Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 1

2022 m. sausio 5 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. sausio 1 d. – sausio 4 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Susitarimo dėl tarptautinės energetikos programos (pakeisto 2018 m. vasario 17 d.) ratifikavimo
(2021-12-23 Nr. XIV-819, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00063, įsigalioja 2022-01-05)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 7, 9, 53 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-856, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00064, įsigalioja 2022-01-05)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-857, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00065, įsigalioja 2022-01-05)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228-1, 6.228-3, 6.228-4, 6.228-6, 6.228-7, 6.228-8, 6.228-10, 6.228-11 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-885, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00066, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 2, 40 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-886, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00067, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo Nr. X-1409 2, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 23 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 straipsniu įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-887, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00068, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.210, 3.224, 3.246, 3.250, 3.253, 3.254, 3.254-1, 3.257, 3.261, 3.262, 3.264, 3.268, 3.269 ir 3.276-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-888, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00070, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 494, 496-1, 500 ir 501 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-889, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00071, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 30, 36, 36-3, 36-4, 36-5 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-890, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00072, įsigalioja 2022-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl abipusių viešųjų pirkimų gynybos srityje
(2021-12-13, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00030, įsigalioja 2021-12-13)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. 1038 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams
(2021-06-07 Nr. KT99-N9/2021, TAR 2022-01-03, kodas 2022-00002, įsigalioja 2022-01-03)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1K-17 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-03 Nr. 1K-1, TAR 2022-01-03, kodas 2022-00004, įsigalioja 2022-01-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakyme Nr. A1-734 „Dėl Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatų patvirtinimo“
(2022-01-03 Nr. A1-1, TAR 2022-01-03, kodas 2022-00019, įsigalioja 2022-01-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl strateginių sporto šakų sąrašo patvirtinimo
(2022-01-03 Nr. V-1, TAR 2022-01-03, kodas 2022-00007, įsigalioja 2022-01-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo
(2022-01-04 Nr. V-4, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00074, įsigalioja 2022-01-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. V-653 „Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-03 Nr. V-1, TAR 2022-01-03, kodas 2022-00025, įsigalioja 2022-01-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-04 Nr. V-2, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00069, įsigalioja 2022-01-05)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 358 „Dėl Pavyzdinės antstolių bylų nomenklatūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-03 Nr. 1R-4, TAR 2022-01-03, kodas 2022-00026, įsigalioja 2022-01-04_

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo
(2022-01-03 Nr. 1R-5, TAR 2022-01-03, kodas 2022-00027, įsigalioja 2022-01-04)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-140 „Dėl Antstolio veiklos dokumentų tvarkymo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-03 Nr. 1R-6, TAR 2022-01-03, kodas 2022-00028, įsigalioja 2022-01-04)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Elektroninio informacinio leidinio (lankstinuko), kuriame pateikiama Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, parengimo, viešinimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-03 Nr. 1R-7, TAR 2022-01-03, kodas 2022-00029, įsigalioja 2022-01-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-309 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų veiklos sertifikavimo ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-03 Nr. 3D-1, TAR 2022-01-03, kodas 2022-00006, įsigalioja 2022-01-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Antikorupcinio (etiško) elgesio taisyklių patvirtinimo
(2022-01-03 Nr. 1V-1, TAR 2022-01-03, kodas 2022-00010, įsigalioja 2022-01-04)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-04 Nr. VA-1, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00077, įsigalioja 2022-01-05)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-04 Nr. VA-2, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00078, įsigalioja 2022-01-05)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje aprašo patvirtinimo
(2022-01-04 Nr. VA-3, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00081, įsigalioja 2022-01-05)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. vasario 10 d. direktoriaus įsakymo Nr. V3-5 „Dėl Asmenų, atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, nepriklausomumo principo laikymosi reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-03 Nr. V3-1, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00082, įsigalioja 2022-01-05)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-04 Nr. 27V-2, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00084, įsigalioja 2022-01-05)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-03 Nr. 1-1, TAR 2022-01-03, kodas 2022-00018, įsigalioja 2022-01-04)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos etikos kodekso patvirtinimo
(2022-01-03 Nr. 1-1, TAR 2022-01-03, kodas 2022-00015, įsigalioja 2022-01-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-04 Nr. 1K-2, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00090, įsigalioja 2022-01-11)

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti, paskirstymo 2022 metais
(2022-01-03 Nr. V-2, TAR 2022-01-03, kodas 2022-00012, įsigalioja 2022-01-04)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose statistinės ataskaitos MDV-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-01-03 Nr. DĮ-1, TAR 2022-01-03, kodas 2022-00016, įsigalioja 2022-01-04)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Privataus apgyvendinimo paslaugų statistinio tyrimo anketos HOT-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-01-04 Nr. DĮ-3, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00085, įsigalioja 2022-03-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 2-24 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-04 Nr. 2-2, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00076, įsigalioja 2022-01-05)


<< Atgal