Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 18

2022 m. gegužės 4 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. balandžio 27 d. – gegužės 3 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 28, 48, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-19 Nr. XIV-1021, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08772, įsigalioja 2022-04-29)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1031, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08773, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 112 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1032, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08775, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1033, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08777, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 18, 31, 164, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1034, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08779, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 47 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1035, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08781, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 1, 2, 6, 8, 45, 47, 56, 57, 58, 59 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6-1, 39-1, 57-1, 58-1, 58-2, 58-3 straipsniais ir priedu ir 15, 16, 17, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-1237 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1036, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08783, įsigalioja 2022-04-29)

Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1037, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08784, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11-1, 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-683 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1038, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08785, įsigalioja 2022-04-29)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 11 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3311 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1039, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08786, įsigalioja 2022-04-29)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 14, 84 straipsnių pakeitimo ir 18-1, 20 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1040, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08794, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 62 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1041, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08796, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1042, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08797, įsigalioja 2022-05-02)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1043, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08798, įsigalioja 2022-05-02)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos stabilumo 2022 metų programos
(2022-04-27 Nr. 404, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08595, įsigalioja 2022-04-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl elektroninių finansinės apskaitos dokumentų teikimo viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, atvejų
(2022-04-27 Nr. 405, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08596, įsigalioja 2022-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimo Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 406, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08677, įsigalioja 2022-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 407, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08678, įsigalioja 2022-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 408, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08686, įsigalioja 2022-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 414, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08731, įsigalioja 2022-04-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1117 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 419, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08738, įsigalioja 2022-04-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 420, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08739, įsigalioja 2022-04-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 421, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08740, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 422, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08741, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 423, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08742, įsigalioja 2022-04-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Asmens vardo ir pavardės rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose dokumentuose taisyklių patvirtinimo
(2022-04-27 Nr. 424, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08744, įsigalioja 2022-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Nacionalinės reformų darbotvarkės įgyvendinimo koordinavimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 428, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08751, įsigalioja 2022-04-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 666 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo
(2022-04-27 Nr. 429, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08759, įsigalioja 2022-05-01)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2022-04-27 Nr.  KT50-A-N4/2022, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08605, įsigalioja 2022-04-27)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl laikinojo administratoriaus atrankos ir skyrimo
(2022-04-28 Nr. 1K-148, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08746, įsigalioja 2022-04-29)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1K-013 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių skaičiaus finansų ministro valdymo sričių biudžetinėms įstaigoms ir išlaidų transporto priemonėms dydžio nustatymo“ pakeitimo
(2022-05-03 Nr. 1K-156, TAR 2022-05-03, kodas 2022-09332, įsigalioja 2022-05-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2022 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant bandomąjį modelį, patvirtinimo
(2022-04-27 Nr. A1-303, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08505, įsigalioja 2022-04-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. A1-112 „Dėl Kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos suteikimo ir periodinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-27 Nr. A1-304, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08506, įsigalioja 2022-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-02 Nr. A1-325/D1-127, TAR 2022-05-03, kodas 2022-09296, įsigalioja 2022-05-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, teritorijų planavimo specialistų atestavimo ir teisės pripažinimo dokumentų išdavimo paslaugų įmokų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. D1-112, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08553, įsigalioja 2022-04-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-393 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. D1-113, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08554, įsigalioja 2022-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. D1-483 „Dėl pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo kainoraščių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. D1-114, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08555, įsigalioja 2022-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-24 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. D1-116, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08556, įsigalioja 2022-04-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-575 „Dėl Ypatingojo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo ir teisės pripažinimo įmokų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. D1-118, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08600, įsigalioja 2022-04-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-28 Nr. D1-119, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08721, įsigalioja 2022-04-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-713 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. D1-120, TAR 2022-05-02, kodas 2022-09066, įsigalioja 2022-05-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 „Dėl Laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo“ 2 punkto vykdymo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. D1-121, TAR 2022-05-02, kodas 2022-09067, įsigalioja 2022-05-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo būtinųjų reikalavimų ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties būtinųjų sąlygų patvirtinimo
(2022-04-29 Nr. D1-123, TAR 2022-05-02, kodas 2022-09083, įsigalioja 2022-05-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu
(2022-04-27 Nr. V-642, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08504, įsigalioja 2022-04-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtra, priežiūra ir remontu
(2022-04-28 Nr. V-660, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08687, įsigalioja 2022-04-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu
(2022-04-28 Nr. V-661, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08688, įsigalioja 2022-04-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokyti ir šių lėšų paskirstymo 2022 metais pagal savivaldybes patvirtinimo
(2022-04-28 Nr. V-669, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08821, įsigalioja 2022-04-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-2304 „Dėl 2021–2022 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraščio ir vykdymo būdo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-03 Nr. V-690, TAR 2022-05-03, kodas 2022-09248, įsigalioja 2022-05-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-884 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2017 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-25 Nr. V-819, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08662, įsigalioja 2022-04-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-621 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-04-28 Nr. V-828, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08663, įsigalioja 2022-04-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-1163 „Dėl Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-28 Nr. V-829, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08664, įsigalioja 2022-04-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-28 Nr. V-831, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08665, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl Ėminių paėmimo mobiliuosiuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-28 Nr. V-832, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08666, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-1159 „Dėl Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-28 Nr. V-835, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08667, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-1237 „Dėl Stabiliojo jodo preparatų paskirstymo savivaldybėms ir gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-28 Nr. V-836, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08668, įsigalioja 2022-04-29)

Sveikatos apsaugos ministro, Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-28 Nr. V-842/A1-311/V-667, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08753, įsigalioja 2022-04-29)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-475/A1-172 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. V-843/A1-317, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08978, įsigalioja 2022-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 2 d. Nr. V-1203 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. V-845, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08955, įsigalioja 2022-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-2426 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčiui didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis, esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 plitimo grėsmės, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-29 Nr. V-846, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08956, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios
(2022-04-29 Nr. V-847, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08957, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1848 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-29 Nr. V-849, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08959, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. V-850, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08960, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-1012 „Dėl Leidimo teikti Lietuvos Respublikos rinkai ir pradėti naudoti profesionaliam naudojimui ir savikontrolei skirtus greituosius antigeno testus, pritaikytus naudoti savikontrolės tikslais, išdavimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. V-851, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08961, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1427 „Dėl Kitos sveikatinimo veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. V-852, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08963, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-29 Nr. V-853, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08964, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-2101 „Dėl Sveikatinimo veiklos specialistų profesinių kvalifikacijų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. V-854, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08965, įsigalioja 2022-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-802 „Dėl Profesionaliam naudojimui ir savikontrolei skirtų greitųjų sars-cov-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. V-856, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08966, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Specialisto spaudo numerio suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. V-857, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08967, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. V-864, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08984, įsigalioja 2022-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. V-865, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08985, įsigalioja 2022-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-29 Nr. V-866, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08986, įsigalioja 2022-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. V-867, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08987, įsigalioja 2022-05-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. V-868, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08996, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. V-870, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08997, įsigalioja 2022-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. V-874, TAR 2022-04-29, kodas 2022-09001, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-02 Nr. V-887, TAR 2022-05-02, kodas 2022-09155, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 480 „Dėl Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-02 Nr. V-888, TAR 2022-05-02, kodas 2022-09156, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2022 m. savivaldybėms skirtų lėšų plėtoti visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas gyventojams bendruomenėse sąrašo patvirtinimo
(2022-05-02 Nr. V-889, TAR 2022-05-03, kodas 2022-09307, įsigalioja 2022-05-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-02 Nr. V-891, TAR 2022-05-03, kodas 2022-09247, įsigalioja 2022-05-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-03 Nr. V-893, TAR 2022-05-03, kodas 2022-09306, įsigalioja 2022-05-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-506 „Dėl Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-03 Nr. V-903, TAR 2022-05-03, kodas 2022-09374, įsigalioja 2022-05-04)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 362 „Dėl civilinėse ir administracinėse bylose dėl teismo įsakymo išdavimo naudojamų procesinių dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 1R-168, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08602, įsigalioja 2022-05-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 1R-360 „Dėl Notaro profesinės veiklos dokumentų tvarkymo, saugojimo ir perdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 1R-169, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08603, įsigalioja 2022-04-28)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1R-254 „Dėl Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 1R-170, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08604, įsigalioja 2022-04-28)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl bylų pagal pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, kurie paduodami elektroninių ryšių priemonėmis, teismingumo nustatymo
(2022-04-27 Nr. 1R-171, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08606, įsigalioja 2022-05-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 202 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme bei šio įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatyme, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 1R-178, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08607, įsigalioja 2022-04-28)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. 1R-182, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08994, įsigalioja 2022-05-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. 1R-183, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08995, įsigalioja 2022-05-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Rekomendacijų dėl baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose atlygintinų išlaidų advokato ar advokato padėjėjo suteiktoms paslaugoms apmokėti nustatymo patvirtinimo
(2022-04-29 Nr. 1R-184, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08998, įsigalioja 2022-05-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1R-54 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi pavaldžių ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. 1R-185, TAR 2022-05-02, kodas 2022-09065, įsigalioja 2022-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-28 Nr. 3-214, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08672, įsigalioja 2022-04-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 19“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-28 Nr. 3-221, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08674, įsigalioja 2022-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-28 Nr. 3-222, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08675, įsigalioja 2022-05-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo
(2022-04-27 Nr. ĮV-428, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08574, įsigalioja 2022-04-28)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-377 „Dėl Atlyginimo už istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę turinčius radinius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. ĮV-429, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08719, įsigalioja 2022-04-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-418 „Dėl Premijos už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-03 Nr. ĮV-454, TAR 2022-05-03, kodas 2022-09372, įsigalioja 2022-05-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Laikinosios valstybės pagalbos viščiukų broilerių augintojams administravimo taisyklių patvirtinimo
(2022-04-27 Nr. 3D-287, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08497, įsigalioja 2022-04-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-258 „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 3D-289, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08530, įsigalioja 2022-04-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-331 „Dėl Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimo, teikimo tikrinti ir derinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 3D-290, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08558, įsigalioja 2022-04-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 3D-291, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08559, įsigalioja 2022-04-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 3D-292, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08571, įsigalioja 2022-04-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3D-723 „Dėl Nekilnojamojo turto kadastro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-28 Nr. 3D-295, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08676, įsigalioja 2022-04-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Išimtinės sureguliavimo pagalbos paukščių laikytojams administravimo taisyklių patvirtinimo
(2022-04-28 Nr. 3D-297, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08761, įsigalioja 2022-04-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-795 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ metinių lėšų limitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. 3D-301, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08992, įsigalioja 2022-04-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 3D-309 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-02 Nr. 3D-302, TAR 2022-05-02, kodas 2022-09094, įsigalioja 2022-05-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-465 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-02 Nr. 3D-303, TAR 2022-05-03, kodas 2022-09257, įsigalioja 2022-05-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 3D-481 „Dėl Tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir Tradicinių amatų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-03 Nr. 3D-305, TAR 2022-05-03, kodas 2022-09260, įsigalioja 2022-05-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, atestuotų tradicinių amatų meistrų ir tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-03 Nr. 3D-306, TAR 2022-05-03, kodas 2022-09285, įsigalioja 2022-05-04)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Specialiosios tranzito schemos vykdymo tranzitiniais traukiniais nepaprastosios padėties laikotarpiu laikinųjų sąlygų nustatymo
(2022-05-02 Nr. V-144, TAR 2022-05-02, kodas 2022-09199, įsigalioja 2022-05-03)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2022-04-27 Nr. VA-40, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08577, įsigalioja 2022-04-28)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. VA-41, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08913, įsigalioja 2022-04-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-131 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-04-29 Nr. VA-42, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08989, įsigalioja 2022-04-30)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. V-159, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08570, įsigalioja 2022-04-28)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-177 „Dėl Tipinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-28 Nr. V-163, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08820, įsigalioja 2022-04-29)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-482 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. V-167, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08906, įsigalioja 2022-04-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno kainų taikymo
(2022-04-28 Nr. 1B-308, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08938, įsigalioja 2022-04-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimų įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-29 Nr. 1B-320, TAR 2022-05-03, kodas 2022-09269, įsigalioja 2022-05-04)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-26 Nr. 03-67, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08551, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo
(2022-04-27 Nr. 11V-86(1.2), TAR 2022-04-29, kodas 2022-08983, įsigalioja 2022-04-30)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo
(2022-04-27 Nr. 11V-88(1.2), TAR 2022-04-29, kodas 2022-08981, įsigalioja 2022-04-30)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-28 Nr. V-125, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08716, įsigalioja 2022-04-29)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo“ pakeitimo
(2022-05-02 Nr. V-127, TAR 2022-05-02, kodas 2022-09128, įsigalioja 2022-05-03)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. VKE-199, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08979, įsigalioja 2022-04-30)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1K-330 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktų ir teisės aktų projektų vertinimo antikorupciniu požiūriu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-28 Nr. 1K-152, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08764, įsigalioja 2022-04-29)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-02 Nr. 1K-155, TAR 2022-05-02, kodas 2022-09147, įsigalioja 2022-05-03)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-91 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 1V-59, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08988, įsigalioja 2022-05-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-33 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-28 Nr. 1V-60, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08868, įsigalioja 2022-05-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 1V-10 „Dėl Statybos užbaigimo aktų ir deklaracijų apie statybos užbaigimą tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. 1V-65, TAR 2022-05-02, kodas 2022-09125, įsigalioja 2022-05-03)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A1-562 „Dėl Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-02 Nr. A1-253, TAR 2022-05-03, kodas 2022-09284, įsigalioja 2022-05-04)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Verslinės žvejybos patikrinimo akto formos patvirtinimo
(2022-04-29 Nr. AD1-119, TAR 2022-05-02, kodas 2022-09069, įsigalioja 2022-05-03)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo protokolo formos patvirtinimo bei pildymo
(2022-05-02 Nr. AD1-120, TAR 2022-05-02, kodas 2022-09091, įsigalioja 2022-05-03)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotinų gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-03 Nr. AD1-125, TAR 2022-05-03, kodas 2022-09286, įsigalioja 2022-05-10)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. B1-297, TAR 2022-05-02, kodas 2022-09207, įsigalioja 2022-05-03)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. DI-491 „Dėl Lošimų priežiūrai reikalingų skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos vaizdo įrašų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. DIE-272, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08982, įsigalioja 2022-04-30)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. v-62 „Dėl Skaitmeninio žemės sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. VE-299 (1.3 E), TAR 2022-04-27, kodas 2022-08578, įsigalioja 2022-04-28)

Lietuvos kultūros tarybos direktoriaus įsakymas
Dėl Mentorių atrankos aprašo patvirtinimo
(2022-04-26 Nr. VĮ-08(1.1E), TAR 2022-05-02, kodas 2022-09085, įsigalioja 2022-05-03)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-04-28 Nr. 2V-126 (1.4), TAR 2022-04-29, kodas 2022-08881, įsigalioja 2022-04-30)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 2V-126 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-03 Nr. 2V-128 (1.4), TAR 2022-05-03, kodas 2022-09323, įsigalioja 2022-05-04)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 1V-853 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-26 Nr. (1.9E)1V-327, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08661, įsigalioja 2022-05-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Radijo ryšio įrenginių naudojimo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-27 Nr. (1.9E)1V-330, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08660, įsigalioja 2022-08-01)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 1 d. įsakymo Nr. 2BE-4 „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti leidimus, suteikiančius teisę pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius Lietuvos Respublikoje ir pateikti rinkai geležinkelių riedmenis, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 2BE-111, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08496, įsigalioja 2022-04-28)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 2-231 ,,Dėl Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, pateikimo tvarkos aprašo ir prašymų pateikti informaciją formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 2-99, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08507, įsigalioja 2022-04-28)

Policijos generalinio komisaro, Kalėjimų departamento direktoriaus ir Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 5-V-532/V-237/I-123 „Dėl Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 5-V-443/V-117/I-150, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08690, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės karinės aviacijos skrydžio įgulos narių, borto operatorių, naikintuvų valdymo ir naikintuvų kontrolės karininkų bei bepiločių orlaivių pilotų operatorių licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-27 Nr. V-577, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08911, įsigalioja 2022-05-02)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. T1-109 „Dėl Paraiškos išduoti specialųjį leidimą naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams, Paraiškų pakeisti ar patikslinti specialųjį leidimą naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams ir Paraiškos panaikinti specialiojo leidimo naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams galiojimą formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. T1-53, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08670, įsigalioja 2022-04-29)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius, patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. T1-54, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08673, įsigalioja 2022-04-29)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente gautos medžiagos dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo pažeidimų, paklausimų, susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių, pluoštinių kanapių tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra, nagrinėjimo ir privalomųjų nurodymų davimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui taisyklių patvirtinimo
(2022-04-29 Nr. T1-55, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08980, įsigalioja 2022-05-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. T1-401 „Dėl mažareikšmiškumo taikymo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų srityje ir kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. T1-56, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08930, įsigalioja 2022-05-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius, patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. T1-57, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08934, įsigalioja 2022-05-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. T1-28 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius, vertinimo pagal rizikos kriterijus metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. T1-58, TAR 2022-04-29, kodas 2022-08936, įsigalioja 2022-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2021 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 22.3-118 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.11-2021 „Elektros energijos tiekimas branduolinės energetikos objektui“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-02 Nr. 22.3-74, TAR 2022-05-02, kodas 2022-09153, įsigalioja 2022-05-03)


<< Atgal