Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 2

2022 m. sausio 12 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. sausio 5 d. – sausio 11 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 30, 47, 49 ir 51 straipsnių pakeitimo ir 37 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-863, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00166, įsigalioja 2022-01-14)

Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-864, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00167, įsigalioja 2022-01-14)

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 11-2, 12, 28, 30, 30-1, 30-2, 35-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25-1, 30-3, 30-4, 30-5, 30-6, 30-7, 30-8, 30-9 straipsniais, septintuoju-1 ir septintuoju-2 skirsniais įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-875, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00190, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 4, 5, 6, 7, 9 straipsnių ir 1, 2, 8 priedų pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-876, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00168, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymo Nr. XIII-1387 pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-878, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00169, įsigalioja 2022-01-07)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 4, 7, 16, 18, 25, 28, 30, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-879, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00170, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo Nr. XI-1860 5, 6, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 32, 33 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-880, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00171, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 18, 47, 48, 159 ir 183 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-881, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00172, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-882, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00173, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-883, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00174, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 87 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-884, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00175, įsigalioja 2022-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl kompetencijos paskirstymo teikiant Europos komisijai informaciją apie Lietuvos Respublikoje taikomus pridėtinės vertės mokesčio tarifus
(2022-01-05 Nr. 1, TAR 2022-01-05, kodas 2022-00132, įsigalioja 2022-01-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1373 „Dėl Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 4, TAR 2022-01-05, kodas 2022-00140, įsigalioja 2022-01-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1239 „Dėl Valstybinės reikšmės parkų nuostatų ir Valstybinės reikšmės parkų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 6, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00183, įsigalioja 2022-01-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 8, TAR 2022-01-06, kodas 2022-, įsigalioja 2022-01-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 11, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00233, įsigalioja 2022-01-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 12, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00234, įsigalioja 2022-01-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 16, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00255, įsigalioja 2022-01-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 20, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00274, įsigalioja 2022-01-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 13 „Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 21, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00278, įsigalioja 2022-01-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo įgyvendinimo
(2022-01-05 Nr. 23, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00295, įsigalioja 2022-01-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1340 „Dėl Karių, žuvusių (mirusių) tikrosios karo tarnybos metu, laidojimo išlaidų, karių ir jų šeimos narių palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 25, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00297, įsigalioja 2022-01-11)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl korupcijos prevencijos finansų ministrui pavestose valdymo srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 1K-3, TAR 2022-01-05, kodas 2022-00103, įsigalioja 2022-01-06)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 1K-4, TAR 2022-01-05, kodas 2022-00106, įsigalioja 2022-01-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms dydžių 2022 metams patvirtinimo
(2022-01-10 Nr. A1-14, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00302, įsigalioja 2022-01-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinių paslaugų, skirtų senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia, iki 2007 m. sausio 1 d. pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą apskričių viršininkų socialinių paslaugų įstaigose ir nepertraukiamai ją gavusiems iki 2020 spalio 31 d. imtinai, finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-06 Nr. A1-2, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00212, įsigalioja 2022-01-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-10 Nr. A1-9, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00300, įsigalioja 2022-01-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 4-512 „Dėl Regioninės valstybės pagalbos teikimo laisvosiose ekonominėse zonose schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-07 Nr. 4-53, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00252, įsigalioja 2022-01-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos atestato išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-07 Nr. D1-3, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00247, įsigalioja 2022-01-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-871 „Dėl įstaigų, atliekančių trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, paskyrimo“ pakeitimo
(2022-01-10 Nr. D1-4, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00287, įsigalioja 2022-01-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-939 „Dėl UAB „Kiwa inspecta“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo
(2022-01-10 Nr. D1-5, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00291, įsigalioja 2022-01-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-215 „Dėl Kauno technologijos universiteto architektūros ir statybos instituto paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytą sritį ir funkcijas“ pakeitimo
(2022-01-10 Nr. D1-6, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00292, įsigalioja 2022-01-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl Muzikologijos brandos egzamino programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. V-21, TAR 2022-01-05, kodas 2022-00116, įsigalioja 2022-01-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1197 „Dėl brandos egzaminų programų ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. V-23, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00165, įsigalioja 2022-01-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-893 „Dėl Brandos darbo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. V-24, TAR 2022-01-05, kodas 2022-00120, įsigalioja 2022-01-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. V-25, TAR 2022-01-05, kodas 2022-00119, įsigalioja 2022-01-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Kompetencijų vertinimo lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-07 Nr. V-38, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00225, įsigalioja 2022-01-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2022-01-07 Nr. V-39, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00226, įsigalioja 2022-01-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2022-01-07 Nr. V-40, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00227, įsigalioja 2022-01-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui, 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2022-01-07 Nr. V-41, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00248, įsigalioja 2022-01-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-10 Nr. V-46, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00281, įsigalioja 2022-03-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo
(2022-01-11 Nr. V-52, TAR 2022-01-11, kodas 2022-00334, įsigalioja 2022-01-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2022-01-11 Nr. V-54, TAR 2022-01-11, kodas 2022-00335, įsigalioja 2022-01-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-07 Nr. V-11, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00249, įsigalioja 2022-01-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-01-07 Nr. V-13, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00250, įsigalioja 2022-01-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-07 Nr. V-14, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00251, įsigalioja 2022-01-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-07 Nr. V-15, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00259, įsigalioja 2022-01-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1279 „Dėl 2021 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-10 Nr. V-22, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00303, įsigalioja 2022-01-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 705 „Dėl narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų legalios apyvartos kontrolės“ pakeitimo
(2022-01-10 Nr. V-23, TAR 2022-01-11, kodas 2022-00305, įsigalioja 2022-01-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. V-511 „Dėl Strateginio triukšmo kartografavimo ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis strateginio triukšmo kartografavimo srityje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. V-3021, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00283, įsigalioja 2022-01-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-11 Nr. V-35, TAR 2022-01-11, kodas 2022-00338, įsigalioja 2022-01-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. V-7, TAR 2022-01-05, kodas 2022-00129, įsigalioja 2022-01-10)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Teismų sprendimų, kuriais nustatyti valdžios institucijų neteisėti veiksmai, vykdymo ir prašymų dėl priteistos žalos atlyginimo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-06 Nr. 1R-9, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00214, įsigalioja 2022-01-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo
(2022-01-10 Nr. 3-15, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00273, įsigalioja 2022-01-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo
(2022-01-10 Nr. 3-17, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00285, įsigalioja 2022-01-11)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-1144 „Dėl Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ir Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-07 Nr. ĮV-20, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00239, įsigalioja 2022-01-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-171 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-07 Nr. ĮV-23, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00296, įsigalioja 2022-01-11)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. ĮV-516 ,,Dėl Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado nuostatų ir Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-04 Nr. ĮV-7, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00290, įsigalioja 2022-01-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-10 Nr. 3D-4, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00277, įsigalioja 2022-01-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-10 Nr. 3D-5, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00301, įsigalioja 2022-01-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-10 Nr. 3D-6, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00298, įsigalioja 2022-01-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-06 Nr. 1V-9, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00207, įsigalioja 2022-01-07)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-275 ,,Dėl Aprūpinimo maistu ir maitinimo pagal laisvus valgiaraščius organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-11 Nr. V-18, TAR 2022-01-11, kodas 2022-00342, įsigalioja 2022-01-12)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-411 „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro nuostatų ir organizacinės struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-11 Nr. V-22, TAR 2022-01-11, kodas 2022-00343, įsigalioja 2022-02-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-558 „Dėl Karo prievolininkų skyrimo į tarnybą aktyviajame kariuomenės personalo rezerve ir atleidimo iš jos, aktyviojo rezervo karių šaukimo į mokymus ir pratybas ar vykdyti tarnybos užduočių, pašauktų aktyviojo rezervo karių skyrimo į pareigas kariniame vienete ir atleidimo iš jų ir išmokų už tarnybos aktyviajame kariuomenės personalo rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-11 Nr. V-23, TAR 2022-01-11, kodas 2022-00344, įsigalioja 2022-01-12)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-57 „Dėl Krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių, įgyjamų suteikiant aukštojo mokslo kvalifikaciją kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, nustatymo“ pakeitimo
(2022-01-11 Nr. V-25, TAR 2022-01-11, kodas 2022-00345, įsigalioja 2022-01-12)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-11 Nr. V-28, TAR 2022-01-11, kodas 2022-00359, įsigalioja 2022-01-12)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-105 „Dėl Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos aukštosios mokyklos susitarimo dėl siunčiamų į ją kariūnų skaičiaus tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-10 Nr. V-9, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00276, įsigalioja 2022-01-11)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 193 „Dėl Specialių ženklų – banderolių, užsakymo, išdavimo, grąžinimo ir jų panaudojimo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. VA-4, TAR 2022-01-05, kodas 2022-00115, įsigalioja 2022-01-06)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-117 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-06 Nr. VA-5, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00193, įsigalioja 2022-01-07)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo VA-56 „Dėl Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-06 Nr. VA-6, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00194, įsigalioja 2022-01-07)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo inspektorių dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-07 Nr. EV-3, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00254, įsigalioja 2022-01-08)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 1B-713 „Dėl Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimo, statuso galiojimo sustabdymo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-04 Nr. 1B-2, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00199, įsigalioja 2022-01-07)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-764 „Dėl Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 1B-4, TAR 2022-01-05, kodas 2022-00131, įsigalioja 2022-01-10)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VE-293 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. VE-3 (1.3 E), TAR 2022-01-05, kodas 2022-00111, įsigalioja 2022-01-06)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. VE-4 (1.3 E), TAR 2022-01-05, kodas 2022-00114, įsigalioja 2022-01-06)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 03-51 „Dėl Kapitalo rezervų sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-06 Nr. 03-10, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00263, įsigalioja 2022-01-08)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-06 Nr. 03-5, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00241, įsigalioja 2022-01-08)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 03-131 „Dėl Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-06 Nr. 03-6, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00242, įsigalioja 2022-01-08)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 03-176 „Dėl Bankų vidaus valdymo bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-06 Nr. 03-7, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00243, įsigalioja 2022-01-08)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2006 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 153 „Dėl Finansinės grupės jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-06 Nr. 03-8, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00244, įsigalioja 2022-01-08)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko viešai skelbiamos informacijos apie finansų rinką ir jos dalyvius tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2022-01-06 Nr. 03-9, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00245, įsigalioja 2022-01-08)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1-10 „Dėl Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius formos bei pildymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-06 Nr. 1-3, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00210, įsigalioja 2022-01-07)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1-272 „Dėl įgaliojimų pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimus, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo“ pakeitimo
(2022-01-07 Nr. 1-5, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00230, įsigalioja 2022-01-08)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl Bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 1K-4, TAR 2022-01-05, kodas 2022-00133, įsigalioja 2022-01-06)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1K-86 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 1K-5, TAR 2022-01-05, kodas 2022-00134, įsigalioja 2022-01-06)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3R-86 „Dėl Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos projekto „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“ intelektinės nuosavybės išankstinės diagnozės paslaugos teikimo Lietuvos ekspertų sąrašo sudarymo ir paslaugos teikimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 3R-3, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00206, įsigalioja 2022-01-07)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Rašytinio nurodymo pašalinti mažareikšmį teisės aktų pažeidimą teikimo ir įvykdymo kontrolės tvarkos bei formos patvirtinimo
(2022-01-11 Nr. AD1-14, TAR 2022-01-11, kodas 2022-00348, įsigalioja 2022-01-12)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. KS-31 „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. KS-2, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00280, įsigalioja 2022-01-11)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų paslaugų teikėjo sąnaudų priskyrimo atskiroms informacinių technologijų paslaugoms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-10 Nr. T-1(2022), TAR 2022-01-10, kodas 2022-00299, įsigalioja 2022-01-11)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Klientams teikiamų paslaugų kokybės tyrimo, vertinimo ir sklaidos metodikos patvirtinimo
(2021-12-29 Nr. V-532, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00200, įsigalioja 2022-01-07)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 2BE-284 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-14 Nr. 2BE-339, TAR 2022-01-07, kodas 2022-00231, įsigalioja 2022-01-08)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie neaktyvius ir mažiau galimybių turinčius jaunus žmones rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-05 Nr. 2V-6 (1.4), TAR 2022-01-05, kodas 2022-00109, įsigalioja 2022-01-06)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Sprendimo dėl užsieniečio apgyvendinimo, nesuteikiant teisės laisvai judėti Lietuvos Respublikos teritorijoje, pavyzdinės formos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo
(2022-01-05 Nr. 4-2, TAR 2022-01-05, kodas 2022-00126, įsigalioja 2022-01-06)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-797 „Dėl Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 5-V-16, TAR 2022-01-05, kodas 2022-001047, įsigalioja 2022-01-06)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. T1-117 „Dėl formos NTAKD-IRD-VRM patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-10 Nr. T1-4, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00294, įsigalioja 2022-01-11)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Ekspertų atrankos ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-11 Nr. T1-5, TAR 2022-01-11, kodas 2022-00340, įsigalioja 2022-01-12)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Bankų ir kredito unijų veiklos statistinės ataskaitos B-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-01-10 Nr. DĮ-11, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00289, įsigalioja 2022-01-11)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 (metinės) ir Įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 (metinės detalios) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2022-01-05 Nr. DĮ-5, TAR 2022-01-05, kodas 2022-00127, įsigalioja 2022-01-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo anketos IT (NŪ)-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-01-05 Nr. DĮ-6, TAR 2022-01-05, kodas 2022-00128, įsigalioja 2022-01-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės išlaidų aplinkos tausojimui statistinės ataskaitos APL-04 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-01-06 Nr. DĮ-8, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00215, įsigalioja 2022-01-07)


<< Atgal