Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 51

2021 m. gruodžio 22 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. gruodžio 15 d. – gruodžio 21 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-07 Nr. XIV-720, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25838, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-07 Nr. XIV-721, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25839, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 739 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-07 Nr. XIV-722, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25840, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-07 Nr. XIV-723, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25841, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-07 Nr. XIV-724, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25842, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-07 Nr. XIV-725, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25843, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 38-3 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-07 Nr. XIV-726, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25844, įsigalioja 2021-12-16)

Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo Nr. XIII-2690 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-07 Nr. XIV-727, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25845, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo Nr. VIII-238 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-07 Nr. XIV-728, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25846, įsigalioja 2021-12-16)

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-07 Nr. XIV-729, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25847, įsigalioja 2022-01-02)

Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas
(2021-12-07 Nr. XIV-730, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25848, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 13, 14 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-07 Nr. XIV-731, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25849, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 2, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 19, 23 straipsnių pakeitimo ir 15, 25, 26, 27 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2021-12-09 Nr. XIV-737, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25850, įsigalioja 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 14, 84 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-1 straipsniu įstatymas
(2021-12-09 Nr. XIV-738, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25851, įsigalioja 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-09 Nr. XIV-739, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25852, įsigalioja 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymo Nr. XIII-3167 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-09 Nr. XIV-740, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25853, įsigalioja 2022-03-31)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl 2022 metų, 2023 metų ir 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių
(2021-12-14 Nr. XIV-746, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-26000, įsigalioja 2021-12-17)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl klaidų ištaisymo tarptautinės sutarties tekste
(2021-12-15 Nr. (22.35E)3-7844, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25822, įsigalioja 2021-12-15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo
(2021-12-08 Nr. 1064, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25884, įsigalioja 2021-12-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1065, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25940, įsigalioja 2021-12-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl strateginių sporto šakų kriterijų 2019–2021 metams nustatymo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1066, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25941, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Baudų už vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymą dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-15 Nr. 1069, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25947, įsigalioja 2022-01-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1073, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25955, įsigalioja 2021-12-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 240 „Dėl Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1075, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25962, įsigalioja 2021-12-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1077, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25971, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 721 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymą“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1085, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26101, įsigalioja 2021-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 350 „Dėl Reikalavimų kurorto ir kurortinės teritorijos statusui suteikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1086, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26121, įsigalioja 2021-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1087, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26122, įsigalioja 2021-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 943 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1088, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26134, įsigalioja 2021-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1089, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26135, įsigalioja 2021-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos programose koordinavimo ir atsakomybės“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1090, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26233, įsigalioja 2021-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1091, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26242, įsigalioja 2021-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1093, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26266, įsigalioja 2021-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1094, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26267, įsigalioja 2021-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1097, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26272, įsigalioja 2021-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifų nustatymo kriterijų ir periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 2021–2023 metams didžiausių tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1098, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26273, įsigalioja 2022-01-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1K-391, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25821, įsigalioja 2021-12-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A1-404 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-423 „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. A1-907, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25886, įsigalioja 2021-12-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-791 „Dėl Socialinės aprėpties didinimo 2020–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. A1-908, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25885, įsigalioja 2021-12-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2022 metais patvirtinimo
(2021-12-16 Nr. A1-916, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26006, įsigalioja 2021-12-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A1-35 „Dėl dokumentų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-17 Nr. A1-919, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26066, įsigalioja 2022-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-646 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. A1-921, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26257, įsigalioja 2022-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims valdymo institucijų veiklos koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-20 Nr. A1-923, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26258, įsigalioja 2021-12-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, kurių darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, supervizijos ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimas finansuojami iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento taikymo apskaičiuojant lėšų poreikį socialinei priežiūrai šeimoms teikti“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. A1-927, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26367, įsigalioja 2022-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-1232 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. A1-932, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26370, įsigalioja 2021-12-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. A1-933, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26371, įsigalioja 2021-12-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. A1-332 „Dėl Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal socialinės apsaugos srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. A1-934, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26372, įsigalioja 2021-12-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-193 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. A1-936, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26373, įsigalioja 2022-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl gravitacijos vertės taikymo neautomatinėms elektroninėms svarstyklėms
(2021-12-21 Nr. 4-1388, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26423, įsigalioja 2021-12-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. D1-740, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25824, įsigalioja 2021-12-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 177 „Dėl Nuotekų avarinių išleistuvų naudojimo ir plombavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-12-15 Nr. D1-741, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25826, įsigalioja 2021-12-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl Biudžetinių įstaigų bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. D1-743, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25864, įsigalioja 2021-12-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-17 Nr. D1-746, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26052, įsigalioja 2021-12-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. D1-7 „Dėl Valstybės įmonių Alytaus, Anykščių, Biržų, Druskininkų, Dubravos eksperimentinės-mokomosios, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos mokomosios, Kėdainių, Kretingos, Kupiškio, Kuršėnų, Marijampolės, Mažeikių, Nemenčinės, Pakruojo, Panevėžio, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilutės, Švenčionėlių, Tauragės, Telšių, Tytuvėnų, Trakų, Ukmergės, Utenos, Valkininkų, Varėnos, Veisiejų, Vilniaus, Zarasų miškų urėdijų reorganizavimo“ pakeitimo
(2021-12-17 Nr. D1-751, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26416, įsigalioja 2021-12-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-584 „Dėl Vagonėlių ir kitų kilnojamųjų objektų ar įrenginių pastatymo, laikymo ir naudojimo moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti saugomose teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. D1-756, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26206, įsigalioja 2021-12-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-1835 „Dėl Savivaldybių nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos mokyklų (nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos klasių), tardymo izoliatoriaus ir (ar) pataisos įstaigos suaugusiųjų mokyklų (suaugusiųjų klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2022 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-16 Nr. V-2261, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25976, įsigalioja 2021-12-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-2139 „Dėl 2022 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, ir 2022 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. V-2271, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26207, įsigalioja 2021-12-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų, skirtų tikslinei pagalbai abiturientams dėl COVID-19 pandemijos teikti, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. V-2281, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26210, įsigalioja 2021-12-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. V-2284, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26358, įsigalioja 2021-12-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. V-2851, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25877, įsigalioja 2021-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. V-2851 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-12-16 Nr. V-2859, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25963, įsigalioja 2021-12-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Infektologijos antrinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. V-2834, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25797, įsigalioja 20234-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-14 Nr. V-2840, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25892, įsigalioja 2021-12-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ pakeitimo
(2021-12-14 Nr. V-2841, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25798, įsigalioja 2021-12-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-398 „Dėl gydytojo rezidento ir gydytojo odontologo rezidento, įgijusių pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimą, kompetencijos“ pakeitimo
(2021-12-14 Nr. V-2848, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25891, įsigalioja 2021-12-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2876 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. V-2852, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25879, įsigalioja 2021-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-439 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso perdavimo iš motinos vaikui profilaktikos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-16 Nr. V-2861, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26092, įsigalioja 2021-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-16 Nr. V-2862, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26093, įsigalioja 2021-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-16 Nr. V-2863, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26094, įsigalioja 2021-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-159 „Dėl Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2021-12-16 Nr. V-2864, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26091, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2021-12-16 Nr. V-2865, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25990, įsigalioja 2021-12-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-17 Nr. V-2868, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26053, įsigalioja 2021-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-17 Nr. V-2869, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26055, įsigalioja 2021-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-17 Nr. V-2875, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26100, įsigalioja 2021-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-17 Nr. V-2879, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26105, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. Birželio 22 d. Įsakymo Nr. V-540 „Dėl Intervencinės radiologijos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašo ir Ligų ir būklių, kurioms esant taikomos intervencinės radiologijos procedūros, ir šių procedūrų taikymo indikacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2021-12-20 Nr. V-2883, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26202, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-31 „Dėl Antivirusinių vaistų paskirstymo ir vartojimo stebėsenos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. V-2884, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26234, įsigalioja 2021-12-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Išvengiamų hospitalizacijų rodiklių sąrašo ir Išvengiamų hospitalizacijų rodiklių skaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2021-12-20 Nr. V-2893, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26240, įsigalioja 2021-12-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. V-2897, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26241, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Rrespublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. V-2899, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26243, įsigalioja 2021-12-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. V-2900, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26420, įsigalioja 2021-12-22)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1R-119 „Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. 1R-434, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26209, įsigalioja 2021-12-21)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3-35 „Dėl reikalavimų, užtikrinančių elektroninių kelių rinkliavos sistemų suderinamumą Europos Sąjungoje, nustatymo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. 3-561, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26197, įsigalioja 2021-12-21)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-170 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1-356, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25819, įsigalioja 2022-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. ĮV-1418, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25857, įsigalioja 2022-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. ĮV-147 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti ir valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2021-12-16 Nr. ĮV-1429, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25983, įsigalioja 2021-12-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-421 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursų programų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-19 Nr. ĮV-1432, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26196, įsigalioja 2021-12-21)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2018 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-747 „Dėl filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-19 Nr. ĮV-1434, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26199, įsigalioja 2021-12-21)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. ĮV-487 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. ĮV-1447, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26349, įsigalioja 2021-12-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-14 „Dėl Ūkinių gyvūnų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 3D-802, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25856, įsigalioja 2021-12-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 3D-803, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25982, įsigalioja 2021-12-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2021 m. susietosios paramos už daržovių auginimą uždarajame grunte mokėjimo
(2021-12-15 Nr. 3D-805, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25859, įsigalioja 2021-12-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-274 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikatų ir tradicinių amatų meistro pažymėjimų išdavimo, gamybos, pildymo ir apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 3D-808, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25860, įsigalioja 2021-12-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-186 „Dėl Mažais plotais auginamų augalų sąrašo ir Riboto augalų apsaugos produktų naudojimo paskirčių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 3D-809, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25861, įsigalioja 2021-12-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-453 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 3D-816, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25863, įsigalioja 2021-12-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymo  Nr. 3D-2 „Dėl Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2021-12-15 Nr. 3D-817, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25981, įsigalioja 2022-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-16 Nr. 3D-821, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25946, įsigalioja 2021-12-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 168 „Dėl Augalų genčių ir rūšių, kurioms atliekami veislių ūkinio vertingumo tyrimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-16 Nr. 3D-823, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25978, įsigalioja 2022-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-16 Nr. 3D-824, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25992, įsigalioja 2021-12-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3D-511 „Dėl Maistui skirtų grūdų techninio reglamento ir Maistui skirtų grūdų produktų techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-17 Nr. 3D-826, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26085, įsigalioja 2021-12-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-17 Nr. 3D-827, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26132, įsigalioja 2022-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiko patvirtinimo
(2021-12-17 Nr. 3D-828, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26347, įsigalioja 2021-12-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2022 metais sąrašo patvirtinimo
(2021-12-20 Nr. 3D-832, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26261, įsigalioja 2022-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-533 „Dėl Ūkinių gyvūnų sąlyginių verčių lentelės patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. 3D-834, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26263, įsigalioja 2021-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 3D-836, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26344, įsigalioja 2021-12-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Vietos plėtros strategijų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER programa“, kurioms skiriamas papildomas finansavimas vietos plėtros strategijoms įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos pereinamuoju laikotarpiu, sąrašo patvirtinimo
(2021-12-21 Nr. 3D-838, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26363, įsigalioja 2021-12-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-14 Nr. 1V-898, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25799, įsigalioja 2021-12-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1V-620 „Dėl Negautų tranzito vizų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir kompensavimo Vidaus saugumo fondo finansinės paramos lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1V-902, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25883, įsigalioja 2021-12-17)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 1V-912, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26421, įsigalioja 2021-12-22)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos objektų, teritorijų, kuriose atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai ir karinių radiolokatorių apsaugos zonų žemėlapių rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-20 Nr. V-974, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26265, įsigalioja 2021-12-21)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-17 Nr. VA-86, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26119, įsigalioja 2021-12-18)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-17 Nr. VA-87/D1-748, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26415, įsigalioja 2021-12-22)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo įmonių, įstaigų ir organizacijų elektroninio inspektavimo COVID-19 plitimo prevencijos klausimais
(2021-12-21 Nr. EV-294, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26340, įsigalioja 2021-12-22)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-17 Nr. 1S-177, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26130, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. VE-60, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25866, įsigalioja 2021-12-16)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl apskaitos dokumentų duomenų derinimo naudojantis Elektroninio archyvo informacine sistema ir Dokumentų valdymo bendrąja informacine sistema
(2021-12-15 Nr. VE-61, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25867, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. VE-47 „Dėl Nacionalinio dokumentų fondo administravimo valstybės archyvuose kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. VE-64, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26359, įsigalioja 2021-12-22)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-14 Nr. 1B-937, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26067, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. (1.72E)1A-1641, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26366, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Fasuotų prekių kiekio kontrolės teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-15 Nr. 11V-255, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26125, įsigalioja 2021-12-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2021-12-20 Nr. 1K-387, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26245, įsigalioja 2021-12-21)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. 1K-388, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26244, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1K-367 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tipinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. 1K-389, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26246, įsigalioja 2021-12-21)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d, įsakymo Nr. 1K-24 „Dėl Ortodontinių aparatų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tipinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. 1K-390, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26264, įsigalioja 2022-01-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1P-184-(1.3 E.) „Dėl Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-12-17 Nr. 1P-285-(1.3 E.), TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26133, įsigalioja 2021-12-18)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-47 „Dėl Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-16 Nr. 1V-514, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25975, įsigalioja 2021-12-28)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2022 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo
(2021-12-17 Nr. 2V-314 (1.4), TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26230, įsigalioja 2021-12-21)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programos įgyvendinimo aprašo patvirtinimo
(2021-12-14 Nr. 2V-428, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25865, įsigalioja 2021-12-16)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Bendriems Europos interesams svarbių projektų mikroelektronikos srityje atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-16 Nr. 2V-435, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25985, įsigalioja 2021-12-17)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. AD1-350 „Dėl Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-14 Nr. AD1-435, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25823, įsigalioja 2021-12-16)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėll Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. AV-156 „Dėl laboratorijų, turinčių leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-16 Nr. AV-316, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26086, įsigalioja 2021-12-18)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) plitimo audinių laikymo vietose kontrolės
(2021-12-16 Nr. B1-991, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26128, įsigalioja 2021-12-18)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl didžiausių politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžių nustatymo
(2021-12-16 Nr. Sp-264, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25969, įsigalioja 2021-12-17)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-20 Nr. V-117, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26247, įsigalioja 2021-12-21)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Rekomendacijos dėl specialiosios pagalbos priemonių formos patvirtinimo
(2021-12-20 Nr. V-118, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26248, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 31 d. įsakymų Nr. 11V-42/VA-112 ir Nr. 11V-43/VA-113 pripažinimo netekusiais galios
(2021-12-06 Nr. VA-83/11V-247, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26212, įsigalioja 2021-12-21)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. 6P-136-(2.1.), TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26338, įsigalioja 2021-12-22)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Prokurorų atestacijos komisijos nuostatų patvirtinimo
(2021-12-10 Nr. I-311, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26232, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo
(2021-12-16 Nr. 2BE-342, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25993, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos mažos vertės pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, vykdymo taisyklių patvirtinimo
(2021-12-17 Nr. 2BE-345, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26106, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Vežėjų įtraukimo į potencialių vežėjų sąrašą atrankos ir Potencialių vežėjų parinkimo vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais nuostatų patvirtinimo
(2021-12-17 Nr. 2BE-346, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26126, įsigalioja 2021-12-18)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 2BE-99 „Dėl Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 2BE-348, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26379, įsigalioja 2022-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 2BE-69 „Dėl Asmens reputacijos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-12-21 Nr. 2BE-349, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26424, įsigalioja 2022-01-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo statistinės anketos KA-11 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-15 Nr. DĮ-336, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25951, įsigalioja 2021-12-17)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Draudimo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-15 Nr. DĮ-337, TAR, 2021-12-16, kodas 2021-25959, įsigalioja 2021-12-17)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Tiesioginių užsienio investicijų statistinės ataskaitos TUI-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-16 Nr. DĮ-339, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26056, įsigalioja 2021-12-18)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Tiesioginių užsienio investicijų statistinės ataskaitos TUI-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-16 Nr. DĮ-340, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26059, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Streikų ir lokautų statistinės ataskaitos STRL-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-16 Nr. DĮ-341, TAR, 2021-12-17, kodas 2021-26060, įsigalioja 2022-01-03)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio bendrovės (įmonės) pagrindinių finansinių rodiklių statistinės ataskaitos F-18 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-20 Nr. DĮ-348, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26284, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių vežimo privačiomis krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinio tyrimo anketos TKR-02 (savaitinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-20 Nr. DĮ-349, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26285, įsigalioja 2022-01-03)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, statistinės ataskaitos SOC-07 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-20 Nr. DĮ-350, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26374, įsigalioja 2021-12-22)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Prekybos ir maitinimo įmonių statistinės ataskaitos PR-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-20 Nr. DĮ-351, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26375, įsigalioja 2022-01-31)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-20 Nr. DĮ-352, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26376, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Apgyvendinimo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos HOT-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-21 Nr. DĮ-353, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26378, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo įmonėse statistinės ataskaitos ITP-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-21 Nr. DĮ-354, TAR, 2021-12-21, kodas 2021-26422, įsigalioja 2021-12-22)


<< Atgal