Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 13

2022 m. kovo 30 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. kovo 23 d. – kovo 29 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-954, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05371, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 2, 29, 37, 39, 48, 50, 52, 58, 98 ir 100 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-955, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05374, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 4, 6, 17, 24, 33, 34, 40, 44 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-956, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05376, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 12, 13 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-957, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05379, įsigalioja 2022-03-24)

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 23, 24 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-958, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05381, įsigalioja 2022-03-24)

Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-959, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05383, įsigalioja 2022-03-24)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.242 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-22 Nr. XIV-965, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06190, įsigalioja 2022-03-30)

Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo Nr. XIII-2077 pakeitimo įstatymas
(2022-03-22 Nr. XIV-966, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06191, įsigalioja 2022-05-01)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo
(2022-03-22 Nr. XIV-968, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05779, įsigalioja 2022-03-26)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 195 „Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos teikiamų bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų įvertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 253, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05704, įsigalioja 2022-03-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 255, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05708, įsigalioja 2022-03-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 256, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05709, įsigalioja 2022-03-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl miško žemės, kurios reikia ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektui „Harmony Link jungties ir 330 kv skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ įgyvendinti, pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis
(2022-03-16 Nr. 257, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05725, įsigalioja 2022-03-25)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2022-03-24 Nr. 1K-105, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05673, įsigalioja 2022-03-25)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 300 „Dėl Fizinio asmens, kuris Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 90, 183 ir 280 dienų, šių laikotarpių apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1K-106, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05782, įsigalioja 2022-03-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1K-107, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05885, įsigalioja 2022-03-31)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1K-108, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05892, įsigalioja 2022-03-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-24 Nr. A1-209, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05668, įsigalioja 2022-03-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-257 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 2 veiksmo „Reintegracija kilmės šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.2-K-04 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-24 Nr. A1-213, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05669, įsigalioja 2022-03-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. A1-218, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05900, įsigalioja 2022-03-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A1-35 „Dėl dokumentų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-28 Nr. A1-221, TAR 2022-03-28, kodas 2022-06018, įsigalioja 2022-04-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 4-808 „Dėl Priemonės „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 4-501, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05909, įsigalioja 2022-03-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2022-03-25 Nr. 4-502, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05910, įsigalioja 2022-03-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 4-251 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 4-503, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05911, įsigalioja 2022-03-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-270 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 4-505, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05912, įsigalioja 2022-03-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-491 „Dėl Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-29 Nr. D1-82, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06165, įsigalioja 2022-03-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-640 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų atrankos komiteto sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-29 Nr. V-61, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06250, įsigalioja 2022-03-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-24 Nr. V-434, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05710, įsigalioja 2022-03-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-771 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ pakeitimo
(2022-03-24 Nr. V-436, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05711, įsigalioja 2022-03-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. V-444, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05781, įsigalioja 2022-03-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių ir mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, švietimo stebėsenos būtinųjų rodiklių aprašų patvirtinimo
(2022-03-25 Nr. V-448, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05812, įsigalioja 2022-03-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų patvirtinimo
(2022-03-29 Nr. V-461, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06226, įsigalioja 2022-03-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-29 Nr. V-462, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06238, įsigalioja 2022-03-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-220 „Dėl Lituanistinio švietimo programų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-29 Nr. V-464, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06239, įsigalioja 2022-03-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lituanistinio švietimo programų klasifikatoriaus patvirtinimo
(2022-03-29 Nr. V-465, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06240, įsigalioja 2022-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. v-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. V-621, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05368, įsigalioja 2022-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-24 Nr. V-628, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05715, įsigalioja 2022-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 23 d. Įsakymo Nr. V-413 „Dėl Asmenų, baigusių mokymą pagal paskaitų kurso apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programą, žinių vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-24 Nr. V-629, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05716, įsigalioja 2022-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-24 Nr. V-631, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05717, įsigalioja 2022-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų projektų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-24 Nr. V-634, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05718, įsigalioja 2022-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. Įsakymo Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-24 Nr. V-635, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05719, įsigalioja 2022-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 221 „Dėl Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo bei Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. V-644, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05872, įsigalioja 2022-03-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-2742 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. V-645, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05873, įsigalioja 2022-03-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-584 „Dėl Žemo slenksčio paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. V-646, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05898, įsigalioja 2022-03-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2022 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklų sričių ir prioritetų tvirtinimo
(2022-03-25 Nr. V-647, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05906, įsigalioja 2022-03-26)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1R-169 „Dėl Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatų, Sutarčių su advokatais, teikiančiais Antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašų, Antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių ir advokatų profesinės veiklos pavyzdinių reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-28 Nr. 1R-97, TAR 2022-03-28, kodas 2022-05983, įsigalioja 2022-03-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 3-165, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05367, įsigalioja 2022-06-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3-389 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-24 Nr. 3-170, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05670, įsigalioja 2022-03-25)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3-282 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) apsaugos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2022-03-24 Nr. 3-171, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05672, įsigalioja 2022-03-25)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Energetikos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1-86 „Dėl 2021-2030 metų Nacionalinės energetikos pažangos programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-07 „Įrengti elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1-107, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05903, įsigalioja 2022-03-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-453 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 3D-202, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05375, įsigalioja 2022-03-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-828 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 3D-203, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05377, įsigalioja 2022-03-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-243 „Dėl Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 3D-204, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05380, įsigalioja 2022-03-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-535 „Dėl Augalų apsaugos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 3D-205, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05382, įsigalioja 2022-03-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl dokumentų, reikalingų dauginamajai medžiagai ir sodinti skirtiems augalams išvežti į Rusijos Federaciją ir (arba) Baltarusijos Respubliką, neišdavimo
(2022-03-24 Nr. 3D-207, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05663, įsigalioja 2022-03-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-24 Nr. 3D-208, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05666, įsigalioja 2022-03-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 3D-164 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-24 Nr. 3D-210, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05667, įsigalioja 2022-03-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 3D-182 „Dėl Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-24 Nr. 3D-211, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05671, įsigalioja 2022-03-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos saugos politikos įgyvendinimo dokumentų patvirtinimo
(2022-03-24 Nr. 3D-213, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05721, įsigalioja 2022-03-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2022-03-25 Nr. 3D-218, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05837, įsigalioja 2022-03-26)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 3D-219/D1-80, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05904, įsigalioja 2022-03-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-18 „Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2022 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-28 Nr. 3D-223, TAR 2022-03-28, kodas 2022-06023, įsigalioja 2022-03-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos už labdarai atiduodamo maisto tvarkymą teikimo taisyklių patvirtinimo
(2022-03-29 Nr. 3D-226, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06220, įsigalioja 2022-03-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 1V-226, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05437, įsigalioja 2022-03-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1V-830 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 1V-227, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05438, įsigalioja 2022-03-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1V-288 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 1V-228, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05439, įsigalioja 2022-03-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1V-96 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 1V-230, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05445, įsigalioja 2022-03-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1V-163 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 priemonės „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 1V-231, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05446, įsigalioja 2022-03-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1V-207 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 1V-232, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05447, įsigalioja 2022-03-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 1V-233, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05448, įsigalioja 2022-03-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1V-237, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05744, įsigalioja 2022-03-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1V-74 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1V-242, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05913, įsigalioja 2022-03-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1V-372 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1V-243, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05914, įsigalioja 2022-03-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 1V-494 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 priemonės „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1V-244, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05915, įsigalioja 2022-03-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1V-125 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1V-245, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05916, įsigalioja 2022-03-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1V-124 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1V-246, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05917, įsigalioja 2022-03-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 1V-509 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1V-247, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05918, įsigalioja 2022-03-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1V-359 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1V-248, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05919, įsigalioja 2022-03-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1V-557 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 priemonės „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1V-249, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05920, įsigalioja 2022-03-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-594 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1V-250, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05921, įsigalioja 2022-03-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1V-151 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-29 Nr. 1V-252, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06157, įsigalioja 2022-03-30)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-449 „Dėl Tinkamumo karo, šaulio koviniame būryje ar žvalgybos pareigūno tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų ir Sveikatos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-28 Nr. V-256, TAR 2022-03-28, kodas 2022-06012, įsigalioja 2022-03-29)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-28 Nr. V-268, TAR 2022-03-28, kodas 2022-06064, įsigalioja 2022-03-29)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. VA-57 „Dėl Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-29 Nr. VA-26, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06142, įsigalioja 2022-03-30)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų patikrinimų statybvietėse kontrolinio klausimyno patvirtinimo
(2022-03-24 Nr. EV-101, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05703, įsigalioja 2022-03-25)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1B-319 „Dėl Degalų deklaracijos formos bei reikalavimų degalų deklaracijos formai patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-23 Nr. 1B-206, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05800, įsigalioja 2022-03-26)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1B-1099 „Dėl Prekių deklaravimo žodžiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 1B-207, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05799, įsigalioja 2022-03-26)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr.1B-466 „Dėl Sulaikytų prekių apskaitymo III tipo atvirajame muitinės sandėlyje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1B-212, TAR 2022-03-28, kodas 2022-05982, įsigalioja 2022-03-29)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-22 Nr. B1-225, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05435, įsigalioja 2022-03-24)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-29 Nr. (1.72E)1A-369, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06183, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 03-40 „Dėl Lietuvos banko konkurso „Tyrimų centro iššūkis“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-29 Nr. 03-55, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06249, įsigalioja 2022-03-30)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1-20 „Dėl Vartotojų prašymų dėl informacijos suteikimo ir skundų nagrinėjimo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Europos vartotojų centre taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-28 Nr. 1-82, TAR 2022-03-28, kodas 2022-05990, įsigalioja 2022-03-29)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-23 Nr. 1K-125, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05425, įsigalioja 2022-03-24)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Aktyviojo gydymo paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos sąnaudų apskaitos ir priskyrimo sąnaudų grupėms pagal giminingų diagnozių grupių metodą modelio naudotojo instrukcijos patvirtinimo
(2022-03-24 Nr. 1K-129, TAR 2022-03-24, kodas 2022-05712, įsigalioja 2022-03-25)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 kovo 10 d. įsakymo Nr. 1K-86 „Dėl Asmens duomenų teikimo sutarties su sveikatos priežiūros įstaiga, sudariusia sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1K-132, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05833, įsigalioja 2022-03-26)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo
(2022-03-23 Nr. 1P-111-(1.3 E.), TAR 2022-03-23, kodas 2022-05434, įsigalioja 2022-03-24)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-29 Nr. 4LKT-9(1.3 E), TAR 2022-03-29, kodas 2022-06203, įsigalioja 2022-03-30)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo iš žvejybos galimybių rezervo 2022 metams
(2022-03-25 Nr. V1-39, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05828, įsigalioja 2022-03-26)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl paprastųjų jūrinių ešerių (Sebastes spp.) žvejybos laikino uždraudimo Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) reguliuojamos akvatorijos 3M kvadrate
(2022-03-25 Nr. V1-40, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05827, įsigalioja 2022-03-26)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintų Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149, pakeitimo
(2022-03-28 Nr. V-20, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06146, įsigalioja 2022-03-30)

Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. V-8, TAR 2022-03-28, kodas 2022-05984, įsigalioja 2022-03-29)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-21 Nr. V-81, TAR 2022-03-23, kodas 2022-05417, įsigalioja 2022-03-24)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-321 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-28 Nr. V-89, TAR 2022-03-28, kodas 2022-06063, įsigalioja 2022-03-29)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. v-115 „Dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-29 Nr. VE-226 (1.3 E), TAR 2022-03-29, kodas 2022-06167, įsigalioja 2022-03-30)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-29 Nr. (1.9E)1V-220, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06178, įsigalioja 2022-03-30)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių vežimo autobusais ir troleibusais statistinės ataskaitos TAE-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-03-29 Nr. DĮ-89, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06174, įsigalioja 2022-04-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 2-24 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-28 Nr. 2-79, TAR 2022-03-28, kodas 2022-06065, įsigalioja 2022-03-29)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-25 Nr. V-80, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05775, įsigalioja 2022-03-26)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. V-285 „Dėl Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-29 Nr. V-85, TAR 2022-03-29, kodas 2022-06163, įsigalioja 2022-03-30)


<< Atgal