Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 52

2021 m. gruodžio 29 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. gruodžio 22 d. – gruodžio 28 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 2, 5, 9-1, 10 straipsnių ir penktojo skirsnio pakeitimo ir 10-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-744, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26574, įsigalioja 2021-12-23)

Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-745, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26575, įsigalioja 2021-12-23)

Lietuvos Respublikos 2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-747, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26577, įsigalioja 2021-12-23)

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 32-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-748, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26578, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-749, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26580, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 19-1, 21, 23, 32, 33, 34, 34-1, 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-1 straipsniu įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-750, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26582, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-751, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26583, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11-1, 14, 16, 22, 23 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-752, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26584, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 2, 25, 26, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-753, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26585, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 2 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-754, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26586, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-755, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26587, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos pensijų anuitetų fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-756, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26588, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 2, 7, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-757, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26589, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 40-1, 81 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61-3 straipsniu įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-761, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26591, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-762, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26903, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 9, 16, 48, 52, 57, 59, 67, 70-1, 72, 87 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 70-3 straipsniu įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-763, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26892, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo Nr. XI-1428 2 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-764, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26893, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 1, 2, 8, 15, 34, 49, 61, 70 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-765, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26894, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 2, 4, 44 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-766, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26895, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 15, 102, 107 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 29-1 ir 105-1 straipsniais įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-767, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26896, įsigalioja 2021-12-24)

Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo Nr. IX-2387 1, 2, 12 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-1 skirsniu įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-768, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26897, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo Nr. IX-2127 2, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-769, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26898, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. I-796 77 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-770, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26899, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 8, 11, 42, 43, 43-2 straipsnių ir 1, 2, 3 priedų pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-771, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26900, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3, 4, 4-1, 7-1, 10-1, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24-1, 25, 25-2, 26, 28, 29, 29-1, 29-2, 29-3, 29-5, 29-6, 29-7, 29-8, 30-1, 30-2, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 25-3, 29-9, 29-10 straipsniais ir 25-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-772, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27357, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-1, 29-1 straipsniais įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-777, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27358, įsigalioja 2023-02-13)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 4-1, 15, 40, 47 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-778, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27359, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo Nr. XIII-804 pakeitimo įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-783, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27360, įsigalioja 2022-02-15)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 6-2, 10, 11 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1, 11-2, 11-3  straipsniais įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-784, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27361, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 33, 223, 321, 325, 327, 401, 413-1, 558, 560, 569, 578, 579, 589, 608, 609, 610, 611, 617, 618, 620, 621, 644, 664, 665 straipsnių, XXXIX skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir 323 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-785, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27362, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 167 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-786, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27363, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-788, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27364, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-789, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27365, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 I dalies III skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-2 straipsniu įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-790, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27366, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-791, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27367, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 38-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-792, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27368, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-793, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27369, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-794, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27370, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 25 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-796, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27373, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 11, 18-1 ir 34-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-797, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27375, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4, 5, 6 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2021-12-21 Nr. XIV-799, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27377, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 21-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-12-21 Nr. XIV-800, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27378, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 4, 21, 34, 117, 119, 120, 124, 125, 127, 150, 162, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-21 Nr. XIV-801, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27379, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 3, 4, 14, 18, 22, 41, 43, 55, 56, 60, 61 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39-1, 41-1 ir 43-1 straipsniais įstatymas
(2021-12-21 Nr. XIV-802, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27380, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 52, 61, 65 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 50-1 straipsniu įstatymas
(2021-12-21 Nr. XIV-803, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27381, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Nr. IX-1737 93, 200, 205 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-21 Nr. XIV-804, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27382, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 56, 59, 63 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-21 Nr. XIV-805, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27383, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 57, 58-2 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-21 Nr. XIV-806, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27384, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 23-2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-21 Nr. XIV-807, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27385, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 10 ir 10-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-21 Nr. XIV-808, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27386, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-21 Nr. XIV-809, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27387, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2885 3, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-21 Nr. XIV-810, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27388, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-21 Nr. XIV-811, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27389, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-868, TAR 2021-12-25, kodas 2021-26905, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 16-1, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-869, TAR 2021-12-25, kodas 2021-26906, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 573 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-870, TAR 2021-12-25, kodas 2021-26907, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 14, 18 ir 112 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-871, TAR 2021-12-25, kodas 2021-26908, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-872, TAR 2021-12-25, kodas 2021-26909, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-873, TAR 2021-12-25, kodas 2021-26910, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2, 3, 5, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-874, TAR 2021-12-25, kodas 2021-26911, įsigalioja 2022-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1100, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26697, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1101, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26699, įsigalioja 2021-12-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1106, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26650, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1107, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26833, įsigalioja 2021-12-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1108, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26834, įsigalioja 2021-12-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1110, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26837, įsigalioja 2021-12-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 876 „Dėl Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1112, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26839, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų naudojimo
(2021-12-22 Nr. 1114, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26842, įsigalioja 2021-12-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2021-12-22 Nr. 1116, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26844, įsigalioja 2021-12-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1117, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26847, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Baudų už Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. 1121, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26852, įsigalioja 2021-12-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl regioninės pagalbos teikimo pagal Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapį, taikytiną nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.
(2021-12-22 Nr. 1123, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26855, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1124, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27095, įsigalioja 2021-12-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-12-22 Nr. 1125, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27096, įsigalioja 2021-12-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1126, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27126, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1127, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27127, įsigalioja 2021-12-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 393 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1128, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27128, įsigalioja 2021-12-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. balandžio 19 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl Gyvenamųjų namų, butų statybos arba pirkimo lengvatinio kreditavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1129, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27249, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1130, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27251, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1132, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27254, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 600 „Dėl Ginklų registro reorganizavimo ir Ginklų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1133, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27256, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 188 „Dėl Prekių ženklų registro reorganizavimo ir Prekių ženklų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1134, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27257, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 325 „Dėl Lietuvos Respublikos dizaino registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1135, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27258, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1136, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27259, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1137, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27260, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1138, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27262, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1139, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27264, įsigalioja 2022-01-01)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2018 m. birželio 29 d. redakcija) 40 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 41 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2021-12-22 Nr. KT201-A-N15/2021, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26640, įsigalioja 2021-12-22)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1K-240 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. 1K-398, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26708, įsigalioja 2021-12-24)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Finansų ministerijos išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš techninės paramos lėšų išlaidoms“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. 1K-399, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26710, įsigalioja 2022-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl su Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi valstybės vardu ir skolinantis prisiimtų įsipareigojimų bei valstybės piniginių išteklių valdymu susijusių teisės aktų patvirtinimo ir komisijų sudarymo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. 1K-400, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26869, įsigalioja 2021-12-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. A1-941, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26685, įsigalioja 2021-12-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-03 „Padidinti globojamiems (rūpinamiems) vaikams teikiamą paramą būtiniausiems poreikiams (mitybos, sveikatos priežiūros, ugdymo) užtikrinti“ aprašo patvirtinimo
(2021-12-23 Nr. A1-953, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26742, įsigalioja 2021-12-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. A1-954/V-2926, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26748, įsigalioja 2021-12-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas, paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir savivaldybes patvirtinimo
(2021-12-23 Nr. A1-955, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26845, įsigalioja 2022-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. A1-956, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26846, įsigalioja 2021-12-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. A1-71 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos nuostatų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. A1-963, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26851, įsigalioja 2021-12-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. A1-965, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26853, įsigalioja 2021-12-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. A1-970, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26865, įsigalioja 2022-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. A1-972, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26859, įsigalioja 2022-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl bazinių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžių savivaldybėms 2022 metams patvirtinimo
(2021-12-28 Nr. A1-974, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27232, įsigalioja 2021-12-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 4-491 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. 4-1415, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26868, įsigalioja 2021-12-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąrašo patvirtinimo
(2021-12-23 Nr. 4-1420, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26882, įsigalioja 2021-12-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. D1-294 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. D1-757, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26478, įsigalioja 2021-12-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Privalomųjų miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normų valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai 2022 metams sąrašo patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. D1-759, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26562, įsigalioja 2021-12-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1053 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. D1-760, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26754, įsigalioja 2022-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-39 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. D1-763, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26782, įsigalioja 2021-12-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-346 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-004 priemonės „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. D1-764, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26826, įsigalioja 2021-12-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. D1-765, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26886, įsigalioja 2021-12-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. D1-766, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26888, įsigalioja 2021-12-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. D1-770, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26870, įsigalioja 2021-12-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas nepasiturintiems fiziniams asmenims“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-23 Nr. D1-771, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26887, įsigalioja 2021-12-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-710 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-27 Nr. D1-774, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27113, įsigalioja 2021-12-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-189 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-27 Nr. D1-775, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27114, įsigalioja 2021-12-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. D1-778, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27315, įsigalioja 2021-12-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-271 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. D1-779, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27339, įsigalioja 2021-12-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. V-2287, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26752, įsigalioja 2021-12-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-27 Nr. V-2303, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27091, įsigalioja 2022-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2022 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraščio ir vykdymo būdo patvirtinimo
(2021-12-27 Nr. V-2304, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27092, įsigalioja 2021-12-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-27 Nr. V-2305, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27093, įsigalioja 2021-12-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-27 Nr. V-2306, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27094, įsigalioja 2022-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl būtinųjų savivaldybių ir mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, švietimo stebėsenos rodiklių patvirtinimo
(2021-12-27 Nr. V-2308, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27174, įsigalioja 2021-12-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. V-2904, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26491, įsigalioja 2021-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. V-2914, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26496, įsigalioja 2021-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. V-2792 „Dėl skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina paslaugų teikimo bei informacijos skelbimo“ paketimo
(2021-12-27 Nr. V-2940, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27161, įsigalioja 2022-01-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 147:2020 „Gydytojas ortopedas traumatologas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. V-2901, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26490, įsigalioja 2021-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-36 „Dėl Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. V-2905, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26494, įsigalioja 2021-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. V-2911, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26495, įsigalioja 2021-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. V-2928, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26827, įsigalioja 2021-12-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. V-2932, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26879, įsigalioja 2021-12-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-2214 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. V-2934, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26890, įsigalioja 2021-12-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-1000 „Dėl Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. V-2948, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27332, įsigalioja 2021-12-29)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų sudarymo ir jų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-27 Nr. 1R-441, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27213, įsigalioja 2022-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-255 „Dėl Prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-12-27 Nr. 1-374, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27175, įsigalioja 2022-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių įmokų dydžio nustatymo, patvirtinimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-27 Nr. 1-376, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27207, įsigalioja 2021-12-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. ĮV-1122 „Dėl Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. ĮV-1444, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26444, įsigalioja 2021-12-23)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-21 Nr. ĮV-1446, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26443, įsigalioja 2022-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. ĮV-948 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. ĮV-1455, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26552, įsigalioja 2022-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų darbuotojų, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionaliojo scenos meno kūrinius, veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-21 Nr. ĮV-1456, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26551, įsigalioja 2022-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kultūros kelių Lietuvoje lygmenų nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. ĮV-1457, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26553, įsigalioja 2021-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 3D-118 „Dėl 2021–2022 m. susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 3D-837, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26599, įsigalioja 2021-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 274 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 3D-842, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26479, įsigalioja 2022-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3d-312 „Dėl Ūkinių gyvūnų reprodukcijos apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 3D-843, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26480, įsigalioja 2021-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 3D-845, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26482, įsigalioja 2021-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3D-485 „Dėl Fitosanitarinės stebėsenos programų rengimo, tvirtinimo, finansavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 3D-847, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26486, įsigalioja 2021-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-229 „Dėl Žemės ūkio ministerijos teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 3D-848, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26487, įsigalioja 2021-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3D-298 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 3D-850, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26559, įsigalioja 2021-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 3D-486 „Dėl Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo Žemės ūkio ministro įsakymasi tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 3D-851, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26561, įsigalioja 2021-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3D-630 „Dėl Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 3D-852, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26595, įsigalioja 2021-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Ekologinės gamybos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-27 Nr. 3D-857, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27102, įsigalioja 2022-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-59 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-27 Nr. 3D-858, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27103, įsigalioja 2021-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3D-624 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-27 Nr. 3D-861, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27119, įsigalioja 2021-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pajamų stabilizavimo priemonės (žemės ūkio rizikos valdymo fondai)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“
(2021-12-27 Nr. 3D-862, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27168, įsigalioja 2021-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjų labai sunkios finansinės padėties nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-27 Nr. 3D-865, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27169, įsigalioja 2021-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3D-370 „Dėl Institucijų ir įstaigų, nustačiusių ekologinę gamybą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, informacijos teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. 3D-867, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27306, įsigalioja 2022-01-01)

Žemės ūkio ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo
(2021-12-28 Nr. 3D-870/3-575, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27340, įsigalioja 2022-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. 3D-871, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27338, įsigalioja 2021-12-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 1V-452 „Dėl Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. 1V-920, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26836, įsigalioja 2022-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. 1V-921, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26857, įsigalioja 2022-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-97 „Dėl Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. 1V-930, TAR 2021-12-25, kodas 2021-26904, įsigalioja 2021-12-26)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-135 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. V-1010, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27118, įsigalioja 2022-05-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-328 „Dėl Asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo suteikiama teisė be palydos patekti prie kertinio valstybės telekomunikacijų centro tvarkomos saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo infrastruktūros arba priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, pareigų sąrašo ir saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. V-988, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26592, įsigalioja 2021-12-23)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-206 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. V-996, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26603, įsigalioja 2021-12-23)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. VA-89/1B-980, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26563, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. VA-90, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27108, įsigalioja 2021-12-28)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. VA-91, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26698, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. VA-26 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema / išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. VA-92, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26701, įsigalioja 2022-06-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Mokesčių mokėtojo turto arešto taikymo taisyklių patvirtinimo
(2021-12-23 Nr. VA-93, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26728, įsigalioja 2021-12-24)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Mokesčių administratoriaus ir skolininko taikos sutarties vykdymo procese sudarymo taisyklių patvirtinimo
(2021-12-28 Nr. VA-94, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27300, įsigalioja 2021-12-29)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių informacijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. VA-95, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27302, įsigalioja 2021-12-29)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V3-23 „Dėl viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. V3-23, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27400, įsigalioja 2021-12-29)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl Pensijų anuiteto dydžio apskaičiavimo metodikos pagal kiekvieną pensijų anuitetų rūšį patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. V-647, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26579, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. V-656, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27399, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Skaitmeninės kilmės ir suskaitmenintų dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisyklių patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. VE-65, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26590, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl 2022 metų lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo
(2021-12-27 Nr. VE-67, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27134, įsigalioja 2021-12-28)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. VE-68, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27335, įsigalioja 2022-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 1S-172 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 1S-179, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26476, įsigalioja 2022-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl centrinių perkančiųjų organizacijų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-23 Nr. 1S-181, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26830, įsigalioja 2022-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-27 Nr. 1S-183, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27104, įsigalioja 2022-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1B-223 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 1B-978, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26556, įsigalioja 2022-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Sandorių pobūdžio kodų, naudojamų statistikos tikslams, sąrašo patvirtinimo
(2021-12-21 Nr. 1B-982, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26727, įsigalioja 2022-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1B-108 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų ir valstybės tarnautojų, įgaliotų pradėti administracinę teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašo patvirtinimo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. 1B-990, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27159, įsigalioja 2021-12-28)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-27 Nr. 1B-993, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27160, įsigalioja 2022-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinės informacijos viešinimo/teikimo kitoms institucijoms kalendoriaus 2022 m. patvirtinimo
(2021-12-23 Nr. V-526, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26856, įsigalioja 2021-12-24)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti, subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms pritaikyti, subsidijos neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti skyrimo prioritetų nustatymo 2022 metams
(2021-12-28 Nr. V-531, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27344, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 03-148 „Dėl Lietuvos banko finansinio turto valdymo politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 03-210, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26713, įsigalioja 2021-12-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03–324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 03-211, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26714, įsigalioja 2021-12-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 03-213, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26716, įsigalioja 2021-12-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 123 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 03-214, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26747, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2019 m. sausio 21 d. nutarimo Nr. 03-10 „Dėl Pranešimų apie operacinės ar saugumo rizikos įvykius teikimo Lietuvos bankui taisyklių ir informacijos teikimo formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 03-215, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27171, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-204 „Dėl Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 03-216, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26717, įsigalioja 2021-12-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 03-4 „Dėl Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų operatorių informacijos teikimo Lietuvos bankui nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 03-217, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26718, įsigalioja 2021-12-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 03-211 „Dėl Informacijos, kurios Lietuvos bankas gali reikalauti iš įstaigų pertvarkymo planams rengti ir atnaujinti, sąrašo ir jos gavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 03-218, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26719, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 03-212 „Dėl Kriterijų, į kuriuos Lietuvos bankas atsižvelgia vertindamas sėkmingo įstaigos ar finansinės grupės pertvarkymo galimybę, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 03-219, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26720, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2021 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 03-16 „Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2022 m. plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 03-221, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26722, įsigalioja 2021-12-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl 2022 m. laidos apyvartinių eurų monetų numizmatinio rinkinio pardavimo pradžios datos nustatymo
(2021-12-21 Nr. 03-222, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26723, įsigalioja 2021-12-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 03-23 „Dėl Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 03-223, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26724, įsigalioja 2022-01-03)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 03-53 „Dėl Kredito unijų investavimo į ne nuosavybės vertybinius popierius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 03-228, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27172, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko monetų kūrimo strategijos 2022–2025 m. patvirtinimo
(2021-12-21 Nr. 03-232, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26726, įsigalioja 2022-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1-251 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų 2020–2022 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. 1-796, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26858, įsigalioja 2021-12-24)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1-469 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. 1-797, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26861, įsigalioja 2022-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1-436 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos kai kurių struktūrinių padalinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. 1-802, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26864, įsigalioja 2022-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis Ugniagesių gelbėtojų mokykloje, atrankos taisyklių patvirtinimo
(2021-12-27 Nr. 1-806, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27166, įsigalioja 2021-12-28)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1-436 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kai kurių struktūrinių padalinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-27 Nr. 1-808, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27131, įsigalioja 2022-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1-435 „Dėl Priemokų, materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo, apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą naktį ir darbą poilsio ir švenčių dienomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. 1-815, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27353, įsigalioja 2021-12-29)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo bei jų prašymų ir skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-12-22 Nr. 1K-396, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26612, įsigalioja 2021-12-23)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo
(2021-12-23 Nr. 1K-397, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26866, įsigalioja 2021-12-24)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymo 1K-357 „Dėl Stacionare teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-27 Nr. 1K-399, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27176, įsigalioja 2021-12-28)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1K-50 „Dėl Ortopedijos įmonių paraiškų sudaryti sutartį vertinimo ir informacijos apie šių paraiškų teikimą ir vertinimą viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. 1K-403, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27354, įsigalioja 2021-12-29)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 1K-233 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. 1K-405, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27356, įsigalioja 2021-12-29)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2021-12-21 Nr. 1P-290-(1.3 E.), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26433, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Standartinių sutarčių sąlygų asmens duomenų tvarkymo sutartyse patvirtinimo
(2021-12-27 Nr. 1T-117 (1.12.E), TAR 2021-12-27, kodas 2021-27173, įsigalioja 2021-12-28)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kontroliuojamų (prižiūrimų) ūkio subjektų sąrašų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. AD1-443, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26546, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. B1-288 „Dėl Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. B1-1008, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27098, įsigalioja 2021-12-28)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. B1-126 „Dėl Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimų“ pakeitimo
(2021-12-27 Nr. B1-1017, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27342, įsigalioja 2021-12-29)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. BR1-405, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27165, įsigalioja 2021-12-28)

VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus įsakymas
Dėl Kriterijų, pagal kuriuos valstybinių miškų pareigūnų nustatyti administraciniai nusižengimai laikomi mažai pavojinga veika, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-14 Nr. ĮS(E)-21-5, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27111, įsigalioja 2021-12-28)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Prašymų įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą, prašymų išbraukti iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo, metinės skaidrių teisėkūros procesų ir asmens, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros, deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. KS-350, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26758, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Prašymų įrašyti į lobistų sąrašą, prašymų sustabdyti lobistinę veiklą, prašymų atnaujinti lobistinę veiklą, prašymų išbraukti iš lobistų sąrašo, skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų ir asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. KS-351, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26759, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. O3E-1736, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26875, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. O3E-1737, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26877, įsigalioja 2021-12-24)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. O3E-1738, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26878, įsigalioja 2021-12-24)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. O3E-762 „Dėl Vidutinės gamtinių dujų biržos kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. O3E-1739, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26880, įsigalioja 2021-12-24)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. O3E-1741, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26884, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-227 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. O3E-1742, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26885, įsigalioja 2022-01-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinių duomenų ir statistinės informacijos, susijusios su tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių vartojimo, jų daromos žalos sveikatai ir ūkiui, pateikimo formų patvirtinimo
(2021-12-28 Nr. T1-123, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27318, įsigalioja 2021-12-29)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-23 Nr. T1-331, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26863, įsigalioja 2021-12-24)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimo
(2021-12-28 Nr. T1-341, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27401, įsigalioja 2021-12-29)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl ūkio subjektams suteiktų individualių žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2022 metams
(2021-12-22 Nr. V1-125, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26605, įsigalioja 2021-12-23)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V1-120 „Dėl Elektroninių žvejybos žurnalų įdiegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. V1-127, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26867, įsigalioja 2021-12-24)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. V-74 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. V-116, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26608, įsigalioja 2021-12-23)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. V-129, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26629, įsigalioja 2021-12-23)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-64 „Dėl Planinių patikrinimų metu atliekamų radiologinių tyrimų ir įrangos bandymų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-27 Nr. V-131, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27135, įsigalioja 2022-01-01)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo
(2021-12-27 Nr. VĮ-94, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27167, įsigalioja 2021-12-28)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. VKE-627, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27352, įsigalioja 2021-12-29)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. (1.9E)1V-1168, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26545, įsigalioja 2021-12-23)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl oro navigacijos maršruto ir terminalo paslaugų vienetinių tarifų 2022 metais
(2021-12-27 Nr. 2-148, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27164, įsigalioja 2021-12-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 2BE-126 „Dėl Reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 2BE-350, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26484, įsigalioja 2021-12-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 2BE-119 „Dėl Reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 2BE-351, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26485, įsigalioja 2021-12-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 2B-408 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą, ir techninės apžiūros kontrolierių žinių patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 2BE-352, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26492, įsigalioja 2021-12-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 2BE-118 „Dėl Oro vežėjų, gabenančių krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą, statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 2BE-353, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26489, įsigalioja 2021-12-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 2BE-79 „Dėl licencijos vykdyti oro susisiekimą ir paraiškos gauti licenciją vykdyti oro susisiekimą formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. 2BE-354, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26766, įsigalioja 2022-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Oro eismo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-23 Nr. 2BE-356, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26777, įsigalioja 2022-01-27)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-418 „Dėl Oro vežėjo vadovo geros reputacijos įvertinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. 2BE-357, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26840, įsigalioja 2022-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 2BE-112 „Dėl Oro uostų, oro vežėjų, subjektų ir oro navigacijos paslaugas teikiančių įmonių aviacijos saugumo, aviacijos saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. 2BE-360, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27355, įsigalioja 2022-01-02)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinių verčių 2022 metams patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. VE-886 (1.3 E), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26445, įsigalioja 2021-12-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties ir Sutarties specialiųjų sąlygų formų patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. VE-888 (1.3 E), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26446, įsigalioja 2021-12-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2021 m. Tauragės apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. VE-889 (1.3 E), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26428, įsigalioja 2021-12-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2021 m. Utenos apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. VE-890 (1.3 E), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26430, įsigalioja 2021-12-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2021 m. Alytaus apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. VE-891 (1.3 E), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26429, įsigalioja 2021-12-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2021 m. Šiaulių apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. VE-892 (1.3 E), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26431, įsigalioja 2021-12-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2021 m. Telšių apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. VE-893 (1.3 E), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26470, įsigalioja 2021-12-22)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2021 m. Vilniaus apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. VE-894 (1.3 E), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26474, įsigalioja 2021-12-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2021 m. Kauno apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. VE-895 (1.3 E), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26475, įsigalioja 2021-12-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. v-153 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, administracinio teisės pažeidimo protokolo formos ir administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-12-22 Nr. VE-898 (1.3 E), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26505, įsigalioja 2021-12-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2022 patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. VE-900 (1.3 E), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26593, įsigalioja 2021-12-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2021 m. Klaipėdos apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. VE-903 (1.3 E), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26432, įsigalioja 2021-12-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2021 m. Panevėžio apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. VE-904 (1.3 E), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26632, įsigalioja 2021-12-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2021 m. Marijampolės apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. VE-905 (1.3 E), TAR 2021-12-23, kodas 2021-26648, įsigalioja 2021-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2021 m. Lietuvos Respublikos teritorijos nekilnojamojo turto masinio vertinimo ataskaitos patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. VE-906 (1.3 E), TAR 2021-12-23, kodas 2021-26695, įsigalioja 2021-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VE-652 (1.3 E) „Dėl finansinių ataskaitų rinkinių ir su jais susijusių dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. VE-911 (1.3 E), TAR 2021-12-23, kodas 2021-26831, įsigalioja 2021-12-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2022 m. sausio 1 d. ir vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-23 Nr. VE-914 (1.3 E), TAR 2021-12-23, kodas 2021-26860, įsigalioja 2021-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinių statybos verčių 2022 metams patvirtinimo
(2021-12-28 Nr. VE-919 (1.3 E), TAR 2021-12-28, kodas 2021-27263, įsigalioja 2021-12-29)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-62 „Dėl Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-21 Nr. 1-553, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26513, įsigalioja 2021-12-23)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 1-84 „Dėl Požeminio vandens gavybos metinės ataskaitos 1-PV formos patvirtinimo ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-10 „Dėl Požeminio vandens gavybos ketvirtinės ataskaitos 1-PV patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-12-22 Nr. 1-556, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26564, įsigalioja 2022-01-01)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo
(2021-12-27 Nr. 1V-522, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27163, įsigalioja 2021-12-28)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Mokėjimo už darbą ir budėjimą poilsio ir švenčių dienomis bei pavadavimą, priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-20 Nr. 13P-155-(7.1.2.), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26497, įsigalioja 2022-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Mediatoriaus statuso suteikimo ir panaikinimo teisėjams bei teisėjų, kuriems suteiktas mediatoriaus statusas, sąrašo sudarymo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-20 Nr. 13P-159-(7.1.2.), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26499, įsigalioja 2021-12-23)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 13P-125-(7.1.2) „Dėl Teisminės mediacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. 13P-160-(7.1.2.), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26500, įsigalioja 2021-12-23)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Mediatoriaus statusą turinčių teisėjų kvalifikacijos tobulinimo mediacijos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-20 Nr. 13P-161-(7.1.2.), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26501, įsigalioja 2021-12-23)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2018 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 13P-46-(7.1.2) „Dėl Techninių priemonių naudojimo teismo sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-20 Nr. 13P-162-(7.1.2.), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26502, įsigalioja 2022-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Žyminio mokesčio apskaitos teismuose taisyklių
(2021-12-20 Nr. 13P-163 -(7.1.2.), TAR 2021-12-22, kodas 2021-26503, įsigalioja 2021-12-23)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 2-275, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26493, įsigalioja 2021-12-23)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 2-248 „Dėl Gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. 2-278, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26862, įsigalioja 2021-12-24)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Korupcijos prevencijos veiksmų planų, jų projektų ir planų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-28 Nr. 2-283, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27246, įsigalioja 2022-01-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 5-V-1150, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26477, įsigalioja 2022-01-31)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Savanoriškos veiklos laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. V-400, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26558, įsigalioja 2021-12-23)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo valstybės ir savivaldybių valdymo įstaigose statistinės ataskaitos ITP-02 (kas 2 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. DĮ-356, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26570, įsigalioja 2021-12-23)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Būsto nuomos kainų statistinės ataskaitos KA-12 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. DĮ-357, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26729, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Statybos darbų kainų statistinės ataskaitos KA-26 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-22 Nr. DĮ-358, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26733, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo įgūdžių statistinio tyrimo anketos DĮ-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-23 Nr. DĮ-361, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26823, įsigalioja 2021-12-24)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Juridinių asmenų statistinių duomenų tikslinimo statistinės ataskaitos Ū-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-23 Nr. DĮ-362, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26824, įsigalioja 2021-12-24)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Prekybos ir maitinimo įmonių statistinės ataskaitos PR-07 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-23 Nr. DĮ-363, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26828, įsigalioja 2021-12-24)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-03 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-23 Nr. DĮ-364, TAR 2021-12-27, kodas 2021-27132, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos ŽŪ-24 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-27 Nr. DĮ-367, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27225, įsigalioja 2022-03-01)


<< Atgal