Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 14

2022 m. balandžio 6 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. kovo 30 d. – balandžio 5 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 1, 2, 3, 5, 11, 15, 21, 22, 23, 25, 32, 40, 42, 46, 48, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 63, 65, 68, 70, 72-9, 72-10, 72-12, 72-13, 72-30, 72-31, 75, 78, 80, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 96 straipsnių, 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1, 15-2, 21-1, 22-1, 22-2, 40-1, 40-2, 40-3, 57-1, 65-1 straipsniais, VIII ir IX skyriais įstatymas
(2022-03-24 Nr. XIV-970, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06306, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 2, 16, 17, 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-03-24 Nr. XIV-971, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06308, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 34 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-24 Nr. XIV-972, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06309, įsigalioja 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 12, 13 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-03-24 Nr. XIV-973, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06310, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-03-24 Nr. XIV-974, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06311, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-24 Nr. XIV-975, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06312, įsigalioja 2022-10-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-24 Nr. XIV-977, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06313, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-24 Nr. XIV-979, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06314, įsigalioja 2022-06-01)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas
(2022-03-24 Nr. XIV-980, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06315, įsigalioja 2022-06-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2022-04-05 Nr. (22.35E)3-2159, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07070, įsigalioja 2022-04-05)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 275, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06327, įsigalioja 2022-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 276, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06328, įsigalioja 2022-03-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 277, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06330, įsigalioja 2022-03-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 278, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06329, įsigalioja 2022-03-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 279, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06331, įsigalioja 2022-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo
(2022-03-30 Nr. 280, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06434, įsigalioja 2022-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 281, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06435, įsigalioja 2022-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 812 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 282, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06436, įsigalioja 2022-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-30 Nr. 283, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06437, įsigalioja 2022-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo
(2022-03-30 Nr. 284, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06445, įsigalioja 2022-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 285, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06451, įsigalioja 2022-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.276-1 straipsnį bei vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), globėjų (rūpintojų), asmenų, pasirengusių globoti (rūpinti) vaiką, ir vaiko globėjų (rūpintojų), nušalintų nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų, centralizuotos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 286, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06457, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ rengimo koncepcijos patvirtinimo
(2022-03-30 Nr. 288, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06482, įsigalioja 2022-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo
(2022-03-30 Nr. 290, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06507, įsigalioja 2022-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 291, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06509, įsigalioja 2022-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, įstaigų ir kitų subjektų veiklos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 292, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06511, įsigalioja 2022-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 867 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 294, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06513, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 295, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06515, įsigalioja 2022-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 297, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06631, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 298, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06888, įsigalioja 2022-04-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 299, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06656, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl 2022 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 300, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06657, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų naudojimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 303, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06730, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1630 „Dėl Veiklos, susijusios su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, licencijavimo taisyklių ir Specialiųjų leidimų naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 304, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06731, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1210 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 306, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06732, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 22 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 307, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06734, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 982 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymą“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 308, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06735, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 552 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1020 įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 309, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06736, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008, įgyvendinimo ir abipusio pripažinimo principo sampratos“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 310, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06738, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 569 „Dėl Lietuvos Respublikos patikimumo deklaracijų juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos konkursuose, išdavimo pagrindų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 313, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06741, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1702 „Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo ir Statybos srities gaminių kontaktinio centro bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, pagal Vyriausybės priskirtą kompetenciją nustatančiomis esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 314, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06742, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 963 „Dėl Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 315, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06743, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 316, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06746, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos patvirtinimo
(2022-03-30 Nr. 318, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06748, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos patvirtinimo
(2022-03-30 Nr. 319, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06749, įsigalioja 2022-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 320, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06896, įsigalioja 2022-04-05)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1K-109, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06277, įsigalioja 2022-03-31)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-117 „Dėl Asmenų, siekiančių eiti pareigas Lietuvos Respublikos muitinėje, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 1K-110, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06279, įsigalioja 2022-03-31)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 1K-111, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06280, įsigalioja 2022-03-31)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1K-254 „Dėl Pelno nesiekiančių juridinių asmenų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, dokumentų ir informacijos teikimo juridinių asmenų registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 1K-113, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06322, įsigalioja 2022-03-31)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. liepos 7 d. įsakymo Nr.1K-240 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-04 Nr. 1K-122, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06902, įsigalioja 2022-04-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo
(2022-03-30 Nr. A1-223, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06269, įsigalioja 2022-03-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo
(2022-03-30 Nr. A1-226, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06332, įsigalioja 2022-03-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo
(2022-03-30 Nr. A1-227, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06333, įsigalioja 2022-03-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-759 „Dėl šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. A1-231, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06497, įsigalioja 2022-04-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Institucinės socialinės globos iš užsienio valstybės (-ių), kurią (-ias), Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktais duomenimis, ištiko humanitarinė krizė, atvykusiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-31 Nr. A1-232, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06529, įsigalioja 2022-04-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pajamų nelygybės mažinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-002-02-01-04 „Tobulinti minimalių pajamų apsaugos sistemą“ aprašo patvirtinimo
(2022-04-01 Nr. A1-238, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06757, įsigalioja 2022-04-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-01 Nr. A1-242, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06756, įsigalioja 2022-04-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2022–2027 m. darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmų plano patvirtinimo
(2022-04-05 Nr. A1-251/V-693, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07040, įsigalioja 2022-04-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-385 „Dėl Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-05 Nr. A1-252, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07063, įsigalioja 2022-04-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-15 „Dėl Mobiliųjų beslėgių pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklų, vežamų geležinkelių keliais, techninės būklės“ tikrinimo“ pakeitimo
(2022-04-05 Nr. A1-253, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07064, įsigalioja 2022-04-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-05 Nr. A1-254, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07069, įsigalioja 2022-04-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-65 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-05 Nr. A1-255, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07115, įsigalioja 2022-04-06

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 4-1150 „Dėl Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. 4-517, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06483, įsigalioja 2022-04-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 4-970 „Dėl Finansinės priemonės „Startuok“, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-05 Nr. 4-547, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07099, įsigalioja 2022-04-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-73 „Dėl etilo alkoholio skaitiklių metrologinės patikros“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-05 Nr. 4-548, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07103, įsigalioja 2022-04-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-317 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-05 Nr. 4-550, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07106, įsigalioja 2022-04-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 4-56 „Dėl Vertinimo tvarkos, kuria nustatoma, ar numatomos steigti įmonės veikla susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir ar šiai veiklai vykdyti užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją, finansavimą ir verslo planą, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-05 Nr. 4-551, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07108, įsigalioja 2022-04-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 4-72 „Dėl Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-05 Nr. 4-552, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07111, įsigalioja 2022-04-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 4-678 „Dėl įgaliojimo administruoti mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą“ pakeitimo
(2022-04-05 Nr. 4-553, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07113, įsigalioja 2022-04-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-538 „Dėl Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-01 Nr. D1-85, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06754, įsigalioja 2022-04-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-76 „Dėl Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių, meteorologinių stebėjimo aikštelių, meteorologinių radiolokatorių, vandens matavimo stočių apsaugos zonų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-01 Nr. D1-86, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06755, įsigalioja 2022-04-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl Aplinkos ministerijos atsakingų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo valdymo“ pakeitimo
(2022-04-04 Nr. D1-87, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06909, įsigalioja 2022-04-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-04 Nr. D1-88, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06910, įsigalioja 2022-04-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-641 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-05 Nr. D1-89, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07071, įsigalioja 2022-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos antikorupcinio elgesio taisyklių patvirtinimo
(2022-04-05 Nr. D1-90, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07073, įsigalioja 2022-04-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 4-305/V-546 „Dėl mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-30 Nr. V-468/4-509, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06334, įsigalioja 2022-03-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. V-470, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06429, įsigalioja 2022-04-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-585 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-01 Nr. V-484, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06647, įsigalioja 2022-04-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-01 Nr. V-491, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06744, įsigalioja 2022-04-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-04 Nr. V-493, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06836, įsigalioja 2022-04-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1794 „Dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-30 Nr. V-653, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06270, įsigalioja 2022-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. V-654, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06271, įsigalioja 2022-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. V-667, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06521, įsigalioja 2022-04-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. V-668, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06522, įsigalioja 2022-04-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. V-669, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06523, įsigalioja 2022-04-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. V-2347 „Dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. V-670, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06524, įsigalioja 2022-04-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. V-671, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06525, įsigalioja 2022-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. V-672, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06526, įsigalioja 2022-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos ir prekybos vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. V-673, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06528, įsigalioja 2022-04-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. V-674, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06527, įsigalioja 2022-04-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. V-675, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06530, įsigalioja 2022-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. V-676, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06531, įsigalioja 2022-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. V-1251 „Dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo
(2022-04-01 Nr. V-677, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06708, įsigalioja 2022-04-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. V-304 „Dėl sustiprintos kontrolės sausumos patekimo į šalį vietose“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-01 Nr. V-680, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06716, įsigalioja 2022-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-04-01 Nr. V-681, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06722, įsigalioja 2022-04-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. V-658, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06499, įsigalioja 2022-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. V-659, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06500, įsigalioja 2022-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-01 Nr. V-682, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06759, įsigalioja 2022-04-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-01 Nr. V-683, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06760, įsigalioja 2022-04-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-01 Nr. V-684, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06761, įsigalioja 2022-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2022 metų kvietimo teikti paraiškas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuotiniems prevenciniams projektams, socialinės reklamos ir mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti tvirtinimo
(2022-04-04 Nr. V-685, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06907, įsigalioja 2022-04-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-05 Nr. V-689, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07030, įsigalioja 2022-04-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Bendrosios praktikos slaugos paslaugų teikimo integralią pagalbą gaunantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-05 Nr. V-691, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07031, įsigalioja 2022-04-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-889 „Dėl Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-05 Nr. V-697, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07075, įsigalioja 2022-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. Rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-527 „Dėl Ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų“ pakeitimo
(2022-04-05 Nr. V-700, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07032, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. v-2199 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-05 Nr. V-703, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07033, įsigalioja 2022-04-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-707 „Dėl Poliomielito ir ūmių vangių paralyžių epidemiologinės ir laboratorinės priežiūros ir kontrolės veiksmų plano patvirtinimo ir Nacionalinio poliomielito ekspertų komiteto sudarymo“ pakeitimo
(2022-04-05 Nr. V-705, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07034, įsigalioja 2022-04-06)

Teisingumo ministro ir Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl teisingumo ministro ir generalinio prokuroro 2019 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1R-105/I-95 „Dėl Kandidatų į Europos prokurorus atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 1R-104/I-120, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06432, įsigalioja 2022-04-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 1R-282 „Dėl Notarų veiklos tarnybinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 1R-106, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06278, įsigalioja 2022-03-31)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2011 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1R-60 „Dėl Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. 1R-112, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06517, įsigalioja 2022-04-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl privalomosios mediacijos šeimos ginčuose galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo atlikimo
(2022-04-04 Nr. 1R-119, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06921, įsigalioja 2022-04-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionalaus meno kūrėjams, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-30 Nr. ĮV-313, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06291, įsigalioja 2022-03-31)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kino centro administruojamomis lėšomis finansuojamų stipendijų Ukrainos piliečiams, kino kultūros ar meno kūrėjams, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-30 Nr. ĮV-318, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06304, įsigalioja 2022-03-31)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-417 „Dėl Geriausio kultūros centro premijų įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. ĮV-319, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06305, įsigalioja 2022-03-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3D-404 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos nuostatų ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo
(2022-03-28 Nr. 3D-222, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06763, įsigalioja 2022-04-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 3D-227, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06317, įsigalioja 2022-03-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-509 „Dėl Perkančiųjų organizacijų, įgyvendinančių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias programas, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 3D-228, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06323, įsigalioja 2022-03-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2022 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2022-03-30 Nr. 3D-229, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06324, įsigalioja 2022-03-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės paramos žemdirbių savivaldai stiprinti teikimo taisyklių patvirtinimo
(2022-03-31 Nr. 3D-231, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06466, įsigalioja 2022-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-795 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ metinių lėšų limitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-01 Nr. 3D-234, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06619, įsigalioja 2022-04-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-01 Nr. 3D-235, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06620, įsigalioja 2022-04-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-01 Nr. 3D-236, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06733, įsigalioja 2022-04-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl įvežamų iš Ukrainos gyvūnų augintinių registravimo
(2022-04-04 Nr. 3D-238, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06911, įsigalioja 2022-04-05)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022‒2030 m. patvirtinimo
2021-12-27 Nr. V-550, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06874, įsigalioja 2022-04-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų įgyvendinimo
(2022-03-31 Nr. 1V-255, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06460, įsigalioja 2022-04-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. 1V-256, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06461, įsigalioja 2022-04-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-04 Nr. 1V-272, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06952, įsigalioja 2022-04-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-04 Nr. 1V-279, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07029, įsigalioja 2022-04-06)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl profesinės karo tarnybos sutarties nutraukimo kario iniciatyva prieš sutartyje įsipareigotą terminą sustabdymo
(2022-03-31 Nr. V-277, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06402, įsigalioja 2022-04-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-01 Nr. V-288, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06750, įsigalioja 2022-04-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių ir kariūnų kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-01 Nr. V-289, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06751, įsigalioja 2022-04-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės veterano vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo
(2022-04-01 Nr. V-290, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06752, įsigalioja 2022-04-02)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. VA-27, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06276, įsigalioja 2022-03-31)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. VA-28/1B-235, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06412, įsigalioja 2022-05-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VA-14 „Dėl Avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracijos PLN211 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. VA-29, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06296, įsigalioja 2022-03-31)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-370 „Dėl Dokumentų, reikalingų pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms skirti ir mokėti, pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. V-125, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06299, įsigalioja 2022-03-31)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pensijų anuitetų fondo pelno paskirstymo pensijų anuitetų gavėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-04 Nr. V-131, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06883, įsigalioja 2022-04-05)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 1S-80, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06422, įsigalioja 2022-04-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 1S-81, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06423, įsigalioja 2022-04-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-29 Nr. 1B-231, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07087, įsigalioja 2022-04-06)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žinyno kainų taikymo
(2022-03-30 Nr. 1B-233, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06407, įsigalioja 2022-04-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. 1B-236, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06409, įsigalioja 2022-04-11)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2021 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 03-16 „Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2022 m. plano patvirtinimo” pakeitimo
(2022-03-31 Nr. 03-56, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06532, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl proginės 2 eurų monetos, skirtos Lietuvos krepšinio 100-mečiui, paskelbimo mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2022-03-31 Nr. 03-57, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06533, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo
(2022-03-31 Nr. 03-61, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06534, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 1-127, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06298, įsigalioja 2022-03-31)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-30 Nr. 1K-136, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06297, įsigalioja 2022-03-31)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Kvietimo teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kelionių išlaidoms kompensuoti gairių pareiškėjams patvirtinimo
(2022-03-31 Nr. 2V-80, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06696, įsigalioja 2022-04-02)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Kvietimo teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje gairių pareiškėjams patvirtinimo
(2022-04-01 Nr. 2V-81, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06697, įsigalioja 2022-04-02)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. AD1-378 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. AD1-91, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06399, įsigalioja 2022-04-01)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų pildymo, jų pateikimo ir lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinimo
(2022-03-28 Nr. AV-75, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06293, įsigalioja 2022-03-31)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių rekomendacinių vertinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo
(2022-03-30 Nr. DIE-180, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06290, įsigalioja 2022-03-31)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. O3E-431, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06463, įsigalioja 2022-04-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. O3E-436, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06473, įsigalioja 2022-04-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos perskaičiavimo nuo 2022 m. gegužės 1 d.
(2022-03-31 Nr. O3E-438, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06476, įsigalioja 2022-04-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių įpareigojimų ir reikalavimų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-31 Nr. O3E-439, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06477, įsigalioja 2022-04-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Degalų tiekėjų fizinių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-31 Nr. O3E-440, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06479, įsigalioja 2022-04-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo
(2022-03-31 Nr. O3E-444, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06519, įsigalioja 2022-04-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-31 Nr. O3E-446, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06520, įsigalioja 2022-04-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-475 „Dėl Trišalės profesinės reabilitacijos paslaugų sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-29 Nr. V-93, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06272, įsigalioja 2022-03-31)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 2BE-474 „Dėl Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 2BE-86, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06302, įsigalioja 2022-03-31)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 2B-102 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-05 Nr. 2BE-94, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07039, įsigalioja 2022-04-06)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 2-299 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos analitinės antikorupcinės žvalgybos organizavimo ir analitinės antikorupcinės žvalgybos duomenų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-04 Nr. 2-83, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06913, įsigalioja 2022-04-05)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1190 „Dėl Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų aukšto rango karininkų vizitų organizavimo Lietuvos kariuomenėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-01 Nr. V-443, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06758, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(2022-04-05 Nr. V-459, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07086, įsigalioja 2022-04-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. DĮ-242 „Dėl statistinio tyrimo metodikos arba aprašo rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. DĮ-90, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06316, įsigalioja 2022-03-31)


<< Atgal