Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 8

2022 m. vasario 23 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. vasario 16 d. – vasario 22 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. 129, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02873, įsigalioja 2022-02-18)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministro įsakymasi ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-21 Nr. 1K-49, TAR, 2022-02-21, kodas 2022-03034, įsigalioja 2022-02-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. D1-52, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03178, įsigalioja 2022-02-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-17 Nr. V-280, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02896, įsigalioja 2022-02-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės (strateginių) švietimo stebėsenos rodiklių patvirtinimo
(2022-02-17 Nr. V-283, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02898, įsigalioja 2022-02-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-286 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo
(2022-02-21 Nr. V-290, TAR, 2022-02-21, kodas 2022-03046, įsigalioja 2022-02-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1031 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. V-297, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03176, įsigalioja 2022-02-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1794 „Dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais“ pakeitimo
(2022-02-17 Nr. V-339, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02842, įsigalioja 2022-02-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“ pakeitimo
(2022-02-17 Nr. V-341, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02843, įsigalioja 2022-02-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2022-02-17 Nr. V-351, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02907, įsigalioja 2022-02-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. V-2743 „Dėl greitųjų SARS-COV-2 antigeno testų, kuriems naudojami seilių ėminiai, naudojimo ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2022-02-17 Nr. V-352, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02908, įsigalioja 2022-02-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1816 „Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. V-375, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03262, įsigalioja 2022-02-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1847 „Dėl užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-22 Nr. V-377, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03265, įsigalioja 2022-02-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-22 Nr. V-378, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03267, įsigalioja 2022-02-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. V-380, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03269, įsigalioja 2022-02-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1316 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-22 Nr. V-381, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03270, įsigalioja 2022-02-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. V-382, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03272, įsigalioja 2022-02-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. V-2273 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. V-383, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03273, įsigalioja 2022-02-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-438 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų ir protrūkių tyrimo ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. V-384, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03274, įsigalioja 2022-02-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. V-385, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03275, įsigalioja 2022-02-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. V-387, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03294, įsigalioja 2022-02-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-17 Nr. V-343, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02859, įsigalioja 2022-02-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-763 „Dėl Embriono donorystės programos įgyvendinimo 2019–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-21 Nr. V-366, TAR, 2022-02-21, kodas 2022-03051, įsigalioja 2022-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl Minimalaus maisto produktų rinkinio struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. V-372, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03271, įsigalioja 2022-02-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-457 „Dėl Meno terapeuto veiklos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. V-373, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03261, įsigalioja 2022-02-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. V-376, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03263, įsigalioja 2022-02-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-22 Nr. V-386, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03288, įsigalioja 2022-02-23)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos intelektinės nuosavybės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 13-001-01-10-01 „Sukurti ir įveiklinti intelektinės nuosavybės apsaugos paskatų sistemą“ aprašo patvirtinimo
(2022-02-22 Nr. 1R-56, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03205, įsigalioja 2022-02-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3-479 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-17 Nr. 3-96, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02863, įsigalioja 2022-02-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-02-17 Nr. 3-97, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02851, įsigalioja 2022-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl techninių klaidų ištaisymo žemės ūkio ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakyme Nr. 3D-92 „Dėl 2022 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“
(2022-02-17 Nr. 3D-108, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02854, įsigalioja 2022-02-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 3D-598 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-17 Nr. 3D-110, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02862, įsigalioja 2022-02-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-45 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-18 Nr. 3D-112, TAR, 2022-02-18, kodas 2022-02986, įsigalioja 2022-02-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-18 Nr. 3D-115, TAR, 2022-02-18, kodas 2022-02988, įsigalioja 2022-02-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-429 „Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-17 Nr. 1V-119, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02872, įsigalioja 2022-02-21)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-17 Nr. V-57, TAR, 2022-02-21, kodas 2022-03078, įsigalioja 2022-02-22)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1B-732 „Dėl Bendrosios garantijos dokumentų pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-18 Nr. 1B-105, TAR, 2022-02-21, kodas 2022-03095, įsigalioja 2022-02-22)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos informacinių sistemų saugos dokumentų patvirtinimo
2021-12-14 Nr. 1S-176, TAR, 2022-02-18, kodas 2022-02955, įsigalioja 2022-02-19)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 1S-177 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. 1S-50, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03189, įsigalioja 2022-02-23)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1-420 „Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reikalavimų darbuotojų kvalifikacijai, šių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir periodiškumo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. 1-96, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03198, įsigalioja 2022-02-23)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitų formų patvirtinimo ir sąlyginių vienetų verčių apskaičiavimo
(2022-02-15 Nr. 1K-67, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02776, įsigalioja 2022-02-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-17 Nr. 1K-70, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02858, įsigalioja 2022-02-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1K-1 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-21 Nr. 1K-75, TAR, 2022-02-21, kodas 2022-03064, įsigalioja 2022-02-22)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1K-43 „Dėl ligų prevencijos programų vykdymo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. 1K-77, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03202, įsigalioja 2022-02-23)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Leidimo elektros tinklų operatoriui turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti energijos kaupimo įrenginius suteikimo ir sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-02-17 Nr. O3E-231, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02886, įsigalioja 2022-02-18)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės mėn. 3 d. įsakymo Nr. T1-390 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-15 Nr. T1-535, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02772, įsigalioja 2022-02-18)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-145 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-21 Nr. V-54, TAR, 2022-02-21, kodas 2022-03065, įsigalioja 2022-02-22)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl įgaliojimų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojams surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas, ir įgaliojimų nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo
(2022-02-18 Nr. VKE-77, TAR, 2022-02-18, kodas 2022-02953, įsigalioja 2022-02-19)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2BE-327 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. 2BE-29, TAR, 2022-02-21, kodas 2022-03047, įsigalioja 2022-02-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-173 „Dėl Išankstinės asmenų skundų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-17 Nr. 2BE-42, TAR, 2022-02-17, kodas 2022-02841, įsigalioja 2022-02-18)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos skaidrumo politikos patvirtinimo
(2022-02-18 Nr. 2-39, TAR, 2022-02-18, kodas 2022-02985, įsigalioja 2022-02-19)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. I-110 „Dėl Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-21 Nr. I-68, TAR, 2022-02-21, kodas 2022-03119, įsigalioja 2022-02-22)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 5-V-671 „Dėl Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-18 Nr. 5-V-207, TAR, 2022-02-18, kodas 2022-02977, įsigalioja 2022-02-19)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 4-127 „Dėl Pretendentų atrankos į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-18 Nr. 4-53, TAR, 2022-02-18, kodas 2022-02956, įsigalioja 2022-02-19)


<< Atgal