Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 48

2021 m. gruodžio 1 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. lapkričio 24 d. – lapkričio 30 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-627, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24219, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 11, 14, 20, 20-2, 22, 52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-628, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24220, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 28-1, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-629, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24221, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 16, 26, 30 ir 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-630, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24222, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 22 straipsnio pakeitimo ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-631, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24223, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 30-3 ir 30-4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-632, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24225, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 8, 13-1, 21, 22, 23, 24, 28 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 ir 28-2 straipsniais įstatymo Nr. XIII-3138 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-633, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24227, įsigalioja 2021-11-26)

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 2, 98 ir 105 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-634, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24229, įsigalioja 2021-11-26)

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-635, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24230, įsigalioja 2021-12-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 476-1 straipsniu įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-636, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24231, įsigalioja 2021-12-01)

Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatymo Nr. IX-2246 2, 5, 7, 8 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-637, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24232, įsigalioja 2021-12-01)

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 2, 8, 10, 12 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-638, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24247, įsigalioja 2021-12-01)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-639, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24250, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-640, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24251, įsigalioja 2021-12-01)

Lietuvos Respublikos pašto įstatymo Nr. VIII-1141 19, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-641, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24252, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 13-2 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-642, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24253, įsigalioja 2021-12-01)

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 44, 45, 46, 77, 83 straipsnių ir III skyriaus vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-643, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24263, įsigalioja 2021-12-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-16 Nr. XIV-645, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24254, įsigalioja 2021-11-26)

Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. XIII-2895 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-16 Nr. XIV-646, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24312, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo Nr. I-712 pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-656, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24258, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 20, 23, 29 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-657, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24259, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-658, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24260, įsigalioja 2023-01-01

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 33 ir 35-6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-659, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24261, įsigalioja 2021-11-26)

Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-660, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24264, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-665, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24265, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 9, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-666, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24266, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 1, 2, 3, 8, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-2184 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-667, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24270, įsigalioja 2021-11-26)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 10, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-670, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24297, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo
(2021-11-18 Nr. XIV-672, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24298, įsigalioja 2021-11-26)

Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 trečiojo, penktojo, šeštojo skirsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-673, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24271, įsigalioja 2021-11-26)

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 pavadinimo, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-1, 13, 20 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-2 straipsniu ir penktuoju-2 skirsniu įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-674, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24299, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 2, 8, 17, 29, 33, 45 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-678, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24469, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos vienišo asmens išmokos įstatymo Nr. XIV-352 2, 3, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-679, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24470, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 268 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-701, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24302, įsigalioja 2021-11-26)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
(2020-12-07, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24490)

Tarptautinė konvencija
Globali su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencija
(2019-11-25, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24728)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą
(2021-11-24 Nr. 963, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24233, įsigalioja 2021-11-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-17 Nr. 966, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24279, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos patvirtinimo
(2021-11-17 Nr. 971, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24419, įsigalioja 2021-11-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2021-11-24 Nr. 972, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24420, įsigalioja 2021-11-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto asignavimų perskirstymo tarp teismų
(2021-11-24 Nr. 973, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24421, įsigalioja 2021-11-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo
(2021-11-24 Nr. 977, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24446, įsigalioja 2021-11-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo
(2021-11-24 Nr. 978, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24481, įsigalioja 2021-11-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-24 Nr. 980, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24673, įsigalioja 2021-12-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 194 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-24 Nr. 985, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24750, įsigalioja 2021-12-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-24 Nr. 987, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24753, įsigalioja 2021-12-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2021-11-29 Nr. 1K-371, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24521, įsigalioja 2021-11-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-47 „Dėl Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-24 Nr. A1-838, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24212, įsigalioja 2021-11-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. A1-140 „Dėl Pagalbos Nevyriausybinėms organizacijoms, koordinuojančioms savanorių, teikiančių pagalbą įstaigoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 pandemijos pasekmių, veiklą, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-25 Nr. A1-839, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24216, įsigalioja 2021-11-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. A1-82 „Dėl Įmonių socialinės atsakomybės 2016–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-25 Nr. A1-844, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24246, įsigalioja 2021-11-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą Lietuvoje
(2021-11-26 Nr. A1-849, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24460, įsigalioja 2021-11-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. A1-684 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-26 Nr. A1-851, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24462, įsigalioja 2021-11-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. A1-545 „Dėl Kvotos nustatymo kalendoriniams metams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-29 Nr. A1-855, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24633, įsigalioja 2021-11-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-737 „Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-29 Nr. 4-1239, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24567, įsigalioja 2022-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 4-527 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-29 Nr. 4-1240, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24569, įsigalioja 2021-11-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-25 Nr. D1-687, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24217, įsigalioja 2021-11-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Viešuosius želdynus projektuojančių, viešuosius želdynus ir želdinius prižiūrinčių ir tvarkančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos, želdynų projektų rengimo vadovų, viešuosius želdynus projektuojančių, viešųjų želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo darbų vadovų, nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų mokymo programų rengimo reikalavimų, želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo veiklą vykdančių asmenų mokymo programos rengimo reikalavimų aprašų patvirtinimo
(2021-11-25 Nr. D1-688, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24218, įsigalioja 2021-11-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 539 „Dėl potencialiai pavojingų objektų sąrašo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-11-25 Nr. D1-689, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24307, įsigalioja 2021-11-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2021–2023 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-25 Nr. D1-690, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24309, įsigalioja 2021-11-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. D1-145 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 327 „Dėl Kontroliuojamų objektų tikrinimo dažnumo nustatymo regionų aplinkos apsaugos departamentuose tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-11-26 Nr. D1-695, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24451, įsigalioja 2021-11-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-26 Nr. D1-696, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24458, įsigalioja 2021-11-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, ir 2022 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo
(2021-11-24 Nr. V-2139, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24137, įsigalioja 2021-11-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-1317 „Dėl Bendrųjų programų atnaujinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-25 Nr. V-2151, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24329, įsigalioja 2021-11-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-30 Nr. V-2157, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24731, įsigalioja 2021-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-11-26 Nr. V-2681, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24370, įsigalioja 2021-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-26 Nr. V-2682, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24371, įsigalioja 2021-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimo
(2021-11-26 Nr. V-2694, TAR, 2021-11-27, kodas 2021-24486, įsigalioja 2021-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo
(2021-11-26 Nr. V-2696, TAR, 2021-11-27, kodas 2021-24488, įsigalioja 2021-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-CoV-2 viruso mutacijų epidemiologinę kontrolę
(2021-11-29 Nr. V-2712, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24666, įsigalioja 2021-11-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. V-2681 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-11-30 Nr. V-2719, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24789, įsigalioja 2021-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-26 Nr. V-2683, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24392, įsigalioja 2021-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-26 Nr. V-2695, TAR, 2021-11-27, kodas 2021-24487, įsigalioja 2021-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų
(2021-11-29 Nr. V-2701, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24617, įsigalioja 2021-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-1946 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-11-29 Nr. V-2707, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24630, įsigalioja 2021-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-29 Nr. V-2708, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24632, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-17 „Dėl Informacijos apie ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas, keliančias tarptautinį susirūpinimą, rinkimo, vertinimo ir teikimo pasaulio sveikatos organizacijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-29 Nr. V-2709, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24634, įsigalioja 2021-11-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-29 Nr. V-2711, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24635, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-29 Nr. V-2716, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24668, įsigalioja 2021-11-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-30 Nr. V-2720, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24790, įsigalioja 2021-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2021-11-30 Nr. V-2721, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24791, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-30 Nr. V-2723, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24792, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-504 „Dėl Triukšmo dirginamų žmonių skaičiaus ir žmonių, kurių miegą trikdo triukšmas, skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-30 Nr. V-2724, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24793, įsigalioja 2021-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-30 Nr. V-2725, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24794, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ pakeitimo
(2021-11-30 Nr. V-2727, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24796, įsigalioja 2021-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-2214 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-482 „Dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-11-30 Nr. V-2728, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24797, įsigalioja 2021-12-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų
(2021-11-29 Nr. 3-543, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24540, įsigalioja 2022-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1-210 „Dėl Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-30 Nr. 1-320, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24689, įsigalioja 2021-12-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-26 Nr. 3D-758, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24431, įsigalioja 2021-11-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklės, skirtos renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-29 Nr. 3D-759, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24530, įsigalioja 2021-11-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl tiesioginių išmokų ir susietosios paramos už deklaruotus plotus mokėjimo 2021 m.
(2021-11-29 Nr. 3D-760, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24531, įsigalioja 2021-11-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3D-715 dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų elektroninėms komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-29 Nr. 3D-761, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24532, įsigalioja 2021-11-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-21 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-29 Nr. 3D-762, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24644, įsigalioja 2021-11-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 3D-473 „Dėl Paukštininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 04:2012 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-29 Nr. 3D-764, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24649, įsigalioja 2022-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3D-333 „Dėl statistinės informacijos ekologinės gamybos srityje teikimo“ pakeitimo
(2021-11-30 Nr. 3D-771, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24787, įsigalioja 2022-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu
(2021-11-29 Nr. 1V-866, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24664, įsigalioja 2021-11-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-29 Nr. 1V-870, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24665, įsigalioja 2021-11-30)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2022 m.
(2021-11-30 Nr. V-916, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24722, įsigalioja 2021-12-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. V4-174 „Dėl Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-26 Nr. V4-248, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24590, įsigalioja 2021-11-30)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V4-124 „Nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-26 Nr. V4-249, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24591, įsigalioja 2021-11-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-1204 „Dėl Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-22 Nr. 1B-845, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24701, įsigalioja 2021-12-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno kainų taikymo
(2021-11-29 Nr. 1B-879, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24705, įsigalioja 2021-12-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-81 „Dėl Pavojingojo objekto vidaus avarinio plano sudarymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-30 Nr. 1-740, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24695, įsigalioja 2021-12-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl sisteminės rizikos rezervo nustatymo
(2021-11-25 Nr. 03-200, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24550, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-25 Nr. 03-201, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24447, įsigalioja 2021-12-31)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-24 Nr. 1K-351, TAR, 2021-11-24, kodas 2021-24122, įsigalioja 2021-11-25)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-29 Nr. 1K-355, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24661, įsigalioja 2021-11-30)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti skirtų formų patvirtinimo
(2021-11-30 Nr. 2021/8-377, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24717, įsigalioja 2021-12-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A1-562 „Dėl Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-25 Nr. A1-695, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24335, įsigalioja 2021-11-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams tvirtinimo 2022 metų pirmajam pusmečiui
(2021-11-30 Nr. O3E-1605, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24737, įsigalioja 2021-12-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2022 metų įkainių patvirtinimo
(2021-11-30 Nr. O3E-1607, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24744, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainų nustatymo 2022 metams
(2021-11-30 Nr. O3E-1610, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24758, įsigalioja 2021-12-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ 2022 metų visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2021-11-30 Nr. O3E-1612, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24760, įsigalioja 2021-12-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo įkainių tvirtinimo
(2021-11-30 Nr. O3E-1618, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24765, įsigalioja 2021-12-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Disbalanso pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų derinimo
(2021-11-30 Nr. O3E-1625, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24768, įsigalioja 2021-12-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašo pripažinimo netekusiu galios
(2021-11-30 Nr. O3E-1627, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24769, įsigalioja 2021-12-01)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-24 Nr. T1-279, TAR, 2021-11-24, kodas 2021-24124, įsigalioja 2021-11-25)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-139 „Dėl socialinių įmonių administravimo“ pakeitimo
(2021-11-25 Nr. V-473, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24323, įsigalioja 2021-11-27)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-337 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų atrankos projektui „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-26 Nr. V-476, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24449, įsigalioja 2021-11-27)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Reikalavimų įgaliotų aukštųjų mokyklų teikiamai informacijai apie priimtus užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sprendimus patvirtinimo
(2021-11-23 Nr. V-79, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24224, įsigalioja 2021-11-26)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2021-11-25 Nr. 2V-271 (1.4), TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24269, įsigalioja 2021-11-26)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 2BE-172 „Dėl Prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Lietuvos transporto saugos administracijai teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-26 Nr. 2BE-321, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24375, įsigalioja 2021-11-27)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-167 „Dėl Informacijos apie veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-24 Nr. KS-196, TAR, 2021-11-24, kodas 2021-24128, įsigalioja 2021-11-25)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-24 Nr. 1-493, TAR, 2021-11-24, kodas 2021-24094, įsigalioja 2021-11-25)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl požeminio vandens išteklių klasifikacijos patvirtinimo
(2021-11-24 Nr. 1-494, TAR, 2021-11-24, kodas 2021-24095, įsigalioja 2021-11-25)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo kultūros paveldo departamente prie kultūros ministerijos taisyklių patvirtinimo
2020-05-22 Nr. Į-152, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24374, įsigalioja 2021-11-27)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. Į-152 „Dėl Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-15 Nr. Į-242, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24584, įsigalioja 2021-11-30)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2017 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 13P-55-(7.1.2) „Dėl Teismų sistemos apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-29 Nr. 13P-139-(7.1.2.), TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24706, įsigalioja 2021-12-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamo teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-24 Nr. 2-242, TAR, 2021-11-24, kodas 2021-24084, įsigalioja 2022-01-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 2-245 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno tarnybinio pažymėjimo ir tarnybinio ženklo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-25 Nr. 2-244, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24228, įsigalioja 2021-11-26)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo
(2021-11-30 Nr. 2-246, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24756, įsigalioja 2022-01-01)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-240 „Dėl Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-24 Nr. V-201, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24138, įsigalioja 2021-12-01)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. V-273 „Dėl Tinkamo tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje priežiūros nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-24 Nr. V-203, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24215, įsigalioja 2021-12-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-26 Nr. 5-V-1065, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24485, įsigalioja 2021-11-27)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Rekomendacijų dėl administracinių nusižengimų teisenos Lietuvos Respublikos prokuratūroje patvirtinimo
(2021-11-24 Nr. I-284, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24140, įsigalioja 2021-11-26)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4-389 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. XIV-617 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-11-30 Nr. 4-407, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24704, įsigalioja 2021-12-01)

Viešojo saugumo tarnybos vado įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašų patvirtinimo
(2021-11-23 Nr. 47V-783, TAR, 2021-11-24, kodas 2021-24083, įsigalioja 2021-11-25)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojams suteiktų paslaugų kainų statistinės ataskaitos KA-05 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-11-23 Nr. DĮ-284, TAR, 2021-11-24, kodas 2021-24131, įsigalioja 2022-01-03)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pramonės įmonės veiklos statistinės ataskaitos P-11 (mėnesinės), Elektros energijos gamybos statistinės ataskaitos PEG-11 (mėnesinės), Elektros energijos perdavimo statistinės ataskaitos PEP-11 (mėnesinės), Elektros energijos paskirstymo ir tiekimo statistinės ataskaitos PET-11 (mėnesinės), Gamtinių dujų tiekimo statistinės ataskaitos PD-11 (mėnesinės), Šilumos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos PŠ-11 (mėnesinės), Vandens rinkimo ir paskirstymo statistinės ataskaitos PV-11 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-11-24 Nr. DĮ-285, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24243, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Tarpinstitucinės Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimo darbo grupės sudarymo
(2021-11-24 Nr. DĮ-286, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24244, įsigalioja 2021-11-26)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų statistinės ataskaitos KA-08 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-11-24 Nr. DĮ-288, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24245, įsigalioja 2022-01-05)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Statybinių medžiagų ir gaminių kainų statistinės ataskaitos KA-19 (mėnesinės), Statybos įmonės darbuotojų darbo užmokesčio, mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainų statistinės ataskaitos KA-20 (mėnesinės), statybinių medžiagų ir gaminių pardavimo kainų statistinės ataskaitos KA-21 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-11-25 Nr. DĮ-293, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24435, įsigalioja 2022-01-31)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonių, teikiančių turizmo paslaugas, statistinės ataskaitos F-09 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-11-26 Nr. DĮ-294, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24544, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinės ataskaitos TG-01 (mėnesinės), Keleivių vežimo geležinkelių transportu statistinės ataskaitos TG-06 (mėnesinės), Krovinių vežimo geležinkelių transportu pagal krovinių tipą ir šalis statistinės ataskaitos TG-03 (ketvirtinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-11-26 Nr. DĮ-296, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24551, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais statistinės ataskaitos TJ-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-11-29 Nr. DĮ-300, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24713, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Narystės organizacijos ūkinės finansinės veiklos statistinės ataskaitos F-16 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-11-29 Nr. DĮ-301, TAR, 2021-11-30, kodas 2021-24714, įsigalioja 2021-12-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl įvežtų ir importuotų prekių kainų statistinės ataskaitos KA-25 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
2020-12-04 Nr. DĮ-333, TAR, 2021-11-29, kodas 2021-24588, įsigalioja 2021-11-30)


<< Atgal