Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 9

2022 m. kovo 2 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. vasario 23 d. – kovo 1 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 135, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03437, įsigalioja 2022-02-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl tarptautinių karinių pratybų „Liepsnojantis kalavijas 2022“
(2022-02-23 Nr. 138, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03496, įsigalioja 2022-02-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2022–2024 metų sąmatos patvirtinimo
(2022-02-23 Nr. 141, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03511, įsigalioja 2022-02-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl sutikimo reorganizuoti regioninių parkų ir rezervatų direkcijas
(2022-02-23 Nr. 143, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03539, įsigalioja 2022-02-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų dėl humanitarinės pagalbos teikimo suteikimo
(2022-02-23 Nr. 146, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03580, įsigalioja 2022-02-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos patvirtinimo
(2022-02-23 Nr. 148, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03655, įsigalioja 2022-02-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl augalų, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 149, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03658, įsigalioja 2022-02-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos
(2022-02-23 Nr. 151, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03764, įsigalioja 2022-02-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl oro vežėjų, turinčių Rusijos Federacijoje išduotą oro vežėjo pažymėjimą, orlaivių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje uždraudimo
(2022-02-26 Nr. 153, TAR 2022-02-26, kodas 2022-03794, įsigalioja 2022-02-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos teikimo Ukrainai
(2022-02-28 Nr. 156, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03800, įsigalioja 2022-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo
(2022-02-28 Nr. 157, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03908, įsigalioja 2022-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 160, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03946, įsigalioja 2022-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 161, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03949, įsigalioja 2022-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 729 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 162, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03950, įsigalioja 2022-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1147 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 163, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03951, įsigalioja 2022-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2022-02-23 Nr. 164, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03953, įsigalioja 2022-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 165, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03956, įsigalioja 2022-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 725 „Dėl Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito nekilnojamojo daikto servitutu, nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 167, TAR 2022-03-01, kodas 2022-03991, įsigalioja 2022-03-02)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. 1K-54, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03494, įsigalioja 2022-02-25)

Finansų ministro įsakymas
Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo
(2022-02-28 Nr. 1K-56, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03952, įsigalioja 2022-03-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymo
(2022-02-28 Nr. 1K-57, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03954, įsigalioja 2022-03-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1K-36 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų skiriamųjų ženklų ir tarnybinių uniformų pavyzdžių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-01 Nr. 1K-71, TAR 2022-03-01, kodas 2022-03997, įsigalioja 2022-03-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. A1-234 „Dėl Pabėgėlių priėmimo centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. A1-124, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03640, įsigalioja 2022-02-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2022-02-25 Nr. A1-130, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03784, įsigalioja 2022-02-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-192 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų poreikio išmokoms vaikams mokėti apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-28 Nr. A1-140, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03840, įsigalioja 2022-03-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Finansinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo
(2022-03-01 Nr. A1-148, TAR 2022-03-01, kodas 2022-04011, įsigalioja 2022-03-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl projektų, pateiktų pagal 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“, priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonei Nr. 13.1.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“
(2022-02-25 Nr. 4-281, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03720, įsigalioja 2022-02-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo
(2022-02-25 Nr. 4-282, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03722, įsigalioja 2022-02-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Regioninės valstybės pagalbos teikimo investuotojams, įgyvendinantiems stambius projektus, schemos patvirtinimo
(2022-02-28 Nr. 4-292, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03958, įsigalioja 2022-03-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl projektų, pateiktų pagal 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“, priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonei Nr. 13.1.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“
(2022-03-01 Nr. 4-313, TAR 2022-03-01, kodas 2022-04014, įsigalioja 2022-03-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl Aplinkos ministerijos atsakingų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo valdymo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. D1-54, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03517, įsigalioja 2022-02-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2022–2024 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. D1-55, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03532, įsigalioja 2022-02-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Užsakovo informacijos reikalavimų patvirtinimo
(2022-02-24 Nr. D1-57, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03543, įsigalioja 2022-02-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. D1-58, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03544, įsigalioja 2022-02-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-769 „Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. V-313, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03748, įsigalioja 2022-02-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-442 „Dėl Profesinio mokymo įstaigų ir kitų profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formalųjį profesinį mokymą, veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. V-316, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03750, įsigalioja 2022-02-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-28 Nr. V-320, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03842, įsigalioja 2022-03-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančiųjų įgyti kvalifikaciją priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2022 metų plano patvirtinimo
(2022-02-28 Nr. V-321, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03843, įsigalioja 2022-03-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 metais priimamų asmenų į pedagoginių studijų programas motyvacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-02-28 Nr. V-322, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03844, įsigalioja 2022-03-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-28 Nr. V-324, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03922, įsigalioja 2022-03-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-01 Nr. V-327, TAR 2022-03-01, kodas 2022-03990, įsigalioja 2022-03-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-01 Nr. V-333, TAR 2022-03-01, kodas 2022-04058, įsigalioja 2022-03-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. V-119 „Dėl Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. V-394, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03376, įsigalioja 2022-02-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. V-401, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03379, įsigalioja 2022-02-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosio s situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. V-403, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03381, įsigalioja 2022-02-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. V-404, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03387, įsigalioja 2022-02-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. V-420, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03564, įsigalioja 2022-03-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. V-421, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03565, įsigalioja 2022-02-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. V-2481 „Dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), tolimesnio simptominio gydymo paslaugų organizavimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-28 Nr. V-442, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03904, įsigalioja 2022-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Klinikinio logopedo veiklos reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2022-02-23 Nr. V-388, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03309, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. V-398, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03378, įsigalioja 2022-02-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. V-402, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03380, įsigalioja 2022-02-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. V-426, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03783, įsigalioja 2022-02-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Anestezijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-02-25 Nr. V-429, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03838, įsigalioja 2022-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-28 Nr. V-439, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03872, įsigalioja 2022-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-880 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių jų bazinei kainai apskaičiuoti sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-28 Nr. V-440, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03874, įsigalioja 2022-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro, Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-28 Nr. V-444/A1-145/V-326, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03948, įsigalioja 2022-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-01 Nr. V-448, TAR 2022-03-01, kodas 2022-04047, įsigalioja 2022-03-02)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2021 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1R-183 „Dėl Vaizdo konferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant baudžiamąsias bylas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 1R-58, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03363, įsigalioja 2022-02-24)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1R-309 „Dėl Vaizdo konferencijų ir telekonferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administracines bylas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 1R-59, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03370, įsigalioja 2022-02-24)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasitikėjimo linija gautos informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus tvarkymo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-02-25 Nr. 1R-64, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03777, įsigalioja 2022-02-26)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl antžeminių paslaugų savateikės UAB „DHL Lietuva“ patvirtinimo
(2022-02-24 Nr. 3-107, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03519, įsigalioja 2022-08-22)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Kelių saugumo auditorių mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-02-24 Nr. 3-108, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03524, įsigalioja 2022-03-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. 3-116, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03534, įsigalioja 2022-03-24)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3-574 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. 3-117, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03723, įsigalioja 2022-02-26)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. V-61 „Dėl Kelių tinklo saugumo lygių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-01 Nr. 3-125, TAR 2022-03-01, kodas 2022-04039, įsigalioja 2022-03-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 3-323 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-01 Nr. 3-127, TAR 2022-03-01, kodas 2022-04041, įsigalioja 2022-03-02)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1-344 „Dėl projektų, pateiktų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“, priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.2-VIPA-T-113 priemonei „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ pakeitimo
(2022-02-28 Nr. 1-83, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03944, įsigalioja 2022-03-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. ĮV-191, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03310, įsigalioja 2022-02-24)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. ĮV-66 „Dėl Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. ĮV-193, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03311, įsigalioja 2022-03-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. ĮV-199, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03313, įsigalioja 2022-02-24)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-258 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų bibliotekų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. ĮV-204, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03559, įsigalioja 2022-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 3D-117, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03315, įsigalioja 2022-02-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo
(2022-02-23 Nr. 3D-119, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03317, įsigalioja 2022-02-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Priemonių, susijusių su Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2022–2024 metų veiksmų plano įgyvendinimu, finansavimo taisyklių patvirtinimo
(2022-02-23 Nr. 3D-120, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03318, įsigalioja 2022-02-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-551 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 3D-121, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03319, įsigalioja 2022-02-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 3D-645 „Dėl Didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Žemės ūkio ministro įsakymasi pavaldžiose ir žemės ūkio ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. 3D-123, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03493, įsigalioja 2022-05-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Paramos buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. 3D-126, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03683, įsigalioja 2022-02-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-285 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. 3D-127, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03528, įsigalioja 2022-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3D-715 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų elektroninėms komunikacijos priemonėms“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. 3D-128, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03547, įsigalioja 2022-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-22 „Dėl Komercinių žuvų ir augalų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. 3D-129, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03548, įsigalioja 2022-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl bendram naudojimui skiriamų žvejybos galimybių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje 2022 metais
(2022-02-25 Nr. 3D-130, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03649, įsigalioja 2022-02-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. 3D-132, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03650, įsigalioja 2022-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 3D-462 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. 3D-134, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03651, įsigalioja 2022-02-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-667 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. 3D-136, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03749, įsigalioja 2022-02-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. 3D-138, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03778, įsigalioja 2022-02-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. 3D-139, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03780, įsigalioja 2022-02-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-828 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-28 Nr. 3D-140, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03885, įsigalioja 2022-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-28 Nr. 3D-142, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03955, įsigalioja 2022-03-01)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. V-51, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03382, įsigalioja 2022-02-24)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl asociacijų, viešųjų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministro įsakymasi, 2022 metų prioritetinių temų patvirtinimo
(2022-02-23 Nr. V-52, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03384, įsigalioja 2022-02-24)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-315 „Dėl Pretendentų atrankos į civilines tarptautines arba Europos Sąjungos misijas ar operacijas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. V-60, TAR 2022-03-01, kodas 2022-04067, įsigalioja 2022-03-02)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. 1V-131, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03674, įsigalioja 2022-02-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. 1V-132, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03676, įsigalioja 2022-02-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. 1V-139, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03699, įsigalioja 2022-02-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. 1V-141, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03731, įsigalioja 2022-02-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl nepaprastosios padėties valdymo
(2022-02-26 Nr. 1V-142, TAR 2022-02-26, kodas 2022-03795, įsigalioja 2022-02-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo
(2022-02-26 Nr. 1V-143, TAR 2022-02-26, kodas 2022-03796, įsigalioja 2022-02-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl nacionalinių vizų, leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimų išdavimo, užsieniečių teisės dirbti Lietuvos Respublikoje ir sveikatos priežiūros paslaugų
(2022-02-28 Nr. 1V-145, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03801, įsigalioja 2022-03-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-03-01 Nr. 1V-146, TAR 2022-03-01, kodas 2022-03959, įsigalioja 2022-03-02)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos sistemos antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo
(2022-02-28 Nr. V-177, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03929, įsigalioja 2022-03-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-248 „Dėl Finansinėje apskaitoje naudojamo atsargų įkainojimo ir apskaitos metodo taikymo pelno mokesčiui apskaičiuoti taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-23 Nr. VA-18, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03391, įsigalioja 2022-05-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. VA-19, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03393, įsigalioja 2022-02-24)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-125 „Dėl informavimo apie politikų kreipimusis, lobistinę veiklą ir susitikimus su mokesčių mokėtojais“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. VA-20, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03495, įsigalioja 2022-02-25)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. kovo 6 d. direktoriaus įsakymo Nr. V3-11 „Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-17 Nr. V3-5, TAR 2022-03-01, kodas 2022-04022, įsigalioja 2022-09-01)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. balandžio 21 d. direktoriaus įsakymo Nr. V3-21 „Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-17 Nr. V3-6, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03372, įsigalioja 2022-09-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1S-85 „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-01 Nr. 1S-56, TAR 2022-03-01, kodas 2022-04049, įsigalioja 2023-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 1B-362 „Dėl Elektroninės eksporto (reeksporto) deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto ir reeksporto muitinės formalumų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 1B-110, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03892, įsigalioja 2022-03-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno kainų taikymo
(2022-02-25 Nr. 1B-122, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03891, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 03-57 „Dėl laikinos aptarnavimo Lietuvos banko kasose tvarkos“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 03-39, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03385, įsigalioja 2022-02-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko konkurso „Tyrimų centro iššūkis“ nuostatų patvirtinimo
(2022-02-23 Nr. 03-40, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03386, įsigalioja 2022-02-24)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2017 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 1S-8 (2017) „Dėl Užmokesčių už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą dydžių ir užmokesčių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-28 Nr. 1S-25 (2022), TAR 2022-02-28, kodas 2022-03909, įsigalioja 2022-03-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 1V-48 „Dėl savavališkos statybos akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. 1V-25, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03499, įsigalioja 2022-04-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1V-156 „Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 1V-26, TAR 2022-03-01, kodas 2022-03993, įsigalioja 2022-04-01)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 27V-94 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-28 Nr. 27V-22, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03923, įsigalioja 2022-03-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-28 Nr. (1.72E)1A-240, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03942, įsigalioja 2022-04-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1K-191 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-01 Nr. 1K-100, TAR 2022-03-01, kodas 2022-04048, įsigalioja 2022-03-02)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 1K-339 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 1K-84, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03373, įsigalioja 2022-02-24)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų teikimo sutarties su ūkio subjektu, sudariusiu sutartį dėl medicinos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, formos patvirtinimo
(2022-02-23 Nr. 1K-85, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03374, įsigalioja 2022-02-24)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-02-23 Nr. 1K-86, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03388, įsigalioja 2022-02-24)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo
(2022-02-23 Nr. 1K-93, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03463, įsigalioja 2022-03-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 15 d. įsakymo Nr.1K-67 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitų formų patvirtinimo ir sąlyginių vienetų verčių apskaičiavimo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. 1K-94, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03562, įsigalioja 2022-02-25)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1K-86 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. 1K-97, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03659, įsigalioja 2022-02-26)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. B1-129, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03782, įsigalioja 2022-02-26)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl kvietimo teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ verslo įgūdžių stiprinimui gairių pareiškėjams tvirtinimo
(2022-02-23 Nr. 2V-47, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03462, įsigalioja 2022-02-25)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2V-428 „Dėl Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programos įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-28 Nr. 2V-50, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03919, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-01 Nr. V-122, TAR 2022-03-01, kodas 2022-04025, įsigalioja 2022-03-02)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl sričių ir programų projektų vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo
(2022-02-28 Nr. 4LKT-7(1.3E), TAR 2022-03-01, kodas 2022-03995, įsigalioja 2022-03-02)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektų vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo
(2022-02-28 Nr. 4LKT-8(1.3E), TAR 2022-03-01, kodas 2022-03996, įsigalioja 2022-03-02)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Sričių ir programų projektų paraiškų formų ir jų priedų patvirtinimo
(2022-02-24 Nr. KMPF-15(1.15E), TAR 2022-02-28, kodas 2022-03920, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. KMPF-14(1.15E) „Dėl projekto vykdymo dalinio finansavimo sutarčių, projekto (projekto etapo) vykdymo dalinio finansavimo išlaidų sąmatų ir viešinimo planų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. KMPF-16(1.15E), TAR 2022-02-28, kodas 2022-03921, įsigalioja 2022-03-01)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
(2022-02-25 Nr. N-4, TAR 2022-03-01, kodas 2022-04060, įsigalioja 2022-03-02)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1V-960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. (1.9E)1V-143, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03523, įsigalioja 2022-02-25)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-47 „Dėl Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. 1V-16, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03371, įsigalioja 2022-03-01)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-299 „Dėl Asmenų aptarnavimo valstybės įmonės „Regitra“ padaliniuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. 1V-17, TAR 2022-02-25, kodas 2022-03685, įsigalioja 2022-03-01)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-506 „Dėl Valstybinio registracijos numerio derinio sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo registruojamoms transporto priemonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-01 Nr. 1V-23, TAR 2022-03-01, kodas 2022-04024, įsigalioja 2022-03-02)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės reikšmės kelių viso kelių tinklo saugumo vertinimo procedūros patvirtinimo
(2022-02-24 Nr. 2-22, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03558, įsigalioja 2022-03-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūros patvirtinimo
(2022-02-24 Nr. 2-23, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03563, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos paslaugų departamento vykdomų egzaminų grafiko patvirtinimo
(2022-02-24 Nr. 2BE-45, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03498, įsigalioja 2022-02-25)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Universaliųjų pašto paslaugų teikėjų, siekiančių gabenti siuntas su pavojingaisiais kroviniais, patvirtinimo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-01 Nr. 2BE-51, TAR 2022-03-01, kodas 2022-04051, įsigalioja 2022-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-10 „Dėl Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklių ir šio žurnalo formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-23 Nr. DIE-108, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03501, įsigalioja 2022-02-25)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Šakinio Lietuvos teismų sistemos korupcijos prevencijos veiksmų plano 2022–2025 metams ir jo įgyvendinimo priemonių plano 2022–2023 metams patvirtinimo
(2022-02-25 Nr. 13P-46-(7.1.2.), TAR 2022-02-28, kodas 2022-03943, įsigalioja 2022-03-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2022 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 13P-32-(7.1.2.) „Dėl Pretendentų į teisėjus atrankos kriterijų, teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijų ir asmeninių kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-25 Nr. 13P-48-(7.1.2.), TAR 2022-02-28, kodas 2022-03945, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1VE-34 „Dėl Neteisminės mediacijos organizavimo ir vykdymo Lietuvos administracinių ginčų komisijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. 1VE-9, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03337, įsigalioja 2022-02-24)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 2-229 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-01 Nr. 2-45, TAR 2022-03-01, kodas 2022-03994, įsigalioja 2022-03-02)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. 3P-85-(2.1.E), TAR 2022-02-23, kodas 2022-03402, įsigalioja 2022-03-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. I-79, TAR 2022-02-24, kodas 2022-03502, įsigalioja 2022-03-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. T1-108 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tabako ir alkoholio kontrolės skyriuje gautos medžiagos dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų, paklausimų, susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra, nagrinėjimo ir privalomųjų nurodymų davimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-01 Nr. T1-26, TAR 2022-03-01, kodas 2022-04023, įsigalioja 2022-03-02)


<< Atgal