Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 53

2021 m. gruodžio 31 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. gruodžio 29 d. – gruodžio 31 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-639 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-813, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27702, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 27, 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-814, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27704, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 3, 5, 26, 32, 40, 50, 67, 71, 76, 77, 79, 113, 125, 126, 130-1, 136, 138, 139, 140 straipsnių pakeitimo, 69 straipsnio ir IX-1 skyriaus pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo X-2 skyriumi įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-816, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27706, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 29 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2894 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-818, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27707, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 36, 47 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-820, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27708, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 23, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 49, 50, 51, 72, 73, 76, 93, 97, 99, 102, 107, 111, 112, 114 straipsnių, priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 14-1, 14-2, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, 44-1, 107-1, 111-1 straipsniais ir V skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-821, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27710, įsigalioja 2022-01-02)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 11, 42, 43, 43-1, 43-2, 43-3, 43-7 straipsnių ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-822, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27713, įsigalioja 2022-01-02)

Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-823, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27714, įsigalioja 2022-11-10)

Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 9, 10 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-824, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27715, įsigalioja 2022-01-02)

Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 5 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-825, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27716, įsigalioja 2022-01-02)

Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 10, 24 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-826, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27718, įsigalioja 2022-01-02)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 55 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-827, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27719, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-828, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27720, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-829, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27721, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo Nr. IX-2387 19 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-830, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27722, įsigalioja 2022-01-02)

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 11, 14, 15, 36 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-831, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27723, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 2, 4, 12, 15, 22 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-832, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27724, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo Nr. XIII-1257 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-833, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27725, įsigalioja 2022-11-10)

Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-834, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27726, įsigalioja 2022-01-02)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-835, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27727, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo Nr. XIII-3096 pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-836, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27728, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-837, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27729, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 3, 9-1, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-838, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27730, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-839, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27731, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3308 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-840, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27732, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-135 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-841, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27737, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 3, 35 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3309 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-842, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27740, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 III skyriaus pavadinimo, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3310 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-843, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27742, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 11 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3311 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-844, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27743, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3031 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-845, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27744, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 12, 16, 20, 27, 29, 57 straipsnių ir trečiojo-1 skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-5 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3312 5, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-846, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27746, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3313 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-847, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27747, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 1, 2, 5, 13, 15 straipsnių, antrojo ir trečiojo skirsnių pavadinimo pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-3314 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-848, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27748, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 13-1, 28, 30 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3315 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-849, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27749, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 3, 16, 22 straipsnių, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3316 1 ir 6 straipsnių pakeitimo ir 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-850, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27750, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 185 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3318 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-852, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27751, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 22-1 ir 32-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-854, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27752, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-462 pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-858, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27753, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 IV skyriaus pavadinimo, 55, 56, 57, 60 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 59-1, 59-2 straipsniais įstatymo Nr. XIV-463 pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-859, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27754, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 362-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-464 pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-860, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27755, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40-1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-465 pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-861, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27779, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 papildymo 15-1 straipsniu įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-862, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27768, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 8, 9 straipsnių, 3 priedo pakeitimo ir 3, 4 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-865, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27771, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-866, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27772, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-867, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27774, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6-1, 19-3, 20-1, 20-2 straipsniais ir 36, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-877, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27777, įsigalioja 2022-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 811 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų, valstybės garantijų ir įsipareigojimų pagal skolos grąžinimo sutartis, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos perduodamų administruoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1131, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27425, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 1142, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27496, įsigalioja 2021-12-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 594 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1143, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27513, įsigalioja 2021-12-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 671 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1144, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27514, įsigalioja 2021-12-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų laikomų kačių, šunų ir šeškų privalomo ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. 1145, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27618, įsigalioja 2021-12-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1146, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27619, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 934 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1147, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27620, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1148, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27622, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1117 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1149, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27623, įsigalioja 2021-12-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1469 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) statistinio tyrimo atlikimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1150, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27624, įsigalioja 2021-12-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1152, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27631, įsigalioja 2022-01-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų pavyzdinių nuostatų ir pareigybės aprašymo patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. 1155, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27671, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2021-12-29 Nr. 1156, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27673, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1157, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27703, įsigalioja 2021-12-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1158, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27867, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1159, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27868, įsigalioja 2022-01-01)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 347 straipsnio 3 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2021-12-30 Nr. KT205-A-N16/2021, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27683, įsigalioja 2021-12-30)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1K-405, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27516, įsigalioja 2021-12-30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1K-187 „Dėl Ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir atsakomybės ženklų pavyzdžių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-30 Nr. 1K-406, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27627, įsigalioja 2022-05-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Oficialiosios statistikos 2022 metų programos I dalies patvirtinimo
(2021-12-31 Nr. 1K-411, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27934, įsigalioja 2022-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-1256 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. A1-977, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27475, įsigalioja 2021-12-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pajamų nelygybės mažinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-002-02-01-03 „Tobulinti vienišų pensinio amžiaus asmenų ir vienišų neįgaliųjų pajamų apsaugos sistemą“ aprašo patvirtinimo
(2021-12-30 Nr. A1-980, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27626, įsigalioja 2021-12-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-30 Nr. A1-981, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27635, įsigalioja 2021-12-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms
(2021-12-30 Nr. A1-983, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27666, įsigalioja 2021-12-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 4-305/V-546 „Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-22 Nr. 4-1421/V-2302, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27558, įsigalioja 2021-12-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. D1-782, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27428, įsigalioja 2022-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Sprendimų dėl reagavimo į pranešimus ir (ar) informaciją apie galimus aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-31 Nr. D1-790, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27887, įsigalioja 2022-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. D1-791, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27890, įsigalioja 2022-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-1317 „Dėl Bendrųjų programų atnaujinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. V-2312, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27427, įsigalioja 2021-12-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymo V-125 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. V-2316, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27504, įsigalioja 2022-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-231 „Dėl Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-2318, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27914, įsigalioja 2022-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-2320, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27915, įsigalioja 2022-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos švietimo informacinės sistemos likvidavimo
(2021-12-31 Nr. V-2322, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27916, įsigalioja 2022-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-2323, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27931, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. V-2347 „Dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. V-2951, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27421, įsigalioja 2021-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. V-2956, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27500, įsigalioja 2021-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-12-30 Nr. V-2972, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27663, įsigalioja 2021-12-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. V-2953, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27463, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-341 „Dėl Bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru tvarkos aprašo ir Atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. V-2958, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27501, įsigalioja 2021-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų sveikatos tikrinimo ir donorų kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. V-2961, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27556, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-30 Nr. V-2971, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27662, įsigalioja 2021-12-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-3001, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27874, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-3002, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27875, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-3003, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27876, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-3004, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27900, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-997 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių teikimas atnaujinamas, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-3006, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27907, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-3010, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27926, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Ekspertų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-3011, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27937, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-3012, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27928, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-3013, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27929, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-1012 „Dėl Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-3016, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27932, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-3017, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27933, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kilus gripo pandemijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-3018, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27938, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-31 Nr. V-3019, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27939, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-12-31 Nr. V-3020, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27940, įsigalioja 2022-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Prašymų kompensuoti žalą dėl kardomosios priemonės – suėmimo taikymo ir prašymų dėl žalos atlyginimo ne teismo tvarka nagrinėjimo tvarkos aprašo bei Prašymo kompensuoti žalą dėl kardomosios priemonės – suėmimo taikymo ir Taikos sutarties atlyginti žalą ne teismo tvarka formų patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. 1R-442, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27512, įsigalioja 2022-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-382 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-30 Nr. 1R-445, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27651, įsigalioja 2022-01-03)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Vartojimo sutarčių nagrinėjimo dėl nesąžiningų sąlygų nustatymo taisyklių patvirtinimo
(2021-12-30 Nr. 1R-446, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27796, įsigalioja 2022-01-03)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. 1R-453, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27936, įsigalioja 2022-02-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl planavimo ir prisijungimo sąlygų rengimo ir nustatymo bei teritorijų planavimo dokumentų derinimo ir statinių, inžinerinių tinklų ar kitos planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės kelių juostoje ir jų apsaugos zonoje projektų patikrinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-12-30 Nr. 3-578, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27617, įsigalioja 2021-12-31)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1-377, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27497, įsigalioja 2021-12-30)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Elektros energijos rinkos taisyklių pavirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2021-12-29 Nr. 1-378, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27498, įsigalioja 2022-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. 1-379, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27508, įsigalioja 2021-12-30)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1-23 „Dėl Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-30 Nr. 1-381, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27770, įsigalioja 2021-12-31)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. ĮV-1487, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27517, įsigalioja 2022-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. ĮV-1488, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27554, įsigalioja 2021-12-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. ĮV-1489, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27555, įsigalioja 2021-12-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ įgyvendinimo priemonės Nr. 13.1.1.-LVPA-V-308 „Paskatos dizaino kūrėjams: „Dizaino sparnai““ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2021-12-30 Nr. ĮV-1490, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27792, įsigalioja 2021-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 3D-40 „Dėl Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 3D-872, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27460, įsigalioja 2021-12-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 76 „Dėl Įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 3D-873, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27495, įsigalioja 2021-12-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 3D-36 „Dėl Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 3D-874, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27527, įsigalioja 2022-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-838 „Dėl Vietos plėtros strategijų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER programa“, kurioms skiriamas papildomas finansavimas vietos plėtros strategijoms įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos pereinamuoju laikotarpiu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 3D-875, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27528, įsigalioja 2021-12-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-482 „Dėl Valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-30 Nr. 3D-876, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27628, įsigalioja 2021-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-60 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2021-12-30 Nr. 3D-877, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27629, įsigalioja 2021-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-30 Nr. 3D-879, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27776, įsigalioja 2021-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakyme Nr. 3D-453 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(2021-12-30 Nr. 3D-880, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27778, įsigalioja 2021-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo
(2021-12-30 Nr. 3D-881, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27780, įsigalioja 2021-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. 3D-883, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27884, įsigalioja 2022-01-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. VA-160 „Dėl Juridinių asmenų nemokumo ir fizinių asmenų bankroto procesuose, priimamų sprendimų, susijusių su piniginių prievolių vykdymu, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. VA-96, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27426, įsigalioja 2021-12-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. VA-102 „Dėl Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-30 Nr. VA-97, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27705, įsigalioja 2021-12-31)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. VA-3 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019–2025 m. korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. VA-98, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27920, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl Draudėjų skolų valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-664, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27913, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. EV-304, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27429, įsigalioja 2021-12-30)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. EV-13 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. EV-313, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27917, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 27V-135, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27486, įsigalioja 2022-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1S-25 „Dėl Pirkimų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. 1S-185, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27499, įsigalioja 2022-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno kainų taikymo
(2021-12-28 Nr. 1B-1002, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27712, įsigalioja 2021-12-31)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1B-108 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų ir valstybės tarnautojų, įgaliotų pradėti administracinio nusižengimo teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašo patvirtinimo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo“ pakeitimo
(2021-12-30 Nr. 1B-1022, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27711, įsigalioja 2021-12-31)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-535, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27921, įsigalioja 2022-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prevencinių priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodikos patvirtinimo
(2021-12-31 Nr. V-536, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27923, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. B1-649 „Dėl Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniams vartotojams maisto tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. B1-1020, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27694, įsigalioja 2021-12-31)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. B1-1144/1B-969 „Dėl Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. B1-1023/1B-1017, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27709, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-68 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. 1-330, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27912, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vartojimo sričių ir jose veikiančių ūkio subjektų rizikingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. 1-331, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27909, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos patvirtinimo
(2021-03-15 Nr. 1-68, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27885, įsigalioja 2022-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. 1-824, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27906, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1K-16 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kurioms taikomos atskiros teisės aktų nustatytos skyrimo sąlygos, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-30 Nr. 1K-411, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27640, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-30 Nr. 1K-412, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27656, įsigalioja 2021-12-31)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galias patvirtinančių dokumentų išdavimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos, Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų pažymėjimų apskaitos registro formos, Pažymos apie gautą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimą formos patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. AD1-446, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27491, įsigalioja 2021-12-30)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi Aplinkos apsaugos agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-30 Nr. AV-331, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27653, įsigalioja 2021-12-31)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo
(2021-12-29 Nr. O3E-1782, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27520, įsigalioja 2022-03-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. O3E-1783, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27521, įsigalioja 2022-03-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. O3E-1788, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27524, įsigalioja 2021-12-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. O3E-1796, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27525, įsigalioja 2021-12-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Amber grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo
(2021-12-30 Nr. O3E-1802, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27652, įsigalioja 2022-03-01)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. V-121, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27539, įsigalioja 2021-12-30)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Juridinių asmenų veiklos, susijusios su I, II, ir (ar) III sąrašo narkotinių, psichotropinių medžiagų naudojimu moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai priežiūros ir atliekamų patikrinimų aprašo patvirtinimo
(2021-12-30 Nr. T1-129, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27641, įsigalioja 2021-12-31)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 2-285, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27502, įsigalioja 2022-01-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. 2-286, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27503, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Standartų ir standartizacijos leidinių platinimo būdų ir kainų nustatymo metodikos bei jų dalies atgaminimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-30 Nr. VE-90, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27889, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-30 Nr. 2BE-363, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27801, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Administracinio nusižengimo protokolo surašymo ir administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo Lietuvos transporto saugos administracijoje taisyklių patvirtinimo
(2021-12-31 Nr. 2BE-364, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27877, įsigalioja 2022-01-02)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. VE-922 (1.3 E), TAR 2021-12-29, kodas 2021-27422, įsigalioja 2022-01-03)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. VE-946 (1.3 E), TAR 2021-12-31, kodas 2021-27935, įsigalioja 2022-01-01)

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmų direktoriaus įsakymas
Dėl atlygio už tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytas veiklas dydžių nustatymo
(2021-12-29 Nr. (1.6)1-61, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27545, įsigalioja 2022-01-01)

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmų direktoriaus įsakymas
Dėl ūkinės komercinės veiklos kainų ir tarifų nustatymo
(2021-12-30 Nr. (1.6)1-63, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27797, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Kultūros ir meno projektų vykdymo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. 4LKT-25(1.3E), TAR 2021-12-29, kodas 2021-27547, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Kvotų finansuojamoms sritims nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. 4LKT-26(1.3E), TAR 2021-12-29, kodas 2021-27549, įsigalioja 2021-12-30)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Kvotų apskritims nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. 4LKT-27(1.3E), TAR 2021-12-29, kodas 2021-27550, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams kvotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. 4LKT-28(1.3E), TAR 2021-12-29, kodas 2021-27551, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. 4LKT-29(1.3E), TAR 2021-12-29, kodas 2021-27552, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos darbo reglamento patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. 4LKT-30(1.3E), TAR 2021-12-29, kodas 2021-27553, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Ekspertų darbo reglamento patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. VĮ-30(1.1E), TAR 2021-12-29, kodas 2021-27548, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Priverstinio transporto priemonių nuvežimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. 4-463, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27507, įsigalioja 2021-12-30)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Suimtųjų (nuteistųjų) asmeninių vertingų daiktų ir pinigų paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-30 Nr. V-411, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27621, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gamtinių dujų kainų statistinės ataskaitos KA-06 (pusmetinės) ir Elektros energijos kainų statistinės ataskaitos KA-07 (pusmetinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-12-28 Nr. DĮ-369, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27439, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketos GU-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-28 Nr. DĮ-370, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27444, įsigalioja 2022-01-03)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kompiuterių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-01 (metinės), Architektūros paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-05 (kas 2 metai), Inžinerijos paslaugų ir susijusių techninių konsultacijų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-06 (kas 2 metai), Techninio tikrinimo ir analizės paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-07 (kas 2 metai), Reklamos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-08 (metinės), Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-09 (kas 2 metai) ir Įdarbinimo paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-10 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-12-28 Nr. DĮ-371, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27445, įsigalioja 2021-12-30)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pramonės įmonės verslo tendencijų statistinės anketos A-01 (mėnesinės), Statybos įmonės verslo tendencijų statistinės anketos A-02 (mėnesinės), Prekybos įmonės verslo tendencijų statistinės anketos A-03 (mėnesinės), Paslaugų įmonės verslo tendencijų statistinės anketos A-04 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-12-28 Nr. DĮ-373, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27446, įsigalioja 2022-01-03)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos PS-20 (ketvirtinės), Socialinių, kultūrinių ir kitų aptarnavimo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos PS-21 (ketvirtinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-12-28 Nr. DĮ-374, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27447, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. DĮ-377, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27529, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. DĮ-378, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27531, įsigalioja 2021-12-30)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Išvykstamojo turizmo statistinio tyrimo anketos TUR-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-30 Nr. DĮ-380, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27633, įsigalioja 2021-12-31)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Atvykstamojo turizmo statistinio tyrimo anketos TUR-04 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-30 Nr. DĮ-381, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27634, įsigalioja 2021-12-31)


<< Atgal