Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 12

2022 m. kovo 23 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. kovo 16 d. – kovo 22 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo Nr. VIII-1908 2, 8, 10, 13, 17 ir 18-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-03-10 Nr. XIV-933, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04821, įsigalioja 2022-03-17)

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo įstatymas
(2022-03-15 Nr. XIV-934, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05117, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 489 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-15 Nr. XIV-935, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05118, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125-2 straipsniu ir 125-2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-942, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05121, įsigalioja 2022-03-23)

Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-943, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05122, įsigalioja 2022-03-23)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-944, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05123, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 32, 64, 68 ir 108 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo X-2 skyriaus papildymo ketvirtuoju skirsniu įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-946, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05124, įsigalioja 2022-03-23)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-947, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05125, įsigalioja 2022-03-23)

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-948, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05126, įsigalioja 2022-03-23)

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 1 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-949, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05127, įsigalioja 2022-03-23)

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-950, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05128, įsigalioja 2022-03-23)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 15, 22-4 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-951, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05129, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 23, 24 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-952, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05130, įsigalioja 2022-03-23)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-953, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05131, įsigalioja 2022-03-23)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2022-03-22 Nr. (22.35E)3-1779, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05133, įsigalioja 2022-03-22)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties taikymo
(2022-03-22 Nr. (22.35E)3-1780, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05134, įsigalioja 2022-03-22)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos patvirtinimo
(2022-03-09 Nr. 206, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04832, įsigalioja 2022-03-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo
(2022-03-16 Nr. 224, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04886, įsigalioja 2022-03-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 225, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04887, įsigalioja 2022-03-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 227, TAR 2022-03-17, kodas 2022-04915, įsigalioja 2022-03-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 992 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymą“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 230, TAR 2022-03-17, kodas 2022-04919, įsigalioja 2022-03-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 231, TAR 2022-03-17, kodas 2022-04922, įsigalioja 2022-03-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos, minimalaus bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 234, TAR 2022-03-17, kodas 2022-04948, įsigalioja 2022-03-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 238, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04970, įsigalioja 2022-03-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto plėtros programos patvirtinimo
(2022-03-16 Nr. 240, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05108, įsigalioja 2022-03-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 902 „Dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 241, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04998, įsigalioja 2022-03-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo
(2022-03-16 Nr. 245, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05038, įsigalioja 2022-03-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo
(2022-03-16 Nr. 247, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05106, įsigalioja 2022-03-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 248, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05111, įsigalioja 2022-03-23)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Finansų ministerijos išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš techninės paramos lėšų išlaidoms“ pakeitimo
(2022-03-22 Nr. 1K-102, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05114, įsigalioja 2022-04-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 1K-89, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04825, įsigalioja 2022-03-17)

Finansų ministro ir Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl finansų ministro ir Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1K-229/DĮ-143 „Dėl Valdžios sektoriaus deficito, skolos ir kitos informacijos, reikalingos makroekonominei statistikai rengti, teikimo grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 1K-90/DĮ-78, TAR 2022-03-17, kodas 2022-04890, įsigalioja 2022-03-18)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 1K-91, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04883, įsigalioja 2022-03-17)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos
(2022-03-16 Nr. 1K-93, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04885, įsigalioja 2022-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. A1-390 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.3-IVG–T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-18 Nr. A1-194, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04963, įsigalioja 2022-03-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. A1-196, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05020, įsigalioja 2022-03-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 20 „Dėl Užsieniečių laikino apgyvendinimo pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos aprašo ir Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. A1-200, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05058, įsigalioja 2022-03-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. A1-404 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-22 Nr. A1-202, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05075, įsigalioja 2022-03-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-315 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-419 „Socialinės įtraukties didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-22 Nr. A1-203, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05076, įsigalioja 2022-03-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 4-797 „Dėl Investicijų, finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo, įgyvendinimo, administravimo ir valstybės pagalbos teikimo pagal schemą „TUI Invest Lt+“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-18 Nr. 4-438, TAR 2022-03-18, kodas 2022-05008, įsigalioja 2022-03-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 571 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės transporto priemonių skiriamųjų ženklų ir jų aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-18 Nr. D1-77, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04972, įsigalioja 2022-04-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1031 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-17 Nr. V-398, TAR 2022-03-17, kodas 2022-04891, įsigalioja 2022-03-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-17 Nr. V-400, TAR 2022-03-17, kodas 2022-04892, įsigalioja 2022-03-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-17 Nr. V-401, TAR 2022-03-17, kodas 2022-04912, įsigalioja 2022-03-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2022-03-17 Nr. V-405, TAR 2022-03-17, kodas 2022-04913, įsigalioja 2022-03-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių bendro vietų skaičiaus patvirtinimo
(2022-03-17 Nr. V-406, TAR 2022-03-17, kodas 2022-04914, įsigalioja 2022-03-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. V-407, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05022, įsigalioja 2022-03-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1126 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. V-411, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05025, įsigalioja 2022-03-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. V-413, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05026, įsigalioja 2022-03-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. V-415, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05027, įsigalioja 2022-03-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. V-416, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05028, įsigalioja 2022-03-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2024 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su sporto renginių organizavimu
(2022-03-21 Nr. V-417, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05029, įsigalioja 2022-03-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2026 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu
(2022-03-21 Nr. V-418, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05030, įsigalioja 2022-03-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo
(2022-03-22 Nr. V-429, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05077, įsigalioja 2022-03-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2024 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimu ir sporto informacijos sklaida
(2022-03-22 Nr. V-430, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05078, įsigalioja 2022-03-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimu ir sporto informacijos sklaida
(2022-03-22 Nr. V-431, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05079, įsigalioja 2022-03-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. V-557, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04824, įsigalioja 2022-03-17)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 10.0 leidimo 10.7 priedo įgyvendinimo
(2022-03-15 Nr. V-558/B1-198, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04842, įsigalioja 2022-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Suaugusiųjų psichoterapijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-21 Nr. V-570, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05018, įsigalioja 2022-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Tiriamųjų vaistinių preparatų perpakavimo ir perženklinimo klinikinių tyrimų centruose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-21 Nr. V-571, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05041, įsigalioja 2022-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1596 „Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. V-594, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05054, įsigalioja 2022-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-22 Nr. V-595, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05068, įsigalioja 2022-03-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2818 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-22 Nr. V-608, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05069, įsigalioja 2022-03-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-22 Nr. V-616, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05090, įsigalioja 2022-04-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-22 Nr. 1R-81, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05109, įsigalioja 2022-03-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 3-372 „Dėl Pašto mokos ženklų leidybos plano 2022 metams, Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2023 metams sąrašo ir Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2024 metams sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-18 Nr. 3-157, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04996, įsigalioja 2022-03-19)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2022-03-18 Nr. 3-158, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04999, įsigalioja 2022-05-03)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-18 Nr. 3-159, TAR 2022-03-18, kodas 2022-05007, įsigalioja 2022-03-19)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių patvirtinimo
(2022-03-21 Nr. 1-100, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05016, įsigalioja 2022-03-22)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. 1-103, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05017, įsigalioja 2022-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1-9 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių energetikos įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. 1-105, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05056, įsigalioja 2022-03-22)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių iš trečiųjų šalių importo licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-16 Nr. ĮV-290, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04846, įsigalioja 2022-03-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Valstybės pagalbos teikimo Lietuvos kultūros sektoriui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-27 Nr. ĮV-85, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04880, įsigalioja 2022-03-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2022−2024 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo
(2022-03-16 Nr. 3D-184, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04829, įsigalioja 2022-03-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 3D-185, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04833, įsigalioja 2022-03-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2022 metų plano ir valstybinio Žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2022 metų plano patvirtinimo
(2022-03-16 Nr. 3D-186, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04837, įsigalioja 2022-03-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios nustatymo ir mokymų savivaldybių specialistams organizavimo
(2022-03-16 Nr. 3D-187, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04879, įsigalioja 2022-03-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3D-618 „Dėl Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 3D-188, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04881, įsigalioja 2022-03-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-425 „Dėl Valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams mokėjimo ir atsiskaitymo“ pakeitimo
(2022-03-17 Nr. 3D-189, TAR 2022-03-17, kodas 2022-04909, įsigalioja 2022-03-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2022-03-17 Nr. 3D-191, TAR 2022-03-17, kodas 2022-04918, įsigalioja 2022-03-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-977 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-18 Nr. 3D-193, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04977, įsigalioja 2022-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-36 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-18 Nr. 3D-194, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04978, įsigalioja 2022-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014‒2020 metų veiksmų programos trečiojo Sąjungos prioriteto „BŽP įgyvendinimo skatinimas“ priemonės „Duomenų rinkimas“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimo
(2022-03-18 Nr. 3D-195, TAR 2022-03-18, kodas 2022-05001, įsigalioja 2022-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-795 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ metinių lėšų limitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-18 Nr. 3D-196, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04987, įsigalioja 2022-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 3D-674 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-18 Nr. 3D-198, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04992, įsigalioja 2022-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-539 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-18 Nr. 3D-199, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04993, įsigalioja 2022-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-18 Nr. 3D-200, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04994, įsigalioja 2022-03-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ir receptinių vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2022-03-17 Nr. 1V-210, TAR 2022-03-17, kodas 2022-04889, įsigalioja 2022-03-18)

Vidaus reikalų ministro ir Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro ir generalinio prokuroro 2016 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1V-67/I-31 „Dėl Baudžiamosios bylos duomenų tvarkymo elektronine forma ikiteisminio tyrimo metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-18 Nr. 1V-211/I-108, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05012, įsigalioja 2022-03-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl asmens duomenų tvarkymo, susijusio su būtinų procedūrų vykdymu, paslaugų ir humanitarinės pagalbos teikimu, asmenims, esantiems Lietuvos Respublikoje dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje
(2022-03-18 Nr. 1V-214, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04959, įsigalioja 2022-03-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. 1V-217, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05011, įsigalioja 2022-03-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl asmenų, kurie perkeliami dirbti į Lietuvos Respubliką iš Rusijos Federacijos ar Baltarusijos Respublikos
(2022-03-22 Nr. 1V-218, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05067, įsigalioja 2022-03-23)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. VA-4 „Dėl Naujų mokesčių mokėtojų aptarnavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-22 Nr. VA-25, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05074, įsigalioja 2022-03-23)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo ir jame užšifruotų duomenų atvaizdavimo formos ir Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo išdavimo, panaikinimo, kodo galiojimo ir jame užšifruotų duomenų teisingumo patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-21 Nr. V-100, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05051, įsigalioja 2022-03-22)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl korektūros klaidos ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 21 d. įsakyme Nr. V-100 „Dėl Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo ir jame užšifruotų duomenų atvaizdavimo formos ir Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo išdavimo, panaikinimo, kodo galiojimo ir jame užšifruotų duomenų teisingumo patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(2022-03-21 Nr. V-104, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05059, įsigalioja 2022-03-22)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. V-88, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04838, įsigalioja 2022-04-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1B-1086 „Dėl Galutinio vartojimo procedūros įvykdymo dokumento pildymo, pateikimo ir priėmimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-17 Nr. 1B-186, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05037, įsigalioja 2022-03-22)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2007 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 136 „Dėl Mokėjimų modulio sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. 03-47, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04822, įsigalioja 2022-05-02)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 03-216 „Dėl TIPS specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. 03-48, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04823, įsigalioja 2022-05-02)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Dalyvaujančių tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose renginiuose užsieniečių, taip pat išlaikytinių pažymėjimų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-16 Nr. 1-10, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04844, įsigalioja 2022-03-17)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-18 Nr. 1K-115, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04974, įsigalioja 2022-03-19)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-116 „Dėl Aktyviojo gydymo paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos sąnaudų apskaitos ir priskyrimo sąnaudų grupėms pagal giminingų diagnozių grupių metodą modelio naudotojo instrukcijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-22 Nr. 1K-120, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05091, įsigalioja 2022-03-23)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. B1-26 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-17 Nr. B1-206, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04969, įsigalioja 2022-03-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-17 Nr. O3E-351, TAR 2022-03-17, kodas 2022-04933, įsigalioja 2022-03-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. O3-251 „Dėl reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-17 Nr. O3E-352, TAR 2022-03-17, kodas 2022-04934, įsigalioja 2022-03-18)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. T1-401 „Dėl mažareikšmiškumo taikymo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų srityje ir kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. T1-36, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05045, įsigalioja 2022-03-22)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Paraiškos išduoti leidimą vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, veiklą, Paraiškos patikslinti leidimą vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, veiklą ir Paraiškos panaikinti leidimo vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, veiklą galiojimą formų patvirtinimo
(2022-03-21 Nr. T1-37, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05047, įsigalioja 2022-03-22)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-22 Nr. T1-39, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05107, įsigalioja 2022-03-23)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. T1-880, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05050, įsigalioja 2022-03-22)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V1-35 „Dėl Žvejybos laive perdirbtų žuvų svorio perskaičiavimo į gyvų žuvų svorį koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-18 Nr. V1-36, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05024, įsigalioja 2022-03-22)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo“ pakeitimo
(2022-03-17 Nr. V-79, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04975, įsigalioja 2022-03-19)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-275 „Dėl Išvados apie asmens profesinių gebėjimų įvertinimą formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-22 Nr. V-85, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05112, įsigalioja 2022-03-23)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. VĮ-71 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų bei pirkėjų veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. VĮ-017, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04888, įsigalioja 2022-03-17)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo
(2022-03-22 Nr. (1.9E)1V-207, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05120, įsigalioja 2022-03-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 2BE-432 „Dėl Prašymų laikyti egzaminą, išduoti vidaus vandenų transporto specialisto ar motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, grąžinti paimtą dokumentą formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 2BE-65, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04830, įsigalioja 2022-03-17)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uosto priėmimo įrenginiuose, registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 2BE-66, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04831, įsigalioja 2022-03-17)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 4R-60 „Dėl išimčių pagal 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 III priedo Q skirsnį suteikimo minimalių kriterijų“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-16 Nr. 2BE-67, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04845, įsigalioja 2022-06-01)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl mažiausių skirstymo Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje dydžių nustatymo
(2022-03-16 Nr. V-67, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04858, įsigalioja 2022-03-24)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl Bepiločių orlaivių specialiosios veiklos Lietuvos Respublikos aerodromų skrydžių valdymo zonose vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2020 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-29 „Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl Bepiločių orlaivių specialiosios veiklos Lietuvos Respublikos aerodromų skrydžių valdymo zonose vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios
(2022-03-16 Nr. V-68, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04849, įsigalioja 2022-03-17)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 2-242 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamo teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 2-62, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04843, įsigalioja 2022-03-17)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. I-67 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. I-110, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05081, įsigalioja 2022-03-23)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2019 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. I-79 „Dėl Ikiteisminio tyrimo medžiagos ir joje esančių dokumentų kopijų darymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. I-111, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05080, įsigalioja 2022-03-23)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. I-40 „Dėl Rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-22 Nr. I-114, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05135, įsigalioja 2022-03-23)


<< Atgal