Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 17

2022 m. balandžio 27 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. balandžio 20 d. – balandžio 26 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-12 Nr. XIV-1011, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08022, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 666 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-12 Nr. XIV-1012, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08023, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2022-04-14 Nr. XIV-1014, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08024, įsigalioja 2022-04-21)

Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono įstatymas
(2022-04-14 Nr. XIV-1015, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08025, įsigalioja 2022-04-21)

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo Nr. XII-2111 6, 12 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-14 Nr. XIV-1016, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08106, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-14 Nr. XIV-1017, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08107, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 11 ir 11-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-14 Nr. XIV-1018, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08026, įsigalioja 2022-04-21)

Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 pakeitimo įstatymas
(2022-04-19 Nr. XIV-1020, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08433, įsigalioja 2022-05-17)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-19 Nr. XIV-1022, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08028, įsigalioja 2022-04-21)

Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo Nr. I-317 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-19 Nr. XIV-1023, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08030, įsigalioja 2022-04-21)

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1028, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08142, įsigalioja 2022-05-22)

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1029, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08143, įsigalioja 2022-05-22)

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1030, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08144, įsigalioja 2022-05-22)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 627 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 630-1 straipsniu įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1045, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08413, įsigalioja 2022-04-27)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 234, 244 ir 381 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1046, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08414, įsigalioja 2022-04-27)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. 373, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08086, įsigalioja 2022-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo
(2022-04-20 Nr. 375, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08121, įsigalioja 2022-04-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-20 Nr. 376, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08124, įsigalioja 2022-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-20 Nr. 378, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08126, įsigalioja 2022-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-20 Nr. 379, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08127, įsigalioja 2022-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1469 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) statistinio tyrimo atlikimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. 380, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08128, įsigalioja 2022-04-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo
(2022-04-20 Nr. 383, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08132, įsigalioja 2022-04-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. 384, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08133, įsigalioja 2022-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos, paskolų valstybės vardu ėmimo ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. 385, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08134, įsigalioja 2022-04-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 144 „Dėl Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. 386, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08135, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. 387, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08153, įsigalioja 2022-04-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 393 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. 388, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08154, įsigalioja 2022-04-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašo ir Subsidijų atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-20 Nr. 389, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08294, įsigalioja 2022-04-23)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. A1-294/V-784, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08010, įsigalioja 2022-04-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. A1-295/V-785, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08011, įsigalioja 2022-04-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 4-45 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. 4-611, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08021, įsigalioja 2022-04-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-21 Nr. 4-617, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08098, įsigalioja 2022-04-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams paraiškos formos ir Subsidijų atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams paraiškos formos patvirtinimo
(2022-04-22 Nr. 4-625, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08274, įsigalioja 2022-04-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-04 „Skatinti efektyvų valstybės informacinių išteklių valdymą“ aprašo patvirtinimo
(2022-04-22 Nr. 4-630, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08279, įsigalioja 2022-04-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-26 Nr. 4-638/A1-302, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08454, įsigalioja 2022-04-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 4-1 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-26 Nr. 4-642, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08471, įsigalioja 2022-04-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. D1-102, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08006, įsigalioja 2022-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-875 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-21 Nr. D1-103, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08115, įsigalioja 2022-04-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12d. įsakymo Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-21 Nr. D1-104, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08116, įsigalioja 2022-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Pasiūlymų gera valia atlyginti žalą aplinkai ir (ar) kitų susijusių nuostolių atlyginimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-21 Nr. D1-105, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08151, įsigalioja 2022-04-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-22 Nr. D1-106, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08297, įsigalioja 2022-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-22 Nr. D1-107, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08298, įsigalioja 2022-04-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-22 Nr. D1-108, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08299, įsigalioja 2022-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-22 Nr. D1-109, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08300, įsigalioja 2022-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. D1-393 „Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo nuostatų, atestavimo komisijos darbo reglamento ir eksperto darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-25 Nr. D1-110, TAR 2022-04-25, kodas 2022-08367, įsigalioja 2022-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-26 Nr. D1-111, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08415, įsigalioja 2022-05-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo universitetams pagal specialybes
(2022-04-20 Nr. V-591, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08009, įsigalioja 2022-04-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-21 Nr. V-608, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08137, įsigalioja 2022-04-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl paramos teikimo Ukrainos piliečių studijoms
(2022-04-21 Nr. V-609, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08138, įsigalioja 2022-04-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-21 Nr. V-611, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08148, įsigalioja 2022-04-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacinių sistemų saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo
(2022-04-21 Nr. V-614, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08271, įsigalioja 2022-04-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-25 Nr. V-615, TAR 2022-04-25, kodas 2022-08324, įsigalioja 2022-04-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2022-04-25 Nr. V-617, TAR 2022-04-25, kodas 2022-08330, įsigalioja 2022-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. V-790, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08005, įsigalioja 2022-04-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-398 „Dėl gydytojo rezidento ir gydytojo odontologo rezidento, įgijusių pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimą, kompetencijos“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. V-778, TAR 2022-04-20, kodas 2022-07999, įsigalioja 2022-04-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. V-779, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08000, įsigalioja 2022-04-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-1700 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-614 „Efektyvių ambulatorinės slaugos modelių plėtojimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. V-782, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08147, įsigalioja 2022-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. V-787, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08003, įsigalioja 2022-04-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų Ranolazinum ir Trimetazidinum grupės ir ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai apskaičiuoti patvirtinimo
(2022-04-20 Nr. V-788, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08001, įsigalioja 2022-04-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. V-789, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08004, įsigalioja 2022-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikatos stiprinimo programos ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams „Neįtikėtini metai“ organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-21 Nr. V-796, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08075, įsigalioja 2022-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo
(2022-04-21 Nr. V-797, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08076, įsigalioja 2022-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-2701 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-21 Nr. V-798, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08077, įsigalioja 2022-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-1274 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 155:2015 „Gydytojas vaikų gastroenterologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-21 Nr. V-803, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08145, įsigalioja 2022-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-2721 „Dėl 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-21 Nr. V-804, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08167, įsigalioja 2022-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-25 Nr. V-816, TAR 2022-04-25, kodas 2022-08400, įsigalioja 2022-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-25 Nr. V-817, TAR 2022-04-25, kodas 2022-08401, įsigalioja 2022-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-25 Nr. V-818, TAR 2022-04-25, kodas 2022-08402, įsigalioja 2022-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-26 Nr. V-822, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08404, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. V-634 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų projektų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-26 Nr. V-825, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08455, įsigalioja 2022-04-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ĮV-535 „Dėl Juridinio asmens pripažinimo profesionaliojo scenos meno įstaiga ir šio pripažinimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. ĮV-402, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08463, įsigalioja 2022-04-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. ĮV-313 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionalaus meno kūrėjams, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-25 Nr. ĮV-422, TAR 2022-04-25, kodas 2022-08340, įsigalioja 2022-04-26)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-318 „Dėl Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-25 Nr. ĮV-423, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08447, įsigalioja 2022-04-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-02 „Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“ aprašo patvirtinimo
(2022-04-22 Nr. 3D-269, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08242, įsigalioja 2022-04-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-22 Nr. 3D-270, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08243, įsigalioja 2022-04-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-22 Nr. 3D-272, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08244, įsigalioja 2022-04-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-22 Nr. 3D-278, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08291, įsigalioja 2022-04-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-235 „Dėl Nekilnojamojo turto kadastro saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-22 Nr. 3D-279, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08292, įsigalioja 2022-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo
(2022-04-25 Nr. 3D-280, TAR 2022-04-25, kodas 2022-08328, įsigalioja 2023-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ir receptinių vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. 1V-312, TAR 2022-04-20, kodas 2022-07995, įsigalioja 2022-04-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. 1V-313, TAR 2022-04-20, kodas 2022-07996, įsigalioja 2022-04-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1V-179 „Dėl prieigos prie Lietuvos migracijos informacinės sistemos“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. 1V-314, TAR 2022-04-20, kodas 2022-07997, įsigalioja 2022-04-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-145 „Dėl užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ar negalinčių grįžti į Ukrainą, taikomų reikalavimų, sąlygų ir paslaugų teikimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. 1V-315, TAR 2022-04-20, kodas 2022-07998, įsigalioja 2022-04-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl savivaldybių tarybų etikos komisijos narių ir antikorupcijos komisijos narių, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos nustatymo
(2022-04-21 Nr. 1V-319, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08112, įsigalioja 2022-04-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vairuotojo kvalifikacijos kortelės blanko aprašymo, privalomosios formos ir pildymo taisyklių patvirtinimo
(2022-04-26 Nr. 1V-328, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08432, įsigalioja 2022-05-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-142 „Dėl nepaprastosios padėties valdymo“ pakeitimo
(2022-04-26 Nr. 1V-335, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08448, įsigalioja 2022-04-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 1V-838 „Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-26 Nr. 1V-337, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08450, įsigalioja 2022-05-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-411 „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro nuostatų ir organizacinės struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-21 Nr. V-335, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08119, įsigalioja 2022-05-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. VA-97/1B-553 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo tais atvejais, kai neveikia Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė ir (arba) Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-19 Nr. VA-37/1B-290, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08035, įsigalioja 2023-02-13)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) patvirtinimo
(2022-04-25 Nr. VA-38, TAR 2022-04-25, kodas 2022-08335, įsigalioja 2022-04-26)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. EV-116 „Dėl Darbų sustabdymo ir draudimo naudoti darbo ir asmeninės apsaugos priemones tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-25 Nr. EV-132, TAR 2022-04-25, kodas 2022-08369, įsigalioja 2022-04-26)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1B-244 „Dėl Muitinės postų steigimo, pertvarkymo, veiklos laikino sustabdymo ir likvidavimo taisyklių ir Reikalavimų muitinės postų ir muitinės nustatytų prekių pateikimo vietų infrastruktūrai patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-21 Nr. 1B-293, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08284, įsigalioja 2022-04-23)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1-777 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2022 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-22 Nr. 1-244, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08278, įsigalioja 2022-04-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VE-639 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. VE-287 (1.3 E), TAR 2022-04-20, kodas 2022-08019, įsigalioja 2022-04-21)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2022-04-20 Nr. VE-288 (1.3 E), TAR 2022-04-20, kodas 2022-08020, įsigalioja 2022-04-21)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. VE-518 (1.3 E) „Dėl administracinių nusižengimų tyrimo, protokolų surašymo ir bylų nagrinėjimo“ pakeitimo
(2022-04-22 Nr. VE-293 (1.3 E), TAR 2022-04-22, kodas 2022-08281, įsigalioja 2022-04-23)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1796 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių įgytų vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. (1.72E)1A-444, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08031, įsigalioja 2022-04-21)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2007 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1A-91 „Dėl Geros klinikinės praktikos mokymų rengimo ir programų sudarymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-26 Nr. (1.72E)1A-470, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08410, įsigalioja 2022-04-27)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-21 Nr. 1K-147, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08114, įsigalioja 2022-04-22)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 2V-314 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2022 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-26 Nr. 2V-114 (1.4), TAR 2022-04-26, kodas 2022-08416, įsigalioja 2022-04-27)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 2V-207 (1.4) „Dėl Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-26 Nr. 2V-115 (1.4), TAR 2022-04-26, kodas 2022-08417, įsigalioja 2022-04-27)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl programos „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašo patvirtinimo
(2022-04-25 Nr. 4LKT-12(1.3E), TAR 2022-04-25, kodas 2022-08344, įsigalioja 2022-04-26)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-22 Nr. AD1-112, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08295, įsigalioja 2022-05-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir aprašymo patvirtinimo
(2022-04-26 Nr. AD1-115, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08409, įsigalioja 2022-04-27)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimo organizavimo reglamento ir loterijų taisyklių rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo
(2022-04-21 Nr. DIE-257, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08449, įsigalioja 2022-04-27)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. KMPF-24(1.15E) „Dėl Stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionalaus meno kūrėjams, paraiškos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-25 Nr. KMPF-35(1.15E), TAR 2022-04-25, kodas 2022-08386, įsigalioja 2022-04-26)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2021 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V1-31 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų finansavimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-15 Nr. V-43, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08033, įsigalioja 2022-04-21)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Asmenų siuntimo į socialinės globos namus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-25 Nr. V-43, TAR 2022-04-25, kodas 2022-08368, įsigalioja 2022-04-26)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Standartų ir standartizacijos leidinių įsigijimo taisyklių patvirtinimo
(2022-04-22 Nr. VE-38, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08283, įsigalioja 2022-04-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Tarpvalstybinio keitimosi transporto priemonių registracijos ir jų savininkų arba valdytojų duomenimis, nustačius kelių naudotojo mokesčių ir kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-21 Nr. 2BE-109, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08131, įsigalioja 2022-04-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 2BE-231 „Dėl Jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzaminų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-22 Nr. 2BE-110, TAR 2022-04-22, kodas 2022-08296, įsigalioja 2022-04-23)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. KS-72 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. KS-56, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08032, įsigalioja 2022-04-21)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-400 „Dėl savanoriškos veiklos laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-20 Nr. V-108, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08037, įsigalioja 2022-04-21)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Parduotų reprezentatyviųjų pramonės produktų atrankos statistinės ataskaitos KA-09 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-04-25 Nr. DĮ-106, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08403, įsigalioja 2022-04-27)


<< Atgal