Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 10

2022 m. kovo 9 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. kovo 2 d. – kovo 8 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nutraukimo
(2022-03-01 Nr. (22.35E)3-1255, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04095, įsigalioja 2022-03-02)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės investicijų 2022–2024 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijoms skirtų lėšų paskirstymo
(2022-03-02 Nr. 170, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04246, įsigalioja 2022-03-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. 179, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04332, įsigalioja 2022-03-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo sudarymo ir valdymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. 181, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04334, įsigalioja 2022-03-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Comirnaty vakcinų humanitarinei pagalbai teikti naudojantis COVAX priemone
(2022-03-02 Nr. 182, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04379, įsigalioja 2022-03-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1197 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo nuostatų ir Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. 183, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04380, įsigalioja 2022-03-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės garantijas 2022 metų limitų
(2022-03-02 Nr. 184, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04384, įsigalioja 2022-03-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos užsienyje matomos ir įtakingos Lietuvos plėtros programos patvirtinimo
(2022-03-02 Nr. 188, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04405, įsigalioja 2022-03-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2022-03-04 Nr. 189, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04337, įsigalioja 2022-03-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. 190, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04426, įsigalioja 2022-03-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo
(2022-03-04 Nr. 194, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04473, įsigalioja 2022-03-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymą
(2022-03-04 Nr. 195, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04475, įsigalioja 2022-03-08)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-022 „Dėl Vykdymo ataskaitų“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. 1K-73, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04101, įsigalioja 2022-03-03)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. 1K-74, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04102, įsigalioja 2022-03-03)

Finansų ministro įsakymas
Dėl lėšų paskirstymo tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms
(2022-03-07 Nr. 1K-80, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04485, įsigalioja 2022-03-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. A1-386 „Dėl Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims išmokėtų išmokų vaikams ketvirtinės ataskaitos formos ir jos pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. A1-152, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04118, įsigalioja 2022-03-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A1-383 „Dėl Duomenų apie savivaldybių administracijoms tikslinėms kompensacijoms administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ketvirtinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. A1-153, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04119, įsigalioja 2022-03-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų specialioms tikslinėms dotacijoms socialinėms išmokoms, kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms administruoti, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. A1-155, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04266, įsigalioja 2022-03-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. A1-156, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04272, įsigalioja 2022-03-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. A1-157, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04268, įsigalioja 2022-03-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-308 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. A1-158, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04269, įsigalioja 2022-03-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.8 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse kuriant palankią daugiakultūrę aplinką“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo
(2022-03-03 Nr. A1-161, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04270, įsigalioja 2022-03-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. A1-168, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04271, įsigalioja 2022-04-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-791 „Dėl Socialinės aprėpties didinimo 2020–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-07 Nr. A1-179, TAR 2022-03-08, kodas 2022-04512, įsigalioja 2022-03-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl projektų, pateiktų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“, priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonei Nr. 13.1.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“
(2022-03-03 Nr. 4-342, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04289, įsigalioja 2022-03-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-459 „Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. 4-348, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04298, įsigalioja 2022-03-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2022 metais priemonių plano patvirtinimo
(2022-03-03 Nr. D1-60, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04280, įsigalioja 2022-03-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2022–2024 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-04 Nr. D1-61, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04423, įsigalioja 2022-03-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl migruojančių ungurių verslinės žvejybos limitų 2022 metams
(2022-03-04 Nr. D1-62, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04424, įsigalioja 2022-03-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-346 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-004 priemonės „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-08 Nr. D1-64, TAR 2022-03-08, kodas 2022-04555, įsigalioja 2022-03-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-95 „Dėl projektų, pateiktų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“, priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonei Nr. 13.1.1-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. V-338, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04100, įsigalioja 2022-03-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-02 Nr. V-341, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04174, įsigalioja 2022-03-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-02 Nr. V-342, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04175, įsigalioja 2022-03-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-75 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-04 Nr. V-350, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04377, įsigalioja 2022-03-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokslo ir studijų duomenų bazių atrankos ir prenumeratos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-04 Nr. V-351, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04378, įsigalioja 2022-03-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-1611 „Dėl Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-08 Nr. V-358, TAR 2022-03-08, kodas 2022-04522, įsigalioja 2022-03-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. V-451, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04126, įsigalioja 2022-03-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. V-119 „Dėl Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. V-452, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04127, įsigalioja 2022-03-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2022-03-07 Nr. V-489, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04457, įsigalioja 2022-03-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. V-449, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04179, įsigalioja 2022-03-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės veiklos ir ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. V-450, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04124, įsigalioja 2022-03-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. V-453, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04129, įsigalioja 2022-03-03)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. V-457/A1-154, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04160, įsigalioja 2022-03-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos ir medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. V-460, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04170, įsigalioja 2022-03-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų ir Intensyviosios prižiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų aprašų patvirtinimo
(2022-03-02 Nr. V-465, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04197, įsigalioja 2022-03-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. V-466, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04320, įsigalioja 2022-03-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-753 „Dėl Veterinarijos tikslams naudojamų narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų skyrimo, laikymo, atsargų dydžio nustatymo bei apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. V-469, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04322, įsigalioja 2022-03-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 30 „Dėl Lietuvos higienos normos hn 1:1999 „Higienos norma. Bendrosios nuostatos ir rengimo tvarka“ tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-03 Nr. V-470, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04323, įsigalioja 2022-03-04)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-04 Nr. V-475/A1-172, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04412, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-04 Nr. V-478, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04408, įsigalioja 2022-03-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1014 „Dėl Psoriazės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-04 Nr. V-480, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04410, įsigalioja 2022-03-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-04 Nr. V-482, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04411, įsigalioja 2022-03-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-04 Nr. V-485, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04428, įsigalioja 2022-03-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-07 Nr. V-487, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04456, įsigalioja 2022-03-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro,valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-03-07 Nr. V-492, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04487, įsigalioja 2022-03-08)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021-2030 metų Nacionalinės energetikos pažangos programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-07 „Įrengti elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą“ aprašo patvirtinimo
(2022-03-02 Nr. 1-86, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04106, įsigalioja 2022-03-03)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. 1-87, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04181, įsigalioja 2022-03-03)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai
(2022-03-07 Nr. 1-89, TAR 2022-03-08, kodas 2022-04528, įsigalioja 2022-03-09)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-68 „Dėl Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. ĮV-260, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04176, įsigalioja 2022-03-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-696 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. 3D-145, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04180, įsigalioja 2022-03-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti, patvirtinimo
(2022-03-02 Nr. 3D-147, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04162, įsigalioja 2022-03-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 3D-71 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 2020–2025 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. 3D-149, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04244, įsigalioja 2022-03-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. 3D-150, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04285, įsigalioja 2022-03-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3D-415 „Dėl informacinės sistemos saugos politikos įgyvendinimo dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. 3D-151, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04315, įsigalioja 2022-03-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) papriemonei „Parama veislininkystei“ (01 001 01 01 80 04) įgyvendinti skirtų lėšų detalios išlaidų sąmatos pagal veiklos kryptis patvirtinimo
(2022-03-04 Nr. 3D-152, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04376, įsigalioja 2022-03-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-5 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-04 Nr. 3D-153, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04382, įsigalioja 2022-03-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-04 Nr. 3D-154, TAR 2022-03-08, kodas 2022-04541, įsigalioja 2022-03-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-98 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-07 Nr. 3D-158, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04467, įsigalioja 2022-03-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu
(2022-03-01 Nr. 1V-149, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04073, įsigalioja 2022-03-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu, regioninės svarbos projekto įgyvendinimo priežiūros ir regiono plėtros tarybos sprendimo, kuriuo projektas pripažintas regioninės svarbos projektu, pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-03 Nr. 1V-156, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04331, įsigalioja 2022-03-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-07 Nr. 1V-159, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04480, įsigalioja 2022-03-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Dalyvaujančių tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose renginiuose užsieniečių, taip pat išlaikytinių pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-07 Nr. 1V-161, TAR 2022-03-08, kodas 2022-04506, įsigalioja 2022-03-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 1V-93, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04293, įsigalioja 2022-03-04)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Techninių kibernetinio saugumo priemonių diegimo ir atnaujinimo 2022 metais plano patvirtinimo
(2022-03-08 Nr. V-207, TAR 2022-03-08, kodas 2022-04548, įsigalioja 2022-03-09)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-290 „Dėl loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų formų bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-07 Nr. VA-22, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04468, įsigalioja 2022-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1B-116 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, susidūrusiems su neigiamu poveikiu dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, taikymo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. 1B-118, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04463, įsigalioja 2022-03-08)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1B-360 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, einančių arba siekiančių eiti pareigas Lietuvos Respublikos muitinėje, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-01 Nr. 1B-129, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04464, įsigalioja 2022-03-08)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 27V-94 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. 27V-24, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04297, įsigalioja 2022-03-04)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1S-25 „Dėl Pirkimų ir koncesijų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-01 Nr. 1S-57, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04172, įsigalioja 2022-03-03)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1-435 „Dėl Priemokų, materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo, apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą naktį ir darbą poilsio ir švenčių dienomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-07 Nr. 1-134, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04502, įsigalioja 2022-03-08)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-318 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. 1-64, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04177, įsigalioja 2022-03-03)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Laisvės gynėjo teisinio statuso pripažinimo komisijos nuostatų ir Laisvės gynėjo teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos tvarkymo nuostatų patvirtinimo
(2022-03-02 Nr. 1VE-28, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04387, įsigalioja 2022-03-05)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio 2022 metų augalų veislių sąrašo patvirtinimo
(2022-03-04 Nr. A1-123, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04381, įsigalioja 2022-03-05)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl įvežamų iš Ukrainos Respublikos gyvūnų augintinių kontrolės
(2022-03-01 Nr. B1-148, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04168, įsigalioja 2022-03-03)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. B1-838 „Dėl Eksportuojamų ūkinių gyvūnų karantinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo
(2022-03-01 Nr. B1-150, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04120, įsigalioja 2022-03-03)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl laboratorijų, atliekančių mėsos tyrimus dėl Trichinella nustatymo
(2022-03-02 Nr. B1-153, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04169, įsigalioja 2022-03-03)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. B1-80 „Dėl Vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-02 Nr. B1-159, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04419, įsigalioja 2022-03-05)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-83 „Dėl Laikinosios vaistinio pašaro recepto formos patvirtinimo” pakeitimo
(2022-03-02 Nr. B1-160, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04420, įsigalioja 2022-03-05)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-04 Nr. B1-164, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04421, įsigalioja 2022-03-05)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. N-2 (191), TAR 2022-03-04, kodas 2022-04400, įsigalioja 2022-03-05)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V1-103 „Dėl Mašinų ir įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos, techninės priežiūros ir remonto sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2022-03-04 Nr. V1-113, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04403, įsigalioja 2022-03-05)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl aukciono būdu ūkio subjektų įsigytų individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo
(2022-03-07 Nr. V1-33, TAR 2022-03-08, kodas 2022-04520, įsigalioja 2022-03-09)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. V-22, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04259, įsigalioja 2022-04-01)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl maksimaliai leistinų aukščių bepiločių orlaivių skrydžiams aerodromų skrydžių valdymo zonose nustatymo
(2022-03-03 Nr. V-55, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04281, įsigalioja 2022-03-04)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VE-639 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. VE-156 (1.3 E), TAR 2022-03-02, kodas 2022-04123, įsigalioja 2022-03-03)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Bendriems Europos interesams svarbių projektų sveikatos srityje atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-08 Nr. 2V-54, TAR 2022-03-08, kodas 2022-04527, įsigalioja 2022-03-09)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-202 „Dėl vykdomų mokslo doktorantūrų vertinimo 2020–22 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-04 Nr. V-133, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04471, įsigalioja 2022-03-08)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-38 „Dėl vizitų į aukštąsias mokyklas vykdymo nuotoliniu būdu“ pakeitimo
(2022-03-04 Nr. V-16, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04407, įsigalioja 2022-03-05)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-04 Nr. (1.9E)1V-153, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04425, įsigalioja 2022-03-05)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-340 „Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-07 Nr. (1.9E)1V-163, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04477, įsigalioja 2022-03-08)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-07 Nr. (1.9E)1V-166, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04498, įsigalioja 2022-03-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2BE-243 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros maksimalių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. 2BE-53, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04283, įsigalioja 2022-03-04)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų formų patvirtinimo
(2022-03-04 Nr. 2BE-55, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04390, įsigalioja 2022-03-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2022-03-04 Nr. 2BE-56, TAR 2022-03-04, kodas 2022-04415, įsigalioja 2022-03-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 4R-84 „Dėl techninės priežiūros darbų, kuriems turi būti atliktas preliminarus įtakos saugai vertinimas, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-07 Nr. 2BE-57, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04497, įsigalioja 2022-03-08)

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų preliminarių sumų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2023 ir 2024 metais
(2022-03-07 Nr. VE-36, TAR 2022-03-07, kodas 2022-04496, įsigalioja 2022-03-08)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 5-V-578 „Dėl policijos rėmėjų veiklos organizavimo“ pakeitimo
(2022-03-03 Nr. 5-V-243, TAR 2022-03-03, kodas 2022-04256, įsigalioja 2022-03-04)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai priskirti 2020 m. spalio 19 d. sprendimo 5-IN-1 „Dėl daiktų ir įrenginių modelių priskyrimo ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. 5-V4-1, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04099, įsigalioja 2022-03-03)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, įskaintant pluoštinių kanapių tabako gaminius ir su jais susijusius tabako gaminius, vertinimo pagal rizikos kriterijus metodikos patvirtinimo
(2022-03-08 Nr. T1-28, TAR 2022-03-08, kodas 2022-04518, įsigalioja 2022-03-09)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną patikrinimo kontrolinio klausimyno-ataskaitos formos patvirtinimo
(2022-03-08 Nr. 22.3-42, TAR 2022-03-08, kodas 2022-04549, įsigalioja 2022-11-01)


<< Atgal