, TAR, 2021-11-17, kodas 2021-23759, įsigalioja 2022-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. A1-822, TAR, 2021-11-17, kodas 2021-23761, įsigalioja 2021-11-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. A1-332 „Dėl Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal socialinės apsaugos srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-19 Nr. A1-826, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23936, įsigalioja 2021-11-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2022 metų minimalių vartojimo poreikių dydžio patvirtinimo
(2021-11-23 Nr. A1-831, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24036, įsigalioja 2022-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2021–2023 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-18 Nr. D1-672, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23853, įsigalioja 2021-11-19)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-19 Nr. D1-676/3D-743, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23985, įsigalioja 2021-11-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-926 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonės „Kokybės krepšelis“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. V-2076, TAR, 2021-11-17, kodas 2021-23713, įsigalioja 2021-11-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. ISAK-353 „Dėl Mokinių registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2021-11-22 Nr. V-2115, TAR, 2021-11-22, kodas 2021-24000, įsigalioja 2021-11-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-11-22 Nr. V-2119, TAR, 2021-11-22, kodas 2021-24005, įsigalioja 2021-11-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. V-2463 „Dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), simptominio gydymo paslaugų organizavimo palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. V-2609, TAR, 2021-11-17, kodas 2021-23753, įsigalioja 2021-11-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-11-18 Nr. V-2621, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23864, įsigalioja 2021-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-11-18 Nr. V-2625, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23872, įsigalioja 2021-11-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. V-2273 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ pakeitimo
(2021-11-18 Nr. V-2629, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23876, įsigalioja 2021-11-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl SARS-CoV-2 viruso ir jo atmainų buvimo nuotekose stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-18 Nr. V-2627, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23874, įsigalioja 2021-11-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1483 „Dėl Nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį tiriamojo sveikatai keliančių intervencinių biomedicininių tyrimų metodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-18 Nr. V-2628, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23875, įsigalioja 2021-11-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-19 Nr. V-2634, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23951, įsigalioja 2021-11-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 17 d. Nr. įsakymo V-525 „Dėl Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos nuostatų ir tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-19 Nr. V-2636, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23984, įsigalioja 2021-11-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-22 Nr. V-2637, TAR, 2021-11-22, kodas 2021-23999, įsigalioja 2021-11-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-23 Nr. V-2649, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24047, įsigalioja 2021-11-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos (ULSKIS) integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis veiksmų plano patvirtinimo
(2021-11-23 Nr. V-2652, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24048, įsigalioja 2021-11-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo ir Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-23 Nr. V-2657, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24074, įsigalioja 2021-11-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-23 Nr. V-2658, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24075, įsigalioja 2021-11-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planų ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-23 Nr. V-2661, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24076, įsigalioja 2021-11-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. V-2431 „Dėl laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pirmines ambulatorines ir kai kurias specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, mobilių punktų ir karščiavimo klinikų darbo laiko ir darbo organizavimo tam tikromis dienomis“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-11-23 Nr. V-2662, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24077, įsigalioja 2021-11-24)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-18 Nr. 1R-388, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-3878, įsigalioja 2021-11-19)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl dokumentų galiojimo termino pratęsimo
(2021-11-19 Nr. 3-536, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23930, įsigalioja 2021-11-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3-144 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose ir antžeminių paslaugų teikėjų ir savateikių patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-22 Nr. 3-537, TAR, 2021-11-22, kodas 2021-23997, įsigalioja 2021-11-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. 3D-721, TAR, 2021-11-17, kodas 2021-23745, įsigalioja 2021-11-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-18 Nr. 3D-732, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23854, įsigalioja 2021-11-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 3D-674 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-19 Nr. 3D-740, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23947, įsigalioja 2021-11-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3D-626 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-19 Nr. 3D-741, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23948, įsigalioja 2021-11-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-551 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2021-11-23 Nr. 3D-747, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24042, įsigalioja 2021-11-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 3D-611 „Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo išdavimo, jo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, liudijimo pakeitimo ir liudijimo galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-11-23 Nr. 3D-748, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24043, įsigalioja 2021-11-24)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-619 „Dėl Karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas ribų, virš kurių draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, bei draudžiamų filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karinių teritorijų sąrašo ir Leidimo vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas, taip pat leidimo filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karines teritorijas suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. V-874, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23844, įsigalioja 2021-11-19)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Vidaus tarnybos statutinių valstybės tarnautojų, Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų ir žvalgybos pareigūnų, įtrauktų į ginkluotųjų pajėgų narių sąrašą, einamų pareigų ir laipsnių, tarnybinių rangų prilyginimo karių laipsniams bei tarnybos metų pagal kario laipsnį nustatymo, karinių laipsnių suteikimo
(2021-11-23 Nr. V-891, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24064, įsigalioja 2021-11-24)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Gaminamų alkoholio produktų matavimo ir apskaitos priemonių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo
(2021-11-19 Nr. VA-81, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23952, įsigalioja 2021-11-20)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-23 Nr. V-587, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24044, įsigalioja 2021-11-24)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos muitinės vykdomiems patikrinimams naudojamų dokumentų registravimo tvarkos aprašo ir formų patvirtinimo
(2021-11-15 Nr. 1B-807, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23933, įsigalioja 2021-11-20)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-19 Nr. 1B-835, TAR, 2021-11-22, kodas 2021-24017, įsigalioja 2021-11-23)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1-16 „Dėl Kelionių organizatorių rizikingumo lygio nustatymo ir rizikų valdymo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-23 Nr. 1-300, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24041, įsigalioja 2021-11-24)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašo ir Pranešimų apie geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-16 Nr. B1-885, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23941, įsigalioja 2021-11-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. B1-467 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašo ir Geriamojo vandens tiekėjų pranešimų apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-16 Nr. B1-886, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23942, įsigalioja 2021-11-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. B1-141 „Dėl maisto saugos ir higienos“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-11-18 Nr. B1-891, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23944, įsigalioja 2021-11-20)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-22 Nr. (1.72E)1A-1475, TAR, 2021-11-22, kodas 2021-24021, įsigalioja 2021-11-23)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos tvarkos aprašų patvirtinimo
(2021-01-22 Nr. 11V-18, TAR, 2021-11-17, kodas 2021-23729, įsigalioja 2021-11-18)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų metrologinės veiklos patikrinimų atrankos ir patikrinimų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-10-29 Nr. 11V-218, TAR, 2021-11-17, kodas 2021-23737, įsigalioja 2021-11-18)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 11V-115 „Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. 11V-230, TAR, 2021-11-17, kodas 2021-23730, įsigalioja 2021-11-18)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo
(2021-03-15 Nr. 11V-79, TAR, 2021-11-17, kodas 2021-23736, įsigalioja 2021-11-18)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. 1-705, TAR, 2021-11-17, kodas 2021-23726, įsigalioja 2021-11-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. 1K-346, TAR, 2021-11-17, kodas 2021-23733, įsigalioja 2021-11-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-23 Nr. 1K-350, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24052, įsigalioja 2021-11-29)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos metodinių nurodymų bei nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos metodinių rekomendacijų rengimo, tvirtinimo bei pripažinimo netekusiais galios tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-17 Nr. Į-313, TAR, 2021-11-17, kodas 2021-23716, įsigalioja 2021-11-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo 2022 metams
(2021-11-19 Nr. O3E-1522, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23960, įsigalioja 2021-11-20)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainų 2022 metams tvirtinimo
(2021-11-19 Nr. O3E-1525, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23961, įsigalioja 2021-11-20)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-19 Nr. O3E-1558, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23963, įsigalioja 2021-11-20)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Prašymo leisti nukrypti nuo 2017 m. lapkričio 23 d. komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 20 straipsnio 6 dalies nuostatų patvirtinimo
(2021-11-19 Nr. O3E-1559, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23964, įsigalioja 2021-11-20)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-17 Nr. T1-265, TAR, 2021-11-17, kodas 2021-23734, įsigalioja 2021-11-18)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-17 Nr. T1-266, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23841, įsigalioja 2021-11-19)

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus įsakymas
Dėl Skundų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo aprašo tvirtinimo
(2021-07-13 Nr. V-39, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23792, įsigalioja 2021-11-19)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 2-67 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-18 Nr. 2-238, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23843, įsigalioja 2021-11-19)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 4-393 ,,Dėl Visuomenės informavimo priemonių atstovų vykimo į pasienio ruožą prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, kuriame galioja nepaprastoji padėtis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-19 Nr. 4-395, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23934, įsigalioja 2021-11-20)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiosios veiklos oro erdvės laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų nustatymo
(2021-11-19 Nr. V-345, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23958, įsigalioja 2021-12-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 2BE-197 „Dėl Greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-23 Nr. 2BE-316, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24053, įsigalioja 2021-11-24)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 2V-94 (1.4) „Dėl Jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo stiprinimo regionuose projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. 2V-259 (1.4), TAR, 2021-11-17, kodas 2021-23732, įsigalioja 2021-11-18)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 2V-224 (1.4) „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2021-11-17 Nr. 2V-260 (1.4), TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23842, įsigalioja 2021-11-19)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės, pastatų, kelių ir kitų aplinkos objektų dezaktyvavimo bendrųjų ir operatyvinių kriterijų nustatymo, įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai, rekomendacijų patvirtinimo
(2021-11-18 Nr. V-111, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23857, įsigalioja 2021-11-19)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2021-11-19 Nr. V-112, TAR, 2021-11-19, kodas 2021-23946, įsigalioja 2021-11-20)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Statybos įmonės statistinės ataskaitos KS-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-11-17 Nr. DĮ-278, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23836, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinės ataskaitos ŠVF-01 (metinės), Ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą vykdančios švietimo įstaigos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinės ataskaitos ŠVF-02 (metinės), Bendrojo ugdymo mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinės ataskaitos ŠVF-03 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-11-18 Nr. DĮ-279, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24057, įsigalioja 2021-11-24)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Perinti skirtų kiaušinių ir išperintų paukščių jauniklių skaičiaus statistinės ataskaitos ŽŪ-15 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-11-18 Nr. DĮ-280, TAR, 2021-11-18, kodas 2021-23877, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės pramoninių gaminių gamybos statistinės ataskaitos P-12 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-11-19 Nr. DĮ-282, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24033, įsigalioja 2022-02-01)


<< Atgal