Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 22

2022 m. birželio 1 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. gegužės 25 d. – gegužės 31 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 3, 4, 5, 6, 18, 22, 30, 39, 43-2, 43-3 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1077, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11312, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 5, 6, 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 43-2, 43-3 straipsniais įstatymo Nr. XIII-1871 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1078, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11313, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 47 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1079, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11314, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo Nr. VIII-1524 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1080, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11317, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 2, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 20 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1081, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11318, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba, ir dėl Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose Protokolo, kurį pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba, ratifikavimo“ Nr. IX-2007 1 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas
(2022-05-10 Nr. XIV-1082, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11305, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 66, 508, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 66-1, 131-1 straipsniais įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1083, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11320, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 33 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1084, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11321, įsigalioja 2022-09-27)

Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 4, 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1085, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11381, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 2, 3, 5, 6, 11, 11-1, 13, 17, 21, 25, 27 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1086, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11322, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1087, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11306, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos Respublikos veterinarinių vaistų įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1088, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11324, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 1, 2, 42, 75 straipsnių pakeitimo ir septynioliktojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1089, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11325, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2, 17 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1090, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11327, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 343, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 343-1 straipsniu įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1091, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11329, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1092, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11330, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1571 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1093, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11331, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4-2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1097, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11332, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-19 Nr. XIV-1110, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11333, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-19 Nr. XIV-1111, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11335, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 37 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-26 Nr. XIV-1128, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11560, įsigalioja 2022-06-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-23 Nr. 528, TAR 2022-05-25, kodas 2022-10912, įsigalioja 2022-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1181 „Dėl Maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 534, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11186, įsigalioja 2022-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo
(2022-05-25 Nr. 535, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11188, įsigalioja 2022-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 536, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11189, įsigalioja 2022-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 538, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11191, įsigalioja 2022-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 734 „Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 546, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11242, įsigalioja 2022-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 352 „Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Hondūro Respublikai“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-25 Nr. 548, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11348, įsigalioja 2022-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 551, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11359, įsigalioja 2022-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 545 „Dėl Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 552, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11455, įsigalioja 2022-05-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo
(2022-05-30 Nr. 553, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11637, įsigalioja 2022-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 554, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11701, įsigalioja 2022-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 687 „Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 555, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11702, įsigalioja 2022-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 556, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11703, įsigalioja 2022-06-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1K-059 „Dėl 2014-2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. 1K-186, TAR 2022-05-26, kodas 2022-11061, įsigalioja 2022-05-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-203 „Dėl Iš Europos Sąjungos fondų ir Europos investicijų banko lėšų bendrai finansuojamų projektų netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. 1K-187, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11195, įsigalioja 2022-05-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 189 „Dėl Prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. 1K-188, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11238, įsigalioja 2022-05-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikai iš prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų administravimo taisyklių įgyvendinimo
(2022-05-27 Nr. 1K-190, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11380, įsigalioja 2022-05-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1K-137 „Dėl Finansų ministro įsakymasi skirtos Europos Sąjungos 2014–2020 metų techninės paramos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-30 Nr. 1K-191, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11440, įsigalioja 2022-06-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. A1-268 „Dėl dokumentų, skirtų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. A1-372, TAR 2022-05-25, kodas 2022-10942, įsigalioja 2022-05-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. A1-373, TAR 2022-05-25, kodas 2022-10943, įsigalioja 2022-05-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-715 „Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. A1-378, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11604, įsigalioja 2022-06-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. A1-379, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11605, įsigalioja 2022-06-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl UAB „Inspekta“ paskyrimo atlikti Slėginės įrangos techniniame reglamente nustatytas atitikties vertinimo procedūras
(2022-05-31 Nr. 4-783, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11739, įsigalioja 2022-06-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. D1-426 „Dėl Profesinių ir teisinių žinių egzamino fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. D1-148, TAR 2022-05-26, kodas 2022-10996, įsigalioja 2022-05-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-619 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-012 priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. D1-149, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11281, įsigalioja 2022-05-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. D1-60 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2022 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. D1-150, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11377, įsigalioja 2022-05-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. D1-151, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11384, įsigalioja 2022-05-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. D1-683 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-006 priemonės „Potvynių rizikos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-30 Nr. D1-153, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11503, įsigalioja 2022-05-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V-755 „Dėl Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. V-836, TAR 2022-05-25, kodas 2022-10863, įsigalioja 2022-05-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-36 „Dėl Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui ir sportui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. V-837, TAR 2022-05-25, kodas 2022-10864, įsigalioja 2022-05-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2024 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą
(2022-05-25 Nr. V-839, TAR 2022-05-25, kodas 2022-10913, įsigalioja 2022-05-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-1593 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 2.2–2.6 papunkčių įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. V-840, TAR 2022-05-25, kodas 2022-10914, įsigalioja 2022-05-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-496 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-707 „Dėl Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. V-850, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11382, įsigalioja 2022-05-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašo patvirtinimo
(2022-05-27 Nr. V-851, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11287, įsigalioja 2022-05-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. V-873, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11608, įsigalioja 2022-06-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-52 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. V-876, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11646, įsigalioja 2022-06-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. V-877, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11647, įsigalioja 2022-06-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-04 „Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą“ aprašo patvirtinimo
(2022-05-31 Nr. V-878, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11649, įsigalioja 2022-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-1012 „Dėl Leidimo teikti Lietuvos Respublikos rinkai ir pradėti naudoti profesionaliam naudojimui ir savikontrolei skirtus greituosius antigeno testus, pritaikytus naudoti savikontrolės tikslais, išdavimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-27 Nr. V-1001, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11273, įsigalioja 2022-05-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-802 „Dėl Profesionaliam naudojimui ir savikontrolei skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-27 Nr. V-1002, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11275, įsigalioja 2022-05-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-815 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiksmų, įtarus ar nustačius virusinės hemoraginės karštligės atvejį, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. V-1003, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11276, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. V-1010, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11420, įsigalioja 2022-05-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V-1036 „Dėl Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. V-1011, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11387, įsigalioja 2022-05-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-30 Nr. V-1013, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11459, įsigalioja 2022-05-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės veiklos ir ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-30 Nr. V-1014, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11458, įsigalioja 2022-05-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-30 Nr. V-1015, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11460, įsigalioja 2022-05-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-1062 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-30 Nr. V-1016, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11461, įsigalioja 2022-05-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-30 Nr. V-1022, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11571, įsigalioja 2022-05-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ekstremaliosios situacijos arba nepaprastosios padėties metu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-31 Nr. V-1027, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11731, įsigalioja 2022-06-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 1R-154 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2022-05-30 Nr. 1R-216, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11483, įsigalioja 2022-07-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2022-05-30 Nr. 1R-217, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11484, įsigalioja 2022-07-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-6 „Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-30 Nr. 1R-220, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11579, įsigalioja 2022-07-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1R-34 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo, saugos įgaliotinio, administratorių skyrimo ir saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengimo“ pakeitimo
(2022-05-30 Nr. 1R-221, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11580, įsigalioja 2022-07-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1R-48 „Dėl Pataisos pareigūnų, kuriems tarnybinė uniforma neišduodama, pareigybių sąrašo, Tarnybinės uniformos su rangų ženklais ir simbolika pavyzdžių bei uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo ir Tarnybinės uniformos išdavimo normų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. 1R-222, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11671, įsigalioja 2022-07-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1R-33 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. 1R-223, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11673, įsigalioja 2022-07-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1R-64 „Dėl Pataisos pareigūnų rikiuotės ir ceremonijų tvarkos aprašo ir Pataisos pareigūnų žinybinių ženklų pavyzdžių ir jų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. 1R-224, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11674, įsigalioja 2022-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo
(2022-05-30 Nr. 3-277, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11431, įsigalioja 2022-05-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2022-05-30 Nr. 3-279, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11430, įsigalioja 2022-05-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-30 Nr. 3-280, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11454, įsigalioja 2022-05-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-30 Nr. 3-283, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11568, įsigalioja 2022-05-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-82 „Dėl Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-30 Nr. 3-284, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11569, įsigalioja 2022-06-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. 3-285, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11742, įsigalioja 2022-06-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. 3-286, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11743, įsigalioja 2022-06-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. 1-171, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11198, įsigalioja 2022-06-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. 1-178, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11472, įsigalioja 2022-05-31)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. ĮV-496, TAR 2022-05-26, kodas 2022-11023, įsigalioja 2022-05-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-428 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. ĮV-502, TAR 2022-05-26, kodas 2022-11024, įsigalioja 2022-05-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje valdymo planų rengimo gairių patvirtinimo
(2022-05-26 Nr. ĮV-505, TAR 2022-05-26, kodas 2022-11026, įsigalioja 2022-05-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 3D-596 „Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. 3D-357, TAR 2022-05-26, kodas 2022-10991, įsigalioja 2022-05-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-131 „Dėl Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. 3D-358, TAR 2022-05-26, kodas 2022-10992, įsigalioja 2022-05-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2022-05-26 Nr. 3D-359, TAR 2022-05-26, kodas 2022-10993, įsigalioja 2022-05-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-417 „Dėl Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. 3D-360, TAR 2022-05-26, kodas 2022-10994, įsigalioja 2022-05-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-795 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ metinių lėšų limitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. 3D-361, TAR 2022-05-26, kodas 2022-10995, įsigalioja 2022-05-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. 3D-363, TAR 2022-05-26, kodas 2022-11008, įsigalioja 2022-05-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. 3D-364, TAR 2022-05-26, kodas 2022-11009, įsigalioja 2022-05-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. 3D-365, TAR 2022-05-26, kodas 2022-11010, įsigalioja 2022-05-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje priemonės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-30 Nr. 3D-367, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11434, įsigalioja 2022-05-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-30 Nr. 3D-368, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11435, įsigalioja 2022-05-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. 3D-372, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11677, įsigalioja 2022-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. 3D-373, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11678, įsigalioja 2022-06-01)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. V-180, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11486, įsigalioja 2022-05-31)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos užsienyje matomos ir įtakingos Lietuvos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 14-001-09-01-01 „Didinti diplomatinio atstovavimo tinklo efektyvumą“ aprašo patvirtinimo
(2022-05-31 Nr. V-189, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11737, įsigalioja 2022-06-01)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. 1V-400/V-178, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11302, įsigalioja 2022-05-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. 1V-409, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11376, įsigalioja 2022-05-31)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. V-205, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11282, įsigalioja 2022-05-28)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. V-208, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11606, įsigalioja 2022-06-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-482 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. V-209, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11607, įsigalioja 2022-06-01)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl valstybės kontrolieriaus 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. VE-123 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybės kontrolėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. VE-68, TAR 2022-05-25, kodas 2022-10893, įsigalioja 2022-05-26)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl valstybės kontrolieriaus 2021 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. VE-108 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. VE-72, TAR 2022-05-31, kodas 2022-, įsigalioja 2022-06-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. 1-130, TAR 2022-05-26, kodas 2022-11002, įsigalioja 2022-05-27)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikato 2023 metams
(2022-05-27 Nr. 11V-114(1.2), TAR 2022-05-31, kodas 2022-11682, įsigalioja 2022-06-01)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. N-3 (192), TAR 2022-05-27, kodas 2022-11373, įsigalioja 2022-05-28)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2022 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. N-1 (190) „Dėl lietuvių kalbos rašybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. N-4 (193), TAR 2022-05-27, kodas 2022-11378, įsigalioja 2022-05-28)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. N-5 (188) „Dėl Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. N-5 (194), TAR 2022-05-27, kodas 2022-11379, įsigalioja 2022-05-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. O3E-745, TAR 2022-05-26, kodas 2022-11085, įsigalioja 2022-06-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. O3E-746, TAR 2022-05-26, kodas 2022-11086, įsigalioja 2022-05-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. O3E-1420 ,,Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2022 metams nustatymo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. O3E-778, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11247, įsigalioja 2022-05-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl elektros energijos papildomų paslaugų įsigijimo dedamosios prie perdavimo paslaugos kainos nustatymo
(2022-05-27 Nr. O3E-779, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11248, įsigalioja 2022-05-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-226 „Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. O3E-780, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11249, įsigalioja 2022-05-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl perkrovos pajamų panaudojimo prognozės 2022 metais derinimo
(2022-05-27 Nr. O3E-795, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11350, įsigalioja 2022-05-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-30 Nr. O3E-797, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11536, įsigalioja 2022-05-31)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams 2022 metų antram pusmečiui tvirtinimo
(2022-05-31 Nr. O3E-802, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11729, įsigalioja 2022-06-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams 2022 metų antram pusmečiui tvirtinimo
(2022-05-31 Nr. O3E-804, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11730, įsigalioja 2022-06-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priedangos parinkimo ir ženklinimo rekomendacijų patvirtinimo
(2022-05-30 Nr. 1-327, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11537, įsigalioja 2022-05-31)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1K-44 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teikimo tvarkos aprašo bei ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. 1K-178, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11349, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. VĮ-08(1.1E) „Dėl Mentorių atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-26 Nr. VĮ-16(1.1E), TAR 2022-05-27, kodas 2022-11326, įsigalioja 2022-05-28)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl jaunimo informavimo ir konsultavimo centruose, jaunimo informavimo ir konsultavimo taškuose ir jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklalapyje teikiamų bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo temų patvirtinimo
(2022-05-27 Nr. 2V-143 (1.4), TAR 2022-05-27, kodas 2022-11374, įsigalioja 2022-05-28)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 2V-131(1.4) „Dėl Jaunimo informacijos tinklo „Eurodesk“ koordinavimo ir administravimo paslaugas Lietuvoje teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021-2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. 2V-148(1.4), TAR 2022-05-31, kodas 2022-11612, įsigalioja 2022-06-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. B1-281 „Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. B1-398, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11372, įsigalioja 2022-05-28)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2021 metų veiklos ataskaitos
(2022-05-27 Nr. S–3(6.2.-249), TAR 2022-05-31, kodas 2022-11676, įsigalioja 2022-06-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-332 „Dėl Klientų aptarnavimo telefonu ir internetinės telefonijos pagalba tvarkos aprašo ir Telefonu ir internetinės telefonijos pagalba aptarnaujamų asmenų autentifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. V-151, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11291, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu vykdymo reglamento patvirtinimo
(2022-05-30 Nr. V-325, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11510, įsigalioja 2022-05-31)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. VE-616 (1.3 E) „Dėl valstybės įmonės Registrų centro savitarnoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-27 Nr. VE-393 (1.3 E), TAR 2022-05-27, kodas 2022-11241, įsigalioja 2022-05-28)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-24 Nr. 2-65, TAR 2022-05-25, kodas 2022-10892, įsigalioja 2022-05-26)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Skrydžių laiko apribojimų ir poilsio laiko reikalavimų oro taksi, greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir vieno piloto vykdomiems komerciniams skrydžiams lėktuvais aprašo patvirtinimo
(2022-05-27 Nr. 2-67, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11369, įsigalioja 2022-06-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Skrydžių vadovų mokymo organizacijų sertifikavimo ir jų nuolatinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-27 Nr. 2-68, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11371, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-292 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. 2BE-149, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11601, įsigalioja 2022-06-01)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl mažiausių skirstymo Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje dydžių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-27 Nr. V-130, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11202, įsigalioja 2022-07-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2022-05-30 Nr. 2-123, TAR 2022-05-30, kodas 2022-11549, įsigalioja 2022-05-31)

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-797 „Dėl Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. 5-V-574, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11714, įsigalioja 2022-06-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento kontrolinių klausimynų patvirtinimo
(2022-05-25 Nr. T1-71, TAR 2022-05-25, kodas 2022-10897, įsigalioja 2022-05-26)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų, siekiančių tapti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nariais, atitikimo nepriekaištingos reputacijos kriterijus ir Asmenų, pageidaujančių savanoriauti laisvės atėmimo vietų įstaigoje, atitikimo keliamiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-25 Nr. V-148, TAR 2022-05-25, kodas 2022-10889, įsigalioja 2022-05-26)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Suaugusių asmenų švietimo statistinio tyrimo anketos MVG-01 (kas 6 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-05-25 Nr. DĮ-134, TAR 2022-05-25, kodas 2022-10885, įsigalioja 2022-05-26)


<< Atgal