Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 49

2021 m. gruodžio 8 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. gruodžio 1 d. – gruodžio 7 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75-1, 75-2, 75-3, 76, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76-1, 76-2, 83-1 straipsniais įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-654, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25020, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-655, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25024, įsigalioja 2021-12-03)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-661, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25026, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 1, 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-662, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25028, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-663, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25029, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-664, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25030, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 13 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-668, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25102, įsigalioja 2021-12-04)

Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo Nr. XIII-306 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-18 Nr. XIV-669, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25105, įsigalioja 2021-12-04)

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-680, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25145, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pavadinimo, 2, 3, 4, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23-2, 23-3, 25, 26, 28, 29 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu ir trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-681, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25106, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 pavadinimo, 3, 8, 9, 10, 10-1, 12, 15 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-682, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25107, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11-1, 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-683, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25108, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 1, 8, 9, 10, 10-1 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-684, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25110, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 8, 9, 11, 12, 22 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-685, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25111, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 7, 11, 12, 31, 39-1 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-686, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25112, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 22 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-687, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25114, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 20, 37-2, 39, 47-2, 58, 59, 63, 74, 76 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-688, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25115, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 13, 21, 23 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-689, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25116, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 11 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-690, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25117, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 99, 148, 205 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-691, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25118, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 ir 223 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-692, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25119, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3420 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-693, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25031, įsigalioja 2021-12-03)

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 9, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-694, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25032, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-695, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25033, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymo Nr. X-1260 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-696, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25123, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo Nr. XI-2218 pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-697, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25125, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-698, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25126, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 ir 216 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-699, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25127, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 151 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-700, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25129, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 2 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-702, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25130, įsigalioja 2021-12-04)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 17, 24, 27, 27-1, 28, 34, 39, 42, 44, 45, 47, 55, 56, 67 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-703, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25132, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 3, 4, 5, 6, 6-1, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 25 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1, 25-1 ir 25-2 straipsniais įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-704, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25133, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymas
(2021-11-25 Nr. XIV-708, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25137, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais, įstatymas
(2021-11-25 Nr. XIV-709, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25135, įsigalioja 2021-12-04)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymas
(2021-11-25 Nr. XIV-710, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25136, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-11-25 Nr. XIV-711, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25137, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto priedo pakeitimo įstatymas
(2021-11-25 Nr. XIV-712, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25139, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-25 Nr. XIV-713, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25140, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29 ir 247 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-25 Nr. XIV-714, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25141, įsigalioja 2021-12-04)

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 6-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-25 Nr. XIV-715, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25142, įsigalioja 2021-12-04)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl nepaprastosios padėties įvedimo
(2021-12-07 Nr. XIV-733, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25308, įsigalioja 2021-12-07_

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
2020-06-25 Nr. , TAR, 2021-12-02, kodas 2021-24950, įsigalioja 2021-10-15)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vairuotojo pažymėjimų abipusio pripažinimo ir keitimo
(2021-10-07, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25124)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 355 „Dėl Socialinių garantijų taikymo ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. 1004, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25151, įsigalioja 2021-12-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. 1006, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25154, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1426 „Dėl Priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir uždraudimo toliau važiuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. 1007, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25155, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projekto
(2021-12-03 Nr. 1013, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25196, įsigalioja 2021-12-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. 1014, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25240, įsigalioja 2021-12-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. 1015, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25241, įsigalioja 2021-12-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos patvirtinimo
(2021-12-01 Nr. 1016, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25242, įsigalioja 2021-12-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 356 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimo ir skelbimo, konkrečios geležinkelio įmonės (vežėjo) mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. 1022, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25255, įsigalioja 2021-12-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. 1023, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25256, įsigalioja 2021-12-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. 1028, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25381, įsigalioja 2021-12-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 798 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-24 Nr. 988, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24813, įsigalioja 2021-12-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo
(2021-12-01 Nr. 990, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-24945, įsigalioja 2021-12-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Romo Kalantos metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo
(2021-12-01 Nr. 991, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-24946, įsigalioja 2021-12-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymą
(2021-12-01 Nr. 992, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-24948, įsigalioja 2021-12-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl vairuotojo pažymėjimų abipusio pripažinimo ir keitimo patvirtinimo
(2021-12-01 Nr. 997, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-24963, įsigalioja 2021-12-03)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2006 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1K-263 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. 1K-376, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25103, įsigalioja 2021-12-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-383 „Dėl Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo patvirtinimo“
(2021-12-01 Nr. A1-860, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24872, įsigalioja 2021-12-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. A1-862, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24873, įsigalioja 2021-12-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatų patvirtinimo
(2021-12-01 Nr. A1-864, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24875, įsigalioja 2021-12-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Vidaus reikalų ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Pirmojo kontakto institucijų, pagalbos tarnybų bendradarbiavimo, pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-01 Nr. A1-867/1V-874/1R-412, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24892, įsigalioja 2021-12-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-06 Nr. A1-868, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25238, įsigalioja 2021-12-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2022–2023 metais projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2021-12-07 Nr. A1-875, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25386, įsigalioja 2021-12-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatų patvirtinimo
(2021-12-07 Nr. A1-876, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25389, įsigalioja 2021-12-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvotos 2022 metams patvirtinimo
(2021-12-07 Nr. A1-878, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25388, įsigalioja 2021-12-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 4-265 „Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. 4-1255, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25158, įsigalioja 2022-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 4-119 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo schemos „TUI Invest LT+“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-07 Nr. 4-1270, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25352, įsigalioja 2021-12-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Pažymos apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingojo statinio statybą formos patvirtinimo
(2021-12-03 Nr. D1-701, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25120, įsigalioja 2021-12-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. D1-704, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25188, įsigalioja 2021-12-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-562 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-06 Nr. D1-706, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25246, įsigalioja 2021-12-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
(2021-12-07 Nr. D1-710, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25350, įsigalioja 2021-12-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. D1-260 „Dėl Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-12-07 Nr. D1-712, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25360, įsigalioja 2021-12-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo
(2021-12-07 Nr. D1-713, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25362, įsigalioja 2021-12-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. V-2159, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24811, įsigalioja 2021-12-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Klasikinių studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-12-02 Nr. V-2164, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-24951, įsigalioja 2021-12-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-888 „Dėl Stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo ir Silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-06 Nr. V-2205, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25247, įsigalioja 2021-12-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl greitųjų SARS-COV-2 antigeno testų, kuriems naudojami seilių ėminiai, naudojimo ugdymo įstaigose
(2021-12-03 Nr. V-2743, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25236, įsigalioja 2021-12-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. V-2754, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25178, įsigalioja 2021-12-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 367 „Dėl Mirusiojo artimųjų sutikimo, kad mirusiojo audiniai, organai būtų paimti ir atiduoti transplantacijai, pasirašymo tvarkos aprašo ir Mirusiojo artimųjų sutikimo, kad mirusiojo audiniai, organai būtų paimti ir atiduoti transplantacijai, formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. V-2736, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25096, įsigalioja 2021-12-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. V-2737, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25097, įsigalioja 2021-12-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pirmines ambulatorines ir kai kurias specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, mobilių punktų ir karščiavimo klinikų darbo laiko ir darbo organizavimo tam tikromis dienomis
(2021-12-03 Nr. V-2738, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25098, įsigalioja 2021-12-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. V-2739, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25099, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl Maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. V-2742, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25100, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-998 „Dėl Laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. V-2747, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25101, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. V-2755, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25179, įsigalioja 2021-12-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-06 Nr. V-2760, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25237, įsigalioja 2021-12-07)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1R-54 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi pavaldžių ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-02 Nr. 1R-409, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-24964, įsigalioja 2022-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 1R-336 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus teisingumo ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-02 Nr. 1R-410, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-24965, įsigalioja 2022-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. 1R-415, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25171, įsigalioja 2021-12-04)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-06 Nr. 1R-417, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25245, įsigalioja 2021-12-07)

Susisiekimo ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3-414/346 „Dėl Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių liekanų tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-06 Nr. 3-552/D1-708, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25375, įsigalioja 2021-12-08)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl projektų, pateiktų pagal 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.2-LVPA-T-116 priemonei „Gatvių apšvietimo modernizavimas“
(2021-12-06 Nr. 1-330, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25290, įsigalioja 2021-12-07)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-06 Nr. 1-332, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25294, įsigalioja 2021-12-07)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-119 „Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. ĮV-1355, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24867, įsigalioja 2021-12-02)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-812 „Dėl Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. ĮV-1357, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24868, įsigalioja 2021-12-02)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-02 (PP) „Kultūrinės edukacijos sistemingas integravimas į formalųjį ir neformalųjį ugdymą“ aprašo patvirtinimo
(2021-12-02 Nr. ĮV-1371, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25159, įsigalioja 2021-12-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-02 Nr. ĮV-1373, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25104, įsigalioja 2021-12-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. 3D-772, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24839, įsigalioja 2021-12-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. 3D-773, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24846, įsigalioja 2021-12-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3D-744 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-02 Nr. 3D-779, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25010, įsigalioja 2021-12-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-945 „Dėl darbo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje“ pakeitimo
(2021-12-02 Nr. 3D-780, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25012, įsigalioja 2021-12-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 „Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-02 Nr. 3D-781, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25014, įsigalioja 2021-12-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 3D-541 „Dėl Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastosios programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-02 Nr. 3D-782, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25021, įsigalioja 2021-12-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-894 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos gerųjų projektų pavyzdžių atrankos gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. 3D-783, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25172, įsigalioja 2021-12-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. 3D-785, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25190, įsigalioja 2021-12-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2021-12-06 Nr. 3D-786, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25263, įsigalioja 2021-12-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-557 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-06 Nr. 3D-787, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25264, įsigalioja 2021-12-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-07 Nr. 3D-790, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25349, įsigalioja 2021-12-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 3D-519 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-07 Nr. 3D-791, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25363, įsigalioja 2021-12-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. 3D-137 „Dėl Cukrinių runkelių tiekimo sutarčių sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-12-07 Nr. 3D-792, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25402, įsigalioja 2021-12-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. 1V-876, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25192, įsigalioja 2021-12-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1V-372 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. 1V-877, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25193, įsigalioja 2021-12-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1V-74 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. 1V-878, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25194, įsigalioja 2021-12-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-429 „Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-07 Nr. 1V-886, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25307, įsigalioja 2021-12-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-449 „Dėl Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-12-07 Nr. V-943, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25395, įsigalioja 2021-12-08)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Specialiųjų ženklų – banderolių, apdorotam tabakui, kaitinamojo tabako produktams, etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti, kainų patvirtinimo
(2021-12-02 Nr. VA-82, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-24953, įsigalioja 2022-01-03)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos paslaugų, teikiamų gyventojams kontaktiniu būdu, nereikalaujant Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) duomenų pagrindu parengto skaitmeninio pažymėjimo, patvirtinančio skiepijimo, persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar neigiamo tyrimų rezultato faktą, skirto naudojimui šalies viduje su sugeneruotu QR kodu, sąrašo patvirtinimo
(2021-12-06 Nr. VA-84, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25270, įsigalioja 2021-12-07)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. V-518 “Dėl Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. V-601, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25150, įsigalioja 2021-12-04)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-06 Nr. 1S-172, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25305, įsigalioja 2022-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-06 Nr. 1S-173, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25306, įsigalioja 2022-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-02 Nr. 1B-902, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25387, įsigalioja 2021-12-13)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Viešosios informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams, žurnalistams ir (ar) leidėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-01 Nr. V-481, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24893, įsigalioja 2021-12-02)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Trišalės pameistrystės sutarties nesudarius mokymo sutarties ir Trišalės bandomosios praktikos sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. V-485, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25147, įsigalioja 2021-12-04)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. V-488, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25275, įsigalioja 2021-12-07)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 1A-49 „Dėl Vaistinių ir jų filialų patikrinimų taisyklių ir Geros vaistinių praktikos tikrinimo pažymos, Vaistinės tikslinio tikrinimo pažymos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. (1.72E)1A-1526, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24853, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2020 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-116 „Dėl Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių patikrinimų taisyklių ir Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės patikrinimo pažymos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. (1.72E)1A-1529, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24858, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-989 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimų dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą reikalavimų vykdymo taisyklių ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos, susijusios su vaistinių preparatų laikymu ir įtraukimu į apskaitą, bendrojo tikrinimo, Asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos, susijusios su vaistinių preparatų laikymu ir įtraukimu į apskaitą, tikslinio tikrinimo pažymų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. (1.72E)1A-1530, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24860, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-02 Nr. (1.72E)1A-1544, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-24976, įsigalioja 2022-01-01)

Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2021 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 05-36 „Dėl Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-30 Nr. 05-113, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24809, įsigalioja 2021-12-02)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-308 „Dėl išmokų natūra kitų Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-02 Nr. 1K-360, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25002, įsigalioja 2021-12-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. 1K-361, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25174, įsigalioja 2021-12-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. 1K-364, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25191, įsigalioja 2021-12-04)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Ekspertų atrankos aprašo patvirtinimo
(2021-12-06 Nr. 4LKT-24(1.3 E), TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25405, įsigalioja 2021-12-08)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A1-562 „Dėl Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. A1-711, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24814, įsigalioja 2021-12-02)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-617 „Dėl Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-07 Nr. B1-962, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25391, įsigalioja 2021-12-08)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Administracinių nusižengimų tyrimų atlikimo, protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-02 Nr. BV-357, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25354, įsigalioja 2021-12-08)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo kultūros paveldo departamente prie kultūros ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-21 Nr. Į-373, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25309, įsigalioja 2021-12-08)

VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2021 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. ĮS(E)-21-119 „Dėl Valstybinių miškų apsaugos pareigūnų pažymėjimų išdavimo, keitimo, grąžinimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir valstybinių miškų apsaugos pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-02 Nr. ĮS(E)-21-219, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25095, įsigalioja 2021-12-04)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-45 „Dėl Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-02 Nr. ĮV-48, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25244, įsigalioja 2021-12-07)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-07 Nr. T1-304, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25407, įsigalioja 2021-12-08)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl Atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. V-467, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24880, įsigalioja 2021-12-02)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-11-30 Nr. VKE-592, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25018, įsigalioja 2021-12-03)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1V-261 „Dėl Prisijungimo prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje ir viešųjų telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių nustatymo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. (1.9E)1V-1095, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24876, įsigalioja 2021-12-02)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 1V-297 „Dėl Rinkos tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. (1.9E)1V-1096, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24889, įsigalioja 2021-12-02)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-02 Nr. (1.9E)1V-1098, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25034, įsigalioja 2021-12-03)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Balso skambučių užbaigimo paslaugų kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-02 Nr. (1.9E)1V-1100, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25153, įsigalioja 2021-12-04)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. (1.9E)1V-1104, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25185, įsigalioja 2021-12-04)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo
(2021-12-02 Nr. 2BE-327, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-24941, įsigalioja 2021-12-03)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 2BE-288 „Dėl aerodromų kliūčių perskridimo aukščių, naudojimo ir kilimo minimumų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-02 Nr. 2BE-328, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-24942, įsigalioja 2021-12-03)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Antžeminių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-07 Nr. 2BE-335, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25404, įsigalioja 2021-12-08)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl Atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ pakeitimo
(2021-12-06 Nr. 2-253, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25297, įsigalioja 2021-12-07)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Paraiškos išduoti specialųjį leidimą naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams, Paraiškų pakeisti ar patikslinti specialųjį leidimą naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams ir Paraiškos panaikinti specialiojo leidimo naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams galiojimą formų patvirtinimo
(2021-12-02 Nr. T1-109, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25035, įsigalioja 2021-12-03)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Laivų, krovinių ir keleivių judėjimo jūrų uostuose statistinės ataskaitos TJU-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-11-30 Nr. DĮ-304, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24849, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro linijų bendrovių orlaiviais statistinės ataskaitos TO-01 (mėnesinės) ir Orlaivių, keleivių ir krovinių srautų oro uostuose statistinės ataskaitos TOU-01 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-11-30 Nr. DĮ-305, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24850, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kuro ir energijos išteklių statistinės ataskaitos EN-11 (mėnesinės), Elektros energijos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos EN-12 (mėnesinės), Durpių ir durpių briketų balanso statistinės ataskaitos EN-14 (mėnesinės), Gamtinių dujų balanso statistinės ataskaitos EN-15 (mėnesinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-16 (mėnesinės), Elektros energijos paskirstymo statistinės ataskaitos EN-17 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-11-30 Nr. DĮ-306, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24851, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių vežimo autobusais ir troleibusais statistinės ataskaitos TAE-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-02 Nr. DĮ-310, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-24977, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių ir krovinių vežimo vidaus vandenų transportu statistinės ataskaitos TU-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-02 Nr. DĮ-311, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-24978, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
„Dėl Transportavimo naftotiekiais statistinės ataskaitos TV-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo“
(2021-12-02 Nr. DĮ-312, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25239, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinės ataskaitos KA-04 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-02 Nr. DĮ-313, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-25011, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įvežtų ir importuotų prekių kainų statistinės ataskaitos KA-25 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-02 Nr. DĮ-315, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25258, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio bendrovių ir įmonių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinės ataskaitos ŽŪ-20 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-03 Nr. DĮ-316, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25259, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vartotojų nuomonių statistinio tyrimo anketos VNT-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-06 Nr. DĮ-318, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25265, įsigalioja 2021-12-27)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Apgyvendinimo paslaugų statistinės ataskaitos HOT-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-06 Nr. DĮ-319, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25380, įsigalioja 2022-02-01)


<< Atgal