Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 15

2022 m. balandžio 13 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. balandžio 6 d. – balandžio 12 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 4 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-03-31 Nr. XIV-994, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07159, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-31 Nr. XIV-995, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07160, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-31 Nr. XIV-996, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07162, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-03-31 Nr. XIV-997, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07246, įsigalioja 2022-04-08)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 32-1, 33, 35-1, 53 straipsnių, devintojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3380 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-31 Nr. XIV-998, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07249, įsigalioja 2022-04-08)

Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 3 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-03-31 Nr. XIV-999, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07163, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-31 Nr. XIV-1000, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07165, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20-1, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymas
(2022-03-31 Nr. XIV-1001, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07250, įsigalioja 2022-04-08)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 15, 16, 17, 21-1, 22 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-03-31 Nr. XIV-1002, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07251, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-31 Nr. XIV-1003, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07253, įsigalioja 2022-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. 322, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07177, įsigalioja 2022-04-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. 323, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07178, įsigalioja 2022-04-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. 324, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07180, įsigalioja 2022-04-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl asmenų perkėlimo iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką
(2022-04-06 Nr. 327, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07209, įsigalioja 2022-04-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėju
(2022-04-06 Nr. 328, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07210, įsigalioja 2022-04-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. 329, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07227, įsigalioja 2022-04-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. 333, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07242, įsigalioja 2022-04-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. 337, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07365, įsigalioja 2022-04-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. 339, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07368, įsigalioja 2022-04-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. 340, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07369, įsigalioja 2022-04-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 527 „Dėl Papildomų garantijų socialiai pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. 341, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07455, įsigalioja 2022-04-12)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių 50 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymui
(2022-04-07 Nr.  KT43-N2/2022, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07262, įsigalioja 2022-04-07)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1K-278 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų, skolų, nurašytų perskolinamų paskolų arba skolų, nurašytų delspinigių ir valiutų kursų skirtumo bei revizuojamų perskolinamų paskolų ir skolų, valstybės garantuojamų paskolų žiniaraščių sudarymo ir ataskaitų dėl suteiktų valstybės garantijų pildymo taisyklių bei Beviltiškų perskolinamų paskolų arba skolų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. 1K-124, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07137, įsigalioja 2022-04-07)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1K-57 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymo“ pakeitimo
(2022-04-11 Nr. 1K-134, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07464, įsigalioja 2022-04-12)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1k-265 „Dėl asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-11 Nr. 1K-135, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07482, įsigalioja 2022-04-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2022 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo
(2022-04-06 Nr. A1-257, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07139, įsigalioja 2022-04-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-07 Nr. A1-261, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07285, įsigalioja 2022-04-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2022-04-11 Nr. A1-264, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07497, įsigalioja 2022-04-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. A1-426 „Dėl prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. A1-266, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07591, įsigalioja 2022-04-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-12 Nr. A1-267, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07592, įsigalioja 2022-04-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-04 „Efektyvinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas“ aprašo patvirtinimo
(2022-04-12 Nr. A1-270, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07593, įsigalioja 2022-04-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-005-02-06-04 „Užtikrinti informacinės infrastruktūros ir informacijos pritaikymą neįgaliųjų poreikiams“ aprašo patvirtinimo
(2022-04-12 Nr. A1-273, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07594, įsigalioja 2022-04-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-684 „Dėl Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. A1-275, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07595, įsigalioja 2022-04-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 4-770 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 45-1 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-04-07 Nr. 4-556, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07237, įsigalioja 2022-04-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 4-799 „Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinės sistemos nuostatų ir Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-07 Nr. 4-557, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07238, įsigalioja 2022-04-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 4-30 „Dėl Į kosminę erdvę paleistų objektų sąrašo sudarymo ir jo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-07 Nr. 4-558, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07239, įsigalioja 2022-04-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Perspektyva“ schemos patvirtinimo
(2022-04-11 Nr. 4-568, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07499, įsigalioja 2022-04-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-1082 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. D1-91, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07170, įsigalioja 2022-04-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento str 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-07 Nr. D1-92, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07211, įsigalioja 2022-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Želdynų projektų rengimo vadovo atestato išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-12 Nr. D1-95, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07561, įsigalioja 2022-04-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. D1-96, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07562, įsigalioja 2022-04-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-07 Nr. V-498, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07204, įsigalioja 2022-04-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybinių aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo programos patvirtinimo
(2022-04-07 Nr. V-501, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07205, įsigalioja 2022-04-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo
(2022-04-08 Nr. V-507, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07356, įsigalioja 2022-04-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Nustatytų matmenų dengtų futbolo, regbio ir kitų sporto šakų plėtrai pritaikomų maniežų įrengimo programos patvirtinimo
(2022-04-08 Nr. V-514, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07357, įsigalioja 2022-04-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-02 „Skaitmeninė švietimo transformacija (EdTech)“ aprašo patvirtinimo
(2022-04-11 Nr. V-516, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07467, įsigalioja 2022-04-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. ISAK-521 „Dėl Kalbų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. V-539, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07551, įsigalioja 2022-04-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. V-734, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07398, įsigalioja 2022-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. V-735, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07399, įsigalioja 2022-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. V-736, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07401, įsigalioja 2022-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. V-737, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07402, įsigalioja 2022-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. V-738, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07405, įsigalioja 2022-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-222 „Dėl Nacionalinės slaugos politikos 2016−2025 metų gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. V-719, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07179, įsigalioja 2022-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-997 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių teikimas atnaujinamas, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. V-730, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07391, įsigalioja 2022-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. V-739, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07406, įsigalioja 2022-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. V-742, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07412, įsigalioja 2022-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. V-748, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07541, įsigalioja 2022-04-13)

Sveikatos apsaugos ministro, Vidaus reikalų ministro, Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
(2022-04-12 Nr. V-749/1V-284/V-543/A1-265, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07570, įsigalioja 2022-)04-13

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. V-750, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07589, įsigalioja 2022-04-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. V-541 „Dėl Išlaidų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros specialistų siuntimu į Ukrainą teikti humanitarinės pagalbos, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. V-752, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07590, įsigalioja 2022-04-13)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Pretendentų į Europos žmogaus teisių teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-07 Nr. 1R-139, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07207, įsigalioja 2022-04-08)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2022-04-07 Nr. 3-184, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07203, įsigalioja 2022-05-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2022-04-11 Nr. 3-190, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07484, įsigalioja 2022-06-13)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-11 Nr. 1-120, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07458, įsigalioja 2022-04-12)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-524 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-07 Nr. ĮV-378, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07212, įsigalioja 2022-04-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. 3D-243, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07545, įsigalioja 2022-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-946 „Dėl Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos nuostatų ir Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. 3D-244, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07579, įsigalioja 2022-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. 3D-245, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07550, įsigalioja 2022-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. 3D-246, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07580, įsigalioja 2022-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 274 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. 3D-247, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07552, įsigalioja 2022-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-971 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. 3D-248, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07553, įsigalioja 2022-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. 3D-249, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07560, įsigalioja 2022-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-798 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos šeštojo Sąjungos prioriteto „Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas“ priemonės „Žinių apie jūros būklę gerinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. 3D-251, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07563, įsigalioja 2022-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Oficialiosios laboratorijos, skirtos su ekologinės gamybos kontrole Lietuvoje susijusiems tyrimams atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-12 Nr. 3D-252, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07564, įsigalioja 2022-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3D-744 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. 3D-253, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07565, įsigalioja 2022-04-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 1V-214 „Dėl asmens duomenų tvarkymo, susijusio su būtinų procedūrų vykdymu, paslaugų ir humanitarinės pagalbos teikimu, asmenims, esantiems Lietuvos Respublikoje dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. 1V-281, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07293, įsigalioja 2022-04-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1V-340 „Dėl Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. 1V-285, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07573, įsigalioja 2022-04-13)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-146 „Dėl Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto formos, jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. VA-30, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07176, įsigalioja 2022-04-07)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-26 „Dėl Pasirinkimo skaičiuoti Pridėtinės vertės mokestį deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-11 Nr. VA-31, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07459, įsigalioja 2022-04-12)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. VA-33, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07569, įsigalioja 2022-04-13)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų taisyklių“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. VA-34, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07585, įsigalioja 2022-05-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Įgaliojimų atstovauti santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-07 Nr. V-138, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07217, įsigalioja 2022-04-08)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-756 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo“ pakeitimo
(2022-04-11 Nr. V-110, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07481, įsigalioja 2022-04-12)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-281 „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-07 Nr. O3E-462, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07272, įsigalioja 2022-04-08)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. B1-288 „Dėl Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. B1-293, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07582, įsigalioja 2022-04-13)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A1-112 „Dėl Sėklinių bulvių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. A1-201, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07140, įsigalioja 2022-04-07)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V1-76 „Dėl Žvejybos laivų triumų, žvejybos įrankių, įrenginių ir kitų objektų plombavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. V1-51, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07465, įsigalioja 2022-04-12)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų aptarnavimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-08 Nr. VKE-163, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07476, įsigalioja 2022-04-13)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. VKE-165, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07471, įsigalioja 2022-04-12)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. T1-136 „Dėl Pranešimų apie incidentus ir vietos saugos taisomuosius veiksmus (budrumas), susijusius su medicinos priemonėmis, pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. T1-1105, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07479, įsigalioja 2022-05-26)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. T1-269 „Dėl formos NTAKD-PD patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-07 Nr. T1-47, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07234, įsigalioja 2022-04-08)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 1V-367 „Dėl Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų bei mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. (1.9E)1V-254, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07397, įsigalioja 2022-04-09)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-574 „Dėl Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo nuostolių apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. (1.9E)1V-256, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07396, įsigalioja 2022-04-09)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1V-889 „Dėl Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. (1.9E)1V-257, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07395, įsigalioja 2022-04-09)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-1087 „Dėl Abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. (1.9E)1V-258, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07400, įsigalioja 2022-04-09)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-460 „Dėl Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. (1.9E)1V-259, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07404, įsigalioja 2022-04-09)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-08 Nr. (1.9E)1V-261, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07408, įsigalioja 2022-04-09)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1V-1104 „Dėl Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. (1.9E)1V-262, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07409, įsigalioja 2022-04-09)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2-308 „Dėl Bepiločio orlaivio sistemos nuotoliniam pilotui išduodamų dokumentų, patvirtinančių jo kvalifikaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. 2-41, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07136, įsigalioja 2022-04-07)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 2BE-307 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. 2BE-98, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07410, įsigalioja 2022-04-09)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl maksimaliai leistinų aukščių bepiločių orlaivių skrydžiams aerodromų skrydžių valdymo zonose nustatymo
(2022-04-07 Nr. V-90, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07235, įsigalioja 2022-04-08)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. Į-192 „Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento reikalavimų laikymosi patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-11 Nr. Į-106, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07487, įsigalioja 2022-04-12)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. Į-235 „Dėl Prekybos antikvariniais daiktais kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-11 Nr. Į-107, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07488, įsigalioja 2022-04-12)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. Į-277 „Dėl Tvarkybos darbų patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-11 Nr. Į-108, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07489, įsigalioja 2022-04-12)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. Į-228 „Dėl Archeologinių tyrimų patikrinimų kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-11 Nr. Į-109, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07490, įsigalioja 2022-04-12)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento reikalavimų laikymosi patikrinimo akto patvirtinimo
(2022-04-11 Nr. Į-110, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07491, įsigalioja 2022-04-12)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ūkio subjektų rizikos vertinimo metodikos patvirtinimo
(2022-04-12 Nr. Į-112, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07555, įsigalioja 2022-04-13)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mažareikšmių kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-12 Nr. Į-113, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07586, įsigalioja 2022-04-13)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. Į-204 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. Į-114, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07587, įsigalioja 2022-04-13)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. Į-221 “Dėl Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo ir Leidimo atlikti archeologinius tyrimus formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-07 Nr. Į-99, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07284, įsigalioja 2022-04-08)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2022 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 4-2 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio apgyvendinimo, nesuteikiant teisės laisvai judėti Lietuvos Respublikos teritorijoje, pavyzdinės formos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2022-04-07 Nr. 4-136, TAR 2022-04-07, kodas 2022-07236, įsigalioja 2022-04-08)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 5-V-420 „Dėl Policijos pajėgų vienetų veiklos organizavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 5-V-358, TAR 2022-04-08, kodas 2022-07367, įsigalioja 2022-04-09)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos Asmens duomenų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-04 Nr. V-316, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07460, įsigalioja 2022-04-15)


<< Atgal