Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 20

2022 m. gegužės 18 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. gegužės 11 d. – gegužės 17 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 3, 13 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-05-10 Nr. XIV-1071, TAR 2022-05-16, kodas 2022-10290, įsigalioja 2022-07-02)

Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo Nr. XIV-117 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-10 Nr. XIV-1072, TAR 2022-05-16, kodas 2022-10291, įsigalioja 2022-05-17)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 papildymo 19-2 ir 19-3 straipsniais įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1094, TAR 2022-05-16, kodas 2022-10292, įsigalioja 2022-05-24)

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1095, TAR 2022-05-16, kodas 2022-10293, įsigalioja 2022-05-24)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 67 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1096, TAR 2022-05-16, kodas 2022-10295, įsigalioja 2022-05-24)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis dokumentas
Europos Tarybos statuto pakeitimas (26 straipsnis)
(2022-04-27, TAR 2022-05-11, kodas 2022-09937, įsigalioja 2022-04-27)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. 485, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10078, įsigalioja 2022-05-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. 488, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10087, įsigalioja 2022-05-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. 490, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10089, įsigalioja 2023-02-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. 491, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10091, įsigalioja 2022-05-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. 493, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10092, įsigalioja 2022-05-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. 495, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10097, įsigalioja 2022-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. 498, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10194, įsigalioja 2022-05-14)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl korupcijos prevencijos finansų ministrui pavestose valdymo srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo finansų ministerijoje“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. 1K-179, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10369, įsigalioja 2022-05-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. A1-303 „Dėl 2022 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant bandomąjį modelį, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. A1-344, TAR 2022-05-11, kodas 2022-09978, įsigalioja 2022-05-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ aprašo patvirtinimo
(2022-05-17 Nr. A1-350, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10387, įsigalioja 2022-05-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. A1-550 „Dėl įstaigos paskyrimo atlikti 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, nustatytas atitikties įvertinimo procedūras“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. A1-352, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10388, įsigalioja 2022-05-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. A1-353, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10389, įsigalioja 2022-05-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. A1-354, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10390, įsigalioja 2022-05-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. A1-355, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10391, įsigalioja 2022-05-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 „Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. D1-131, TAR 2022-05-12, kodas 2022-09979, įsigalioja 2022-05-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-294 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. D1-132, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10072, įsigalioja 2022-05-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir nuo 2022 m. vasario 24 d. priimtiems studijuoti į Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų arba vientisųjų studijų programas, skiriamų stipendijų skaičių už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas
(2022-05-11 Nr. V-754, TAR 2022-05-11, kodas 2022-09932, įsigalioja 2022-05-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-80 „Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. V-771, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10366, įsigalioja 2022-05-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. V-772, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10397, įsigalioja 2022-05-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti suteikimo
(2022-05-17 Nr. V-775, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10398, įsigalioja 2022-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. V-933, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10042, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. V-934, TAR 2022-05-16, kodas 2022-10227, įsigalioja 2022-05-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-544 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 125:2016 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. V-935, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10043, įsigalioja 2022-05-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-439 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso perdavimo iš motinos vaikui profilaktikos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. V-936, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10044, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos krizių ir ekstremalių situacijų atvejais tobulinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. V-937, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10100, įsigalioja 2022-05-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. V-938, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10045, įsigalioja 2022-05-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl įgaliotosios institucijos skyrimo
(2022-05-12 Nr. V-941, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10047, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1052 „Dėl Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymo į sąrašą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. V-942, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10098, įsigalioja 2022-05-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-584 „Dėl Žemo slenksčio paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. V-943, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10099, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. V-166 „Dėl asmenų priėmimo ir konsultavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-13 Nr. V-945, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10172, įsigalioja 2022-05-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. V-969, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10351, įsigalioja 2022-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir Dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. V-970, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10362, įsigalioja 2022-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. V-974, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10394, įsigalioja 2022-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Būtinųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo
(2022-05-17 Nr. V-976, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10395, įsigalioja 2022-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. V-977, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10396, įsigalioja 2022-05-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. 3-249, TAR 2022-05-11, kodas 2022-09925, įsigalioja 2022-05-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 3-70-(E) „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. 3-253, TAR 2022-05-11, kodas 2022-09955, įsigalioja 2022-05-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-420(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-13 Nr. 3-258, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10198, įsigalioja 2022-05-14)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 1-157, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10075, įsigalioja 2022-05-13)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-13 Nr. 1-160, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10176, įsigalioja 2022-05-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. ĮV-505 „Dėl Premijos už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. ĮV-471, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10353, įsigalioja 2022-05-18)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. ĮV-473, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10057, įsigalioja 2022-05-13)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-607 „Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-13 Nr. ĮV-474, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10188, įsigalioja 2022-05-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. ĮV-98 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-13 Nr. ĮV-475, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10203, įsigalioja 2022-05-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 3D-317, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10049, įsigalioja 2022-05-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 3D-318, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10050, įsigalioja 2022-05-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 3D-319, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10051, įsigalioja 2022-05-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 3D-320, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10052, įsigalioja 2022-05-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-180 „Dėl Stichinių ir pavojingų meteorologinių reiškinių fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 3D-322, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10053, įsigalioja 2022-05-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-12 Nr. 3D-323, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10054, įsigalioja 2022-05-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo
(2022-05-12 Nr. 3D-328, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10068, įsigalioja 2022-05-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-49 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 3D-329, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10069, įsigalioja 2022-05-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 3D-82 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2021 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 3D-330, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10070, įsigalioja 2022-05-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 199 „Dėl Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 3D-331, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10071, įsigalioja 2022-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-50 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2022 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 3D-332, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10073, įsigalioja 2022-05-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 3D-309 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 3D-333, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10094, įsigalioja 2022-05-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 3D-10 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių įregistravimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2022-05-13 Nr. 3D-334, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10179, įsigalioja 2022-05-14)

Žemės ūkio ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro ir finansų ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-338/1K-217 „Dėl Augalų, augalinės kilmės produktų ir kitų objektų, kuriems būtina fitosanitarinė kontrolė, įvežimo punktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-13 Nr. 3D-335/1K-176, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10216, įsigalioja 2023-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-2 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-16 Nr. 3D-336, TAR 2022-05-16, kodas 2022-10283, įsigalioja 2022-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. 3D-340, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10359, įsigalioja 2023-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-02-12-02 „Užtikrinti trumpųjų maisto grandinių plėtrą“ aprašo patvirtinimo
(2022-05-17 Nr. 3D-342, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10379, įsigalioja 2022-05-18)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2009 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-130 „Dėl Išvažiuojamųjų konsulinių misijų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-13 Nr. V-175, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10187, įsigalioja 2022-05-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-558 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. 1V-362, TAR 2022-05-11, kodas 2022-09927, įsigalioja 2022-05-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 1V-368, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10065, įsigalioja 2022-05-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-05-13 Nr. 1V-370, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10102, įsigalioja 2022-05-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. 1V-378, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10403, įsigalioja 2022-05-23)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. V-385, TAR 2022-05-11, kodas 2022-09965, įsigalioja 2022-05-12)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2022-05-11 Nr. VA-47, TAR 2022-05-11, kodas 2022-09936, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. VA-48/1B-357, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10200, įsigalioja 2022-09-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2022-05-16 Nr. VA-49/1B-365, TAR 2022-05-16, kodas 2022-10281, įsigalioja 2022-05-17)

Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko 2021 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 2V-30 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių organizuojant ir atliekant patikrinimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-17 Nr. 2V-22, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10385, įsigalioja 2022-05-18)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2021 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 13P-155-(7.1.2.) „Dėl Mokėjimo už darbą ir budėjimą poilsio ir švenčių dienomis bei pavadavimą, priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 13P-116-(7.1.2.), TAR 2022-05-16, kodas 2022-10298, įsigalioja 2022-05-17)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-13 Nr. 6P-59-(1.1.E), TAR 2022-05-13, kodas 2022-10192, įsigalioja 2022-05-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl ekonominių ataskaitų formų ir jų pateikimo termino patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 1K-164, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10055, įsigalioja 2022-05-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 1K-166, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10085, įsigalioja 2022-08-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 1K-233 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 1K-167, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10095, įsigalioja 2022-05-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojų konsultavimo ir asmens duomenų teikimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-13 Nr. 1K-170, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10210, įsigalioja 2022-06-01)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. Į-288 „Dėl Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų duomenų perdavimo Kultūros vertybių registro tvarkytojui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. Į-134, TAR 2022-05-16, kodas 2022-10263, įsigalioja 2022-05-17)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo objekto individualaus apsaugos reglamento formos pildymo taisyklių patvirtinimo
(2022-05-17 Nr. Į-140, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10399, įsigalioja 2022-05-18)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos administracijos nuostatų bei struktūros patvirtinimo
(2022-05-06 Nr. N-6, TAR 2022-05-11, kodas 2022-09941, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo veiklos pajamų viršutinės ribos 2023 metams koregavimo
(2022-05-12 Nr. O3E-675, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10083, įsigalioja 2022-05-13)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2022 metų antrajam pusmečiui nustatymo
(2022-05-13 Nr. O3E-699, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10211, įsigalioja 2022-05-14)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. V-277, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10380, įsigalioja 2022-05-18)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. V-278, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10386, įsigalioja 2022-05-18)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2022 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. VĮ-017 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų bei pirkėjų veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. VĮ-044, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10108, įsigalioja 2022-05-14)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Planinių ir neplaninių ūkio subjektų ir paskirtųjų įstaigų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo
(2022-05-10 Nr. 11V-97(1.2), TAR 2022-05-13, kodas 2022-10196, įsigalioja 2022-05-14)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Rizikos vertinimu pagrįstos paskirtųjų įstaigų veiklos patikrinimų atrankos ir patikrinimų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-10 Nr. 11V-98(1.2), TAR 2022-05-13, kodas 2022-10197, įsigalioja 2022-05-14)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2BE-397 „Dėl Prašymų išduoti traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo pažymėjimą ir įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 2BE-122, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10093, įsigalioja 2022-05-13)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 2BE-394 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-13 Nr. 2BE-123, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10185, įsigalioja 2022-05-14)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 2BE-209 „Dėl Darbo stažo jūrų laive tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. 2BE-125, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10381, įsigalioja 2022-05-18)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 2BE-289 „Dėl Jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. 2BE-126, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10382, įsigalioja 2022-05-18)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 2BE-172 „Dėl Prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Lietuvos transporto saugos administracijai teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. 2BE-127, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10392, įsigalioja 2022-06-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Dokumentų vykdyti keleivių tarptautinius vežimus išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-17 Nr. 2BE-128, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10393, įsigalioja 2022-06-01)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-16 Nr. 1-220, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10365, įsigalioja 2022-05-18)

Lietuvos heraldikos komisijos sprendimas
Dėl Herbų, herbinių vėliavų, herbinių antspaudų ir herbinių ženklų kūrimo taisyklių patvirtinimo
(2022-05-13 Nr. 3D-18, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10222, įsigalioja 2022-05-14)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 2-5 „Dėl Nustatymo ir sprendimo priėmimo, ar pareigūno mirtis, sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas priežastiniu ryšiu susijęs su tarnyba, tvarkos aprašo, Lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo sąlygų ir Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-13 Nr. 2-113, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10223, įsigalioja 2022-05-14)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 5-V-200 „Dėl Policijos pareigūnų veiksmų priimant sprendimus nušalinti nuo transporto priemonių vairavimo, priverstinai nuvežti transporto priemonę ir uždrausti toliau važiuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 5-V-507, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10074, įsigalioja 2022-05-13)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kuro ir energijos balanso statistinės ataskaitos EN-01 (metinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-06 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2022-05-11 Nr. DĮ-118, TAR 2022-05-13, kodas 2022-10205, įsigalioja 2022-05-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Elektros energijos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos EN-12 (mėnesinės), Gamtinių dujų balanso statistinės ataskaitos EN-15 (mėnesinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-16 (mėnesinės), Elektros energijos paskirstymo statistinės ataskaitos EN-17 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2022-05-17 Nr. DĮ-124, TAR 2022-05-17, kodas 2022-10402, įsigalioja 2023-02-01)


<< Atgal