Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 3

2022 m. sausio 19 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. sausio 12 d. – sausio 18 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2022-01-17 Nr. (22.35E)3-256, TAR 2022-01-17, kodas 2022-00626, įsigalioja 2022-01-17)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2022-01-17 Nr. (22.35E)3-257, TAR 2022-01-17, kodas 2022-00627, įsigalioja 2022-01-17)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1295 „Dėl Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 24, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00382, įsigalioja 2022-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2022-01-12 Nr. 28, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00487, įsigalioja 2022-01-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ pakeitimo
(2022-01-12 Nr. 30, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00498, įsigalioja 2022-03-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą
(2022-01-12 Nr. 32, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00501, įsigalioja 2022-01-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-01-12 Nr. 37, TAR 2022-01-17, kodas 2022-00629, įsigalioja 2022-01-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-01-12 Nr. 38, TAR 2022-01-17, kodas 2022-00630, įsigalioja 2022-01-18)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-12 Nr. A1-16, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00401, įsigalioja 2022-01-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. A1-320 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikti poreikio nustatymo, šių lėšų planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-12 Nr. A1-18, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00403, įsigalioja 2022-01-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo
(2022-01-13 Nr. A1-25, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00506, įsigalioja 2022-02-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-13 Nr. A1-26, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00507, įsigalioja 2022-02-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-13 Nr. A1-27, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00508, įsigalioja 2022-02-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-315 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-419 „Socialinės įtraukties didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-13 Nr. A1-28, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00509, įsigalioja 2022-01-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-13 Nr. A1-29, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00510, įsigalioja 2022-02-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Bandomųjų mobiliųjų komandų, asmenims teikiančių aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugą, sudarymo ir jų veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-13 Nr. A1-30, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00511, įsigalioja 2022-01-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-18 Nr. A1-37, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00678, įsigalioja 2022-02-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. A1-149 „Dėl prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.1-V-03 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-18 Nr. A1-38, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00679, įsigalioja 2022-01-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams remiamų priemonių įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje 2021–2027 metais, aprašo patvirtinimo
(2022-01-18 Nr. A1-39, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00680, įsigalioja 2022-01-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už Licencijų informacinės sistemos duomenų apie vienam ūkio subjektui išduotas licencijas pateikimą leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais dydžio patvirtinimo
(2022-01-12 Nr. 4-81, TAR 2022-01-17, kodas 2022-00611, įsigalioja 2022-01-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro ir finansų ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 4-837/1K-319 „Dėl Priemonės „Pagalbos verslui fondas“ veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-13 Nr. 4-84/1K-12, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00477, įsigalioja 2022-01-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 4-557 „Dėl Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-18 Nr. 4-89, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00699, įsigalioja 2022-01-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. D1-856 „Dėl Mėnesinės ataskaitos apie sumedžiotus šernus teikimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-18 Nr. D1-9, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00685, įsigalioja 2022-01-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-1950 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-12 Nr. V-56, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00383, įsigalioja 2022-01-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl studentų, priimamų 2022 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo
(2022-01-13 Nr. V-69, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00472, įsigalioja 2022-01-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2022-01-13 Nr. V-70, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00473, įsigalioja 2022-01-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl tikslo savivaldybėms nustatymo ir jo pasiekimo vertinimo kriterijų patvirtinimo
(2022-01-13 Nr. V-72, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00474, įsigalioja 2022-01-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-2139 „Dėl 2022 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, ir 2022 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-14 Nr. V-81, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00552, įsigalioja 2022-01-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo
(2022-01-14 Nr. V-82, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00553, įsigalioja 2022-01-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl specialios tikslinės dotacijos koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2022-01-14 Nr. V-83, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00554, įsigalioja 2022-01-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Švietimo, mokslo ir sporto srities infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-14 Nr. V-84, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00555, įsigalioja 2022-01-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti suteikimo
(2022-01-17 Nr. V-89, TAR 2022-01-17, kodas 2022-00645, įsigalioja 2022-01-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2022-01-12 Nr. V-45, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00430, įsigalioja 2022-01-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kvėpavimo takų asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros bei stacionariose ir nestacionariose su apgyvendinimu susijusiose socialinių paslaugų įstaigose pagal saugumo lygius
(2022-01-14 Nr. V-66, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00566, įsigalioja 2022-01-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-01-14 Nr. V-67, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00567, įsigalioja 2022-01-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-14 Nr. V-68, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00568, įsigalioja 2022-01-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2022-01-14 Nr. V-73, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00590, įsigalioja 2022-01-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2022-01-14 Nr. V-77, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00594, įsigalioja 2022-01-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-10 Nr. V-21, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00394, įsigalioja 2022-01-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos ir Medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-10 Nr. V-28, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00395, įsigalioja 2022-01-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-2572 „Dėl Laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-12 Nr. V-43, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00377, įsigalioja 2022-01-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-14 Nr. V-50, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00556, įsigalioja 2022-01-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-14 Nr. V-59, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00547, įsigalioja 2022-01-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-2521 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-14 Nr. V-64, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00558, įsigalioja 2022-01-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl projekto, pateikto pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“, priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ įgyvendinimo priemonei Nr. 13.1.1-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“
(2022-01-14 Nr. V-69, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00582, įsigalioja 2022-01-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl projekto, pateikto pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“, priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ įgyvendinimo priemonei Nr. 13.1.1-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“
(2022-01-14 Nr. V-70, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00583, įsigalioja 2022-01-15)

Sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-14 Nr. V-74/A1-33, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00591, įsigalioja 2022-01-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-14 Nr. V-75, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00592, įsigalioja 2022-01-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-14 Nr. V-76, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00593, įsigalioja 2022-01-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-18 Nr. V-83, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00674, įsigalioja 2022-01-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-18 Nr. V-84, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00667, įsigalioja 2022-01-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-990 „Dėl Eksporto leidimų išdavimo, įgyvendinant 2021 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/442, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, ir 2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/521, kuriuo nustatomos tvarkos, kuria tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, konkrečios taikymo nuostatos, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-18 Nr. V-90, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00668, įsigalioja 2022-01-19)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1R-25 „Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-12 Nr. 1R-17, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00423, įsigalioja 2022-01-13)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1R-475 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-12 Nr. 1R-18, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00424, įsigalioja 2022-01-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. V-168 „Dėl Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-13 Nr. 3-22, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00500, įsigalioja 2022-01-14)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1-210 „Dėl priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-17 Nr. 1-30, TAR 2022-01-17, kodas 2022-00641, įsigalioja 2022-01-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-17 Nr. 1-31, TAR 2022-01-17, kodas 2022-00642, įsigalioja 2022-01-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energetikos sektoriuje plano patvirtinimo
(2022-01-17 Nr. 1-32, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00670, įsigalioja 2022-01-19)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-538 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-18 Nr. ĮV-46, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00691, įsigalioja 2022-03-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. ĮV-66 „Dėl Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-18 Nr. ĮV-49, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00692, įsigalioja 2022-01-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-12 Nr. 3D-11, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00386, įsigalioja 2022-01-13)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų ir valiutų, kuriomis mokamas konsulinis mokestis diplomatinėje atstovybėje ir konsulinėje įstaigoje, sąrašo ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, kuriose konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją arba grynaisiais pinigais, sąrašo patvirtinimo
(2022-01-12 Nr. V-10, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00422, įsigalioja 2022-01-13)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-12 Nr. V-9, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00421, įsigalioja 2022-02-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-985 „Dėl Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-12 Nr. 1V-13, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00388, įsigalioja 2022-01-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Negautų tranzito vizų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir kompensavimo Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-12 Nr. 1V-15, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00405, įsigalioja 2022-01-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-12 Nr. 1V-20, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00415, įsigalioja 2022-01-13)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Leidimų karo prievolininkams išvykti iš Lietuvos Respublikos išdavimo ir karo prievolininkų registravimosi užsienio valstybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-17 Nr. V-38, TAR 2022-01-17, kodas 2022-00623, įsigalioja 2022-01-18)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-721 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-18 Nr. V-44, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00693, įsigalioja 2022-01-19)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-109 „Dėl Privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-14 Nr. VA-7, TAR 2022-01-17, kodas 2022-00614, įsigalioja 2022-01-18)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. VA-4 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mokesčių informacijos informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-14 Nr. VA-8, TAR 2022-01-17, kodas 2022-00605, įsigalioja 2022-01-18)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl lietuvių kalbos rašybos taisyklių patvirtinimo
(2022-01-06 Nr. N-1 (190), TAR 2022-01-12, kodas 2022-00409, įsigalioja 2022-01-13)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 1B-713 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 1B-713 „Dėl Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimo, statuso galiojimo sustabdymo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-17 Nr. 1B-34, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00697, įsigalioja 2022-01-19)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 03-82 „Dėl Minimalių kredito įstaigų ir finansų maklerio įmonių darbuotojų atlygio politikos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-13 Nr. 03-13, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00564, įsigalioja 2022-01-15)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl tvarkos aprašų patvirtinimo
(2022-01-13 Nr. 11V-12, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00569, įsigalioja 2022-01-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl duomenų apie 2021 kalendoriniais metais gautas pajamas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir mokėtiną įmoką lentelių formų patvirtinimo
(2022-01-13 Nr. 1K-10, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00513, įsigalioja 2022-01-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-17 Nr. 1K-15, TAR 2022-01-17, kodas 2022-00624, įsigalioja 2022-01-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-31 Nr. 1K-414, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00549, įsigalioja 2022-01-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-13 Nr. 1K-9, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00484, įsigalioja 2022-01-14)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 1994 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 11 „Dėl Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-18 Nr. 3R-10, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00717, įsigalioja 2022-01-19)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pieninių karvių mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antimikrobinėms medžiagoms stebėsenos programos 2022–2024 metams patvirtinimo
(2022-01-10 Nr. B1-14, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00485, įsigalioja 2022-01-14)

Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. planinio globos centrų veiklos kokybės vertinimo sąrašo ir vertinimo grafiko patvirtinimo
(2022-01-12 Nr. BV-14/V1-19, TAR 2022-01-17, kodas 2022-00666, įsigalioja 2022-01-18)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklių patvirtinimo
(2022-01-12 Nr. BV-15, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00505, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl programos „Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programose „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021-2027“ projekto paraiškos formos ir projekto sąmatos formos patvirtinimo
(2022-01-11 Nr. KMPF-3(1.15E), TAR 2022-01-18, kodas 2022-00672, įsigalioja 2022-01-19)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. KRF-45(1.15) „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-11 Nr. KMPF-4(1.15E), TAR 2022-01-18, kodas 2022-00673, įsigalioja 2022-01-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-12 Nr. O3E-16, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00408, įsigalioja 2022-01-13)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko įsakymas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainės https://vtek.lt privatumo politikos patvirtinimo
(2022-01-11 Nr. T-2, TAR 2022-01-12, kodas 2022-00381, įsigalioja 2022-01-13)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 metų Informacinės visuomenės plėtros komiteto teikiamų informacinių technologijų paslaugų įkainių patvirtinimo
(2022-01-12 Nr. T-6(2022), TAR 2022-01-12, kodas 2022-00414, įsigalioja 2022-01-13)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V1-94 „Dėl Paramos, skiriamos įgyvendinant Europos komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with People of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-18 Nr. V1-5, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00677, įsigalioja 2022-01-19)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V1-1 „Dėl vidutinių žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų nustatymo, siekiant paskaičiuoti perleidžiamąsias teises į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose“ pakeitimo
(2022-01-18 Nr. V1-7, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00701, įsigalioja 2022-01-19)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-18 Nr. V-44, TAR 2022-01-18, kodas 2022-00711, įsigalioja 2022-01-19)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-38 „Dėl vizitų į aukštąsias mokyklas vykdymo nuotoliniu būdu“ pakeitimo
(2022-01-17 Nr. V-5, TAR 2022-01-17, kodas 2022-00625, įsigalioja 2022-01-18)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo
(2022-01-14 Nr. VE-25 (1.3 E), TAR 2022-01-14, kodas 2022-00545, įsigalioja 2022-01-15)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančių organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 Vd priedo (CAO dalies) reikalavimus tvarkos aprašo ir Išplėstinio tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-14 Nr. 2-5, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00570, įsigalioja 2022-01-15)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 5-V-349 „Dėl Policijos įstaigų operatyvaus valdymo padalinių darbo organizavimo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-14 Nr. 5-V-58, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00571, įsigalioja 2022-01-15)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų, kurie naudoja I, II, ir (ar) III sąrašo narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, kontrolinio klausimyno patvirtinimo
(2022-01-14 Nr. T1-9, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00548, įsigalioja 2022-01-15)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-14 Nr. V-10, TAR 2022-01-14, kodas 2022-00577, įsigalioja 2022-01-15)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-155 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-13 Nr. V-23, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00502, įsigalioja 2022-01-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos duomenų teikimo būdų patvirtinimo
(2022-01-13 Nr. DĮ-13, TAR 2022-01-13, kodas 2022-00493, įsigalioja 2022-01-14)


<< Atgal