Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 19

2022 m. gegužės 11 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. gegužės 4 d. – gegužės 10 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymas
(2022-04-26 Nr. XIV-1047, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09658, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 23 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-26 Nr. XIV-1048, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09659, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-26 Nr. XIV-1049, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09662, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 9 ir 23-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-26 Nr. XIV-1050, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09663, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-26 Nr. XIV-1051, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09664, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-26 Nr. XIV-1052, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09665, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2022-04-26 Nr. XIV-1053, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09429, įsigalioja 2022-05-05)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-26 Nr. XIV-1054, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09430, įsigalioja 2022-05-05)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Belgijos Karalystės, atstovaujamos Flandrijos Vyriausybės, Belgijos prancūzų bendruomenės Vyriausybės, Belgijos vokiečių bendruomenės Vyriausybės, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės sutarties dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų automatiško pripažinimo ratifikavimo
(2022-04-26 Nr. XIV-1055, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09431, įsigalioja 2022-05-05)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 50-1 straipsniu ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-04-26 Nr. XIV-1056, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09433, įsigalioja 2022-05-05)

Lietuvos Respublikos papildomo socialinio draudimo pensijų ir valstybinių pensijų indeksavimo 2022 metais įstatymas
(2022-04-28 Nr. XIV-1057, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09666, įsigalioja 2022-06-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-749 1, 2, 5, 7 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas
(2022-04-28 Nr. XIV-1058, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09667, įsigalioja 2022-06-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 59-1, 59-2, 59-3, 59-4, 59-5, 59-6, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-04-28 Nr. XIV-1059, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09668, įsigalioja 2022-05-26)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 16, 59-1, 59-2, 59-3, 59-4, 59-5, 59-6, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo Nr. XIII-2754 5, 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-28 Nr. XIV-1060, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09669, įsigalioja 2022-05-07)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 45, 50 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-28 Nr. XIV-1061, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09670, įsigalioja 2022-05-26)

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 15 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-04-28 Nr. XIV-1062, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09671, įsigalioja 2022-05-26)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-28 Nr. XIV-1063, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09673, įsigalioja 2022-05-26)

Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 22, 24-1, 24-2 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-04-28 Nr. XIV-1064, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09674, įsigalioja 2022-05-26)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60, 129, 135, 138, 169, 170, 170-1 ir 170-2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-28 Nr. XIV-1065, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09434, įsigalioja 2022-05-05)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-28 Nr. XIV-1066, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09675, įsigalioja 2022-05-07)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju-1 skirsniu įstatymas
(2022-04-28 Nr. XIV-1067, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09676, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-04-28 Nr. XIV-1068, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09677, įsigalioja 2023-05-01)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo rezoliucija
Dėl Rusijos Federacijos veiksmų Ukrainoje pripažinimo genocidu ir Specialiojo Tarptautinio Baudžiamojo Tribunolo įsteigimo Rusijos agresijos nusikaltimui ištirti
(2022-05-10 Nr. XIV-1070, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09893, įsigalioja 2022-05-11)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 450, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09460, įsigalioja 2022-05-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Baudų už vartotojų interesų apsaugos Europos Sąjungos teisės aktų plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-04 Nr. 456, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09515, įsigalioja 2022-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 970 „Dėl Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 457, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09517, įsigalioja 2022-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 460, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09524, įsigalioja 2022-05-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Klaipėdos krašto metų minėjimo 2023 metais plano patvirtinimo
(2022-05-04 Nr. 462, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09549, įsigalioja 2022-05-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimo Nr. 927 „Dėl valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams dydžių nustatymo ir Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 468, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09692, įsigalioja 2022-05-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 469, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09694, įsigalioja 2022-05-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 470, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09697, įsigalioja 2022-05-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. 1424 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 471, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09698, įsigalioja 2022-05-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. 170 „Dėl Valstybės investicijų 2022–2024 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijoms skirtų lėšų paskirstymo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 474, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09714, įsigalioja 2022-05-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1187 „Dėl Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 475, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09716, įsigalioja 2022-05-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 480, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09901, įsigalioja 2022-05-11)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2022-05-05 Nr.  KT54-N5/2022, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09566, įsigalioja 2022-05-05)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“ pakeitimo
(2022-05-05 Nr. 1K-161, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09495, įsigalioja 2022-05-06)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-019 „Dėl mokesčių ir kitų įmokų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus apyskaitos“ pakeitimo
(2022-05-09 Nr. 1K-163, TAR 2022-05-09, kodas 2022-09764, įsigalioja 2022-05-10)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. 1K-168, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09918, įsigalioja 2022-05-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. A1-327, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09419, įsigalioja 2022-05-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. A1-242 „Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-04 Nr. A1-330, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09421, įsigalioja 2022-05-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A1-290 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.7 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. A1-332, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09422, įsigalioja 2022-05-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. A1-449 „Dėl Asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-05 Nr. A1-334, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09565, įsigalioja 2022-05-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. D1-129, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09435, įsigalioja 2022-05-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl palyginamojo universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo 2023 metais
(2022-05-02 Nr. V-689, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09899, įsigalioja 2022-05-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-04 Nr. V-694, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09461, įsigalioja 2022-05-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-800 „Dėl Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. V-695, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09462, įsigalioja 2022-05-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lituanistinio švietimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-04 Nr. V-707, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09464, įsigalioja 2022-05-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Pedagogų asociacijų projektų, skirtų vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, Lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti, finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-04 Nr. V-710, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09465, įsigalioja 2022-05-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-829 „Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimu ir sporto informacijos sklaida“ pakeitimo
(2022-05-05 Nr. V-716, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09512, įsigalioja 2022-05-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos tvarkytojų sąrašo patvirtinimo
(2022-05-05 Nr. V-717, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09513, įsigalioja 2022-05-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Stojančiųjų į trumposios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-05 Nr. V-718, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09514, įsigalioja 2022-05-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. V-737, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09859, įsigalioja 2022-05-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. ISAK-1354 „Dėl mokytojų atrankos ir skyrimo į Europos mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. V-738, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09860, įsigalioja 2022-05-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Gamtinės geografijos ir visuomeninės geografijos studijų krypčių aprašo patvirtinimo
(2022-05-10 Nr. V-747, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09889, įsigalioja 2022-05-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. V-748, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09894, įsigalioja 2022-05-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-1186 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto, skirto esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, įgyvendinimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. V-749, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09895, įsigalioja 2022-05-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. ISAK-2008 „Dėl Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. V-750, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09896, įsigalioja 2022-05-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą
(2022-05-10 Nr. V-751, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09897, įsigalioja 2022-05-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-846 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-2426 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčiui didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis, esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 plitimo grėsmės, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. V-910, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09423, įsigalioja 2022-05-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. V-911, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09412, įsigalioja 2022-05-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumo stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo
(2022-05-05 Nr. V-914, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09567, įsigalioja 2022-05-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-05 Nr. V-915, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09568, įsigalioja 2022-05-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-06 Nr. V-920, TAR 2022-05-09, kodas 2022-09758, įsigalioja 2022-05-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-997 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių teikimas atnaujinamas, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-09 Nr. V-925, TAR 2022-05-09, kodas 2022-09782, įsigalioja 2022-05-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-09 Nr. V-926, TAR 2022-05-09, kodas 2022-09783, įsigalioja 2022-05-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-09 Nr. V-927, TAR 2022-05-09, kodas 2022-09784, įsigalioja 2022-05-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos medicinos normos MN 7:2022 „Medicinos gydytojas“ patvirtinimo
(2022-05-09 Nr. V-930, TAR 2022-05-09, kodas 2022-09799, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 61 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. V-931, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09887, įsigalioja 2022-05-11)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro leidimų užsieniečiams išimtiniu atveju atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-04 Nr. 1R-190, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09413, įsigalioja 2022-05-05)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2004 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1R-64 „Dėl Notarinio registro, tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-09 Nr. 1R-195, TAR 2022-05-09, kodas 2022-09777, įsigalioja 2022-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3-483 „Dėl Leidimų užsieniečiams išimtiniais atvejais atvykti į Lietuvos Respubliką valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, metu išdavimo ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-04 Nr. 3-231, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09397, įsigalioja 2022-05-05)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Pranešimų apie vidaus vandenų transporto priemonių avarijas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-04 Nr. 3-233, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09420, įsigalioja 2022-05-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-760 „Dėl tiesioginių išmokų ir susietosios paramos už deklaruotus plotus mokėjimo 2021 m.“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 3D-309, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09449, įsigalioja 2022-05-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-356 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 3D-310, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09450, įsigalioja 2022-05-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-352 „Dėl Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-06 Nr.  3D-311, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09660, įsigalioja 2022-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Išimtinės sureguliavimo pagalbos kiaulių laikytojams administravimo taisyklių patvirtinimo
(2022-05-06 Nr. 3D-313, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09713, įsigalioja 2022-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-01 „Pritaikyti aplinkos, klimato kaitos ir kitus valdymo įsipareigojimus bei inovatyvias, tausias technologijas žemės ūkio ir miškinkystės veikloje“ aprašo patvirtinimo
(2022-05-09 Nr. 3D-315, TAR 2022-05-09, kodas 2022-09762, įsigalioja 2022-05-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 5-001-01-14-02 „Pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą“ aprašo patvirtinimo
(2022-05-09 Nr. 3D-316, TAR 2022-05-09, kodas 2022-09763, įsigalioja 2022-05-10)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl užsienio reikalų ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-246 „Dėl Specialiosios tranzito schemos vykdymo tranzitiniais traukiniais valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-05 Nr. V-160, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09533, įsigalioja 2022-05-06)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2021 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-458 „Dėl Leidimų užsieniečiams išimtiniu atveju atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-05 Nr. V-164, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09557, įsigalioja 2022-05-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 1V-352, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09375, įsigalioja 2022-05-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ir receptinių vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo laikinosios apsaugos galiojimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2022-05-06 Nr. 1V-353, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09572, įsigalioja 2022-05-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. 1V-354, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09890, įsigalioja 2022-05-11)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Aukštesnių karinių laipsnių suteikimo kareiviams (jūreiviams) ir puskarininkiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-05 Nr. V-366, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09519, įsigalioja 2022-05-06)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. VA-88 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. VA-43, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09393, įsigalioja 2023-02-13)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-05 Nr. VA-46, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09569, įsigalioja 2022-05-06)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V1-198 „Dėl Asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-05 Nr. V1-52, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09558, įsigalioja 2022-05-06)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-09 Nr. V-176, TAR 2022-05-09, kodas 2022-09779, įsigalioja 2022-05-10)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. V-179, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09872, įsigalioja 2022-05-11)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1B-859 „Dėl Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-04 Nr. 1B-327, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09545, įsigalioja 2022-09-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1B-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 1B-330, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09546, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinių rinkinių išleidimo 2023 m. plano patvirtinimo
(2022-05-05 Nr. 03-68, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09699, įsigalioja 2022-05-07)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 03-93 „Dėl įtartinų grynųjų pinigų perdavimo policijos komisariatui ir Lietuvos bankui bei jų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-05 Nr. 03-71, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09700, įsigalioja 2022-05-16)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2022-05-05 Nr. 1-18, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09496, įsigalioja 2022-05-06)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 1-184, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09411, įsigalioja 2022-05-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-05 Nr. 1K-156, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09539, įsigalioja 2022-05-06)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-411 „Dėl Oficialiosios statistikos 2022 metų programos I dalies patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. 1K-158, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09395, įsigalioja 2022-05-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-09 Nr. 1K-160, TAR 2022-05-09, kodas 2022-09776, įsigalioja 2022-05-10)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. 1K-162, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09906, įsigalioja 2022-05-11)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. B1-280 „Dėl Veisimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-29 Nr. B1-334, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09710, įsigalioja 2022-05-07)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-38 „Dėl Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. ĮV-22, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09410, įsigalioja 2022-05-05)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos tvirtinimo
(2022-05-10 Nr. O3E-613, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09902, įsigalioja 2022-05-11)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. O3E-152 „Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. O3E-615, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09907, įsigalioja 2022-05-11)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. T1-187 „Dėl Finansinių pataisų nustatymo ir taikymo, kai nustatomi su pirkimu susiję pažeidimai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-06 Nr. T1-200, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09696, įsigalioja 2022-05-07)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V1-26 „Dėl Prašymo skirti paramą studijoms ne Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje ir Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. V1-49, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09917, įsigalioja 2022-05-16)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Dizainerių atrankos aprašo patvirtinimo
(2022-05-06 Nr. VĮ-12(1.1E), TAR 2022-05-06, kodas 2022-09693, įsigalioja 2022-05-07)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-09 Nr. VĮ-13(1.1E), TAR 2022-05-10, kodas 2022-09862, įsigalioja 2022-05-11)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Naujus dizaino sprendimus kursiančių ir diegsiančių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (galutinių naudos gavėjų) atrankos aprašo patvirtinimo
(2022-05-09 Nr. VĮ-14(1.1E), TAR 2022-05-10, kodas 2022-09863, įsigalioja 2022-05-11)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl trikdomojo tvarkaraščio tipo komercinio oro transporto vežėjams nustatymo
(2022-05-04 Nr. 2-48, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09457, įsigalioja 2022-05-05)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus Įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2020 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-90 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamente taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-22 Nr. 1-41, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09409, įsigalioja 2022-05-05)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus Įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1-40 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamente taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-03 Nr. 1-56, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09408, įsigalioja 2022-05-05)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-215 „Dėl Valstybės tarnautojo, atsakingo už mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos funkcijų vykdymą savivaldybėje, pavyzdinių funkcijų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-03 Nr. V-106, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09400, įsigalioja 2022-05-05)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės mobilizacinių galimybių katalogo rengimo metodikos patvirtinimo
(2022-05-04 Nr. V-108, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09444, įsigalioja 2022-05-05)


<< Atgal